Pátek 3. února 2023, svátek má Blažej
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 3. února 2023 Blažej

Češi potřebují silnou Evropu i pevný vztah s USA, říká šéf diplomacie

  9:11
České zastupitelské úřady musí soustavně a cíleně pomáhat českým exportérům uplatňovat se na zahraničních trzích, říká v exkluzivním rozhovoru nový šéf diplomacie Jan Kohout.
Jan Kohout

Jan Kohout | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Ekonomickou diplomacii jste si vytkl jako jedno ze stěžejních témat působení v úřadu. Máte v této oblasti na co navazovat, nebo novou strategii budujete takzvaně na zelené louce?
Ano, máte pravdu, ekonomickou diplomacii skutečně vidím jako jednu ze svých klíčových priorit. Problémem, alespoň donedávna, bylo jisté přehlížení ekonomické diplomacie jako integrální součásti české zahraniční politiky. A právě tady vidím prostor pro změnu.

Jan Kohout

Jan Kohout, ČSSD
  • Český diplomat a politik. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nastoupil do Ústavu mezinárodních vztahů. Zúčastnil se také stáže na moskevské škole pro diplomaty (MGIMO).
  • Kariéru diplomata odstartoval v odboru mezinárodních organizací na ministerstvu zahraniční, kde později v letech 1993 až 1995 pracoval jako ředitel odboru OSN. V letech 1995 až 2000 byl zástupcem vedoucího Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni. Po návratu zastával na ministerstvu zahraničí post politického ředitele a v roce 2002 se stal prvním náměstkem ministra zahraničí.
  • Se vstupem České republiky do Evropské unie byl v květnu 2004 jmenován velvyslancem při Evropské unii v Bruselu.
  • Po pádu Grossovy vlády v roce 2005 byl jedním z kandidátů ČSSD na pozici předsedy vlády. Od roku 2008 opět pracoval jako náměstek ministra zahraničí. Po pádu druhé Topolánkovy vlády na jaře 2009 se stal v novém kabinetu Jana Fischera místopředsedou vlády a ministrem zahraniční na návrh ČSSD.
    V červnu 2013 přijal nabídku nově jmenovaného premiéra Jiřího Rusnoka na post šéfa diplomacie. Do funkce v "úřednickém kabinetu" jej jmenoval prezident Miloš Zeman 10. července.

Pokusíme se nastavit fungování ekonomické diplomacie tak, aby jak ústředí tak především naše zastupitelské úřady soustavně a cíleně pomáhaly českým exportérům uplatňovat se na zahraničních trzích. Zároveň je potřeba tyto kroky koordinovat i s dalšími resorty, zejména pak s ministerstvem průmyslu a obchodu. Snažíme se s ministerstvem průmyslu a obchodu navzájem si vycházet maximálně vstříc, protože si uvědomujeme, že nám jde o společnou věc - tedy podporu českého exportu. V této souvislosti bych chtěl zmínit dohodu, kterou jsem 25. července tady, v Černínském paláci, podepsal se svým kolegou Jiřím Ciencialou. Tím se otevírají dveře k tomu, aby obě ministerstva poskytovala co nejlepší služby a nedocházelo mezi nimi k duplicitě a překryvům.

A týká se to i českého zbrojního a obranného průmyslu, který dlouho po daleko důraznější podpoře státu volá?
Co se týče obranného průmyslu, není nutné strkat hlavu do písku. Zbrojní export je významnou položkou zahraničního obchodu vyspělých ekonomik, jako je třeba ta německá či francouzská. V rámci rozpracování české ekonomické diplomacie počítáme i s obranným průmyslem. Musíme také maximálně podpořit zapojování českých subjektů do společných mezinárodních projektů a tady může být podpora ze strany vlády velice vítána.

Pociťuje nějak praktický provoz české diplomacie rozdíl mezi vládou politickou a takzvanou úřednickou?
Spíše bych řekl, že ne. Určitá nervozita, která vypukla u našich zahraničních partnerů, byla výsledkem událostí souvisejících s pádem Nečasova kabinetu. Jmenováním vlády premiéra Jiřího Rusnoka se však situace víceméně uklidnila. Je ostatně jedním z hlavních cílů naší vlády, aby politické turbulence posledních týdnů měly co nejmenší dopady na fungování státu, a to nejenom ve vztahu k občanům, ale i našim zahraničním partnerům.

Předminulý týden jsem byl v Bruselu na pravidelném jednání s ministry zahraniční věcí členských států EU a přiznám se, že si nevzpomínám, že by se mě někdo dotazoval na politickou situaci u nás doma. Bohužel vás tedy asi trochu zklamu (smích), ale společně se svými kolegy jsme řešili například přípravu summitu Východního partnerství plánovaného na konec tohoto roku v litevském Vilniusu, kde, jak doufám, dojde k dalšímu prohloubení spolupráce Unie se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu (Východní partnerství sdružuje Ukrajinu, Moldávii, Bělorusko, Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii - pozn. red.).

Existují témata či otázky, které byste jako ministr chtěl řešit, ale pozice "úřednického" ministra Vám to neumožňuje?
Pochopitelně, bereme-li v úvahu, že volby do Poslanecké sněmovny se budou konat nejpozději v polovině příštího roku, je naše role do určité míry limitována. Vládní úsilí proto směřuje především k řešení aktuálních problémů a nastartování hospodářského růstu. Na druhou stranu se nemůžeme a nebudeme schovávat za náš omezený mandát a otázkami, které nesnesou odkladu, se budeme zabývat.

A to i s vidinou toho, že bychom měli podniknout pouze první přípravné kroky. Na ministerstvu zahraničí se teď intenzivně věnuji posílení dynamiky ekonomické diplomacie, což je snaha, která, jak doufám, bude přínosem pro Českou republiku v dlouhodobém horizontu a budou na ni moci navazovat i moji nástupci.  

Pokud by mi v úřadu bylo dopřáno více času, určitě bych se chtěl více věnovat tomu, jak lépe systematizovat strategické řízení naší zahraniční politiky. Jinými slovy, a to se snažíme mimochodem prosadit v oblasti ekonomické diplomacie, jak lépe vyhodnocovat efektivitu naší zahraniční politiky a tomu uzpůsobovat naše zahraničněpolitické úsilí. Ne vždy se nám totiž daří sladit každodenní diplomatickou činnost a iniciativy s našimi dlouhodobými zájmy a ne vždy si umíme přesvědčivě odpovědět na otázku, proč danou věc prosazujeme, jaký nám může přinést užitek a jak zapadá do naší dlouhodobé strategie.

Nyní s odstupem několika let lze hodnotit oznámení amerického takzvaného asijského pivotu, jak vnímáte obavy ohledně odklonu USA od Evropy a NATO?
Asijský pivot, nebo chcete-li "návrat USA do Asie", je bezpochyby realitou. Avšak jedná se spíše o obecný trend, kdy se nejenom Spojené státy, ale například i my v Evropě, pokoušíme nalézt odpověď na otázku, jak vhodně reagovat na téměř raketový vzestup asijského regionu. Tento vzestup samozřejmě nemá jen ekonomický rozměr, i když ten je asi nejzřetelnější, ale dotýká se celé řady geopolitických problémů a vytváří nové hrozby i příležitosti. Takže pochopitelně k jistému přesunu pozornosti USA směrem do Asie určitě dochází, avšak já zastávám názor, že je třeba být opatrný při hodnocení tohoto trendu a jeho případných dopadů na transatlantickou vazbu.

Je přece stejně tak možné nahlížet na americký pivot jako na odraz toho, že dnes mnohem jednotnější a stabilnější Evropa takovou pozornost ze strany Washingtonu už nevyžaduje.

Ministr zahraničí Jan Kohout přivítal Baracka Obamu

Můžeme dnes říct, že tyto obavy byly liché a transatlantická vazba je pevná jako dříve, nebo se naopak ukazují jako oprávněné?
Dnes je většina Evropy plně integrovaná v NATO, což bylo možné právě díky silné politické angažovanosti Washingtonu, a zároveň se i přes veškeré peripetie a klopýtání daří prohlubovat evropskou politickou a ekonomickou integraci. Za této situace samozřejmě Washington přehodnocuje míru a formu své angažovanosti. Zájmy USA a Evropy zůstávají nicméně nadále úzce provázány a lze tvrdit, že se navzájem, možná více než kdy předtím, potřebujeme. Spojují nás stejné hodnoty, nebojím se říci dokonce světonázor, a přestože se můžeme v některých názorech rozcházet, naše priority a cíle se v mezinárodním prostředí v konečném důsledku často shodují.

Ale může ještě Evropa plně ponořená do svých vnitřních problémů dnes na počátku 21. století nabídnout USA vůbec něco? 
Určitě a já si troufám tvrdit, že prostor a potenciál pro spolupráci zůstává nadále značný a zároveň stojí na pevných základech. Problémem je občas možná přílišný důraz na bezpečnostní rozměr transatlantické vazby - tedy tendence hodnotit kvalitu transatlantické vazby podle počtu amerických divizí na evropském kontinentě. Tak tomu v žádném případě není. V současné době se rozbíhají jednání o transatlantické zóně volného obchodu s cílem ještě více usnadnit obchod a investice mezi oběma břehy Atlantiku. Tento projekt je nesmírně nadějný a poslední propočty ukazují, že pokud se podaří dohodu uzavřít, může nabídnout výraznou vzpruhu oběma ekonomikám. USA a Evropa jsou dosud jeden pro druhého nejvýznamnějšími ekonomickými partnery.

Samozřejmě je však také nutné si přiznat i dlouhodobě přetrvávající problémy. Evropa může být pro Spojené státy jen těžko plnohodnotným partnerem, pokud odmítá adekvátně investovat do svých vojenských schopností. Evropa se nemůže donekonečna spoléhat na to, že jí USA přijdou pomoci řešit krize v našem nejbližším okolí. Washington soustavně na tuto prohlubující se propast ve schopnostech poukazuje. Bylo by pochopitelně naivní si myslet, že za současné tíživé ekonomické situace začneme přes noc dramaticky navyšovat naše výdaje na obranu.

Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu premiéra Jiřího Rusnoka. Ministrem zahraničí se stal Jan Kohout (vlevo). (10. července 2013)

Jediné východisko, které zde vidím, je posilování spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice v rámci EU. Ať už se jedná o společné zahraniční mise – například výcvik malijské armády evropskými instruktory – anebo budování sil rychlé reakce, což se v podání EU týká především evropský bojových uskupení, tzv. EU battlegroups.

V první polovině roku 2016 by takovéto uskupení měla vytvořit Česká republika ve spolupráci s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, tedy v rámci platformy V4. Poláci pochopili, jaká je situace, a patří  dnes mezi hlasité zastánce silnější EU včetně posílení spolupráce v bezpečnostní politice. Česká republika za minulých vlád svým někdy až schizofrenním přístupem k EU nebyla vždy schopna využít příležitosti k takové spolupráci. Pokud ale Evropa obecně chce být brána vážně, musí být připravena a schopna řešit krizové situace alespoň ve svém nejbližším sousedství.  

O narůstající roli Číny v ekonomické oblasti není pochyb, v poslední době se objevují vyjádření i o plánech na posílení vojenské spolupráce mezi zeměmi NATO a Čínou, během července se tak vyslovilo například Řecko nebo Rumunsko. Je toto nevyhnutelný krok budoucího zajištění bezpečnosti?
V první řadě je pochopitelné, že ekonomický rozmach Číny se projeví i v oblasti bezpečnosti. Do určité míry může ještě v bezpečnostních otázkách přetrvávat nedůvěra, ale to by mělo pomoci řešit právě posilování vzájemné komunikace, ať už mezi Čínou a jednotlivými členskými státy, jež zmiňujete, nebo Číny s Aliancí jako celkem. Spojené státy a Čína v současné době rozvíjejí poměrně intenzivní dialog. V rámci různých formátů se setkávají představitelé jak vládní činitelé, tak představitelé ozbrojených sil obou zemí.

Celé znění rozhovoru na natoaktual.cz

Co se týče Severoatlantické aliance a Číny, tak NATO jako svojí primární oblast zájmu definuje euroatlantický region, zatímco Čína se orientuje spíše na asijsko-pacifický region. Vzhledem k rozdílným regionálním prioritám nelze očekávat, že by v dohledné době došlo k nějakému formálnímu ukotvení spolupráce, například po vzoru stále Rady NATO-Rusko.

Nevylučuji ale, že můžeme navázat a rozvíjet spolupráci v dílčích otázkách. Bezpečnost námořní dopravy a boj proti pirátství je určitě jednou z nich. U pobřeží Somálska tak dnes je možné vidět vedle uskupení válečných lodí NATO v rámci operace Ocean Shield i čínské námořnictvo. V neposlední řadě se oním tmelícím prvkem může stát budoucnost Afghánistánu, na jehož stabilitě má jak NATO, tak i Čína zájem.  Přestože se domnívám, že takováto spolupráce je potřebná a do budoucna dojde k jejímu posilování, nyní se nacházíme spíše ve fázi vzájemného "oťukávání" a poznávání.

Autoři:

Prezidentské volby 2023

Druhé kolo  vyhrál a novým prezidentem České republiky se stane Petr Pavelporazil Andreje Babiše

Nově zvolený prezident složí slib do rukou předsedy Senátu 9. března

  • Nejčtenější

Ovčáčka nahradí žena. Mluvčí Hradu se stane bývalá novinářka a analytička

Kromě Miloše Zemana Hrad zanedlouho opustí také Jiří Ovčáček, který zastával funkci tiskového mluvčího. Nově zvolený...

Češi zvolili Pavla prezidentem s nejsilnějším mandátem. Babiš uznal porážku

Novým prezidentem si Češi zvolili Petra Pavla. Získal 58,32 procenta hlasů. Jeho soupeř Andrej Babiš 41,67 procent,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Policie objasnila výhrůžku nábojem Babišové. Odesílatel dopisu je po smrti

Policie na základě znaleckých posudků objasnila případ výhrůžného dopisu, který před volbami dostala Babišova manželka....

Už mě neoslovujte poslanče, řekl Babiš. I na Twitteru má jen „občan“

Jen několik málo hodin po prohraných volbách o Pražský hrad se naplno rozjely spekulace, jestli Andrej Babiš neskončí v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

První den voleb skončil, hlasovala polovina lidí. Značný zájem hlásí zahraničí

Češi v pátek volili novou hlavu státu. Během prvního dne druhého kola volby se hlasování zúčastnila většina voličů,...

Láska je evoluční finta, zamilovanost porucha emocí, říká psycholog Klimeš

Premium Láska je mocná emoce a bezesporu ta nejhezčí. A má hodně podob, které člověka nutí dělat různé věci. Mozkové okruhy...

Ruská lež je ohromná zbraň. Proč je Putin stále oblíbený, líčí reportér Karas

Premium Býval nejdéle sloužícím zahraničním zpravodajem České televize. V Polsku, v Rusku i na Ukrajině strávil Miroslav Karas...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Babiš zpochybnil pilíř bezpečnosti, varují diplomaté. Vyslanec ujišťoval spojence

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) svým výrokem o tom, že by nevyslal české vojáky na pomoc napadeným členům...

Německo velí hrotovým silám NATO, řeší však potíže s nejmodernější technikou

Německo převzalo na rok velení pozemních sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF), které mají v případě ohrožení přispěchat...

„Bevka“ budou, oznámila vojákům Černochová. Mohlo by jich dorazit 210

Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce 210 pásových bojových vozidel CV90....

Putin na bojišti nevyhraje, přesvědčí ho jen další zbraně, apelují špičky NATO

Jen další vojenská pomoc včetně dodávek zbraní Ukrajině donutí ruského prezidenta Vladimíra Putina nakonec zasednout k...

Bojujete s atopickým ekzémem? Pak rozhodně vyzkoušejte řadu LIPIKAR
Bojujete s atopickým ekzémem? Pak rozhodně vyzkoušejte řadu LIPIKAR

Víte, že atopický ekzém je nejčastější kožní onemocnění u dětí? Tímto onemocněním kůže trpí 15 – 20 % dětí a nejčastěji se objevuje u miminek nebo...

Prosázel a propil 7 milionů korun. Prodal jsem i Českého lva, říká Vondráček

Televizní reportér, novinář a režisér David Vondráček (59) prohrál za celý svůj život v hazardu sedm milionů korun....

Františka Ringo Čecha odvezli do nemocnice. Podle syna měl mrtvici

František Ringo Čech (79) byl v neděli večer podle zdrojů CNN Prima NEWS převezen do pražské Nemocnice Na Homolce....

Žena vypadá jako holčička, lidé zaměňují jejího manžela za tatínka

Třicetiletá Carolyn Fulltzová z USA už je trojnásobnou maminkou, ale stále vypadá jako malá holka. Její o tři roky...

Zemřela herečka Annie Werschingová, královna Borgů i Tess z The Last of Us

V pouhých pětačtyřiceti letech zemřela americká herečka Annie Werschingová. Televizní diváci ji znali jako agentku...

Jágrova expřítelkyně Kopřivová přiznala krizi: Nevím, co bude dál

Ještě nedávno prožívala bývalá modelka Veronika Kopřivová (31) s manželem Miroslavem Dubovickým (31) a jejich roční...