Úterý 19. října 2021, svátek má Michaela
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 19. října 2021 Michaela

Diktát:

PEREME SE S ČEŠTINOU: Doplňte i/y a samohlásku do přejatých slov

Vyzkoušejte si pravopisný test
1. Při pob...tu v trop...ckých krajích musíme dávat pozor na mosk...ty, protože jejich kousnutí nás může inf...kovat malár...í.

2.
Literární věda tři základní d...scipl...ny: literární teor...i, literární h...stor...i a literární kr...t...ku.

3.
Na Zemi docházelo v minulosti k c...kl...ckým přírodním katastrofám.

4.
Dvořákova s...mfon...e Z Nového světa je m...strovské dílo, které do svého repertoáru zařazují nejlepší f...lharmon...cká tělesa na celém světě.

5.
Někteří pac...enti s vážnou ledvinovou chorobou se musejí podrobovat d...al...ze.

6.
D...slex...e je porucha schopnosti číst, d...sgraf...e porucha schopnosti psát.

7.
Existují lidé, kterým jsou s...mpat...cká S...b...l...na proroctví.

8.
Sehnat v...zum do některých afrických zemí je s...s...fovský úkol.

9.
Váš postup byl zcela leg...t...mní.

10.
Bar...ton...sta je zpěvák hudebních dramat...ckých rolí psaných pro mužský střední hlas.

a/á:
akv...rium akv...rijní, anab...ze, li...na, r...dio, st...dium, ultim...tum ultim...tivní, urag...n

e/é:
box...r, buldoz...r, extr...m extr...mista, hypot...ka hypot...ční, manaž...r, ob...zita ob...zní, sch...ma sch...matický, sprint...r

i/í:
expert...za, fak...r, figur...na, mandar...nka, m...nus, rem...za rem...zovat

o/ó:
mili...n, sk...re, stadi...n, šampi...n, žampi...n

Pro STAN chci vnitro i školství, řekl v Rozstřelu Rakušan