ilustrační snímek | foto: AP

Nosit střelnou zbraň lze v Česku jen s povolením. Ostravský vrah ho neměl

 • 269
Střelba v ostravské fakultní nemocnici, kde pachatel v úterý ráno zabil šest lidí z nelegálně držené zbraně, nepochybně znovu vyvolá debatu o tom, nakolik jsou nástroje na zabíjení v zemi rozšířené. Připomeňme si, kdo vůbec má v Česku možnost vlastnit zbraň, co všechno musí žadatel splňovat či kolik lidí v Česku má zbrojní průkaz.

Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o zbraních, podle kterého by zbraně měly být děleny do šesti kategorií, přístup k nim bude odstupňován na základě jejich možné nebezpečnosti. Místo pěti skupin zbrojních průkazů budou pouze dvě. Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel zdravotně způsobilý, což dokládá lékařským posudkem, ten ale bude nově vydáván maximálně s pětiletou platností.

Fotogalerie

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, ale také kvůli směrnici o zbraních, kterou Evropský parlament schválil předloni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podala Česká republika žalobu k Soudnímu dvoru EU, ten ji minulý týden zamítl.

Podle policejních statistik mělo v polovině loňského roku zbrojní průkaz přes 300 tisíc lidí. V policejních registrech bylo ke stejnému datu přes 800 tisíc zbraní. Počty nelegálně držených zbraní policie neeviduje, v roce 2017 ale zaznamenala 477 skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování.

Počet zbrojních průkazů:

Rok201520162017k 30. 6. 2018
Počet zbrojních průkazů292 022300 307302 990303 517
Počet zaregistrovaných zbraní831 311825 927847 777863 029

Policie jednou za čas vyhlašuje tzv. zbraňovou amnestii, při které lidé mohou bez vysvětlování a bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně. Poslední se uskutečnila v roce 2014, lidé při ní odevzdali 5 744 zbraní a přes 468 tisíc  kusů střeliva. Zpravidla se amnestie vyhlašuje k novelám zákona o zbraních a střelivu, doprovázet by měla i nový zákon o zbraních připravený ministerstvem vnitra. 

Lékaři musí jít s podezřením na policii

Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru - například vzduchovky nebo různé historické zbraně. Zbrojní průkaz vydává policie na základě žádosti.

Žadatel musí být bezúhonný, způsobilý k právním úkonům a také zdravotně i odborně způsobilý.

Zákon o zbraních

Zákon v současnosti rozlišuje čtyři kategorie zbraní.

 • Do první spadají tzv. zakázané zbraně, například vojenské, které je až na výjimky zakázáno nabývat. 
 • V druhé kategorii jsou například krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, tedy zbraně podléhající povolení. 
 • Zbraně ze třetí kategorie podléhají ohlášení.
 • Pro již zmíněnou čtvrtou kategorii není potřeba vlastnit zbrojní průkaz.

Podmínky pro získání zbrojního průkazu definuje zákon o zbraních. Jsou to zejména minimální věk, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní a odborná způsobilost. Doba platnosti zbrojního průkazu je standardně deset let, průkaz lze ale vydat i na dobu kratší s ohledem na posudek o zdravotní způsobilosti. 

Každý lékař, který získá podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je oprávněn ověřit u policie, zda tento člověk není držitelem zbrojního průkazu. Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům či právě zdravotní způsobilost.

Policie také může od roku 2016 zadržet legálnímu majiteli zbraň přímo v jeho obydlí, například kvůli podezření, že se jeho zdravotní stav změnil natolik, že by mohl ohrožovat svůj život nebo životy jiných lidí. Změnou zákona politici reagovali na útok střelce v Uherském Brodu 24. února 2015. Policie neeviduje, kolik průkazů bylo tímto způsobem odebráno, celkově ale kvůli zdravotnímu stavu odebrala za posledních pět let zbrojní průkaz v 655 případech, uvedl Prchal.

Skupiny zbrojních průkazů

Jsou vytvořeny skupiny podle účelu užívání zbraně nebo střeliva:

 • ke sběratelským účelům (A)
 • ke sportovním účelům (B)
 • k loveckým účelům (C)
 • k výkonu zaměstnání nebo povolání (D)
 • k ochraně života, zdraví nebo majetku. (E)
 • O zbrojní průkaz skupiny A, D a E může zažádat osoba starší 21 let, ZP skupiny B nebo C osoba starší 18 let. 
 • Existují výjimky, například pro členy sportovních klubů a studenty škol, kde je součástí výuka myslivosti nebo výroba zbraní.