On-line rozhovor

Jak se dostat k evropským dotacím pro podnikatele? Expert odpovídal

Jan Hanuš
velikost textu:
vydáno 9.4.2008 10:20
Celkově je pro české firmy a podnikatele v operačním programu Podnikání a inovace připraveno na roky 2007-2013 více než 3 miliardy eur. Jak se můžete dostat k dotacím pro své podnikání? Jan Hanuš, odborník na dotace z EU odpovídal na vaše dotazy.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 9. dubna 2008 do 10:50

OTÁZKA: Dobrý den,jde na nějakých českých stránkách najít na co jde získat dotace jaké jsou podmínky?Také bych se chtěla zeptat jestli na ně dosáhnou i drobní podnikatelé.Děkuji za odpověď markousek
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, obecné informace o dotačních možnostech najdete na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Většina dotačních programů pro podnikatele je soustředěna v Operačním programu Podnikání a inovace. Veškeré informace o programu najdete na stránkách www.czechinvest.org. Další možností je obrátit se na specializovanou poradenskou firmu či banku. Například Komerční banka nabízí službu vyhledání vhodné dotace zdarma na všech pobočkách (Dotační průzkum). K Vašemu druhému dotazu: drobní podnikatelé patří mezi tzv. malé a střední podnikatele (MSP), kteří jsou z hlediska dotací zvýhodněnou skupinou. Na investiční projekty mohou získat nejvyšší procento dotace (až 60%). 9.4.2008 10:40
OTÁZKA: dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se dostat k penězům z fondu EU pro účely založení firmy (drobný podnikatel)... nechci se zadlužovat u banky a vlastní zdroje mi nepostačují. děkuji za odpověď Jana
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro začínající podnikatele jsou určeny zvýhodněné úvěrové programy Českomoravské záruční a rozvojové banky (www.cmzrb.cz). Konkrétně pro Vás je vhodný program Start. V tuto chvíli je bohužel příjem žádostí v tomto programu pozastaven, ale v průběhu roku by se měl znovu rozběhnout. Tento program nabízí mimořádně nízkou úrokovou sazbu. Přímé nevratné dotace jsou určeny až pro podnikatele s alespoň dvouletou účetní historií. 9.4.2008 10:46
OTÁZKA: Hezký den, pane Hanuši, pokud se rozhodnu využít EU fondů pro svůj podnik, s jak velkými vlastními prostředky musím počítat (procentuelně), než bude skutečné reálně čerpat? Dá se to takto vyjádřit? Děkuji za odpověď Karel Sámek
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, naprostá většina dotací pro podniky je vyplácena tzv. ex post, tedy až po vynaložení nákladů. Je tedy nejprve třeba předfinancovat celý projekt (či jeho etapu) a teprve poté je dotace vyplacena. Pro podnikatele mimo hlavní město Prahu určuje maximální výši dotace regionální mapa intenzity veřejné podpory. Podle velikosti podniku je maximální dotace stanovena mezi 36-60% ze způsobilých výdajů projektu. procento dotace se liší podle velikosti podniku. Zjednodušeně řečeno, čím větší podnik, tím nižší je maximální výše dotace, kterou může získat. Fázi předfinacování i následného spolufinancování nákladů nekrytých dotací lze pokrýt jediným úvěrovým produktem (například Ponte II Komerční banky). 9.4.2008 10:54
OTÁZKA: Dobrý den, co všechno je potřeba(myslím pro popis projektu) aby žadatel měl šanci uspět v žádosti o dotaci ? jak detailně má být zpeacován projekt ? děkuji acer Acer.t
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, jádrem žádosti o dotaci je kvalitní podnikatelský záměr, případně studie proveditelnosti. Struktura dokumentu a rozsah požadovaných informací jsou obvykle předepsány poskytovatelem dotace v tzv. Pokynech pro žadatele, které lze nalézt na jejich webových stránkách spolu se seznamem dalších příloh (výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru, účetní výkazy, apod.) Nejdůležitější pro úspěch projektu je jeho ekonomická proveditelnost a poměr nákladů vůči plánovaných přínosům. Velmi důležité je i logické zpracování a vysvětlení záměru. Doporučuji velmi dobře nastudovat hodnotící kritéria dotačního programu, kam se hlásíte a ve svém projektu zdůraznit právě hodnocené (a bodované) aspekty. Pro tyto účely lze využít služby specializované poradenské firmy. O radu s výběrem lze bezplatně požádat i na pobočkách Komerční banky. 9.4.2008 11:02
OTÁZKA: Dobrý den, jaké jsou podmínky pro profinancování dotace z bankovního úvěru? Proplatí EU také úroky, nebo musí žadatel počítat s tím, že je zaplatí ze svého? Jaroslav Kolář
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,pro financování projektů s dotací existují speciální úvěrové programy. Příkladem je program Ponte II Komerční banky, který v rámci jedné smlouvy umožňuje pokrýt jak fázi předfinancování (před přijetím dotace) a spolufinancování nákladů nekrytých dotací. Doporučuji informovat se na pobočce banky na přesné podmínky a aktuální výši úrokových sazeb. Úroky z úvěru bohužel uznatelným nákladem nejsou. 9.4.2008 11:08
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat - musí být nemovitost postavená z dotace zisková? Mám záměr postavit cvičnou horolezeckou stěnu v severních Čechách, ale myslím si že si stěna na sebe nevydělá. Lze získat dotaci z programu Nemovitosti? Nebo kde se mám poradit? Děkuji, AH Anežka Horská
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, je-li dotace poskytována na podnikatelský záměr, měl by být dlouhodobě udržitelný a tedy i zisový. Jiná situace by byla, pokud by stěnu stavěla například škola, kde podmínka ekonomické návratnosti není. Program Nemovitosti je určen na rozvoj především výrobních podnikatelských nemovitostí. Pro Vaše účely jej bohužel nelze využít. Doporučuji konzultaci se specializovanou poradenskou firmou nebo specialistou z banky. 9.4.2008 11:12
OTÁZKA: Myslíte si, že má smysl žádat o dotace také pro malého podnikatele s obratem řekněme do 5 mil. korun? Vlastním pneu servis v okresním městě a uvažuji o rekonstrukci dílny, dotace by se tedy určitě hodila. Nejsem na dotace ale příliš malá firma? Díky a hezký den. Miroslava Benešová
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,dotace jsou určeny i pro malé podnikatele. V některých krajích jsou v rámci tzv. Regionálních operačních programů (ROP) podporovány rekonstrukce podnikatelských nemovitostí. Doporučuji zeptat se na konkrétní možnosti na Úřadě regionální rady ve Vašem krajském městě. Program Nemovitosti poskytovaný CzechInvestem je omezen minimální plochou rekonstruované budovy 500 m2. 9.4.2008 11:17
OTÁZKA: Dobrý den, je možné získat dotaci i když je mé podnikání v začátcích? anonym
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,odkazuji na mou předchozí odpověď o zvýhodněných úvěrových programech Českomoravské záruční a rozvojové banky (program Start). 9.4.2008 11:20
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych si založit živnost jako truhlář. Je možné dostat nějakou dotaci? L.. C.
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,odkazuji na mou předchozí odpověď o zvýhodněných úvěrových programech Českomoravské záruční a rozvojové banky (program Start). 9.4.2008 11:20
OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost dotace z EU při pořízení nového digitálního tiskového stroje v Třebíči. Jaká je možná výše dotace, jaká je minimální investice (zařízení je cca za 2 mil. Kč), zdali je možné mít finanční prostředky zajištěné pomocí úvěru a který typ dotačního fondu by se pro nás hodil. Jsme malá firma se 4-mi zaměstnanci. Děkuji za odpověď. Petr
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,pro výrobní podniky existuje možnost získat dotaci na nákup výrobního zařízení z programu Rozvoj (OP Podnikání a inovace). Další kolo tohoto programu by mělo být vyhlášeno na podzim 2008. V minulém kole byla minimální dotace stanovena na 1 mil. Kč, což odpovídalo minimální investici zhruba 2 mil. Kč. 9.4.2008 11:23
OTÁZKA: Dobrý den, existuje kromě internetu i kompaktní tištěná brožurka se stručným přehledem? Děkuji. David
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,informační materiály jsou obvykle uveřejněny na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů dotací. Veškeré informace o dotačních programech i specializovaných úvěrových produktech jsou v přehledné formě k dipozici i na všech pobočkách Komerční banky. 9.4.2008 11:26
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat na jaké dotace z ESF mohou dosáhnout malí a střední podnikatelé? Jaké výzvy jsou pro ně nyní aktuální? Děkuji Josef Bártů
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, na konci března skončila výzva v pražském programu OP Praha-Adaptabilita na rozvoj lidských zdrojů (firemní vzdělávání). Pro mimopražské zájemce by měl být v květnu až červnu otevřen OP Rozvoj lidských zdrojů a zaměstanost, kde bude také možné žádat o dotace na firemní vzdělávání. 9.4.2008 11:29
OTÁZKA: Vykupuji od města nebytový prostor sloužící k podnikání ( sídlištní prodejna) Mohu na výkup dostat nějakou dotaci? ivan
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,jde-li o tzv. brownfield (zchátralý areál), doporučuji informovat se na možnosti dotace z Regionálního operačního programu (ROP) ve Vašem kraji nebo v Praze z OP Praha-Konkurenceschopnost. Velkou roli bude hrát, jakým způsobem hodláte nemovitost využít. 9.4.2008 11:31
OTÁZKA: Dobrý den, můžu dosáhnout na nějakou podporu v případě, že se zabývám velkoobchodním prodejem železářského materiálu, většinou dovoz z EU, OSVČ, do 5 zaměstnanců ? Konkrétně stavba skladu... Má šanci na dotaci na vybavení stroji soukromý truhlář, OSVČ bez zaměstnanců ? Díky, Honza Starý Jan Starý
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den, na samotnou výstavbu nové haly pro velkoobchod se bohužel žádný dotační program nevztahuje. Jako soukromý truhlář můžete zkusit buď zvýhodněné úvěry ČMZRB nebo na podzim 2008 program Rozvoj (viz moje předchozí odpovědi). 9.4.2008 11:34
OTÁZKA: dobrý den,je možnost ziskat dotaci v ramci eu na splněni zpřísněných podminek ochrany životniho prostředi .lze dotace ziskat i jako zprostředkovatel-dovozce a prodejce ,či jen jako konečný zákazník.děkuji za vaši odpověď jana
Jan Hanuš ODPOVĚĎ: Dobrý den,možnost získání dotací je velmi závislá na tom, co přesně by Váš projekt obsahoval. Obecně lze dotaci zlepšení envirnmentálních parametrů Vašho podniku získat z OP Životní prostředí (www.opzp.cz). Dotace jsou však určeny předvším podnikům, které na území ČR vyrábějí. 9.4.2008 11:38

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz