U nás se o budoucnosti ADSL teprve rozhoduje, ve světě už dávno běží

aktualizováno 
Jak dopadla nedávná jednání o zavedení ADSL v Česku? Stihne Český Telecom technologii spustit již počátkem února, jak bylo původně slibováno? Jaké by mohly být ceny u nás a kolik platí uživatelé ve světě?

V předchozím článku jsem si dovolil odvážné tvrzení, že ADSL technologie bude u nás dostupná od 1.2.2003 za cenu kolem 1300 Kč. Dnes ve světle nových skutečností bych měl zřejmě ustoupit z původně ohlášeného termínu, ale i když do konce měsíce zbývá jen pár dní, pořád nikdo nemůže stoprocentně prohlásit, že tento termín nebude dodržen. Proč si myslím, že je možné tento termín stihnout?

Telecom je po zemětřesení vstříčnější...

Zástupci Telecomu v posledních dnech deklarovali ze svojí strany maximální možnou míru vstřícnosti vůči všem zúčastněným stranám. Podle mých  informací souběžně s ČTc pracuje na velkoobchodní nabídce i minimálně jeden s alternativních operátorů a právě jeho nabídka by měla být pro koncového uživatele velice zajímavá. Další významnou změnou oproti předcházejícím měsícům je i legislativní úprava v zákoně, kterou podrobněji popisuje Jiří Peterka na Lupě. Do konce roku 2002 mohl Telecom totiž každé rozhodnutí ČTU napadnout a podat žalobu u soudu. Ve chvíli, kdy tak učinil, se zbavil povinnosti toto rozhodnutí respektovat (žaloba u soudu měla na rozhodnutí až do konce minulého roku odkladný účinek). Od 1.1.2003 novela tohoto zákona už neumožňuje Telecomu neodůvodněně zdržovat všechna rozhodnutí ČTU a držet tak v hrsti nejen alternativní operátory a ČTU, ale i všechny své zákazníky.

Další velmi významný důvod změny chování vedení Českého Telecomu je podle mého názoru menší zemětřesení, které proběhlo ve vedení ČTc, a rovněž tlak nově vzniklého ministerstva informatiky. Před svátky byl odvolán generální ředitele Přemysl Klíma a následovaly změny v dozorčí radě, kam se podařilo dosadit ministru Mlynářovi dva své přímé podřízené a kde zároveň holandský minoritní vlastník ztratil jednoho svého zástupce.

V těchto dnech na jednáních tlačí na Telecom nejen ČTU, alternativci, zástupci uživatelů, ale nepřímo i nově vzniklé ministerstvo Informatiky - a to všechno ve chvíli kdy Telecom ztratil mocný nástroj své zdržovací taktiky.

Navíc 7.1.2003 proběhlo jednání platformy ZUI s ředitelkou odboru ekonomické regulace Ing. Miluší Ševerovou. Delegace ZUI ve složení Jiří Peterka (BMI), Karel Pavlík (SOS), Luboš Olejár (OPZT) a Miloslav Sova (IPV) předala zástupcům ČTU zdůvodnění výše požadovaných cen za paušální připojení pro technologii Dial-up i ADSL. Rovněž jsme paní Ševerové poskytli kompletní cenový přehled v 31 státech světa týkající se měsíčních poplatků za službu ADSL. Paní ředitelka na jednání naznačila podle ní nepopulární, ale každopádně snadno uskutečnitelnou věc: přidání služby ADSL do regulace. ČTU se k tomuto kroku v nejbližší době nechystá, protože stále věří, že se všechny zúčastněné strany dohodnou. Začlenění ADSL mezi regulované služby je reálné a důležité je, že o této skutečnosti dobře vědí i zástupci Českého Telecomu. Tím, že by ČTU zahrnulo službu ADSL do regulace, tak jak je tomu například u hlasových služeb (klasická telefonní volání), mohlo by ze zákona určovat výši koncové ceny pro zákazníka.

Chorvatsko už ADSL má...

O tom, zda regulovat nebo ne, se vedou na celém světě nekonečné polemiky. Regulace může být ve státech s dobře fungujícím konkurenčním prostředím skutečně na škodu a brzdit vývoj regulované služby. Česká republika však rozhodně nepatří k státům s dobře rozvinutým konkurenčním prostředím a ani legislativa nedosáhla ještě úrovně států EU. Proto bych se osobně přiklonil k názoru, že časově omezená regulace by našemu telekomunikačnímu trhu velice pomohla, alespoň do doby než bude novelizován telekomunikační zákon a konkurence se stane skutečnou konkurencí. Kdyby u nás existovaly dostatečně kvalitně vypracované zákony (narážím na Telekomunikační zákon) a silná konkurence, nemohlo by dojít k situaci, že se na začátku roku 2003 neustále dohadujeme o spuštění služby ADSL, a to vše v době, kdy nejen všechny státy EU již několik let tuto službu nabízejí svým zákazníkům. Česká republika společně se Slovenskem jsou jedinými kandidátskými zeměmi, které tuto technologii stále nenabídly svým zákazníkům. Smutné je, že další země chystající se do EU v ještě pozdějším termínu, např. Rumunsko a Chorvatsko, už tuto službu rovněž svým zákazníkům nabízejí za velice zajímavé koncové ceny.

V posledním příspěvku zveřejněném na tomto serveru jsme se věnovali počtu přípojek ADSL v jednotlivých státech světa. Někteří čtenáři mi tehdy v diskusích vyčetli , že v přehledu chybí propočet přípojek na 1000 obyvatel (penetrace služby). Přiznám se, že shromáždit přesné údaje o počtu obyvatel u 48 zemí světa, které monitorujeme, a pomocí trojčlenky u každé země vypočítat aktuální penetraci, je úkol trochu časově náročnější, přesto jsme pro vás několik zemí takto zpracovali. V první tabulce vidíte počet přípojek širokopásmového Internetu, který zahrnuje nejen ADSL připojení, ale i kabelovou televizi. V prvním sloupci najdete počet obyvatel jednotlivých zemí (v milionech) v posledním pak počet linek v přepočtu na sto obyvatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že tabulka byla vypracovaná s aktuálními údaji k 30.6.2002, dovolili jsme si červenou barvou doplnit údaje za září 2002. Graf společnosti Point Topic pod tabulkou pouze ilustruje čísla obsažené v tabulce.

Počet ADSL linek ve státech

Podíl připojení

Tato tabulka zobrazuje tři nejzdatnější hráče světa na trhu s vysokorychlostním připojením. V následujícím srovnání se sami budete moci přesvědčit, že nezáleží ani tak na velikosti státu, či jeho ekonomické síle, ale na tom, jestli vlády jednotlivých zemí dostatečně brzy pochopily, že nové technologie v budoucnu výrazně ovlivní ekonomiku státu a celkovou vzdělanost populace (Dánsko, Švédsko, Finsko). Vlády těchto zemí o krocích vedoucích k rozvoji informační společnosti pouze nemluví, jak je tomu u nás, ale snaží se, aby tyto deklarace nezůstaly jenom na papíře. Například u nás by nikdy nenastal takový chaos na telekomunikačním trhu, pokud by existovala správně nastavená legislativa a funkční regulátor nacházející pro svá rozhodnutí oporu v zákoně. Co vy na to, páni poslanci?

Procento připojení

Ať už se dočkáme ADSL za několik dnů nebo týdnů, že spuštění této služby je s definitivní platností realitou. Otázkou však nadále zůstává její rychlost v jednotlivých variantách a už předem ohlašovaný limit na objem přenesených dat. Při porovnání tabulek počtu přípojek s tabulkami měsíčních plateb za tuto službu v jednotlivých zemích přijdete k zajímavému závěru: čím výhodnější podmínky poskytnou jednotliví operátoři uživateli, tím větší počet zákazníků získají. Mezi cenou měsíční služby, kvalitou poskytované služby a počtem nových zákazníků platí jakási přímá úměra - samozřejmě do doby než dojde k nasycenosti trhu. Podle současných poznatků dochází k nasycenosti trhu při 60procentním podílu vysokorychlostních technologií, zatím se však k tomuto číslu přiblížila pouze Jižní Korea s 54procentním podílem vysokorychlostního Internetu.

Penetrace ADSL

Jaký má vliv limit na objem přenesených dat? U všech operátorů na světě je tento limit chápán jako velmi účinný nástroj pro snižování koncové ceny. Ovšem v drtivé většině případů se tento limit vyskytuje pouze v základní a nejlevnější variantě ADSL služby (nejlevnější právě proto,že je zatížená tímto limitem). Velikost tohoto limitu v nabídce žádného operátora neklesla pod 1 GB, nejčastěji se však pohybuje v rozmezí 3 až 10 GB. Velikost limitu v žádném případě nesmí popírat smysl vysokorychlostního Internetu. Limit by měl být nastaven tak, aby ho průměrný uživatel využívající připojení k elektronické poště a prohlížení stránek ani při každodenním připojení nemohl překročit. Co se týče rychlosti služby, světovým standardem se stává rychlost 512/128 kb/s, takže rychlost 256/64kb/s by měla obsahovat již základní varianta této služby při datovém limitu minimálně 3 GB za cenu do 1 300 Kč. Další varianta by ani při rychlosti 512/128kb/s v žádném případě neměla překročit cenu 2 000 Kč měsíčně. To je však pouze můj osobní názor založený na dosti podrobném sledování cen a marketingových strategií ve světě. Jak se k celému problému nakonec postaví Český Telecom a alternativní operátoři? Zohlední morální dluh, který vůči svým zákazníkům mají v podobě zodpovědnosti za zaostávání České republiky v oblasti vysokorychlostního Internetu? To se snad už brzy dozvíme.

Počet linek na 100 obyvatel

Na úplný závěr bych si dovolil upozornit na skutečnost, že pro ty, které technologie ADSL zajímá víc, jsme na stránkách Internetu pro všechny připravili nově aktualizované ceny této služby v jednotlivých zemích světa, kde ke dnešnímu dni monitorujeme již 31 zemí a víc jak 40 světových operátorů a rovněž pokroky jednotlivých států za uplynulý rok. Nesouhlas se současným stavem na trhu s internetovým připojením svým podpisem vyjádřilo již víc než 7400 uživatelů Internetu a projekt rovněž podpořilo už víc než 100 internetových stránek a serverů.

Několik minut před odesláním tohoto článku redakci se mi do rukou dostala zpráva společnosti SkyNet. Předpoklad, že Český Telecom měl již koncem minulého roku vytipovanou společnost, která s ním okamžitě po uveřejnění velkoobchodní nabídky uzavře smlouvu a tím umožní poskytování služby ADSL široké veřejnosti, se ukázal jako správný.Společnost SkyNet 12.1.2003 oznámila, že se chystá spustit nové služby, postavené na technologii ADSL. Český Telecom poskytl společnosti SkyNet kompletní referenční nabídku, včetně velkoobchodních cen. Na základě této nabídky probíhají v současné době jednání o uzavření smlouvy, týkající se obchodních a technických podmínek pro poskytování služeb ADSL. Předložená nabídka ze strany ČTc by měla, podle informací v ní uvedených, umožnit uvedení služeb ADSL na český trh za stejných podmínek pro všechny alternativní operátory. Společnost SkyNet se chystá finální obchodní a technické podmínky budoucím uživatelům předložit už letos v únoru.

Autor je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Autor:
 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Jednosměrná letenka na rudou planetu se odkládá. Mars One krachuje

Ilustrace základny na Marsu, jak si ji představují v organizaci Mars One...

Firma Mars One, která slibovala soukromý let na Mars už v roce 2024, zkrachovala. Plány dostat na Mars lidské obyvatele...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Další z rubriky

Tipy na weby: jak parkovat v Praze nebo převedení textu z obrázku

Ilustrační foto - parkování

Parkování v Praze nemusí být peklem na zemi. Pomůže web ParkujVklidu.cz. Texty z obrázků již nemusíte přepisovat ručně....

Britové po vyšetřování označili Facebook za „digitálního gangstera“

Facebook a cenzura (ilustrační foto)

Dolní sněmovna Velké Británie vydala závěrečnou zprávu svého vyšetřování a rozhodně si v ní nebrala servítky.

„Chlape, jsi přece vědec!“ Šmejdi nabízejí zázračné hubnutí i zbohatnutí

Chcete zhubnout bez námahy? Zbohatnout bez jakýchkoli znalostí? Omládnout o...

Chcete zhubnout bez námahy? Zbohatnout bez jakýchkoli znalostí? Omládnout o patnáct let? Nebo platit méně za benzin...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz