Historické centrum Nepomuku si dodnes zachovalo svůj starobylý ráz. | foto: Archiv Má vlast cestami proměn

Chytrý nápad místostarosty zachránil centrum Nepomuku

  • 7
Město Nepomuk v Plzeňském kraji trápilo chátrající historické centrum. Chytrá iniciativa místostarosty Pavla Kroupy přinesla za málo peněz hodně muziky.

Nepomuk je zřejmě památkově nejhodnotnějším českým městem, které dosud není plošně památkově chráněné. Nacházejí se tu sice dvě desítky kulturních pamětihodností, historické jádro města je vymezené a regulované územním plánem, ale není zde žádná památková zóna ani rezervace. Přesto si historické centrum dodnes zachovalo svůj starobylý ráz.

Fotogalerie

Postupem času však řada budov zchátrala, zároveň se uskutečnilo několik necitlivých rekonstrukcí. Tento trend se v posledních desetiletích projevoval sice pomalu, ale neúprosně – vzorných obnov historických budov bylo jen poskrovnu.

Po komunálních volbách v roce 2014 prosadil současný místostarosta Pavel Kroupa zřízení nového městského dotačního programu, jehož cílem je motivovat vlastníky domů v historickém jádru města k provádění památkově citlivých oprav. 

Program je určený pro historické domy, které nemají status kulturní památky, a jeho cílem je přispět k zachování rázu centra města a jeho památkových hodnot i ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství.

O program byl mezi vlastníky přesně takový zájem, aby se každý rok podařilo vybrat a podpořit zhruba dvě třetiny podaných žádostí, tedy právě ty kvalitněji připravené. 

S celkem skromnou částkou z městského rozpočtu ve výši zhruba 250 tisíc korun ročně se za tři roky fungování programu podařilo opravit více než deset objektů.

Městský dotační program běží každý rok. Díky němu se například kompletně opravil plášť klasicistního domu U Petrů, který leží přímo proti kostelu sv. Jana Nepomuckého, byl zachráněn i zajímavý domek č. p. 167, několik střech se dočkalo návratu pálených tašek bobrovek, do nepomuckých ulic se vracejí špaletová okna, opravují se fasády, pořizují se kopie starých vrat. Program ukazuje, jak pozitivní motivace může pomoci zachování památkových hodnot.

Zdařilé rekonstrukce jsou aktuálně k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.