Na barokní části Kolovratského paláce pracoval v 18. století přední český... Obyčtovský kostel Navštívení Panny Marie postavený na půdorysu želvy má od... Santiniho přístup ke gotice byl naprosto originální, platí to například o... Karlovu Korunu navrhl Jan Blažej Santini, po jeho smrti ji dokončil František... Současná podoba areálu v Mariánské Týnici. Dílo Jana Blažeje Santiniho. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.