Pátek 24. září 2021, svátek má Jaromír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 24. září 2021 Jaromír

Harry Potter a Kámen mudrců

Dnes dokončíme ukázky z knihy Harry Potter a Kámen mudrců, v níž poprvé v českém překladu vyšly příběhy o učedníkovi čarodějných umění Harry Potterovi. Dokončíme kapitolu Zapovězený les a od příště vás necháme nahlédnout do druhé knihy tohoto nynějšího světového hitu, která má titul Harry Potter a tajemná komnata. Bude to poprvé, kdy si v češtině budete moci tyto příběhy přečíst, nakladatelství Albatros chystá vydání druhého dílu Harryho Pottera na letošní podzim.

Šli dál hustým temným lesem, Harry se však znovu a znovu nervózně ohlížel přes rameno. Měl nepříjemný pocit, že je někdo pozoruje, a byl rád, že je s nimi Hagrid se svým samostřílem. Právě prošli zákrutem cesty, když Hermiona chytila Hagrida za ruku. »Hagride! V idíš to? Červené jiskry! Neville a Malfoy jsou v nebezpečí!« »Vy dva počkejte tady!« křikl Hagrid. »Zůstaňte na pěšině, já se pro vás vrátím!« Slyšeli, jak se prodírá podrostem pryč, a dívali se na sebe, oba pořádně vyděšení, až už neslyšeli nic jiného než šelest listí kolem. »Nemyslíš, že se jim něco stalo, viď, že ne?« šeptala Hermiona. »Vůbec mi nesejde na tom, jestli se něco stane Malfoyovi, ale kdyby něco přepadlo Nevilla Poněvadž za to, že je vůbec tady, můžeme my.« Minuty se nekonečně vlekly. Oba jako by měli bystřejší sluch než jindy. Harry měl pocit, že vnímá každý povzdech větru a každou praskající větvičku. Co se to dělo? A kde byli ostatní? K onečně jim hlasitý praskot oznámil Hagridův návrat. Malfoy, Neville i Tesák ho doprovázeli. Hagrid zuřil. Malfoy se totiž cestou přikradl k Nevillovi a zezadu po něm chňapl. Měl to být vtip, jenže Neville se vyděsil a vypustil červené jiskry. »Budem mít obrovský štěstí, esli teď vůbec něco chytíme, při tom, kolik kraválu jste vy dva nadělali. Ale teď se rozdělíme jinak - Neville, ty zůstaneš se mnou a Hermionou, a ty, Harry, pudeš s Tesákem a tímdle troubou. Nezlob se,« dodal ještě šeptem, »ale tebe tak lehko nepoděsí, a musíme to vyřídit.« Harry se tedy vydal do středu lesa spolu Malfoyem a Tesákem. Šli málem půl hodiny, pořád hloub a hloub, až se jim stezka skoro ztratila, jak byly stromy husté. Harry si říkal, že i krvavé skvrny jsou větší. Na kořenech jednoho stromu byly úplné stříkance, jako by se to nebohé stvoření právě tady zmítalo v bolestech. Propletenými větvemi starého dubu před sebou zahlédl Harry další mýtinu. »Podívej -« zamumlal a natáhl paži, aby Malfoye zastavil. Na zemi se třpytilo něco zářivě bílého. Krok za krokem se k tomu opatrně přiblížili. Byl to opravdu jednorožec a byl mrtvý. Harry ještě nikdy neviděl něco tak nádherného a smutného. Dlouhé štíhlé nohy nepřirozeně trčely na stranu, jak jednorožec padl, a jeho hříva se rozsypala po temném listí jako zářivé perly. Harry k němu užuž chtěl vykročit, když tu náhle zaslechl šoupavý zvuk a ztuhl jako přimrazený. Jeden z keřů na okraji mýtiny se pohnul a pak se ze stínu vynořila postava s hlavou zakrytou kápí a plížila se po zemi jako dravá šelma. Harry, Malfoy i T esák stáli jako zkamenělí. Zakuklená postava dorazila k jednorožci, sklonila se k ráně na jeho boku a začala z ní chlemtat krev. »ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!« Malfoy vyrazil strašlivý výkřik a hnal se pryč, a Tesák v patách za ním. Zakuklenec pozvedl hlavu a podíval se přímo na Harryho - krev jednorožce mu ještě kapala z úst. Potom vstal a vrhl se k Harrymu, ten se však strachy nebyl s to pohnout. Hned nato pocítil v hlavě takovou bolest jako ještě nikdy - jako by mu jizva na čele stála v jednom plameni - a napůl oslepený se potácel zpátky. Za sebou uslyšel dupot kopyt, pak něco tryskem přeskočilo přímo přes něj a zaútočilo na zakuklenou postavu. Bolest v Harryho hlavě byla tak úporná, že padl na kolena. Trvalo minutu nebo dvě, než pominula, a když konečně vzhlédl, zakuklenec byl tentam. Nad Harrym stál kentaur, nebyl to však Ronan ani Bane; tenhle vypadal mladší, vlasy měl tak světlé, že byly málem bílé, a koňské tělo plavé. »Jsi v pořádku?« zeptal se kentaur Harryho a pomohl mu na nohy. »Ano - děkuji ti - co to bylo ?« K entaur mu neodpověděl. Měl úžasně modré oči, jako dva bledé safíry. Bedlivě se na Harryho podíval a pak utkvěl očima na zsinalé jizvě, která mu teď jasně vyvstala na čele. »Ty jsi ten Potterův chlapec,« řekl. »Uděláš líp, když se vrátíš k Hagridovi. V lese teď není bezpečno - obzvlášť pro tebe ne. Umíš jezdit? Bude to rychlejší Jmenuji se Firenze,« dodal ještě a pak se spustil na přední nohy, aby si mu Harry mohl vlézt na záda. Najednou se z opačného konce mýtiny ozval zvuk dalších kopyt a na mýtinu se vřítili Ronan a Bane, upocení a dmoucími se boky. »Firenze!« zahřměl Bane. »Co to vyvádíš? Ty neseš na zádech člověka! Nestydíš se? Copak jsi nějaká obyčejná mula?« »Víte vy vůbec, kdo to je?« řekl Firenze. »To je ten Potterův chlapec. Čím rychleji se dostane z lesa, tím líp.« »Cos mu vykládal?« zahučel Bane. »Nezapomínej, Firenze, jaká přísaha nás váže - nesmíme se stavět proti vůli nebes. Nevyčetli jsme snad z pohybů planet, co se má stát?« Ronan nejistě zahrabal kopyty. »Firenze si určitě myslel, že jedná, jak nejlíp může,« pronesl truchlivým hlasem. Bane vztekle vyhodil zadníma nohama. »Jak nejlíp může! Ale co je nám do toho? Kentauři mají dělat jedině to, co říkají předpovědi! Nejsme tu od toho, abychom jako oslíci hledali po našem lese lidi, kteří tu zabloudí!« Firenze se naráz hněvivě vzepjal a postavil se na zadní, takže Harry se ho musel chytit za plece, aby nespadl. »Vy jste neviděli toho jednorožce?« rozkřikl se Firenze na Banea. »Copak nechápete, proč ho někdo zabil? Nebo vám snad planety ono tajemství neprozradily? Postavím se proti tomu, co číhá tady v lese, ano, Bane, a třeba i po boku lidí, jestli to jinak nepůjde.« Potom se Firenze bleskově otočil; spolu Harrym, který se křečovitě držel na jeho hřbetě, nechali Ronana a Banea na mýtině a vřítili se mezi stromy. Harry neměl zdání, co se vlastně děje. »Proč se Bane tak rozčilil?« zeptal se. »A vůbec, před čím jsi mě vlastně zachránil?« Firenze zpomalil a pokračoval už jen krokem, vyzval Harryho, aby se přikrčil, kdyby snad nějaká větev visela nízko, na jeho otázku však neodpověděl. Jeli mlčky lesem tak dlouho, až si Harry myslel, že Firenze s ním už nehodlá ztratit ani slovo. Právě ve chvíli, kdy stromy kolem byly obzvlášť husté, však kentaur náhle zůstal stát. »Harry Pottere, jestlipak víš, k čemu slouží krev jednorožce?« »Ne,« odpověděl Harry, kterého ta podivná otázka zarazila. »V hodinách lektvarů jsme vždycky používali jen jeho roh a ocasní žíně.« »Poněvadž zabít jednorožce je nevýslovná ohavnost,« vysvětlil mu Firenze. »Takového zločinu se dopustí jedině ten, kdo nemá co ztratit a může všecko získat. Krev jednorožce tě udrží při životě, i kdyby tě od smrti dělil pouhý vlásek, ale za strašlivou cenu. Aby ses zachránil, musíš zabít něco čistého a bezbranného, a od chvíle, kdy se jeho krev dotkne tvých rtů, budeš žít jenom napůl a v zatracení.« Harry se upřeně zahleděl na Firenzeho zátylek, který byl v měsíční záři plný stříbrných skvrn. »Ale kdo by spáchal něco tak zoufalého?« podivil se nahlas. »Pokud by ho mělo stihnout věčné zatracení, je dokonce i smrt lepší, nebo snad ne?« »To je,« přisvědčil Firenze, »pokud ovšem jen nepotřebuješ zůstat naživu tak dlouho, než se napiješ něčeho jiného - něčeho, co ti vrátí všechnu sílu a moc - něčeho, co ti zaručí, že nikdy neumřeš. Harry Pottere, jestlipak víš, co je právě teď ukryto ve vaší škole?« »Kámen mudrců! Ovšemže, Elixír života! Nechápu ale, kdo by-« »Nevíš o někom, kdo čekal dlouhá léta, aby znovu získal moc, kdo zoufale lpěl na životě a čekal na svou příležitost?« Harryho srdce jako by znenadání sevřela železná pěst. V šelestu stromů jako by znovu zaslechl to, co mu Hagrid řekl onoho večera, kdy se setkali poprvé: »Někdo říká, že umřel. Podle mě to jsou žvásty. Nevím, esli byl eště natolik lidskej, aby moh umřít.« »Chceš říct,« zachrčel ztěžka Harry, »že to byl Vol « »Harry! Harry, jsi v pořádku?« Po pěšině k nim běžela Hermiona a za ní supěl Hagrid. »Naprosto v pořádku,« prohlásil Harry, i když sotva věděl, co říká. »Jednorožec je mrtvý, Hagride, je tam vzadu na mýtině.« »Teď už se můžeme rozloučit,« zamumlal Firenze, zatímco Hagrid spěchal k ležícímu tělu. »Už jsi v bezpečí.« Harry mu sklouzl ze hřbetu. »Mnoho štěstí, Harry Pottere,« popřál mu Firenze. »Už dřív se stalo, že si poselství planet někdo vykládal špatně - dokonce i kentauři. Doufám, že tohle je jeden z těch případů.« Otočil se a odklusal zpátky do lesa; Harry zůstal stát na pěšině a třásl se po celém těle. Ron na ně čekal ve ztemnělé společenské místnosti tak dlouho, až nakonec usnul. Když s ním Harry surově zatřásl, aby ho probudil, napřed něco vykřikoval o famfrpálu a hře proti pravidlům; v několika vteřinách tu však seděl široce otevřenýma očima, když Harry začal jemu i Hermioně líčit, co se v lese vlastně stalo. Harry nevydržel sedět. Přecházel před krbem sem tam a ještě pořád se celý třásl. »Snape ten kámen chce pro Voldemorta V oldemort čeká v lese a my si celou dobu mysleli, že ho Snape chce jen proto, aby získal bohatství« »Přestaň říkat to jméno!« zašeptal Ron zděšeně, jako by se bál, že by je V oldemort mohl uslyšet. Harry ho neposlouchal. »Firenze mě zachránil, ale neměl to dělat Bane zuřil říkal, že Firenze zasahuje do toho, co se podle planet má stát Určitě ohlašují, že se Voldemort vrátí Bane je přesvědčen, že Firenze měl V oldemorta nechat, aby mě zabil Nejspíš i tohle stojí ve hvězdách.« »Přestaň už konečně říkat to jméno!« sykl Ron. »Takže já teď musím jen čekat, až Snape Kámen ukradne,« pokračoval Harry horečně, »a pak už V oldemort přijde a sprovodí mě ze světa Předpokládám, že Bane bude spokojený.« Hermiona vypadala notně vystrašeně, přesto však se ho pokusila utěšit. »Harry, všichni přece říkají, že Brumbál byl jediný, z koho Ty-víš-kdo měl v životě strach. Pokud tu Brumbál je, T y-víš-kdo ti neublíží. A ostatně, kdo říká, že kentauři mají pravdu? Připadá mi to jako hádání budoucnosti, a profesorka McGonagallová tvrdí, že to je velice nespolehlivé odvětví magie.« Obloha už začínala blednout, když se konečně přestali dohadovat. Šli si lehnout úplně vyčerpaní a ochraptělí. Překvapení té noci však ještě neskončila. Když si Harry odhrnul přikrývky, ležel pod nimi - pečlivě složený - jeho neviditelný plášť, a na něm byl přišpendlen lístek se slovy:

(Pokračování příště)

Ilustrovala Galina Miklínová Přeložil Vladimír Medek (c) Albatros, Bloomsbury


Autor:

Zlatá Merkelová. I přes výhrady na ni budou Češi vzpomínat, říká velvyslanec

  • Nejčtenější

Lipovskou odvolali z Rady ČT. Tomio, ty nejsi krysa, volal Volný, pak se rval

Hana Lipovská byla v pátek odvolána z Rady ČT. Nezařazený poslanec Lubomír Volný se snažil za každou cenu zabránit...

„Lezli, kam neměli.“ Peníze za záchranu bude pojišťovna vymáhat na horolezcích

Premium Pojišťovna UNIQA, u níž byla dvojice horolezců Jakub Vlček a Petr Macek pojištěna, odmítá uznat pojistné plnění. Úhradu...

Zůstala jsem sama, bránila se lékařka, která odešla od krvácejícího dítěte

Ocitla jsem se v situaci, na kterou jsem nebyla vůbec připravena. Taková slova pronesla u pardubického soudu lékařka...

Bydlíme u Okamury. Dům má zvláštní, s lidmi se nedruží, říkají sousedé

Bydlí v netradičním obydlí, v sousedství se příliš neprojevuje a před domem ho obléhají novináři. Tak vidí sousedé...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zeman opustil nemocnici, při setkání v Lánech s Fialou už měl víno

Prezident Miloš Zeman ve středu dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde byl hospitalizován...

Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Premium Dvaadvacet let pracoval ve firmě Microsoft po boku Billa Gatese. V byznysu se dostal na vrchol, ale také zažil strmý...

„Očkovat sa nechcu, je v tom sajrajt.“ Reportáž z obce, kde odmítají vakcínu

Premium Vyškovec je obec, kde se nejméně lidí z celé země nechalo očkovat proti koronaviru – jen necelých sedmnáct procent. V...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...

  • Další z rubriky

Ony jsou volby? Migranti v Německu mohou rozhodnout, ale k urnám se nehrnou

Jejich hlas by mohl být v nadcházejících německých spolkových volbách v některých obvodech rozhodující, hlasování je...

Na Sardinii zatkli katalánského expremiéra Puigdemonta, hrozí mu vydání

Policie na Sardinii zadržela bývalého katalánského premiéra Carlese Puigdemonta. Oznámili to v noci na pátek...

Kolonialismus běžné Afričany nepoškodil, napsala politička a rozeštvala Brity

Britská ministryně pro rovnost Kemi Badenochová vzbudila pobouření. V uniklé konverzaci na WhatsAppu napsala, že se...

Společně bojujme proti terorismu, vyzval Kulhánek v OSN. Připomněl i Vrbětice

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek ve svém pátečním projevu na 76. zasedání Valného shromáždění OSN vyzval k větší...

Když holčičky testují: Jak se bude líbit panenka Kitten Cafté?
Když holčičky testují: Jak se bude líbit panenka Kitten Cafté?

Na 20 maminek a jejich holčiček tentokrát čeká kelímek s panenkou Kitten Catfé. Zapojte se do testování a získejte pro svoji holčičku další...

Anife Vyskočilová má chatu v Suchdole s krásným výhledem na Prahu

Vzpomínáte si na poslední díl seriálu Sanitka, natočený podle skutečné události, kde na zahrádkářskou kolonii v...

Nechávat teď ležet peníze na účtu v bance je holý nerozum

S rostoucí inflací si teď láme hlavu nejedna domácnost s volnými penězi. Řeší otázku, kam peníze uložit, jak je...

Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Během posledních tří let se zpěvačce Adele (33) podařilo zhubnout téměř padesát kilogramů. Britka prožila od rozvodu s...

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec se vzali, ukázali fotky z veselky

Přestože na jaře prohlašovali, že kvůli drahému rozvodu hokejisty Tomáše Plekance do svatby nebudou investovat,...

Obří dluhy čínského developera straší celý svět, už klesly akcie v USA

Čínský realitní kolos Evergrande zápasí s bilionovými dluhy. Kvůli tomu v pondělí výrazně klesaly indexy amerických i...