Čtvrtek 18. srpna 2022, svátek má Helena
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Čtvrtek 18. srpna 2022 Helena

Ostuda je pro soudce horší než snížený plat, říká ten, který je soudí

  0:01
Má pravomoc jiné soudce zbavit taláru nebo je potrestat statisícovou srážkou ze mzdy. Soudce Nejvyššího správního soud Karel Šimka se specializuje na kárné prohřešky kolegů, řešil třeba přešlapy v kauze Nagyová. „Zájmem o velké justiční kauzy se trochu podobáme Americe,“ říká.

Předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Stává se, že na Nejvyšším správním soudu řešíte nějakého hříšníka opakovaně?
Zhruba jednou za dva tři roky přijde kárná žaloba na soudce, jehož jiné přešlapy jsme už dříve řešili. Zpravidla je to důsledek opakovaných průtahů řízení. Soudce už není schopen fungovat, ale chybí mu sebereflexe, takže se z justice „vyhání“ na několikrát. Stává se to i u jiných kvalifikovaných profesí.

Ptám se kvůli Heleně Králové, která soudí dvě větvě téže sledované kauzy - takzvané trafiky pro poslance ODS a údajné zneužití vojenského zpravodajství čili „kauzu Nagyová“. Proti ní loni mířily hned dvě kárné žaloby.
To je poměrně specifický případ. Návrhy na kárné potrestání skutečně přišly krátce po sobě, každá z žalob se týkala jedné z větví, ale ani v jednom případě jsme prohřešky nevyhodnotili jako natolik vážné, aby musela přijít o talár.

Není srážka patnáct procent z platu po dobu jednoho roku příliš mírný trest?
Řekl bych, že je adekvátní. V případě takzvaných trafik nebylo zcela zřejmé, že se vědomě snažila ve vyjádření pro média posunout obsah toho, co řekla při jednání, spíš šlo o nešikovnou komunikaci. Takže byla zproštěna obžaloby. Srážku jsme udělili u kauzy Nagyová, kde její postup meze překročil. Rozhodla na základě skutkových zjištění, která byla v extrémním rozporu s tím, k čemu by inteligentní člověk při analýze věci dospěl.

Králová se může vrátit do taláru, soud odmítl kárnou žalobu nadřízených

Bylo těžké ustát v této konkrétní kauze tlak zvenčí?
Nikdy na mě nebyl vyvíjen politický tlak ve smyslu, že by mi někdo volal, ať rozhodnu tak nebo onak. Vnímáte však atmosféru ve společnosti, poptávku lidí po exemplárních trestech. Bylo nesmírně důležité nepřipustit, aby byl soudce odvolán z funkce v důsledku mediální kauzy, která kdyby neexistovala, o talár by nepřišel. Tohle je na naší práci nejtěžší, odfiltrovat skutečnost, že se o věci zrovna všude mluví. Na druhé straně musíme držet linku, aby justice fungovala rozumně a dokázala se zbavit někoho, kdo už není způsobilý funkci vykonávat.

NSS trvale zbaví funkce v průměru jednoho soudce za rok. Mezi lety 2010 a 2017 odvolal šest lidí, před pár dny k nim přibyla blanenská soudkyně Dana Sedláková. Skutečně se soudci dopouštějí těch opravdu vážných prohřešků jen zřídka?
Jeden soudce zproštěný funkce je špička ledovce v tom smyslu, že prošel martyriem kárného senátu a byl proti své vůli vyhnán. Spoustu případů řeší předsedové soudů tak, že s dotyčným promluví a řeknou mu: „Nejde to, jestli se sám nevzdáš funkce bez ostudy, bude zle a podáme návrh na kárný senát.“ Část z těch, kteří se vzdají, by senát později potrestal. Také funguje přirozená obměna, každý rok odejde pár desítek soudců do důchodu.

Kárná řízení proti soudcům v letech 2010 až 2017
kárných řízení celkem: 204průtahy: 95porušení povinností soudce: 96alkohol a přestupek pod vlivem: 5řízení o způsobilosti: 8
potrestaných soudců: 77snížení platu či platového koeficientu: 54důtka: 17odvolání z funkce: 6zdroj: statistiky ministerstva spravedlnosti

Jak se cítíte, když máte hodnotit, jak moc špatně kolega odvedl svou práci?
Neužívám si to. Část ze tří tisíc všech soudců znám osobně, o dalších vím ledasco z doslechu. Že tvoříme komunitu, však nic nemění na skutečnosti, že právě kárný senát je nesmírně důležitý při vytváření povědomí lidí o justici. Musíme velmi bedlivě dbát na to, abychom pro soudce vytvářeli motivaci k odvaze, aby se nebáli tlaků a byli schopní rozhodnout i takříkajíc proti všem, pokud k tomu mají rozumná fakta a důvody.

Dáváme velký pozor, abychom nezprostili soudce funkce proto, že si něco myslel. Justice nemá být ustrašená, a když soudce zbavujeme taláru v souvislosti s jeho rozhodováním, musíme hodně přemýšlet, abychom v soudcích nevyvolali tendenci pracovat alibisticky, formalisticky, zkrátka tak, aby radši nic nepokazili a nikdo je nemohl odvolat.

O práci soudců lidé poměrně často mluví nelichotivě. Křivdí jim?
V postkomunistických zemích obecně lidé velkou důvěru v justici nemají. Možná je to svým způsobem pochopitelné, ale česká justice není o nic horší než ty v západoevropských státech. Komparativní analýzy ukazují, že jsme lepší evropský průměr a je nespravedlivé justici kritizovat jako celek. Je potřeba odhalit a řešit jednotlivé případy selhání, které se objevují všude.

Jako bychom trestali dělníka v továrně za zmetek

Jak dlouho se na problematiku kárných řízení specializujete?
Zhruba rok a půl a vůbec z toho nemám radost. Moje základní mentalita není nastavená směrem k trestání, jsem spíš člověk, který chrání jednotlivce proti státu. Agendu si však nevybíráme, zákonná úprava je taková, že ke kárným věcem některé z nás na základě losu vždy na pět let přiřadí.

Jak moc se práce kárných senátů liší od ostatních povinností NSS?
Je to hodně odlišná agenda. Jako nejvyšší instance pracujeme hlavně mimo jednací síň, se složitými právními problémy, na jejichž promyšlení máme poměrně dost času. Vydáváme precedenční rozhodnutí k fungování veřejné správy, a tohle je úplně jiný styl práce obnášející jednání, provádění výslechů, hledání spravedlnosti úplně stejně jako to dělá okresní soudce v první linii. 

Karel Šimka

  Předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka
  • Soudcem Nejvyššího správního soudu je od roku 2005.
  • Přednáší na vysokých školách i pro odbornou veřejnost zejména v oborech daňového práva a správního soudnictví.
  • Na kárnou odpovědnost soudců se specializuje od roku 2016, kdy mu byla tato agenda na NSS na pět let přidělena.

  Předseda soudu může svému podřízenému navrhnout důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo zproštění z funkce. Jak moc se kárné senáty NSS smí odchýlit od navrženého postihu?
  To je čistě na nás, můžeme přidat i ubrat podle toho, co vyjde najevo při jednání.

  Jaký je maximální peněžitý trest, kterým můžete soudce potrestat?
  V případech opakovaných kárných provinění může přijít o třicet procent platu až na dva roky. Průměrný soudce má kolem sto tisíc hrubého měsíčně, takže to dělá zhruba 720 tisíc korun, což už není úplně málo. I v trestním právu by to byla zatraceně vysoká sankce.

  Obvykle však soudce přijde o pár tisíc z platu třeba na tři měsíce. Může mít postih v této výši u člověka se stotisícovou mzdou vůbec efekt?
  Pro soudce je kárné řízení a odsouzení primárně hrozná ostuda, což má mnohem větší účinek než srážka z platu. Navíc neposuzujeme trestné činy, ale v podstatě disciplinární delikty přirovnatelné ke srážkám, které dostane dělník za výrobu zmetků v továrně. Myslím si, že je to nastaveno relativně rozumně.

  Jaké případy jsou k posouzení nejtěžší? 
  Lidsky hodně těžké jsou situace, kdy soudce postihne psychická porucha, že se lidově řečeno zblázní. Vezměme si třeba pilota Germanwings, v exponované profesi měl problém a letadlo nasměroval do hory. V soudcovské profesi to od zrušení trestu smrti není úplně fatální okamžitě, ale stane se to.

  Utkvěl vám nějaký případ svojí absurditou?
  Zaznamenal jsem spíš smutně zábavná kárná provinění. V minulosti byla soudkyně postižena za krádež v obchodě, státní zástupkyně zase za lehce opileckou eskapádu v restauraci. Lehce bizarní příběhy život přináší, ale tohle nakonec není to podstatné. Jsou to izolované problémy.

  I soudce se může opít

  Kdy je na místě trestat soudce za alkohol?
  I soudci jsou lidé a mohou se opít, nemělo by to však přerůst v silné výtržnosti. V takovém případě je citelný zásah formou srážky z platu na místě. Každý má v soukromém životě právo na výstřelky, ale u soudce to nesmí dospět do situace, že chování bude vzhledem k vážnosti jeho funkce pobuřovat.

  Soudce Kamil Kydalka čelil v uplynulé době také dvěma kárným žalobám. Jednou za to, že vyjádřil v letáku sympatie k politické straně, podruhé že neuvážlivě hovořil s novináři o Klausově amnestii. Nejsou někdy požadavky kladené na soudce až zbytečně příliš přísné? 
  Je třeba najít rovnováhu. S omezováním svobody projevu bych to nepřeháněl a nesnažil se soudce tlačit do role mlčící sfingy, ale zdrženlivost a uvážlivost je na místě. I okresní soudce má v rukou velmi silnou moc a je reprezentantem státu, ale nemůžete mu zakazovat vyjadřovat se k veřejným otázkám. V řadě případů je dokonce žádoucí, když názor řekne, ale musí mít názor opřený o tvrdá fakta a snažit se nebýt jednostranný. Pokud se v tomto koridoru drží, v zásadě se může vyjadřovat ke všemu vyjma zrovna řešených kauz.

  Mezi lety 2010 a 2017 jste řešili přes dvě stě kárných žalob na soudce. Přibývá jich v čase?
  Z hlediska statistiky se neděje nic významného. Jeden rok je deset až dvacet žalob, druhý dvacet až třicet. Spíš se o nich víc mluví, protože se v posledních letech soudí politické a velké hospodářské kauzy, které dřív nebyly obvyklé. Může to vyvolávat větší pozornost veřejnosti a s tím související větší nasvícení činnosti soudců veřejným zájmem. Možná právě doktorka Králová je příběh, který by nebyl zažalovaný, kdyby soudila někoho neznámého. Jsme v tomhle ohledu trochu podobní Americe, která také sleduje velké justiční kauzy.

  Změnil byste něco na současném nastavení kárného systému?
  Systém je nastavený dobře. Objevují se názory, že by soudcovské prohřešky mohly posuzovat dvě instance, avšak jedna má velikou výhodu, kterou je rychlost. Snažíme se rozhodovat do čtyř či pěti měsíců, což je potřeba zejména v případech dočasného zproštění funkce.

  Vidíme v jiných oblastech práva, že advokáti umí různých odvolání s vyšším instancím velmi dobře využít ve prospěch klienta.
  U trestních kauz to naprosto chápu, jde o roky svobody a velké majetky, ale kárný senát podle mě může fungovat jednoinstančně. Naše rozhodnutí je první a poslední, takže vše zvažujeme velmi zodpovědně a nespoléháme, byť třeba jen podvědomě, na to, že to někdo nad námi případně opraví.

  Například v kauze Rath všichni zapojení odvádějí práci extrémně motivovaně a kvalitně, je to typ kauzy, na kterou si každý dá mimořádný pozor. I soudce dělá soudce svou práci vysoce profesionálně, podle mého názoru nejlépe, jak může, přesto se celá kauza vleče od roku 2011 až do současnosti.

  Komunální a senátní volby 2022

  Komunální volby se konají 23. a 24. září. Voliči budou vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž případné druhé kolo bude o týden později.

  Zdeněk HřibVladimír ŠpidlaHana MarvanováJanis Sidovský, Tomáš TöpferTomáš CzerninMiloš Vystrčil, Jiří CiencialaZdeněk NytraVáclav ChaloupekDaniela KovářováHana Aulická Jírovcová

  Generál: Ukrajina postupuje chytře. Rusy odřízne, vyhladoví a donutí k dezerci

  • Nejčtenější

  Bude hůř. Považuji za férové sdělit to divákům předem, přiznal šéf ČT

  Premium Inflace, energie, válka na Ukrajině a k tomu nízké koncesionářské poplatky. Současná situace postihla i Českou...

  Na leteckém dni v Chebu spadlo letadlo na rodinný dům. Pilot nepřežil

  Na leteckém dni v Chebu v neděli odpoledne havaroval letoun Hawker Hurricane Mk. IV. Podle svědka z řad diváků letoun...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Krym terčem útoků. Zneškodnily muniční sklad i leteckou základnu, zastavily vlaky

  Z ruské letecké základny u Simferopolu na Krymu po explozích stoupal v úterý v dopoledních hodinách dým, hlásili...

  Ne elitní skupina, ale potrava pro děla. Vagnerovci vystupují ze stínů

  Ruská žoldnéřská skupina vagnerovci pozvolna vystupuje na světlo, ač dříve se kolem ní vznášel opar tajemství. Státní...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Kreml má důvod, proč neobviňovat Ukrajinu z úderů na panikařící Krym

  Pro Kreml nemusí být výhodné obvinit Ukrajinu z úterního útoku na ruskou leteckou základnu na Krymu. Pokud by totiž za...

  Porucha imunity je první známka, že je v našem životě něco špatně, říká lékařka

  Premium Lidí s poruchami imunity přibývá. Příčinou je často špatný životní styl, což vede k vážným nemocem, třeba k rakovině....

  Bude hůř. Považuji za férové sdělit to divákům předem, přiznal šéf ČT

  Premium Inflace, energie, válka na Ukrajině a k tomu nízké koncesionářské poplatky. Současná situace postihla i Českou...

  První díl rozhovoru s Shopaholicadel: Práci neseženu, každý den můžu umřít!

  Premium Rozhovorům se dlouho úspěšně vyhýbala, nyní ale udělala výjimku a Expresu poskytla exkluzivní sondu do své duše....

  • Další z rubriky

  Mám přes 50 tisíc podpisů na prezidenta, hlásí Vitásková. Je už třetí

  Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nasbírala dostatek petičních podpisů k podání...

  POLITICKÝ DIÁŘ: Vít Rakušan, teta Kateřina a jak to bude dál

  Premium Téměř každý týden si člověk říká, že už by se měl věnovat jiným politikům a partajím. Jenže do toho zase přijde s něčím...

  Zemřel Zdeněk Mraček, neurochirurg a polistopadový primátor Plzně

  Ve věku 92 let zemřel ve středu významný plzeňský neurochirurg, polistopadový primátor Plzně a čestný občan města,...

  PŘEHLEDNĚ: Jak funguje příspěvek na bydlení a kdo na něj má nárok

  Premiér Petr Fiala ve středu po jednání vlády slíbil proplácet náklady na bydlení nad hranici jedné třetiny příjmů...

  Bude hůř. Považuji za férové sdělit to divákům předem, přiznal šéf ČT

  Premium Inflace, energie, válka na Ukrajině a k tomu nízké koncesionářské poplatky. Současná situace postihla i Českou...

  K vulgárnímu nápisu musela tatéra přemluvit sexem. Teď ho chce pryč

  Její nápad se v salónech nikomu nelíbil. Žádný tatér s ním nechtěl mít nic společného, tak moc nápis svou nositelku...

  Herečka Anne Heche zemřela, nepřežila následky zranění po autonehodě

  Třiapadesátiletá herečka Anne Heche zemřela. Uvedla to její přítelkyně Nancy Davisová. Herečka skončila v nemocnici v...

  Stav herečky Anne Heche je téměř beznadějný. Má vážně poškozený mozek

  Herečka Anne Heche (53) s největší pravděpodobností nepřežije nehodu, při níž autem narazila do dvoupodlažní budovy v...

  Rýn během pátku přestane být splavný. Ekonomické dopady pocítí celá Evropa

  Hladina řeky Rýn v německé oblasti Rheingau podle úřadů v pátek klesne na kritickou úroveň, na klíčovém místě naměří už...