Budete létat v Afghánistánu? Na pojištění zapomeňte

  9:25aktualizováno  17:13
V létě je čeká nebezpečná mise v Afghánistánu. Čeští piloti vrtulníků by se proto rádi připojistili pro případ, že by se jim něco stalo. Mají ale smůlu. Pojišťovny na českém trhu zahraniční mise považují za příliš velké riziko a pojistit piloty odmítají.

Čeští letci půjdou v létě do Afghánistánu. Tři vrtulníky Mi-171Š budou působit v mezinárodní misi ISAF pod velením NATO. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

"Připojistit se chce každý. V případě, že se něco stane, armáda rodině nějaké peníze poskytne. To ale nestačí," říká jeden z nejzkušenějších pilotů Petr Schwarz, který by měl vrtulníkové jednotce v připravované misi v Afghánistánu velet.

Ačkoliv se podle jeho slov čeští letci s největší pravděpodobností do míst nejtěžších bojů s povstalci Talibanu nikdy nedostanou, rádi by se připojistili pro případ zranění nebo smrti.

Afghánské podmínky jsou pro provoz vrtulníků extrémní a kromě ozbrojenců nebezpečí číhá i v podobě počasí a terénu. Havárie pak nejsou ničím výjimečným.

"Prakticky žádná pojišťovna nás ale nepojistí," konstatuje Schwarz s tím, že vojenští piloti mají problémy s pojištěním nejen na misi, ale i doma při běžném pracovním nasazení v Česku. "Pojišťovny nemají problém pojistit civilní piloty. Jakmile ale prozradíte, že jste vojenský pilot, dávají ruce pryč," dodal Schwarz.

Jako zatím jediné východisko letci objevili služby proslulé britské pojišťovny Lloyd´s, která pojistí prakticky vše. Od nohou proslulého fotbalisty až po největší mosty nebo přehrady. "Jen si nedovedu představit, kolik by asi takové pojištění muselo stát," říká Schwarz.

Vojáci sice mají zprávy, že některé pojišťovny o nějakých pojistných produktech pro vojenské letce uvažují, ale žádné konkrétní návrhy zatím nemají.

Pojišťovny považují vojenské mise za velké riziko
Ze sedmi asi nejznámějších pojišťoven, které na českém trhu působí a které natoaktual.cz oslovil, skutečně žádná pojištění pro vojáky v misích neposkytuje.

"Komerční pojišťovna v současné době ve své nabídce nemá speciální pojištění pro vojáky v zahraničních misích," uvedl Pavel Filandr z Komerční pojišťovny. Jak dodal, v minulosti Komerční pojišťovna sice nabízela speciální pojištění pro ozbrojené složky, ale z důvodu nezájmu ze strany klientů a kvůli vysokému riziku tento typ pojištění z produktového portfolia vedení stáhlo.

Ani Česká pojišťovna podle jejího mluvčího Václava Bálka takové pojištění neposkytuje. Ve spolupráci se zahraničními zajišťovnami ale o této možnosti prý už jedná.

"Vojáky, kteří jsou nasazeni v zemích, ve kterých probíhají boje, ING nepojišťuje. Pokud vás zajímá důvod, je prostý: je jím příliš velké riziko pro pojišťovnu," konstatovala mluvčí pojišťovny ING Alexandra Gjurićová.

Pojišťovna AXA zase podle ředitele pro komunikaci s veřejností Marka Zemana sice obecně vojenské profesionály pojistí, ale jen doma a s určitými úpravami kvůli jejich práci. "V případě plánovaného odchodu na zahraniční misi AXA takové riziko nepojistí," uvedl Zeman.

Podobné podmínky pak mají i další pojišťovny jako ČSOB pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa. Ta má v pojistných podmínkách přímo zakotveno, že účastnil-li se pojištěný například bojové akce jako člen ozbrojených složek státu v rámci plnění svých služebních povinností, pojišťovna neplní za škodné události, které pojištěnému vznikly.

"Je nám naprosto jasné, že příslušníci mírových misí by se velmi rádi pojistili na toto období na vyšší pojistné částky nebo by si velmi rádi uzavřeli samostatné úrazové pojištění na mnohem vyšší pojistné částky. Přesto je třeba si uvědomit, že pravděpodobnost plnění v těchto případech je velmi vysoká a naše pojišťovna nemůže standardně takové riziko přijmout," konstatoval mluvčí Kooperativy Marek Vích.

Stanoviska pojišťoven

Alexandra Gjurićová, ING
Vojáky, kteří jsou nasazeni v zemích, ve kterých probíhají boje, ING nepojišťuje. Pokud vás zajímá důvod, je prostý: je jím příliš velké riziko pro pojišťovnu.

Marek Zeman, AXA
Obecně samotné vojáky (zaměstnance armády) pojišťujeme s úpravou (navýšení, případně výluky z pojištění) v závislosti na náplni jejich práce. V případě plánovaného odchodu na zahraniční misi AXA takové riziko nepojistí. Je však možné uzavřít tzv. šetřící produkt - investiční životní pojištění s nulovou pojistnou částkou. Samotné omezení plnění v případě vojáků na zahraničních misích je uvedeno i v pojistných podmínkách.

Tomáš Hejda, ČSOB Pojišťovna
Ano, je to tak, vojáky na tyto akce běžně nepojišťujeme. V pojistných podmínkách máme ustanovenu výluku z pojištění - neposkytneme pojistné plnění, nastane-li pojistná událost v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečným konfliktem, bojovými nebo válečnými akcemi apod. Takže vojáka sice pojistíme, ale pojištění se mu konkrétně na tyto akce nevztahuje. Jde skutečně o velmi vysoké riziko, které nekryje ani zajistitel. Podobně se chovají i ostatní pojišťovny na trhu.

Pavla Paseková, Allianz pojišťovna
Pokud jde o pojištění profesionálních vojáků, je zde třeba rozlišit dvě roviny: profesionální voják má možnost si uzavřít životní či úrazové pojištění, v tom se neliší o jakékoliv jiné profesní skupiny. Je však třeba zdůraznit, že toto pojištění se nevztahuje na úrazy, zranění, smrt či zranění s následkem invalidity, které vznikly při výkonu vojenské akce (platí zde tzv. výluka). Pokud tedy Váš dotaz směřuje přímo k vojákům, kteří se chtějí pojistit právě proto, že odjíždějí na vojenskou misi, těmto klientům bohužel nemůžeme žádný z našich pojistných produktů nabídnout.

Marek Vích, Kooperativa
Naše pojišťovna má přímo v pojistných podmínkách:
(3) Nestanoví-li pojistná smlouva jinak, pojistitel neplní za škodné události, které vznikly v důsledku:
a) války, invaze, nepřátelské nebo válečné operace (ať válka byla, či nebyla vyhlášena), občanské války,
b) povstání, občanských nepokojů, vojenského povstání, vzpoury, revoluce, uchvácení moci, stanného práva nebo stavu obležení,
c) teroristických činů, tj. násilných činů poškozujících lidský život, majetek či infrastrukturu s úmyslem nebo skutečně ovlivnit vládu nebo zastrašovat veřejnost nebo její část, na nichž se pojištěný aktivně podílel.
(4) Ustanovení odst. 3 písm. b) tohoto článku neplatí, účastnil-li se pojištěný uvedených akcí jako člen ozbrojených složek státu v rámci plnění svých služebních povinností. Pokud pojištěný zemře pojištěný v souvislosti s událostmi uvedenými v odst. 3 tohoto článku, náleží oprávněné osobě pojistné plnění ze životního pojištění ve výši rezervy pojistného vytvořené ke dni smrti pojištěného, včetně podílu na zisku. Nikoliv však pojistná částka.
Přesto se naše pojišťovna rozhodla podpořit naše příslušníky mírových mísí a proto jsme v interním nařízení vydali dodatek, že Kooperativa v takových případech neodmítne pojistné plnění, maximálně však do výše 200 000 Kč pojistné částky pro případ smrti nebo výši rezervy nebo hodnoty účtu. U úrazového pojištění hradíme trvalé následky také maximálně do výše 200 000 Kč. Je nám naprosto jasné, že příslušníci mírových misí by se velmi rádi pojistili na toto období na vyšší pojistné částky nebo by si velmi rádi uzavřeli samostatné úrazové pojištění na mnohem vyšší pojistné částky. Přesto je třeba si uvědomit, že pravděpodobnost plnění v těchto případech je velmi vysoké a naše pojišťovna nemůže standardně takové riziko přijmout.

Pavel Filandr, Komerční pojišťovna
Komerční pojišťovna v současné době ve své nabídce nemá speciální pojištění pro vojáky v zahraničních misích. V minulosti jsme nabízeli speciální pojištění pro ozbrojené složky, ale z důvodu nezájmu ze strany klientů a z důvodů vysokého rizika přijatého v takovémto pojištění jsme tento typ pojištění z našeho produktového portfolia vyjmuli. Pokud by Armáda ČR projevila zájem o kolektivní pojištění vojáků, je Komerční pojišťovna připravena se touto problematikou zabývat. Individuální pojištění pro jednotlivé účastníky zahraničních misí však v současné době neplánujeme.

Václav Bálek, Česká pojišťovna
Taková rizika bývají v rámci pojištění standardně ve výluce, ale Česká pojišťovna v současnosti ve spolupráci se zahraničními zajišťovnami jedná o této možnosti. Na základě požadavků trhu je zřejmé, že kolektivní riziková pojištění nabízejí velký potenciál i pro oblast pojišťovnictví.

Armáda chce problém řešit systémově
Velení armády i ministerstvo obrany o problému s pojištěním vojáků před odjezdem do misí už delší dobu vědí.

"Je to bohužel pravda. Chceme ale tento problém řešit koncepčně a systémově v rámci armády," uvedl náčelník Generálního štábu Vlastimil Picek.

Podle ministryně obrany Vlasty Parkanové je služba vojáka z povolání, zejména v bojové zahraniční misi, natolik specifická,  že se "stát nemůže zříci odpovědnosti v této oblasti".

"Zákon 221 o vojácích z povolání dává dostatečné možnosti, jak finančně zajistit vojáka nebo jeho rodinu v případě úrazu, zranění nebo smrti," uvedla Parkanová s tím, že soukromé pojišťovny k uzavírání pojistných smluv s vojáky nelze žádným způsobem nutit.

Na co mají nárok pozůstalí vojáků

- Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem - hřbitovní poplatky, cestovní výlohy nejbližším příslušníkům rodiny zemřelého, náklady na zřízení pomníku nebo desky zemřelého v maximální výši 32 000 Kč, náklady na úpravu hrobu a jednu třetinu přiměřených nákladů na smuteční ošacení pozůstalé manželky a dítěte.

- Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - jsou posuzovány individuálně Vojenským úřadem pro právní zastupování; náleží, pokud nejsou hrazeny dávkami z důchodového pojištění;
Jednorázové odškodnění pozůstalých - náleží pozůstalému manželovi (12násobek minimální mzdy), pozůstalému dítěti (20násobek minimální mzdy), v odůvodněných případech rodičům (12násobek minimální mzdy).

- Jednorázové mimořádné odškodnění - náleží pozůstalému manželovi a dětem, případně rodičům, pokud byl voják svobodný (při úmrtí v zahraniční misi činí 120násobek minimální mzdy), ministr obrany může ve zvláštních případech částku zvýšit až na dvojnásobek.

- Náhrady věcné škody - za věci zničené nebo poškozené v souvislosti s úmrtím.

- Pohřebné - ve výši 5 000 Kč; byl-li vypraven vojenský pohřeb, pohřebné nenáleží.

- Vdovský (vdovecký) důchod a sirotčí důchod - výpočet podle zákona o důchodovém pojištění;
Peněžitý příspěvek (přiznává ministr/ministryně obrany) - může být přiznán na žádost pozůstalých v případech hodných zvláštního zřetele, tj. když stát za škodu na zdraví neodpovídá. Není na něj právní nárok. Může být přiznán až do výše 20násobku minimální mzdy.

- Úmrtné - náleží pozůstalým a odvíjí se od délky služby vojáka v AČR, činí minimálně 1 průměrný měsíční plat.

- Plat a ostatní peněžní náležitosti, na které vojákovi do dne úmrtí vznikl nárok - například náhrady za služební cesty, za nevyčerpanou dovolenou, za nevyužité výstrojní body apod. 

- V rámci psychologického zabezpečení péče o rodiny vojáků vyslaných do zahraniční operace je při vyrozumění rodin o mimořádné události přítomen i stanovený styčný psycholog. Psychologická služba je připravena reagovat podle aktuální situace v jednotlivých rodinách, kterých se mimořádná událost bezprostředně dotýká. V případě potřeby je možné zprostředkovat odbornou psychologickou pomoc i mimo resort ministerstva obrany.

Autoři: natoaktual.cz,

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Otec se doznal k vraždě dítěte v Pardubicích. Nebyla jiná cesta, řekl

Obviněný otec čeká u soudu na rozhodnutí o vazbě.

Čtyřicetiletý otec se doznal k vraždě svého syna, která se stala v noci na pondělí v Pardubicích. Příčinou úmrtí bylo...

Začalo to fotkou od moře. Následovaly výhrůžky a bezmoc

Ilustrační snímek

Tereze, dívce z malé vesnice, kde se všichni znají, bylo tehdy čtrnáct let. Večery zpravidla trávila u počítače. Hlavně...

VIDEO: Já, zvrhlý pán internetu. Reportér odhalil, jak predátor loví děti

Redaktoři MF DNES s pomocí figurantky nachytali sexuálního predátora. (13....

Říká si „Zralý chlapák“ nebo také „Zvrhlý pán“. Je mu padesát, je rozvedený, žije sám a na internetu oslovuje nezletilé...

Švédové přidají dětem migrantů výuku v rodném jazyce. Musí rozumět výkladu

Ilustrační snímek

Studenti z imigrantských rodin ve Švédsku pokulhávají ve škole. Zlepšit to má prohloubení výuky v jejich rodném jazyce....

Putin nasázel osm gólů. Při děkovačce pak zakopl o koberec a upadl

Prezident Putin při děkovačce zakopl na ledě o koberec a upadl

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek vstřelil do branky soupeře nejméně osm gólů, když si společně s bývalými...

Další z rubriky

Americké „blesky“ poprvé udeřily. Cílem byly tunely a sklad islamistů

Letoun F-35A amerického letectva při první bojové misi proti islamistům v Iráku

Americké letectvo poprvé použilo v boji nejmodernější letouny páté generace F-35A. Cílem leteckých úderů byl komplex...

Vrchním velitelem NATO je bojový pilot Wolters. Pentagon žádá o posily

Vrchní velitel sil NATO americký generál Tod Wolters

Novým vrchním velitelem sil NATO je čtyřhvězdičkový generál amerického letectva Tod Wolters. Rychlé posílení americké...

Ve válce musíme vydržet tři měsíce. Švédové plánují posílení obrany

Švédské ozbrojené síly. Ilustrační snímek

Více profesionálů, gardistů i branců, více letounů, obrněnců i plavidel včetně ponorek. Takový je plán na posílení...

Najdete na iDNES.cz