Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

ANALÝZA: Putin využívá situace, chce před rok 1989. Západ musí být jednotný

  14:19
Vztahy mezi Západem a Ruskem se v minulých týdnech znovu nebývale vyostřily. Rozhodujícím dílem k tomu přispěly ruské manévry u ukrajinských hranic, kam bylo podle odhadů shromážděno až 100 tisíc vojáků a nespočet vojenské techniky. Na začátku ledna čeká Západ série jednání s ruskými představiteli, která by měla napětí snížit a zahájit dialog o budoucím nastavení vztahů mezi Západem a Ruskem. Avšak jejich výsledek a reálný dopad na bezpečnost v regionu východní Evropy je více než nejistý.
Cvičení ruských ozbrojených složek v Rostovské oblasti nedaleko východních...

Cvičení ruských ozbrojených složek v Rostovské oblasti nedaleko východních hranic Ukrajiny (14. prosince 2021) | foto: SERGEY PIVOVAROVReuters

Poslední týdny ve východní Evropě nabídly pestrou paletu velmi ostrých výroků ze strany ruského režimu směrem k Ukrajině a západnímu společenství ve čele se Spojenými státy a NATO. Ruský prezident Vladimir Putin nejprve (neopodstatněně) prohlásil, že takzvané rusofobní chování ukrajinských úřadů na východě země nese první známky genocidy vůči ruské menšině, která na Ukrajině stále žije.

Později společně se svým ministrem obrany lživě doplnil, že se na Donbase chystá nasazení neznámých chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, a to za pomoci soukromých amerických společností a jejich žoldáků.

Kromě toho Rusové v minulých dnech představili návrhy budoucího bezpečnostního uspořádání východní Evropy směřované zejména vůči USA a NATO, aby zastavilo veškeré své aktivity ve střední a východní Evropě a širším regionu a prohlásilo proces rozšiřování aliance dále na východ, zejména vůči Ukrajině a Gruzii, za ukončený.

Bojovníci Doněcké lidové republiky během cvičení na střelnici (14. prosince 2021)

Tato vypjatá rétorika ruského vedení a diplomatická eskalace ze strany Moskvy přichází za situace, kdy Kreml přesunul ke hranicím s Ukrajinou na 100 tisíc ruských vojáků a nespočet vojenské techniky.

Tento scénář ruské eskalace a následných západních ústupků se přitom v tomto roce opakuje již podruhé, když první podobnou krizi a vyhrocení vzájemných vztahů s Ukrajinou ukončil návrh amerického prezidenta Joea Bidena uspořádat summit s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, který se následně uskutečnil v Ženevě v červnu tohoto roku.

Rusko a NATO se sejdou. Mluvit však chce každá strana o něčem jiném

V tomto případě čeká Rusko a Západ celá série jednání v několika formátech, která má ze západního pohledu za úkol přispět ke snížení napětí a obnovení dialogu s Ruskem. Nejistota a obavy přitom přetrvávají s ohledem na výsledky jednání a rovněž možnost obejít země střední a východní Evropy, v čele s Ukrajinou a Gruzií, o jejichž budoucím zahraničněpolitickém a bezpečnostním směřování se také bude diskutovat.

Obzvláště konfliktní jsou přitom ruská očekávání nové dohody o bezpečnostním uspořádání v Evropě, která pošlapávají jak zájmy Západu, tak jeho východních spojenců. Rusko se svými posledními návrhy snaží vrátit řád v Evropě před rok 1989 a obnovit své postavení ústřední mocnosti mající právo veta nad budoucností zemí zejména ve svém nejbližším sousedství.

Ruské zneužívání západních slabin

Klíčovou otázkou pro pochopení současné vyhrocené situace je, proč se celá situace děje právě teď. Pro její pochopení musíme z ruského pohledu nahlédnout do našich vlastních slabin a současné politické reality. Kreml se ve svém zahraničněpolitickém smýšlení orientuje na velké a významné hráče v čele s Německem, Francií, Velkou Británií a Spojenými státy a snaží se využít jejich slabosti k revizi mezinárodního uspořádání a prosazení vlastních zájmů ve světě a zejména svém nejbližším sousedství. Právě v tomto kontextu jde Putinovu režimu o hodně a nabízí se pro něj zajímavé podmínky.

Ani rezolutní a společný postoj Západu v této věci však sám o sobě nakonec nemusí stačit, a proto je tak významné, aby západní společenství nepřestalo podporovat bezpečnost Ukrajiny.

Pavel Havlíčekanalytik

Německo, se kterým dnes Rusko jedná o spuštění nové větve významného plynovodu Nord Stream 2, má čerstvě ustanovenou vládu, která se musí v zahraniční politice ještě zorientovat a sladit zájmy mezi tři různé politické hráče v nově utvořené koalici. Je přitom ruským zvykem, že zkouší vytvořit tlak na nové západní garnitury za účelem získání určitých výhod na jejich úkor, podobně jako tomu bylo v případě Spojených států na začátku Bidenova mandátu. Druhý z výrazných evropských hráčů, Francie, zase řeší vlastní problémy a ostrou domácí prezidentskou kampaň, která vyvrcholí za několik měsíců během francouzského předsednictví Evropské unii. Velká Británie se zase zmítá ve vlastních domácích debatách a pobrexitových vyjednáváních s EU. 

Nakonec se Spojené státy čím dál tím více otáčí do indopacifického regionu a orientují se na soupeření s komunistickou Čínou. Z jejich zahraniční politiky bylo v minulých měsících patrné, že si – alespoň v některých ohledech – chtějí ve vztazích s Ruskem uvolnit ruce, aby mohly přesunout pozornost na druhý konec světa. Tomu odpovídají i výsledky posledních setkání s představiteli Ruské federace, která byla sice do určité míry konfrontační, ale jinak se konstruktivním způsobem zabývala konkrétními problémy bilaterálních vztahů a dalšími mezinárodními problémy a bezpečnostními otázkami.

Putin promluvil k národu. Hrozí válka? Míč je na straně Západu, míní

Současná krize Rusku rovněž umožňuje odvádět pozornost od domácích problémů a prohřešků proti demokracii a lidským právům, jakými je v posledních dnech především snaha o soudní likvidaci lidskoprávního hnutí Memorial a ruské občanské společnosti jako celku. Zároveň za tímto krokem stojí také snaha vracet Rusko na světovou scénu jako předního mezinárodního a bezpečnostního hráče a pokračovatele Sovětského svazu, o jehož rozpadu a důsledcích, které měl, se v dnešním Rusku široce diskutuje.

Společně se stále probíhající migrační krizí na hranicích mezi Polskem a Běloruskem, ke které Rusko svým dílem také přispělo, a energetickou a ekonomickou krizí, jež má přesunout pozornost Západu směrem do domácího kontextu, se pro Rusko vytváří ty ideální podmínky, za kterých může relativně snadno výrazně stupňovat napětí a usilovat o získání některých nových výhod ve vztazích s Ukrajinou, EU a Spojenými státy. Západní lídři se přitom k této mezinárodní krizi prozatím nestavěli důrazně a jejich postoje s ohledem na proměnlivou rétoriku nepůsobily příliš věrohodně.

To je přitom něco, kvůli čemu může současná krize mezi Ruskem a Ukrajinou a v širším smyslu Západem dále eskalovat, a to když západní společenství jasně nepředstaví své nepřekročitelné limity a nástroje odstrašení Ruska od další agrese vůči Ukrajině. Pokud nebudou představeny dostatečně seriózní risky a následky, kterým Putinův režim bude čelit, může se další eskalace skutečně odehrát, a to jak v menším měřítku například přes běloruskou hranici, tak formou plnohodnotné vojenské invaze na Ukrajinu v budoucích měsících, jak o tom mluví západní i ukrajinské tajné služby.

Západní postoje vůči současné krizi

Po roce 2014 a anexi ukrajinského Krymu se EU soustředila především na politiku diplomatického řešení krize v ukrajinsko-ruských vztazích a odstrašování Ruska od dalších eskalace v podobě sankcí. Stejně tak se evropští lídři soustředili na podporu občanské společnosti a zároveň spojenců ve východní Evropě, což se také odrazilo i v takzvaných pěti evropských principech pro vztahy s Ruskem z roku 2016, které představily první smysluplný pokus o vytvoření společného rámce politiky EU vůči Rusku.

Pavel Havlíček

Expert Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček

Analytik Výzkumného centra AMO se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství. Profesně se zabývá také otázkami strategické komunikace a dezinformací stejně jako demokratizace a podpory občanské společnosti.

Nicméně i tyto principy evropské interakce s Ruskem byly nedávno v zákulisí zpochybněny některými členskými státy EU, například Německem a Francií, které – navzdory historicky špatné úrovni vztahů mezi EU a Ruskem – stále preferují získání bilaterálních výhod před společným postupem Evropy. V tomto případě se jedná zejména o snahu těchto států otevírat a specifickým způsobem si vykládat princip takzvaného selektivního angažmá s ruským vedením, ke kterému mají oba státy specifický přístup vycházející z jejich vlastních zájmů o udržení dialogu s ruským vedením. Tyto stále probíhající debaty jsou součástí širší strategické úvahy o vztazích EU s Ruskem, které se Česko po vrbětické krizi snaží aktivněji ovlivňovat a ve spolupráci s podobně smýšlejícími státy EU a Evropským parlamentem prosadit společný normativnější pohled na budoucnost vztahů s Ruskem.

To se projevilo například při nedávném zařazení takzvaných Wagnerových žoldáků a několika ruských firem, které je podporují, na sankční seznam Evropské unie, k čemuž Česko také přispělo. Společně s Francií a dalšími 14 západními státy Česko kritizovalo Rusko také v případě jeho zapojení do krize v africkém Mali, kde působí čeští vojáci v rámci evropské výcvikové mise. Dalším dobrým příkladem postupně se budující ochoty evropských států reagovat na ruskou agresi je společné prohlášení z posledního zasedání Evropské rady ze 16. prosince, které ruské chování vůči Ukrajině odsoudilo a vyjádřilo ochotu evropských států na ruské kroky reagovat sankcemi.

NATO rázně odmítlo požadavky Ruska, aby „zapomnělo“ na Ukrajinu a Gruzii

V podobném duchu na krizi v bilaterálních vztazích a poslední eskalaci reagovalo také NATO, které ústy svého generálního tajemníka Jense Stoltenberga odmítlo ruské požadavky na zastavení další expanze na východ, ale také stažení jednotek z Pobaltí, kde působí v rámci takzvané alianční předsunuté přítomnosti (Enhanced Forward Presence), kde jsou zapojeni i čeští vojáci. Na jednu stranu aliance sice vyjádřila svou ochotu vrátit se k dialogu a obnovit jednání v rámci Rady NATO-Rusko, která se od roku 2019 neschází. Ale zároveň NATO převedlo některé své jednotky do režimu rychlé akce, pokud by došlo k další ruské eskalaci a bojovým akcím proti členům aliance. Stejně jako EU vyjádřila podporu Ukrajině, které dlouhodobě pomáhá v budování své odolnosti.

Jak ze současné situace ven?

Z minulosti a předcházejících měsíců je zřejmé, že to nebude politika usmiřování a ústupků (viz například v případě summitů a jednání na vysoké úrovni, která Putinův režim dále legitimizují a pomáhají ho ukazovat jako zásadního mezinárodního hráče), která pomůže ruskou agresi vůči Západu i společným sousedům odvrátit, ale jen odsune další podobnou a relativně levnou mobilizaci na později. To je přitom něco, s čím Západ opět souhlasil a znovu tím přistoupil na ruskou nátlakovou hru s nejasným výsledkem.

Na druhou stranu je cestou ze spirály nátlakových akcí společný postoj Západu, sdílené porozumění bezpečnostních výzev a mezinárodních krizí napříč všemi členy západního společenství, ale zejména rezolutní akce v případě vojenského vyhrocení ze strany Ruska. Je důležité si uvědomit, že Kreml dlouhodobě usiluje o změnu a vybudování nového pořádku v Evropě po vzoru dohody z Jalty (II.), kterou mu však Západ nesmí a nemůže dát, protože by to znamenalo rezignaci na všechny dosavadní normy a nastavení pravidel v Evropě po roce 1989.

Odhodlaní bránit se Rusům. Partyzáni mají šanci, Kyjev cvičí civilisty

Ani rezolutní a společný postoj Západu v této věci však sám o sobě nakonec nemusí stačit, a proto je tak významné, aby západní společenství nepřestalo podporovat bezpečnost Ukrajiny a její modernizační a reformní kroky, které ji blíže integrují do západních struktur a zajišťují tak její odolnost, včetně vůči hybridním hrozbám, které může Rusko společně tradiční vojenskou eskalací také zesílit.

Výsledkem lednových jednání by tedy mělo být jasné představení společných postojů západního společenství k ruským výzvám a posílení spolupráce s nejbližšími spojenci ve východní Evropě, včetně Ukrajiny a Gruzie. Jakákoliv “velká” bilaterální dohoda mezi Ruskem a Spojenými státy mimo konzultaci a úzkou koordinaci se státy střední a východní Evropy by naopak důvěru a součinnost Západu podkopala a oslabila by tak jeho akceschopnosti v případě další ruské agrese. Naopak silný a společný hlas Západu může Rusko srozumitelně a transparentně odstrašit od dalších akcí nebo alespoň přispět k tomu, aby se v celé této hře jasně zvýšily sázky, což může vypočítavému ruskému vedení nakonec zásadním způsobem ovlivnit jeho rozhodovací proces.

Analýza vznikla ve spolupráci s projektem České zájmy v EU

Autor:

Na Trumpově mítinku se ozvaly výstřely, exprezident utrpěl zásah do ucha

  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na iDNES.cz nebo Lidovky.cz, ale čerpat mohou i řadu výhod. Nyní můžete vyhrát například tři nové...

15. července 2024

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na předvolebním mítinku v pensylvánském městě Butler padlo několik výstřelů, než tajná služba exprezidenta - se...

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

Premium

Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van der W. Některé znásilnil, donutil je k prostituci a hromadnému sexu, dalším nezaplatil. Příběh...

18. července 2024

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů, vysílat ráno nemohla ani britská televize Sky News. Agentura Reuters to označila za...

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál Beverly Hills 90210, kde si zahrála Brendu Walshovou, jednu z ústředních postav...

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Trumpův tým spustí kampaň proti Harrisové, pokud Biden odstoupí, píší média

Tým kandidáta Republikánské strany pro listopadové prezidentské volby Donalda Trumpa chystá plán politického útoku na viceprezidentku Kamalu Harrisovou pro případ, že se prezident Joe Biden rozhodne...

20. července 2024  22:22

Izrael v odvetě zaútočil na jemenský přístav Hudajdá. Zranilo se 80 lidí

Izrael uvedl, že v sobotu zaútočil na jemenský přístav Hudajdá spojený s povstaleckými Húsíi. Akce si vyžádala nejméně 80 zraněných, kteří utrpěli převážně popáleniny. Šlo o odvetu za stovky útoků na...

20. července 2024  18:29,  aktualizováno  22:10

Fico volal s ukrajinským premiérem. Kritizoval sankce na ruskou ropnou společnost

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu telefonoval kvůli problémům s dodávkami ruské ropy svému ukrajinskému protějšku Denysovi Šmyhalovi. Oznámil to úřad slovenské vlády. Fico varoval, že problém by...

20. července 2024  21:19

Šéf ruské obrany má příbuzné v Kyjevě. Posílá na nás bomby, tvrdí

Ruský ministr obrany Andrij Belousov má na Ukrajině příbuzné, které mu nevadí bombardovat. Podle portálu The Insider to uvedla dcera Belousovova bratrance žijícího v Kyjevě. Ta na šéfa ruské obrany...

20. července 2024  20:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média. Proslavil ji seriál...

Princezna Kate přišla s dcerou na Wimbledon, setkala se i s Krejčíkovou

Princezna Kate (42) přišla na mužské finále letošního Wimbledonu spolu se svou dcerou Charlotte (9). V zákulisí se...

Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) je známá svým stylem „oblečená neoblečená“ a snaží se šokovat...