iDNES.cz

Kam sahá vliv Víta Bárty a kde všude sedí lidé napojení na ABL

Propletenec
skandálů začal zakrývat podstatu: že agentura ABL plnila plán Víta Bárty, její
lidé ovládli významné funkce a získali vliv na českou politiku.