Jak si zvýšit šanci na úvěr

aktualizováno 
Jak spořitelna prověří, jestli máte dostatečné příjmy na to, aby vám mohla poskytnout úvěr? Co můžete udělat, abyste svou šanci na úvěr zvětšili? Jak se liší požadavky jednotlivých spořitelen? Každý úvěr pro spořitelnu znamená riziko, které je třeba předem správně odhadnout a eliminovat na nejnižší míru. Proto má své postupy, jak prověřuje příjmy a bonitu klientů, kteří ji žádají o úvěr nebo o překlenovací úvěr. Požadavky a nároky jednotlivých spořitelen se také hodně liší.

Jak se bonita posuzuje

Spořitelny si klienty žádající o úvěr rozdělují do rizikových skupin. Čím je riziko větší, tím vyšší musí být příjmy a tím více dokladů se musí předložit. Nejdůležitější je samozřejmě objem úvěru. Dlužník musí být dostatečně bonitní, aby mohl úvěr splácet aniž by došlo v budoucnu k nějakým problémům. Vysoký úvěr prostě není možné financovat z nízkých příjmů. Spořitelny používají různé postupy a ukazatele, kterými zkoumají úvěruschopnost klienta a které rozhodují o tom, jak důkladná prověrka ho bude čekat. V úvahu se berou například tyto faktory:

  • doba, která zbývá do přidělení úvěru (čím je kratší, tím lépe)
  • výše hodnotícího čísla (čím je vyšší, tím lépe)
  • výše nezajištěné částky úvěru (čím vyšší, tím musí být bonita vyšší)
  • délka doby, po kterou již žadatel u spořitelny spoří (čím déle řádně spoří, tím lépe)
  • lokalita, kde klient bydlí (větší města se považují za rizikovější, jelikož zde lidé mají vyšší životní náklady například na bydlení)
  • pravidelnost spoření, kterou klient potvrzuje svou dobrou platební morálku

Spořitelny někdy neprověřují příjmy pokud jde o úvěr o nižším objemu. Někdy se také upouští od zkoumání úvěruschopnosti klienta, pokud má bonitního spoludlužníka, jehož příjem stačí na celou splátku úvěru.

min. příjem pro úvěr při cílové částce 500 tis. Kč
Když je žadatel o úvěr zařazen do určité rizikové skupiny, od jeho čistých  prokazatelných příjmů se odečtou ostatní výdaje.
min. příjem pro překlenovací úvěr 500 tis. Kč
Výsledek se pak porovnává s částkou, která zahrnuje spořitelnou stanovený násobek životního minima a splátku úvěru. Pokud je tato částka nižší, než čisté příjmy upravené o výdaje, je bonita dostačující.

Pokud se jedná o překlenovací úvěr, „splátka“, či spíše měsíční platba v sobě zahrnuje kromě úroků také částku, která se dospořuje na vkladový účet.  

Přibližné schéma výpočtu bonity

úvěr ze stavebního spoření:

čisté příjmy - výdaje ≥ ŽM x k  +  (rezerva) + splátka úvěru

překlenovací úvěr:

čisté příjmy - výdaje ≥ ŽM x k  + (rezerva) + (úroky z překlenovacího úvěru + dospořování)

použité zkratky a termíny:

ŽM = životní minimum domácnosti
k = koeficient životního minima, který si stanovuje každá spořitelna sama
rezerva = může být stanovena i další rezerva, která se musí vejít do čistých příjmů vedle násobku ŽM a platby spořitelně  
výdaje = další výdaje, které se neobjeví na potvrzení od zaměstnavatele, může jít o splátky půjček, ostatních úvěrů, leasingové platby, spoludlužnické závazky, pojistné... 
dospořování = při čerpání překlenovacího úvěru je třeba zároveň dospořovat na vkladový účet až do naspoření minimální akontace úvěru

Nároky na výši příjmů mohou být sníženy některými jinými zárukami a instrumenty, které spořitelně sníží riziko toho, že úvěr nebude řádně splacen.

Jak snížit nároky na bonitu

Přistoupení spoludlužníka k závazku se provádí v případě, kdy dlužník samotný

Měsíční částky ŽM na osobní potřeby: (v Kč)
dítě do 5 let 1 690
dítě od 6 do 9 let 1 890
dítě od 10 do 14 let 2 230
dítě od 15 do 26 let* 2 450
*musí jít o nezaopatřenou osobu, např. studenti
ostatní osoby 2 320
Měsíční ŽM na domácnost
jednotlivec 1780
dvoučlenná 2 320
tří nebo čtyřčlenná 2 880
pěti a vícečlenná 3 230
Příklad: ŽM čtyřčlenné rodiny s dětmi ve věku 4 roky a 8 let je 11 100 Kč.
nemá dostatečné příjmy. Dále jej spořitelny zpravidla vyžadují u klientů ve vyšším věku. To je většinou těch, kteří dosáhnou důchodového věku ještě v průběhu splácení úvěru, přestože jsou jejich příjmy v současnosti dostatečné. 

Poskytnout spořitelně kvalitní zajištění, což je například zajištění úvěru bankovním

vkladem, jelikož je takto dobře vymahatelné a spořitelna z něj získá prostředky snadněji než od spoludlužníků, ručitelů či z prodeje zástavy.

Některé spořitelny by mohly zvýhodnit také svého klienta, kterého již „znají“.  Známým klientem (tento termín spořitelny opravdu používají) je ten účastník spoření, který již delší dobu u této spořitelny řádně a pravidelně spoří a není s vklady v prodlení. V úvahu se berou většinou pravidelné měsíční, případně čtvrtletní vklady. Nepravidelné spoření, například ani když jsou ukládány na účet roční vklady s předstihem, tuto podmínku nemusí splňovat! Takže již ve fázi spoření si případně může budoucí žadatel o úvěr u spořitelny zlepšovat, nebo zhoršovat vyhlídky na snazší získání úvěru. Pomoci by mohl i někdo další z rodiny, který se již spořitelně osvědčil jako bezproblémově splácející klient. To také zlepší pohled spořitelny na celou finanční situaci rodiny.

Základní doklady požadované při žádosti o úvěr:  

U nižších úvěrů není vždy nutné předkládat potvrzení od zaměstnavatele, vyplňuje se pouze formulář, do kterého se celkové příjmy uvedou formou čestného prohlášení. Doklady musí být aktuální, většinou se požaduje, aby datum jejich vystavení nebyl starší než jeden měsíc. Jako další mohou být požadovány například živnostenský list, potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní, pracovní smlouva. Konečné rozhodnutí o tom, jaké doklady je třeba předložit, provede úvěrový pracovník, který žádost zpracovává.

Spořitelna

Výše úvěru bez dokládání příjmů* 

Potvrzení výše příjmů od zaměstnavatele za poslední:

OSVČ: daňová přiznání za poslední:

ČMSS

150 000 Kč

2 měsíce

2 roky

HYPO

50 000 Kč, pokud se poslední 2 roky pravidelně měsíčně spořilo

3 měsíce

1 rok

Raiffeisen

70 000 Kč

3 měsíce

3 roky

SS ČS

100 000 Kč

3 měsíce

2 roky

VSS KB

100 000 Kč

2 měsíce

1 rok

Wüstenrot

70 000 Kč; pokud se celou dobu spořilo pravidelně měsíčně či čtvrtletně, pak do 130 000 Kč

3 měsíce

3 roky

* jde o „řádné“ úvěry ze stavebního spoření, u překlenovacích úvěrů spořitelny prověřují příjmy prakticky vždy

V každém případě je důležité už předem, před uzavřením smlouvy, věnovat

nové stránky s podrobnými informacemi o stavebním spoření
pozornost správnému výběru spořitelny, neboť každá má na příjmy klientů jiné požadavky a ty se liší často dosti podstatně. Platí to zejména v případě překlenovacího úvěru, neboť zde je třeba mít více disponibilních prostředků než při žádosti o „řádný“ úvěr ze stavebního spoření. Jelikož jsou měsíční platby v průběhu čerpání překlenovacího úvěru kvůli dospořování vyšší, musí mít dlužník také
mnoho informací z oblasti nemovitostí  a bydlení
vyšší příjmy. Při výběru spořitelny s ohledem na požadavky na bonitu v případě řádného úvěru, který bude čerpán až někdy v budoucnu, je problém v tom, že do doby, než na něj vznikne nárok, se mohou úvěrové podmínky spořitelen změnit. To znamená, že do té doby může spořitelna změnit způsob prověřování bonity i požadavky na minimální výši příjmů: úvěry budou dostupné méně, nebo více. To samé platí i pro nároky spořitelny na zajištění úvěrů (ručitelé, zástavy nemovitostí), které se během času také mění.

Máte praktické zkušenosti s prověřováním příjmů při žádosti o úvěr ze stavebního spoření? Jak se vám líbil přístup pracovníků spořitelny?

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Státní hypotéka není takový trhák, jak se čekalo. Co vlastně je?

Ilustrační snímek

Mluvilo se o enormním zájmu. A počítalo se s tím, že bude objem peněz určený na státní hypotéku pro mladé vybraný do...

Hypotéky prudce zdražují, očekává se další růst úrokových sazeb

Ilustrační snímek

Hypotéky podle předpokladů zdražují. V říjnu se úroková sazba zvedla na 2,66 procenta, zatímco v září byl průměrný úrok...

Je to definitivní. Peníze budeme dostávat i za první dny nemoci

Je to definitivní. Peníze budeme dostávat i za první dny nemoci

Kurzy.cz Lidem budou znovu propláceny i první tři dny nemoci. Novelu zákoníku práce dnes schválili poslanci, přehlasovali veto S...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA PLÁNOVÁNÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz