Vláda chce kolkovat láhve s alkoholem

- Vláda se inspirovala vzory ze zahraničí a hodlá zavést kolkování láhví s alkoholem. Pokud parlament schválí novelu zákona o spotřebních daní u lihovin, budou muset všichni výrobci a dovozci přelepovat zátky láhví kolky podobně jako nyní třeba cigarety.
Vláda se dále měla zabývat i zákonem o telekomunikacích, jednání o něm však předčasně ukončila.

Vláda chce kolkovat láhve

Mluvčí ministra financí Libor Vacek řekl, že kolkovat by se podle návrhu jeho úřadu měly lihoviny obsahující více než 15 procent ethanolu, tedy ty, které podléhají spotřební dani. "Lihoviny s obsahem lihu nižším než 15 procent jsou z povinnosti značení vyjmuty," řekl Vacek. Novela upravující kolkování lihovin by měla začít platit od 1. října 2000.

Kolkování lihovin by měly kontrolovat finanční orgány, celní orgány, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce a živnostenské úřady. "Ty by měly mít možnost udělit pokutu až do výše 100 tisíc korun fyzickým či právnickým osobám, které nejsou výrobcem ani dovozcem lihovin," upřesnil mluvčí vlády Libor Rouček. Při opakovaném porušení je možno udělit pokutu až půl milionu korun.

Výrobci nebo dovozci lihovin, kteří vyskladní nebo dovezou neoznačené lihoviny, mohou být postihnuti pokutou až do výše 50 milionů korun, při opětovném zjištění až 100 milionů korun, řekl.

Další body jednání

Podstatnou část programu středečního jednání vlády vyplní posuzování legislativních předloh. Ministři budou schvalovat 14 věcných záměrů, návrhů a novel zákonů. Mají také rozhodnout o dotaci ve výši 16,5 miliónu korun na výstavbu romsko-české vesničky v Ostravě-Muglinově. Obydlí v ní najdou lidé ze záplavami postiženého obvodu Slezská Ostrava.

Návrh zákona o tabákových výrobcích by měl jednoznačně definovat základní pojmy a požadavky na produkci tabákového průmyslu, na její označování a prodej. Předloha počítá s řešením otázek reklamy a pamatuje i na kontrolu a sankce.

Ministři se budou zabývat i poslaneckým návrhem novely trestního zákona. Poslanci reagují na skutečnost, že po letošním 29. prosinci budou podle současné právní úpravy některé zločiny komunistického režimu promlčeny. Předkladatelé jsou přesvědčeni, že jde o zločiny proti lidskosti, takže jejich trestnost by neměla zaniknout. Tvrdí, že v opačném případě by po 1. lednu 2000 bylo možné stíhat pouze vraždu či vlastizradu