Úterý 19. října 2021, svátek má Michaela
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 19. října 2021 Michaela

Diktát:

PEREME SE S ČEŠTINOU: Doplňte i/y

Procvičte si pravopis v rámci seriálu Pereme se s češtinou.
Po uvedení filmu Jursk... park se po celém světě začal... prodávat hračky inspirované tol...k populárním... plaz....
Staré
ob...čeje b...vají málo známé.
C...kl...sté
pol...kají k...lometr... jako o závod.
Chm...ří
pampel...šek je velmi jemné.
Jana
rozl...la kávu po celém ob...váku.
Nep...plej
se s tím dop...sem!
Taková
ch...ba se musí m...tit všemi prostředk....
Zp...tuj
své svědomí, lump...ku!
Všude
b...l c...tit s...lný zápach s...r....
R...chle
mus...te nab...t pušk..., nepř...tel se bl...ží.
Voda
v...m... ve stráni v...moly.
Dělej
si v...p...sky a nev...m...šlej si.
Cestovatelé
uv...děl... v dál... v...soký v...sutý most.
Slep...š
je beznoh... plaz.
Nad
kopcem se t...č...la malá kostelní v...žka.
Učitel
doz... na kázeň, zatímco žáci p...lně op...sují.
Ve
společnosti se nez...vá! A nech s... svoje truc..., když napomenu.
Nemám
rád jablečný záv...n.
S...sel
je nenas...tný tvor, stále si něco s...sl... do nory.
S...rová
zelenina je zdravější než vařená.
B...la
krásná jako b... holub...ce, lehká jako p...rko a její d...amanty se třp...til... jako hvězdy.
Upletl
s...ť z l...ka a vedl pl...tké řeči, kolik r...b v životě ch...til.
Vracíme
se z c...z...n... nab...ti zážitky.
Holub...
výtrus... mohou obsahovat původce nebezpečných chorob.
Nov...
zájem o Homérov... epos... se probudil v 18. století.
Na
rz... je nebezpečná vytrvalost, s jakou kovové předměty napadá.
V
starob...lém městě Harappa, ležíc...m na územ... dnešního Pákistánu, nebyl... žádné chrám... ani kněží a patrně zde neuctíval... žádná božstva.
P...chavky
většinou rychle červ...v....
Takové
v...hodné koup... bude těžké odolat.
Nové
druh... obuv... se dostal... do povědom... spotřebitelů díky mas...vní reklamě.
Ciz...
výrobk... nejsou vždy lepší než naše domácí.
„Kam
tak spěcháš, spanil... r...tíři?“ zeptal... se mládence pr...ncezny.
I
do vs... zav...tal... čerstvé v...dob...tky v...spělé v...početní technik....
Ačkol...
se již v...v... nová technologie, nějaký čas se bude v rozvojov...ch zem...ch ml...t ob...l... ještě postaru, obv...kl...m... způsob... ve ml...nech.
V
m...chačce se m...s...l... směs... dodané f...rmou Bratři Novákov....

Pro STAN chci vnitro i školství, řekl v Rozstřelu Rakušan