Jak obejít ochranu proti kopírování u audio CD

aktualizováno 
Patříte mezi solidní a etiku dodržující konzumenty hudby? Tedy: kupujete si originální audio cédéčka, která si chcete v některých případech zazálohovat? Výrobce vám však toto právo upírá zavedením ochrany proti kopírování? Nevěšte hlavu, vše se dá řešit. Přečtěte si, jak na to.

Nejprve právník...

V minulém díle našeho miniseriálu na téma MP3 a právo jsme se dotázali několika odborníků, zda je legální vytvořit si z audio CD kopii pro osobní potřebu. Odpověď všech dotázaných byla jednoznačná: ANO, je to legální. Dnes vám tedy přinášíme návod, jak si takovou kopii pro osobní potřebu, vytvořit.

Nejprve jsme se však dotázali právníků, zda je možné takový návod uveřejnit. Zde jsou jejich odpovědi.

Odbornice na autorské právo JUDr Hartmanová říká: "Obecně ano. Pokud se bude jednat o redakční článek, který nebude propagací či nabídkou pomůcek, které mají vyřadit technické prostředky k ochraně práv, pak se nebude z Vaší strany (ze strany autora) jednat o neoprávněný zásah do autorského práva podle § 43 autorského zákona.".

JUDr Soukup z organizace ČNS IFPI (Mezinárodní federace hudebního průmyslu - Národní skupina České republiky), jejímž předmětem činnosti je ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově obrazových nosičů, tvrdí: "Ano, to jistě můžete, máte-li takovou potřebu a jste-li přesvědčen o tom, že to je morální a správné. Pokud by Váš výklad byl nepřesný a nabádal by k překračovaná pravidel osobní potřeby , pak mylo možno uvažovat o spolupachatelství formou návodu k trestnému činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle 152 tr. zák. "

Tento článek nikoho nenabádá k překračování pravidel osobní potřeby, je určen těm, kteří si chtějí vytvořit zákonem (autorský zákon - č. 121/2000 Sb) povolenou kopii pro osobní potřebu a nevědí, jak na to.

Jak si vytvořit kopii hudebního CD?

Některé hudební tituly jsou „postiženy“ různými ochrannými znaky, které znemožňují vytvořit částečnou, resp. úplnou zálohu/kopii, nebo dokonce znemožňují pouhé přehrávání těchto disků v CD-ROM mechanikách na počítači. V extrémních případech výrobce aplikoval na CD takový typ ochrany, který nedovolí starším přehrávačům CD, Hi-Fi věžím rozlousknout obsah cédéčka a korektně jej přehrát. Tento krok lze z právního hlediska nazvat diskriminací. V podstatě je nám, vlastníkům originálních cédéček, odepřena v zákoně zakotvená možnost zálohovat disk pro svou vlastní potřebu. Co s takovýmito CD dělat? Řešení není složité.

Nejčastější chránící algoritmy a mechanismy


SafeAudio, Cactus Data Shield a Key2Audio - to jsou nejčastěji používané technologie pro zabezpečení ochrany proti zálohování. Tyto ochrany však můžete legálně obejít některými softwarovými nástroji a běžnou přepisovací mechanikou. Obecně tedy platí, že ochrana audio CD neobstojí před ničím, obejít ji lze vždy, ať už hardwarovou nebo softwarovou cestou.


Aplikací pro tvorbu kopií jsou stovky; tou z top 10 je jistě i BlindRead/Write

Zdroje informací

www.cdfreaks.com
www.boycott-riaa.com

 
Doporučený software

CloneCD
BlindRead/Write
CDRwin
CopyLok/PanLok remover 1.0+

Teoreticky je možné zálohovat cédéčka v jakékoli přepisovací mechanice. Každý si tedy může vytvořit legální záložní kopii svých zvukových, aplikačních nebo herních cédéček. Tolik teorie. V praxi ovšem velice rychle narazíme na problémy, protože ve skutečnosti nedokáže každá vypalovačka CD kopírovat libovolnou předlohu. Řada vypalovacích programů ani nemá potřebné funkce pro vytvoření 100% duplikátů. Přitom ve skutečnosti je se správným hardwarem a softwarem opravdu jednoduché zkopírovat skutečně každý disk. Mezi další předpoklady patří zpravidla 1 GB volného místa na pevném disku a novější mechanika CD-R.

Jak na jednotlivé ochrany?

Software - pokud chcete vytvořit 100% kopii chráněného CD, budete potřebovat software, který dokáže vytvářet identické kopie. Řada takových existuje již roky a neustále se úspěšně vyvíjí paralelně s novými technologickými modifikacemi jednotlivých ochran. Nelze než doporučit CloneCD, dále CDRwin, ale také BlindWrite.


 Jeden z prvních klonovacích nástrojů – Olympičí klony by se divily

Chcete-li vyřadit ochranu proti kopírování, budete potřebovat novější model přepisovací mechaniky s funkcí RAW Disc At Once, zkráceně RAW-DAO. Tato funkce prozaicky zkopíruje i ochranu proti kopírování, takže přehrávací hardware/software poté na záloze nepozná žádný rozdíl vzhledem k originálu. Nejedná se tedy o kopírování, ale tzv. klonování.

RAW kopírování pomocí CloneCD

Pro zapeklitější ochrany, ale i pro rychlé občasné zálohování existuje velmi výkonná aplikace s názvem CloneCD. Podívejte se, jak postupovat při tvorbě záloh. S touto aplikací překonáte většinu ochran, které vám laskavý výrobce servíruje pod nos.

1. Abyste zjistili, zda vaše přepisovací mechanika umí zapisovat v režimu DAO-RAW, klepněte v hlavní nabídce na Zápis na CD ze souboru image. V dialogovém okně zvolte mechaniku ze seznamu a klepněte na Informace o vybraném zařízení. Zobrazí se seznam informací a schopností zvolené mechaniky. Velmi důležitý je údaj Kompatibilní s CloneCD RAW-DAO. Pokud je zde uvedena hodnota Ano, máte v podstatě vyhráno. Pokud je zde hodnota Ne, ještě není nic ztraceno.


 Zjištěné parametry přepisovací mechaniky

2. Načtení obsahu originálního CD: vložte originální CD do mechaniky (může to být samostatná mechanika CD-ROM nebo rovnou přepisovací mechanika). V hlavní nabídce klepněte na ikonu Číst z CD. Čtení spustíte klepnutím na Spustit čtení z CD.

3. Zápis zálohy a nastavení režimu RAW a RAS: v hlavní nabídce zvolte Zápis na CD ze souboru image. V dialogovém okně vyberte záložku Zápis a v položce Režim zápisu zvolte RAW DAO (pokud vaše mechanika tento režim dokáže). Pokud tomu tak není, vyzkoušejte možnosti SAO-RAW+SUB nebo SAO-RAW. Vložte do mechaniky prázdné médium a zápis zahájíte klepnutím na tlačítko Spustit zápis na CD.


 Stiskni a zálohuj. Jednoduché, funkční a přehledné

Poznámka: Pokud vaše mechanika umí číst v režimu RAS, postup bude jiný. Zároveň do mechaniky CD-ROM vložte originál a prázdné médium do přepisovací mechaniky. V hlavní nabídce CloneCD zvolte Kopírovat CD a nastavte hodnoty pro čtecí a zapisovací zařízení. Klepnutím na Spustit kopírování CD spustíte proces zálohování. Funguje? Skvěle!


Výrobci aplikací pro klonování cédéček se snaží o co nejjednodušší grafické uživatelské rozhraní. Pod touto kapotou se ovšem skrývá funkčně nabitý program

Pro zajímavost se podívejte dále, jaké finty a typy ochran vyvinuli výrobci CD.

Osm nejčetněji používaných ochran CD

  • 1. Ring Protech

Identifikace ochrany: na CD je uprostřed jasně viditelná světlejší kružnice o šířce 1mm.
Jak vytvořit zálohu: dostačující je CloneCD, který umožňuje zálohování takto chráněných CD.

  • 2. Alcatraz

Identifikace ochrany: neznámá
Jak vytvořit zálohu: dostačující jsou aplikace podporující DAO RAW, tedy např. CloneCD, BlindRead/Write ad.

  • 3. Cactus Data Shield

Identifikace ochrany: po vložení CD do mechaniky je na CD rozpoznáno 99 stop, ve velké většině případů disk nehraje vůbec. V klasických audio přehrávačích hraje normálně.
Jak vytvořit zálohu: použijte programy ražení CloneCD; pokud tento způsob selže, použijte dočasné překreslení jistých částí CD černým lihovým fixem. CD obraťte proti světlu tak, abyste viděli oddělené stopy. Fixem začerněte tu stopu, která je blíže k okraji CD, a to až k jejímu začátku. Takto upravené CD poté půjde bez problému přečíst v CD-ROM mechanikách.

  • 4. CD-Cops

Identifikace ochrany: na originálním CD (v souborové složce) se nacházejí soubory CDCOPS.DLL a soubory s příponou .GZ_ a .W_X, resp. při spuštění hlavního programu můžete spatřit (v titulku) slova CD a Cops.
Jak vytvořit zálohu: jediným způsobem jak takovéto CD zazálohovat, je rozlousknout zakódovanou ochranu a měření úhlu vypnout pomocí CD-Cops 32 Decrypter, v poslední verzi.

  • 5. CopyLok

Identifikace ochrany: na originálním CD je vidět v datové oblasti jinak zbarvený kruh. To může vést k mylné identifikaci, že se jedná o SafeDisc. Takto chráněné CD nemá žádné speciální adresáře (jako LaserLock), nebo další identifikovatelné soubory.Veškerý ochranný mechanismus je v jediném EXE souboru.
Jak vytvořit zálohu: na vytvoření zálohy stačí CloneCD metodou Fast Error Skip spolu s DAO RAW, nebo BlindWrite. Rovněž vhodný program je CopyLok/PanLok remover 1.0+.

  • 6. DiscGuard

Identifikace ochrany: na CD, nebo ve složce, kam se aplikace instaluje, najdete soubory IOSLINK.VXD a IOSLINK.SYS.
Jak vytvořit zálohu: zálohu je možné vytvořit klonovacími programy podporující DAO-RAW, tedy nejnovější verze CloneCD a BlindRead/Write.

  • 7. LaserLock

Identifikace ochrany: na CD najdete skrytý adresář LASERLOK. V tomto adresáři je vždy soubor LASERLOK.IN, který nejde přečíst celý. Na CD chráněném LaserLockem můžete také najít několik zřetelných kružnic, jež představují části chráněného CD.
Jak vytvořit zálohu: Zálohovat CD je možné pomocí software a přepisovací mechaniky podporující DAO RAW (např. CloneCD, BlindRead/Write), nebo použít generické patche LaserLock Import Fixer, které jsou schopny z chráněných programů odstranit ochranu.

  • 8. LockBlock

Identifikace ochrany: na CD naleznete dva viditelné kruhy. Jeden má cca 5mm, druhý 3mm.
Jak vytvořit zálohu: vytvoření záložní kopie je velmi jednoduché. Stačí s příslušným programem (CloneCD, BlindRead/Write apod.) zvolit přeskakování čtení vadných sektorů.

 

 


 

Autor:
 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Jednosměrná letenka na rudou planetu se odkládá. Mars One krachuje

Ilustrace základny na Marsu, jak si ji představují v organizaci Mars One...

Firma Mars One, která slibovala soukromý let na Mars už v roce 2024, zkrachovala. Plány dostat na Mars lidské obyvatele...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Další z rubriky

U Sony mi nacpali mikrofony do uší a já pochopil nadšení slavného rapera

360 Reality Audio

Hudební hvězda Pharrell Williams přišel na tiskovou konferenci Sony na veletrhu CES podpořit nový projekt 360 Reality...

Revoluční technologie pro televize od Samsungu má šanci převálcovat OLED

Televizory se zobrazovací technologií microLED budou zcela bez rámečků a...

Skvělá obrazová kvalita a škálovatelná velikost i modularita, díky které si budete moci sami složit čtvercový...

Ze studií do obýváku: vyzkoušeli jsme prototyp českého zvukového procesoru

Aural Neuronics Exquisite

Má zlepšovat zvukovou kvalitu při tichém poslechu, zmírňovat následky nešetrné digitální komprese a oživovat staré...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz