DOKUMENT: Zeman se v projevu ohlédl za sto lety, mluvil o politickém stranictví

  21:38aktualizováno  21:38
Prezident Miloš Zeman v projevu k 100. výročí vzniku Československa vzpomněl na významné události dějin státu. V úvodu vyzdvihl zásluhy vojáků padlých letos v Afghánistánu. Z dávnější minulosti vzpomněl na bývalého premiéra Antonína Švehlu a další osobnosti, které se zasloužily o budování raného československého státu a jeho obranu.

Udílení státních vyznamenání - prezident Miloš Zeman během svého úvodního projevu (28. října 2018) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Text projevu prezidenta Miloše Zemana při ceremoniálu udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Vážený pane prezidente Kisko, vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Havlová, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo Ústavního soudu, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, excelence, dámy a pánové.

Jako každý rok je oslava svátku 28. října spojená s předáváním státních vyznamenání. A je to tak dobře, protože obraz naší společnosti je obrazem životních příběhů osobností, které tuto společnost vytvářejí a dotvářejí. Dovolím si jako obvykle být vaším průvodcem při popisu životních příběhů alespoň několika ze 41 dnes vyznamenaných osobností.

Oslavy vzniku Československa

Jako výraz úcty k padlým vojákům v Afghánistánu mi dovolte začít jejich životním příběhem. Příběhem, který jako každá tragická událost vyvolává celou řadu diskusí. A je samozřejmou povinností prezidenta republiky vyjádřit v těchto diskusích své jasné stanovisko. Položme si jednoduchou otázku, jestliže naši vojáci zahynuli v Afghánistánu, co zbude z jejich památky, pokud podlehneme zbabělosti? A pokud budeme chtít z Afghánistánu odejít. Ano, je pravda, že jsme často byli obětí zbabělosti jiných, ale to vůbec neznamená, že máme být zbabělci sami. V dnešním světě si často vymýšlíme nejrůznější nepřátele, ale podle mého názoru je jediný skutečný nepřítel světový terorismus. Ten, který vraždí nevinné civilní občany, ten který se snaží likvidovat po staletí budovanou evropskou civilizaci. Proto tato oběť není marná. A já bych si velmi přál, abychom si uvědomili, že máme-li naši civilizaci zachovat, vyžaduje to boj s terorismem a nikoliv ustupování a vyjednávání s teroristy, tím méně utíkání před teroristy. A pokud naši vojáci v Afghánistánu budou i dále plnit svoji roli, pak oběť našich vojáků nebude marná. Čest jejich památce!

A nyní mi už dovolte, abych přešel k dalším osobnostem. A pokusím se postupovat jako obvykle podle časové osy. Začínáme tedy počátkem naší novodobé státnosti. A i když jsem slyšel při inauguračním projevu, že bych měl stoleté výročí naší nezávislosti připomenout již v březnu, chtěl bych připomenout, že v březnu německá armáda útočila ve Francii a nebýt amerických jednotek, které se tehdy vyloďovaly, mohla válka dopadnout úplně jinak a žili bychom ve zcela jiném světě. Dokonce i pokus 14. října 1918 vyhlásit nezávislé Československo skončil neúspěchem. A tak opravdu až dnes 28. října můžeme vzpomenout na osobnosti, které k tomuto datu k naší nezávislosti přispěly.

Budování státu

Vím, že vedle jednotlivých osobností to byly i organizace typu Sokola, samozřejmě i legionářů, ale jak legionářská, tak sokolská obec již byly vyznamenány v minulých letech, proto mi dnes dovolte připomenout na začátek jednoho bohužel opomíjeného politika, jehož přitom Tomáš Masaryk označil za vůdce domácího odboje. Tímto politikem je Antonín Švehla. Vícenásobný ministerský předseda, ministr vnitra, geniální stratég, mistr kompromisu, vzpomeňte na koaliční pětku, ale rád bych zmínil i jeden jeho rys, na který rovněž zapomínáme. Švehla byl důsledným zastáncem politického stranictví. Tedy něčeho, co se dnes příliš nenosí. A když někdy, například nyní v komunálních volbách, zažíváme rozbředlá hnutí, o nichž nevíme, kam směřují a jaký mají dlouhodobý program, je dobré si vzpomenout například na Švehlovu myšlenku, že každá diktatura začíná zničením politických stran.

Dovolte mi, abych se zmínil i o dalších osobnostech v oné ose dějin, které formovaly naši historii. Dnes při jmenování generálů jsem připomněl tři vojáky: generála Čečka, což byl velitel vojenské kanceláře prezidenta Masaryka, a dále generála Husárka a generála Bílého. Ano, vzpomínáme na oběti a generál Bílý jako muž, který velel odbojové organizaci Obrana národa, byl touto obětí, protože byl popraven nacisty. Ale podobně jako v případě Antonína Švehly bych i dnes upozornil na poněkud přehlíženou osobnost generála Husárka. Víte proč? Protože to byl člověk, který budoval pohraniční opevnění první Československé republiky. A rozhodně nebylo jeho vinou, že toto opevnění nakonec nesplnilo svoji úlohu, protože po anšlusu Rakouska byla odkryta naše jižní hranice, kde opevnění nebylo. Nicméně vzpomeňme s úctou těchto vojáků, včetně těch, kdo budovali a kdo se snažili, aby naše armáda byla moderní, a samozřejmě, aby byla demokratická.

Dovolte mi nyní přejít k další fázi našich dějin a jsem nesmíně rád, že mezi námi mohu uvítat člověka, jehož zásluhou pokračovalo svobodné vysílání tehdejšího Československého rozhlasu. Dožil se svěžích 95 let a bude mi ctí udělit mu nejvyšší české vyznamenání.

Přecházím dále a chtěl bych znovu vzpomenout Chartu 77, tentokrát však v poněkud jiném kontextu. Dnes pane prezidente Kisko, vyznamenáváme jednak českou signatářku Charty 77, ale také spoluzakladatele hnutí Bratislava nahlas, o němž jsme spolu mluvili při jízdě našim historickým vlakem do Topolčianek, a připomínám, že hnutí Bratislava nahlas označil Václav Havel za slovenskou Chartu 77. Prosím tedy, abyste i toto dvojí jmenování považoval za symbol česko-slovenské vzájemnosti.

Prosperující země a hospodářská kriminalita

Mohl bych samozřejmě mluvit o mnoha dalších vyznamenaných, ale protože jsme v situaci, kdy zde sedí 41 oceněných, dovolte mi, abych zmínil alespoň několik málo příkladů. I když jsme šťastnou a prosperující zemí, neznamená to, že nemáme své problémy, a já za jeden z největších problémů považuji velkou ekonomickou kriminalitu. Ať už jde o daňové podvody, tunelování či cokoli jiného. Jsem proto velmi rád, že dnes můžeme vyznamenat tři osobnosti, které se snažily s nejrůznějšími formami této kriminality bojovat, ať už to byly lehké topné oleje, mladší z nás už na ně zapomněli. Ať už to byli solární baroni, kteří jsou nezapomenutelní, anebo samozřejmě nedávný příklad tunelování Ostravsko-karvinských dolů. Ekonomická kriminalita je jako rakovina. Musíme s ní bojovat, i když léčba je někdy nesmírně obtížná.

Mezi vyznamenanými je samozřejmě historik, jeden skutečný politolog, dendrolog s kouzelným jménem Větvička - nonem omen, a mnoho dalších sportovců, umělců a dalších osobností. Bude mi ctí za chvíli jim předat příslušná ocenění.

Na druhé straně bych chtěl připomenout, že jsou lidé, kteří s jistou neláskou přijímají vyznamenání těch druhých, a často jsou to lidé, kteří sami v životě nic nedokázali. Platí onen známý aforismus Karla Čapka definující literárního kritika jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl. A právě proto, pars pro toto, bych chtěl uvést alespoň příklad jednoho z vyznamenaných a jeho dílo. Je to bývalý ministr zemědělství. Je to člověk, který v době, kdy vykonával svoji funkci prosadil podstatné rozšíření ploch vinic před vstupem do Evropské unie. Protože jak víte, po vstupu už to nebylo možné. A kromě toho je to zakladatel Vinařského fondu. Takže jeho dílo se vrylo do naší krajiny, která je nyní pokryta novými vinicemi. Je to dílo, za které se tento člověk může ohlédnout, na rozdíl od některých jiných, zapomenutelných ministrů zemědělství, kteří se takovým dílem chlubit nemohou.

Chtěl bych proto všechny vás vyzvat: nenechme se znechutit vzteklými a závistivými trpaslíky, kteří pouze znehodnocují práci těch druhých. Važme si lidí, kteří v životě něco dokázali a snažme se jejich práci ocenit.

Dámy a pánové, zcela závěrem si dovoluji blahopřát všem vyznamenaným, ne jenom k vyznamenáním, ale u některých z nich také ke krásnému věku 80 let a vám všem přeji šťastný a spokojený život ve společnosti a v zemi, kde lidé spolu dokáží mluvit, kde dokáží argumentovat, kde si dokáží vyměňovat své názory, neboť Masaryk říkal, že demokracie je diskuse, ale Masaryk také říkal, že rozčilení není program. Jako bývalý prognostik přeji vám všem šťastnou budoucnost. Děkuji vám za pozornost.

Autor:


Seriál Přelomové osmičky představuje zajímavé historické události, které se udály v letech končících číslem osm. Od tragického porušení příměří v lednu 1968 ve Vietnamu přes vyhlášení mobilizace v Československu v květnu 1938 až třeba po oblet Měsíce Apollem 8 v roce 1968.

Vzpoura místo jásotu. Klid v Uničově musely před sto lety jistit kulomety

Historická fotografie zachycující listopadovou manifestaci na náměstí v...

VIDEO Vznik Československa na podzim 1918 zdaleka ne všude obyvatelé nové republiky slavili. V řadě měst...

Kamarád na něj namířil kulomet. Pak utíkal z pohraničí

Jaroslav Pavlů na archivním snímku se svými rodiči. Jako dítě musel utíkat z...

Před Němci utíkal jen se školní taškou, několika hračkami, s kladívkem a kleštěmi. Jaroslav Pavlů z...

Useknutí prstu i láska na lodi. Historici zmapovali příběhy předků z války

Julius Princ v první světové válce bojoval na italské frontě. V roce 1917 padl...

Není obvyklé, aby do historické výstavy vkládali autoři své osobní příběhy. Přesto letos udělali...

Mohlo české těžké opevnění v roce 1938 odolat útoku wehrmachtu?

Porážka bez boje

Jak a kde se stavělo těžké opevnění Československa, jaké byly jeho nedostatky, co by jedly osádky...

Z Gagarinova těla nenašli skoro nic. Zbyl kus kombinézy a v kapse lístky

Jedna z posledních Gagarinových fotografií z počátku roku 1968 z přípravy na...

VIDEO Před 50 lety, 27. března 1968, se za zvláštních okolností zabil Jurij Gagarin, první kosmonaut...

Nejdřív obilí, pak razítka a bodáky. Jak probíhal převrat 28. října 1918

Sejmutí rakouské orlice z jednoho z pražských domů (28. října 1918)

Převrat 28. října 1918 proběhl bleskově a až překvapivě klidně. Klíčovou roli v tom měli jeho...

Šlechtic vznik Československa přivítal. Pak mu však začaly trable

Jeden z portrétů Viktora Bauera, v pozadí část zámku a kostela v Kuníně na...

Majitel zámků na Novojičínsku a cukrovaru u Brna Viktor Bauer měl ze založení Československa v roce...


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Sobotní výheň spláchnou bouřky, kroupy a přívalový déšť

Turisty na Karlově mostě v Praze náhlá bouřka s průtrží mračen nepřekvapila....

V sobotu odpoledne se bude Česko dusit vysokými teplotami, podle varování meteorologů v celé republice překročí...

Loupež století s posvěcením státu: ČR přišla v kauze LTO o 100 miliard

První vlak čerpá českou naftou uskladněnou v německém skladu zkrachovalé...

Říká se jí loupež století s posvěcením státu. V kauze, při níž obchodníci přejmenovávali naftu na lehký topný olej, aby...

Policie vyšetřuje znásilnění dívky u Terezína, podezřelým je cizinec

Neosvětlená cesta od zastávky autobusu ke kolejím Hvězda. Právě tady často...

Litoměřičtí policisté vyšetřují případ znásilnění, které se stalo v úterý kolem poledne na poli u severočeské obce...

Z útoků na lodě v Ománském zálivu obvinil americký ministr zahraničí Írán

Hořící tanker v Ománském zálivu (13. června 2019)

Dva tankery nedaleko íránského pobřeží v Ománském zálivu byly evakuovány poté, co jejich posádky vyslaly nouzové...

Bouřky se přehnaly nad Českem, zasáhly hlavně střední a východní Čechy

Sobotní bouřka v Jihlavě. (16.6.2019)

Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm hrozí v neděli odpoledne v Moravskoslezském, Olomouckém a částečně Zlínském...

Další z rubriky

Co jsou to skryté srdeční vady? V Rozstřelu je popsal kardiolog Petr Neužil

Primář kardiologie v Nemocnici Na Homolce profesor Petr Neužil v Rozstřelu (20....

Když udeří vedra, měli by lidé s chorobami srdce být opatrní a měli by vědět, že se při nadměrném horku a nevhodném...

Čaputová pozvala Zemana na Slovensko, ten ocenil podporu Českému domu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s Milošem Zemanem

Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pozvala svého českého protějška Miloše Zemana na Slovensko. Řekla to na...

Poslanci navrhli vyznamenat generála Pavla, protestovali Klaus i Foldyna

Armádní generál Petr Pavel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.

Prezident Miloš Zeman by měl podle Sněmovny vyznamenat propůjčením Řádu Bílého lva generála Petra Pavla, bývalého...

Najdete na iDNES.cz