To, že nikomu nevadím, je bezvadná věc, říká Václav Fischer

  0:39aktualizováno  0:39
- Vítěze doplňovacích senátních voleb v centru Prahy, nezávislého kandidáta Václava Fischera, podpořilo přes sedmdesát procent voličů. Získal bezesporu podporu voličů různých politických stran, jak napovídaly už předvolební průzkumy. Po volbách se o Fischerovi s respektem vyjádřili i představitelé těchto stran. Šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý řekl, že k nim má programově blízko, místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková uvedla, že byl nejlepším kandidátem, čtyřkoalice doufá, že Fischer skončí v jejím senátním klubu, a dokonce i komunisté přivítali jeho vítězství.

Nemáte dojem, že tyto hlasy z různých stran - odleva doprava - svědčí o vaší politické nevyhraněnosti? Že nikomu ničím nevadíte?

Myslím, že to je bezvadná věc, že nikomu nevadím. To ale nijak neomezuje můj program, který jsem jasně formuloval.

Říkáte, že s ODS jste se rozešel až po podpisu opoziční smlouvy. Ale co její program? Ten je vám stále blízký? Nebo jste zanevřel i na něj?

Pro mě v podstatě program ODS přestal existovat podpisem opoziční smlouvy. Je s ní tak naprosto neslučitelný, že dnes už podle mě ani neexistuje.

Ten program ale existuje, i když si třeba myslíte, že ho ODS v praxi nenaplňuje. Ptali jsme se, zda jste se rozešel i s jednotlivými body programu ODS.

To určitě ne.

Nelze tedy říci, že dříve jste byl zastáncem zavedení školného na vysokých školách, a teď už jím nejste?

Zrovna na školné na vysokých školách nemám vyhraněný názor. Zásadně proti tomu nic nemám, ale je otázka, jestli studentům vytvoříme zároveň podmínky, aby školné mohli platit.

Například aby měli možnost dostat bezúročnou půjčku, pokud nemají silné rodinné zázemí. Školné jsme zmínili záměrně. V Lidových novinách jsme četli vaše odpovědi na předvolební anketu, kde jste na řadu otázek odpověděl nevím. A přitom šlo o věci, které záleží jen na vašem politickém názoru - školné, trest smrti, ombudsman, připlácení pacientů v nemocnici.

Já jsem se té anketě bránil. Na tak závažné otázky nelze odpovědět jedním slovem. Musí se to vysvětlit.

Tak nám vysvětlete například svůj postoj k trestu smrti

Když čtu o nějakých obzvláště hrozných vraždách nebo o zločinech proti lidskosti, myslím si, že tito lidé by za to měli pykat. Na druhé straně se velmi obávám zneužití trestu smrti. Nejsem přívržencem ani odpůrcem trestu smrti z přesvědčení.

Jako politik se budete muset rozhodnout buď-anebo. Jak se pak s těmito pochybnostmi vyrovnáte?

Pokud se bude jednat o trestu smrti, tak se bude jednat o nějaké zákonné normě, která přijde na stůl. Já se potom rozhodnu podle toho, co jsem vám tady právě řekl - pokud ten zákon bude stoprocentně vylučovat zneužití a pokud bude skutečně určen pro nějaké bestiální, příšerné zločiny, tak bych pro to ruku zvednul.

Myslíte, že zneužití lze stoprocentně vyloučit?

Myslím, že se to dá upravit. Trest smrti by měl nesmírný a morální význam. Byl by to velký odstrašující prvek.

TOŠOVSKÉHO VLÁDA BYLA DOBRÁ, ALE VOLIL JSEM ODS
V předvolební kampani jste mnohokrát zdůrazňoval, že by opoziční smlouva měla být urychleně zrušena. Jaké řešení nabízíte jako druhý krok?

To řešení bylo dáno minulými volbami. Lidé dali hlasy pravici a chtěli, aby vytvořila vládu. V jednotlivých stranách ale seděli lidé, kteří to znemožnili. Jsem ale přesvědčen, že na to neměli právo. Pokud nebyli schopni se dohodnout, měli odejít a uvolnit místo těm, kteří by vládu vytvořili. A pokud by k tomu nedošlo, měly být vypsány nové volby.

To se vracíme do minulosti. Vy chcete zrušit opoziční smlouvu. Jaké tedy teď navrhujete řešení?

Pokud by byla vypovězena opoziční smlouva a padla vláda a pokud stále nebude možné vytvořit pravicovou vládu, tak přece musí být vypsány nové volby.

Co byste říkal vytvoření napůl nepolitické vlády?

Dovedu si představit, že by to mohlo zemi na určité období, maximálně rok, prospět. Kdybych hodnotil vlády v posledním období, musím říci, že jsem měl pocit, že přes ten krátký časový úsek, který vláda pana Tošovského měla, pracovala koncepčně a že se něco začalo dít.

Přesto jste šel tehdy volit ODS, která proti Tošovského vládě dost silně bojovala?

Myslím, že jedno s druhým nemělo nic společného. Úřednická vláda byla jenom přechodná. Kdyby byla bývala alternativa volit ODS, nebo volit vládu Tošovského, byl bych asi volil vládu Tošovského. Ne asi, ale určitě. Ta alternativa ale nebyla.

Mohl jste přece volit Unii svobody, která měla ve vládě silné zastoupení?

To pro mě nepřicházelo v úvahu spíše z programových důvodů. Tehdy mi byla ODS sympatičtější. Byl jsem přesvědčen, že to je jediná strana, která zamezí vládě levice.

Jak hodnotíte vládu ČSSD? V kampani jste se k tomu vůbec nevyjádřil.

Hodnotím ji negativně.

V čem?

Myslím, že neplní své sliby. ČSSD dávala lidem nějakou naději, proto ji volili. Určitě i ty nesmírně klesající preference této strany jsou důsledkem toho, jak vláda v současné době vládne.

Podpořil byste dnes koaliční vládu, v níž by byli zastoupeni sociální demokraté?

Určitě ano. Pokud by to byla vláda skvělých odborníků, tak by nebylo možné proti ní nic namítat. Osobně bych neměl nic ani proti velké koalici ČSSD a ODS, pokud by to bylo pro dobro věci, ale muselo by se to říct od začátku, před volbami. Určitě to není řešení na věčné časy, ale bylo by to v zájmu vyvedení země z velmi tíživé situace, v níž se nachází. Je nutné zvážit všechny možnosti, včetně úřednické vlády.

JSEM PŘIPRAVEN SE KLAUSOVI OMLUVIT
ODS vás zjevně rozhořčila svou kampaní. Říkal jste, že ve volbách zvítězila slušnost, tedy vy, nad sprostotou, tedy ODS. Nemáte ale pocit, že jste si najednou vyměnili role a teď najednou útočíte vy? Přece jenom prohlásit, že Václav Klaus nechal vylepit sprosté billboardy proti vám, a nezveřejnit žádný důkaz, je dost silná káva.

Mrzí mě, že se všechna média zabývají jenom těmi dvěma nicotnými, bezvýznamnými billboardy, které koneckonců obsahově nepřinesly nic nového.

Jde spíš o to, že jste těsně po volbách řekl, že tyto billboardy nechal vylepit Václav Klaus, ale důkaz jste dosud nepředložil.

Vyšetřování není ukončeno a je velmi obtížné. Je dokonce možné, že se nikdo nedozví, kdo ty billboardy vylepil. Mně ještě není sebrán pocit, že skutečně tato osoba billboardy vylepila. Já totiž mám určité indicie z celé předvolební kampaně. Pan Klaus poslal na náš volební mítink jednoho ze ztepilých jinochů ze svého vlastního doprovodu. Byl to velmi vysoký, pohledný člověk, který na mém mítinku vznášel dotazy na můj soukromý život. O několik dnů později jsem šel na mítink ODS a samozřejmě jsem tam objevil tohoto chlapce jako člena Klausovy skupiny. Kdybych zveřejnil, kdo tento člověk je, byl by to hrozný skandál, o který nestojím.

To přece vůbec není důkaz, že Klaus vylepil billboardy proti vám. To je na úrovni Zemanova obvinění, že Zieleniec uplácel novináře. Tam také schází důkazy.

Dobře. Nechme doplynout vyšetřování do konce, a když se potvrdí, že billboardy vylepil někdo jiný, či dokonce - a to je myslím férová nabídka - se mi nepodaří zjistit, kdo je vylepil, rád se Václavu Klausovi omluvím.

Čili vy důkazy nemáte?

V současné době je nemám ještě na stole, ale vyšetřování probíhá. Ale jsem nadále toho názoru, že to byla práce ODS. A pokud si je ODS jista, že plakáty nevylepila, může se obrátit na policii, aby to vyšetřila.

Vy byste měl dokazovat, že je vylepila.

My na tom pracujeme.

Oznámil jste, že kvůli kampani podáte na ODS trestní oznámení. Na koho konkrétně a za co?

Na ODS a na Václava Klause. Nikoli kvůli billboardům, ale za to, že mě Václav Klaus ve svém inzerátu nařknul z toho, že jsem přijal podporu komunistů. Ten inzerát je lživý ve dvou bodech: komunisté mi nikdy nevyslovili podporu a já jsem ji nikdy nepřijal. Proti tomu inzerátu protestuji nejen jako člověk, který vstoupil do politiky, ale zejména jako mezinárodně uznávaný obchodník, známý po celém světě. A v těchto kruzích se spojení s komunistickou stranou skutečně nenosí. To je to hlavní, proč budu po panu Klausovi požadovat odškodnění, a ne v nějaké směšné výši.

SEXUÁLNÍ ORIENTACI JSEM NIKDY NETAJIL
Na billboardu, o němž jsme už mluvili, bylo napsáno: "Homosexuál v Senátu? Proč ne? Volte Václava Fischera." Tím bylo s vaším jménem veřejně spojeno něco, co je stále svým způsobem tabu. Chce se vám otevřeně mluvit o vaší sexuální orientaci?

Jsem na to připraven, i když bych chtěl zdůraznit, že jsem nekandidoval do senátorské postele, ale do senátorského křesla. To je myslím velký rozdíl. Jsem zděšen z toho, že je mi podsouvána takto jednostranná orientace. Je to stejné, jako by tam bylo napsáno: "Heterosexuál Fischer do Senátu? Proč ne?" Moje orientace je bohatší. Můj život doprovodilo mnoho žen a také několik mužů a já jsem se tím nikdy netajil a mluvil jsem o tom velmi otevřeně. Je to známo v obchodních kruzích, v politických kruzích po celé Evropě. Nikdy jsem necítil potřebu něco podobného tajit. Je to skutečně skvělý pocit, protože žít v pravdě je velmi důležité. A já bych to přál hodně lidem, dokonce i celé řadě politiků ve světě, kteří třeba s obdobným, řekněme neobvyklým, bisexuálním zaměřením procházejí životem. Paní Libuše Benešová řekla, že ODS nikdy nepoukazovala na moje slabá místa. A já bych jí chtěl vzkázat, že to považuji za silné místo. Nepovažuji to za ostudu ani za hanbu. Považuji to dokonce za obohacení mého života.

Domníváte se, že tolerance společnosti k lidem s jinou sexuální orientací se v posledních letech zvýšila?

Myslím, že tolerance se v České republice v posledních letech vyvinula nejenom v oblasti sexuální orientace, ale v celé řadě věcí. A kdybyste věděli, jak já s touto záležitostí naprosto samozřejmě zacházím, pochopili byste, o co mi vlastně jde. O to, aby nešlo o nějaké tabu, ale o naprosto otevřenou věc, o které se třeba ani tolik nediskutuje. Dokonce mi bylo vytýkáno, že budu v Senátu bojovat za práva homosexuálních spoluobčanů. A já vám mohu slíbit, že budu bojovat za práva všech občanů, ke kterým patří třeba i homosexuálové. Pokud jejich starosti a zájmy nejsou zaměřeny proti celé společnosti, a to v tomto případě nejsou, není co namítat proti tomu, aby byly provedeny některé změny podle jejich přání.

Autor:

  • Nejčtenější

S Gottem se na Žofíně loučilo téměř 50 000 lidí. Dostalo se i na poslední

Na pražském Žofíně lidé dávali poslední sbohem zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. Rozloučení skončilo deset minut před...

Rakev s Karlem Gottem vyprovodily ze svatého Víta rodina, potlesk a zvon

Stovky hostů z řad umělců, sportovců, politiků a blízkých se rozloučily se zesnulým Karlem Gottem na zádušní mši v...

Skončíte s rozdrceným tělem a roztříštěnými kostmi, hrozí čínský prezident

Čínský prezident Si Ťin-pching na návštěvě Nepálu pohrozil, že kdokoliv se pokusí rozdělit Čínu, skončí s "rozdrceným...

Syrská armáda se přesouvá k severním hranicím, aby odrazila turecký útok

Jednotky syrských vládních vojsk se přesouvají na Kurdy ovládaný sever země, kde mají "čelit turecké agresi vůči...

Rybář, či fanoušci z Německa. První lidé přišli na Žofín 16 hodin předem

Na rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem čekají u paláce Žofín v centru Prahy už první fanoušci. Jako vůbec...

Premium

Do luxusu investoval i Jaromír Soukup. Nejdražší byt v Česku je dál na prodej

Na samém vrcholu stometrového mrakodrapu V Tower na pražském Pankráci jsou dva penthousy, obecně považované za...

iDNES Premium už používá 150 tisíc lidí. Cena nebude mít konkurenci

Unikátní služba iDNES Premium funguje měsíc. Už bezmála sto padesát tisíc čtenářů oslovil mix exkluzivního čtení a...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

  • Další z rubriky

Jablonec dá miliony exprimátorovi, který vypnul kamery. Potrestán nebude

Firma nedávno odvolaného primátora Jablonce Milana Kroupy z ANO dostane od města přes dva miliony korun. A to i přes...

Máme dobré školy, myslí si víc než polovina Čechů. Nejvíc chválí gymnázia

Více než polovina Čechů je nadále přesvědčena o tom, že kvalita výuky na českých školách je dobrá. Nejlépe z hodnocení...

První transport židů před 80 lety viděl i Eichmann, vlak vyjel z Ostravy

Byli bohatí a vzdělaní. Židé z Ostravska v prvních transportech neměli být, ale pak si nacisté uvědomili, kolik majetku...

K hlasování o zvýšení daní se Sněmovna nedostala, pokračovat bude za týden

Projednávání vládního daňového balíčku bude pokračovat zřejmě až příští pátek na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz