Prezidentských voleb v lednu 2018 se zúčastní devět kandidátů. | foto: koláž iDNES.cz

Kampaně prezidentských kandidátů jdou pod rentgen. Zemana potrestat nelze

  • 30
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí prošetřuje kampaně kandidátu z prezidentských voleb z roku 2018. Kontrola začala nebo začne u šesti z nich. Jde o prezidenta Miloše Zemana, senátory Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, bývalého premiéra Mirka Topolánka a textaře Michala Horáčka. Pokud některý z kandidátů spáchal přestupek, hrozí mu pokuta až půl milionu korun.

Vyšetřování, o kterém informoval v pátek Radiožurnál, pro iDNES.cz potvrdil samotný úřad. „Mohu potvrdit, že v těchto dnech buď začala kontrola, nebo v příštích dnech kontrola šesti bývalých prezidentských kandidátů začne,“ uvedla mluvčí Linda Hrubešová. 

Fotogalerie

„Ze zákona provádí kontrolu zákonných požadavků, které vyplývají ze zákona o volbě prezidenta. Jedná se například o nahlášení účtu kandidátů, webu, na kterém jsou následně dostupní dárci, zveřejnění dárců, odevzdání účetnictví kampaně, či kontrola včasné odeslání nevyužitých prostředků na kampaň na dobročinné nebo charitativní účely,“ popsala obsah kontroly.

Dodala, že v podrobnější kontrole se pak úřad zabývá také způsobem, jakým byla kampaň financována. 

Trvalo to

Proč úřad kontroluje kampaně prezidentských kandidátů až nyní? Podle mluvčí je to kvůli tomu, že v době prezidentských voleb jejich instituce teprve vznikala. 

„Úřad vznikl až v roce 2017 takříkajíc na „zelené louce“, jeho rozjezd zabral nějakou dobu. Může se zdát, že doba od prezidentských voleb je dlouhá, avšak mezitím proběhlo nespočet dalších voleb, nad kterými úřad vykonával dohled průběžně. Stejně tak se věnuje úřad agendě hospodaření stran i mimo volby,“ uvedla mluvčí důvod, proč ke kontrole kampaní z voleb v roce 2018 dochází až nyní. Podle ní však první kontroly začaly již na konci loňského roku. 

Na kolik vyšla čí kampaň?

Prezidentskou volební kampaň vyčíslil prezident Miloš Zeman na 22,7 milionu korun. Finalistu Drahoše vyšla kampaň bezmála na 50 milionů korun, což je pravděpodobně nejvíce ze všech kandidátů. Michala Horáčka vyšla asi na 39,9 milionu korun, Mirka Topolánka zhruba 18,1 milionu korun. Pavla Fischera kampaň vyšla na 8,3 milionu Kč. Hilšerova prezidentská kampaň byla s náklady necelé dva miliony korun jednou z nejlevnějších.

Podle dvou zdrojů Radiožurnálu se kontrola týká prezidenta Miloše Zemana, senátora Pavla Fischera, Jiřího Drahoše, Marka Hilšera, textaře Michala Horáčka a bývalého premiéra Mirka Topolánka. 

Pokud úřad dospěje k závěru, že některý z kandidátů spáchal přestupek, hrozí mu pokuta od deseti tisíc do půl milionu korun podle závažnosti prohřešku.

Zemanovi pokuta nehrozí

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že prezident splnil své zákonné povinnosti.

„Pan prezident zaslal Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v zákonem stanovené lhůtě veškeré účetnictví, týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně, aniž by jej Úřad k tomu vyzýval,“ uvedl Ovčáček a dodal, že kampaň současné hlavy státu byla v pořádku. 

Přestože úřad nyní vyšetřuje i Zemana, jedno výsadní postavení prezident oproti ostatním má. Nelze s ním zahájit správní řízení, je totiž chráněn Ústavou. 

„Úřad může vítěze prezidentských voleb, tedy prezidenta, kontrolovat stejně jako ostatní kandidáty. Následně úřad vypracuje kontrolní protokol s kontrolními zjištěními. Tím by naše činnost ve vztahu k úřadujícímu prezidentovi v tomto směru skončila,“ dodala Hrubešová. 

Formální pochybení u Hilšera

Hilšer uvedl, že kontrolní úřad našel několik formálních pochybení. „Nedodržení některých termínů, například došlo k odeslání zbylých prostředků z kampaně na dobročinné účely dříve, než ukládá zákon. Dále nebylo splnitelné uvést data narození a obec trvalého pobytu u některých drobných dárců. Z transparentního účtu jsme mohli zjistit pouze jména,“ napsal Hilšer redakci iDNES.cz.

„Zákon nevymezuje pravidla u kandidátů, kteří začnou kampaň před vyhlášením voleb. V mém případě to bylo asi rok předem, a nebylo tedy jasné do jaké kolonky máme uvést dary získané v tomto období. Uvedli jsme je do účetnictví a jsou dohledatelné na transparentním účtu. Neuvedli jsme je do závěrečné zprávy, protože nebylo zřejmé, jestli tam mají být,“ sdělil také politik.

„Chci podotknout, že v době, kdy jsem kampaň vyhlásil, ještě ani úřad neexistoval, ale už vše bylo vedeno na transparentním účtu. Vzhledem k tomu, že limit kampaně je padesát milionů korun a veškeré finanční prostředky mé kampaně představovaly asi osm set tisíc korun, zdaleka jsme nepřekročili žádné limity dané zákonem. Proto tato pochybení považuji za formální záležitost,“ uzavřel Hilšer.

Kontroly potvrdili i další

Podobná situace by mohla být i u ostatních kandidátů. Na finance ve své prezidentské kampani se brněnský úřad zeptal také textaře Michala Horáčka. „Úřad, zjevně plnící svou povinnost, kontaktoval mě a předpokládám, že i ostatní kandidáty. Žádal o vysvětlení několika položek a předložení faktur. To jsme udělali,“ uvedl ve SMS zprávě. 

„Svou kampaň včetně financování, které jsem nadto výhradně dodával pouze já, jsme vedli bezprecedentně transparentně, pečlivě a s úmyslem vytvořit vzor,“ dodal. 

Kontakt s úřadem a jeho kontrolu potvrdil také krátce v SMS zprávě Topolánek. „Ano. Ano,“ napsal na dotazy, zda jej úřad kontaktoval a zda si stojí za tím, že během kampaně nechyboval.

Fischer uvedl, že jeho prezidentská kampaň byla skromná a transparentní. „Úřadům jsem všechny dokumenty včas a v náležité podobě odevzdal. Mám radost, že se úřady všemi kampaněmi podrobně zabývají. To je důležitá zpráva pro všechny občany i pro kandidáty v příštích volbách,“ uvedl. 

Redakce iDNES.cz oslovila také Drahoše. Na dotazy zatím nereagoval. Pro iROZHLAS.cz však komunikaci s úřadem Drahoš potvrdil.

Jak dlouho bude úřad kandidáty prošetřovat není jasné. Není vázán žádnou zákonnou lhůtou. Úřad kontrolující financování stran již dříve oznámil, že někteří z kandidátů na prezidenta například nedodali včas účetnictví ke kampani. Část kandidátů také nedodržela termín pro odeslání peněz zbylých na jejich transparentních účtech na charitu. Někteří poslali nevyužité peníze od dárců na dobročinnost pozdě, a jiní naopak příliš brzy.

Koronavirus v Česku

Karanténa v České republice byla prodloužena do 11. dubna do šesté hodiny ranní. Od čtvrtka 12. března platí také třicetidenní nouzový stav. Během těchto opatření platí zákaz volného pohybu na území celé republiky s výjimkou cest do zaměstnání, na nákup, k lékaři a dalších specifikovaných činností.

Roman Prymula, Adam Vojtěch, Jarmila Rážová, Jan Hamáček, Andrej Babiš, Alena Schillerová, Ladislav Dušek, Petr Husa, Rastislav Maďar, Tomáš Šebek