Úterý 19. října 2021, svátek má Michaela
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 19. října 2021 Michaela

Diktát:

PEREME SE S ČEŠTINOU: Souhrnný test II.

Vyzkoušejte si pravopisné znalosti v souhrnném testu seriálu Pereme se s češtinou.
Na větv... seděli dva umounění vrabčáci.

Nab...l
jsem dojmu, že návštěva Paříže obohatila.

Kdybyste
byl... ochotni nám pomoct, bylo by to milé.

Dívky
tu sněhovou kouli val... samy, ale sílu na to nemají.

Z
cesty do Paříže jsme se vrátili nab...ti netušenými dojmy.

Podle
právníka jsou smlouvy pro dva Hangoniov... neplatné.

O
m... v jejich sporu nešlo, m... se vlastně vůbec netýkal.

Všichni
členové správní rady se shodli na nutnosti ...jednat novou smlouvu.

Vztahy
mezi oběma znepřátelenými zeměmi jsou dnes křehčí... než kdykoli v minulosti.

Angličtina
je při učení zpočátku sna...ší než němčina, ale postupně látka nabývá na obtížnosti.

Odstranit
holub... výkaly ze soch.

Místečka,
kde hříbky a klouzci dřív rostl... po desítkách, jsou již minulostí.

Obě
mláďata i jejich matka sledoval... s nelíčeným úžasem hada, který se pomalu sunul k jejich hnízdu.

Dennodenně
se přesvědčujeme o tom, jak ledab...le někteří úředníci státní správy přistupují ke svým povinnostem.

Bitva
začala v neděli... 30. května 1434. Zbrojné houfy ...áboritů a ...irotků čítaly 15 000 - 18 000 pěšáků 700 jezdců kolem čtyř stovek vozů.

Protivníci
se dokonale znali... vždyť tu ...křížili zbraně Češi ... Čechy. Prokop Holý a jeho protějšek... starý známý Diviš Bořek z Miletínka... v...tečný husitský válečník.

Jeden
čekal na chybu druhého. Vyhlíželo to... že první se dopustil... chyby jednotky ...eského panstva. Krchlebský šik se nebezpečně přiblížil k Prokopově hradbě. Dostal se... ale do tak prudké palby, že musel uhnout. Vzdaloval se rychle... dokonce se spuštěnými korouhvemi... to vypadalo na útěk. „Běží!“

Předstíraný,
jakoby zmatený ústup panského vozového šiku byl ve skutečnosti léčkou Diviše, který při znalosti českého způsobu boje měl vylákat Prokopov... jízdné z hradby. Podařilo se. Vlastní bitva byla urputná... avšak krátká... snad tříhodinová.

Vítězství
koalice ...atolické a ...ališnické šlechty bylo právě tak kruté... jako naprosté. Polní vojska... opora radikálního křídla ...usitského revolučního hnutí... přestala existovat. Prokop nalezl v bitvě smrt, zah...nul za blíže neznámých okolností. Lidová tradice zachovala zprávu, že slavný válečník byl na Lipanech pohřben... a že nad jeho hrobem po věky rostl smrk.

Pro STAN chci vnitro i školství, řekl v Rozstřelu Rakušan