I staré masky jsou účinné

  9:39aktualizováno  9:39
Koupit si plynovou masku? Brát preventivně antibiotika proti antraxu? Takové otázky řeší Američané. U nás podle politiků teroristický útok nehrozí. Snad nám tedy zatím postačí vyzbrojit se vědomostmi. V záplavě špatných zpráv ze světa alespoň jedna dobrá: pokud by přece jen ke slovu přišly ochranné masky, posloužily by spolehlivě.

Dobře ochrání i staré masky, které ležely několik desítek let ve skladech. Prokázaly to zkoušky, které pro MF DNES zpracovala Akreditovaná zkušební laboratoř Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Obavy, že staré masky ze skladů civilní obrany budou zpuchřelé a nefunkční, se nepotvrdily. I maska z roku 1969, kterou si redakce půjčila ze Základní školy ve Středoklukách, funguje, jak má. "Byla jen špinavá, ale jinak plně funkční," říká Jaroslav Pata, který zkoušky vedl.

Zkouškami ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce prošlo šest nových respirátorů, jeden filtr proti částicím a tři plynové masky pocházející ze skladu civilní obrany. Jednu zapůjčil Úřad městské části Praha 4 a dvě Základní škola ve Středoklukách u Prahy. Nové výrobky byly zakoupeny v obchodech ze seznamu ministerstva vnitra. U masek se zkoušelo, zda skladováním nedošlo ke změnám materiálu, které by porušily jejich funkčnost. U respirátorů a filtrů se zkoušel průnik částic.

Refil typ 851 FFP3 SL
s výdechovým ventilem
cena: 135 Kč
návod ke každému kusu

Refil 831 FFP2 S
cena: 87 Kč
bez návodu

Refil 741 FFP2 S
s aktivním uhlím
cena: 177 Kč
bez návodu, nečitelná třída

3M 9332 FFP3 S
cena: 154 Kč
bez návodu v češtině

3M 8835 M/L FFFP3 SL
cena: 289 Kč
bez návodu v češtině

Moldex­Metric 3405 FFP3 SLD
cena: 333 Kč
bez návodu v češtině

Kemira filtr proti částicím 91 P3
do polomasky
cena: 200 (filtr), 450 Kč (polomaska)
podrobný návod v češtině

Bránit se lze

Lidstvo není proti biologickým a chemickým zbraním teroristů bezbranné. Biologické zbraně vlastně rozsévají bakterie a viry infekčních nemocí ve formě aerosolu, které pronikají do plic. Chemické zbraně zase útočí otravnými plyny. Proti prvním chrání masky s filtry proti částicím, proti druhým s filtry proti plynům. Existují i filtry kombinované, které by měly ochránit před obojím.

Tak jednoduché to však není. Člověk by musel předvídat nepředvídatelné - kdy, odkud a jaký útok přijde. Jenže principem teroristických útoků je zaútočit nečekaně. A pak, bakterie a viry se mohou šířit také kožní cestou (například neštovice) nebo zažívacím traktem (jedna z forem antraxu). Kůží pronikají také některé plyny (třeba yperit).

Ochrání i respirátory

Druhá zpráva, kterou přinesl test, je také pozitivní, ale... I jednoduché respirátory proti částicím, které jsou k dostání v obchodech za několik desítek korun, ochrání před dnes tolik obávaným antraxem. Člověk by ale musel vědět, kdy má nebezpečí nastat, a včas je použít. Navíc by nesměl mít vousy, protože pak respirátor netěsní.

Sedm typů filtračních polomasek (nesprávně se jim říká respirátory) ve zkouškách prokázalo, že fungují tak, jak mají - nepropustí to, co mají zadržet. "Filtrační materiály vlastně fungují jako síto, které zachytí částice větší, než jsou jejich otvory," vysvětluje Jaroslav Pata. "Zachytávají tuhé aerosoly bez ohledu na toho, jestli jde o prach z broušení nebo třeba bakterie. Účinnost závisí jen na velikosti otvorů."

Respirátory bez návodů

Na druhou stranu je trestuhodné, že většina obchodníků prodává ochranné prostředky bez návodů k použití. Podrobný návod v češtině měla jen finská polomaska Silner a jeden ze tří respirátorů českého výrobce Refil z Karlových Varů. Částečný návod alespoň v podobě zobrazení na obale měl respirátor značky 3M. U všech ostatních jsme museli o návod výslovně požádat.

Návod je přitom podmínkou schválení k prodeji, musí totiž obsahovat nejen pokyny k nasazení, ale i všechna bezpečnostní omezení. Na dvou respirátorech Refil navíc nebylo čitelné označení typu. Typové označení přitom určuje stupeň ochrany. Pravda je, že doposud obchodníci prodávali ochranné prostředky většinou jen k profesionálnímu použití. Používají se v průmyslu všude tam, kde mají chránit před škodlivinami.

Rady pro nákup a použití
- ochranné pomůcky nikdy nekupovat v bazaru
- nekupovat bez návodu v českém jazyce
- ověřit, zda výrobek byl schválen
- důležité je správné nasazení (mělo by být uvedeno v návodu)
- do masky nelze používat brýle
- respirátory ani masky netěsní na vousaté tváři
- dobré je filtr vyzkoušet dlaní zakrýt a nadechnout, maska by se měla k obličeji přisát

Sloužit mohou i v mnoha jiných případech - v průmyslových oblastech, kde je trvale znečištěné ovzduší, pylovým alergikům v místech, kde by jinak nemohli dýchat. Hodí se pro všechny lidi, kteří pracují v prašném prostředí a potřebují chránit třeba před jemným práškem z broušení, ochránit mohou i před smogem či tabákovým kouřem. "Všechno jsou vlastně částice, prach jako takový vlastně neexistuje. Jde jen o to, jak jsou částice veliké," vysvětluje Junona Böswartová ze zkušebního ústavu.

Nejčastější otázky

Je maska účinná? Má smysl použít ji při případném teroristickém útoku?
Maska má smysl jen za předpokladu, že člověk předem o útoku ví a má ji ve chvíli útoku na sobě. Masky fungují jen tehdy, pokud jsou správně nasazeny. Slouží jen k překonání zamořeného prostoru.

Pro koho jsou automaticky zabezpečeny prostředky individuální ochrany?
Pro děti od narození do ukončení školní docházky a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní osoby si mohou ochranné prostředky koupit ve specializovaných prodejnách (jejich seznam je na internetových stránkách ministerstva vnitra).

Biologický útok: částice (aerosol, prach, pyly, bakterie, viry, spory, tedy i antrax); ochrana: respirátory (různých stupňů účinnosti ­ P3 má nejvyšší, P1 nejnižší účinnost), filtry proti částicím, které se nasazují do masek a polomasek.
Chemický útok
: toxické plyny (organické výpary, anorganické a kyselé plyny a výpary...); ochrana: plynové filtry s aktivním uhlí, které se nasazují do masek a polomasek, respirátory s aktivním uhlím (jen omezeně).

Co dělat, když nemám k dispozici ochranné prostředky?
Je možné použít improvizované prostředky osobní ochrany. Jejich popis je také na stránkách ministerstva vnitra a v příručce Pro případ ohrožení.

Pozná se nějak, že v prostředí jsou chemické nebo bakteriologické látky?
Odpověď je obtížná. Signálem by byl nejspíš až větší počet nemocných v ordinacích lékařů. Jaké by měli příznaky, záleží na typu použité infekční nebo chemické látky. Některé způsobují zvracení, nevolnost, u jiných se působení projeví na pokožce. V každém případě v době, kdy se objeví první příznaky, je už na ochranu pozdě.

Je technicky obtížné provést útok chemickými nebo biologickými zbraněmi?
Odborníci se shodují, že obtížnější je použít biologické zbraně. Vyžaduje to odborné vědecké znalosti a složitější technologii: mít k dispozici kmeny infekčních bakterií, virů, možnost vyrábět je ve velkém a vyvinout způsob, jak je rozprášit do ovzduší ve formě aerosolu, který by lidé vdechli. Naproti tomu provést takový atentát, jako byl nejznámější útok nervovým plynem sarin, který použila japonská sekta Óm šinrikjó v roce 1995 v tokijském metru, není technicky obtížné.

Masky chrání celý obličej
Nové modely jsou komfortnější než třicet let stará maska. Princip ochrany je však stejný: užívají se s jedním nebo dvěma výměnnými filtry. Ty chrání buď proti plynům, nebo proti částicím, případně proti obojímu. Ceny nových modelů: 3000 ­ 7000 Kč.

Respirátory (filtrační polomasky) chrání ústa a nos
Fungují proti pevným částicím, s vrstvou aktivního uhlí proti parám a plynům. Používají se jako pracovní pomůcky při práci ve znečištěném prostředí. Ceny: 70 ­ 300 Kč.

Polomasky chrání ústa a nos, bradu
Užívají se s dvěma filtry podle typu nebezpečí (proti plynům, částicím i kombinované) Ceny: včetně filtrů cca 800 Kč.

Je chemický útok nebezpečnější než biologický?
Biologický útok je obtížněji proveditelný, ale byl by bezpochyby nebezpečnější. Člověk nakažený neštovicemi by například mohl nakazit desítky dalších osob. Epidemie by se šířila jako lesní požár. Naproti tomu chemický útok by si vyžádal oběti jen v prostoru použití. Odborníci říkají, že psychologický vliv na veřejnost by byl u biologických zbraní bezpochyby větší než u chemických. Zároveň ujišťují, že biologické zbraně mohou v případě použití přinést určitý počet obětí, ale nikoliv rozsáhlou epidemii.

Nejznámější biologické zbraně

Pravé neštovice
Prudce nakažlivá, často smrtelná nemoc, kterou nelze léčit. Přenáší se z člověka na člověka, nešíří se vodou nebo vzduchem. Nemoc je považována za vymýcenou, pokud by se znovu objevila, muselo by jít o důsledek manipulace s viry, které jsou uloženy v několika laboratořích. Léčit lze jen preventivně vakcinací.

Dýmějový mor
Nemoc přenášejí hlodavci. Bacil je citlivý na antibiotika, a pokud by se mor v našich krajích objevil, lze jej léčit.

Antrax (sněť slezinná)
Nemoc se přenáší bakteriemi (nikoliv z člověka na člověka) a má tři formy - kožní, plicní nebo střevní. Léčit ji lze antibiotiky.

Botulismus
Bakterie se mohou přenášet pitnou vodu. Jsou však citlivé na chlor, v případě nebezpečí je tedy možné zvýšit chlorování vody. Kontaminace ve větším měřítku je tedy silně nepravděpodobná.

Nejznámější chemické zbraně

Chemických zbraní je několik kategorií: dráždivé (chlorpikrin, látka CS), otravné (chlor, kyanovodík), zpuchýřující (yperit, lewisit), nervově paralytické (sarin). Neznámější otravné látky: yperit, sarin, VX.

Autoři: ,

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Inspekce zveřejnila tři restaurace s podivným původem hovězího masa

Ilustrační snímek

Od propuknutí kauzy s nevyhovujícím hovězím polským masem provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)...

Zaplatil letenku, ale letěl jenom kus cesty. Lufthansa ho za to žaluje

Zaměstnanci pobočka letecké společnosti Lufthansa na letišti ve Frankfurtu

Německá letecká společnost Lufthansa žaluje jednoho ze svých pasažérů. Nelíbí se jí, že cestující ve snaze získat...

Máme o 30 procent hostů méně, podáme dvě žaloby, říká restauratér Moťovský

Restaurace U Moťáka v pražském Karlíně. (7. února 2019)

Pražská restaurace U Moťáka se chystá na dvojitou odvetu za to, že se její jméno objevilo v kauze dovozů pochybného...

Ta železnice je zelená katastrofa. Vraťte miliardy, žádá Trump Kalifornii

Ilustrační snímek

Prezident Donald Trump a guvernér Kalifornie Gavin Newsom se ve středu dostali do sporu na Twitteru kvůli masivnímu...

Husákovy hradby. Symbol minulého režimu poskytl domov milionům Čechů

Sídliště na Slezském předměstí v Hradci Králové (5.2.2019).

Pozůstatek minulého režimu v podobě rozsáhlých betonových sídlišť bývá často kritizován jako nevzhledné, nekvalitní či...

Další z rubriky

Většina Filipínců nemá ani bankovní účet. Čech jim půjčuje online

Filipínský startup Oriente je zaměřený na spotřebitelské úvěry přes mobilní...

Sedmatřicetiletý Vlastimil Hrabal pracoval pro firmu ze skupiny PPF Petra Kellnera, loni v dubnu však změnil dres a...

Rizoto za stovku, doprava a balné za 70 korun. Testovali jsme rozvoz jídel

Ilustrační snímek

MF DNES otestovala v krajských městech firmy, které rozvážejí jídlo. Dobrá zpráva je, že většina kurýrů přijela včas a...

TEST DNES: Úplné výsledky testu online lékáren

Ilustrační snímek

MF DNES otestovala osmnáct online lékáren. Do výběru jsme zařadili velké lékárenské řetězce i menší regionální lékárny...

Najdete na iDNES.cz