Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 29. listopadu 2021 Zina

Kalousová: Ženy se musí prát se stereotypy, mnohdy kvůli nim zazdí kariéru

Seriál   20:00
Pavlína Kalousová založila platformu Byznys pro společnost, jejímž cílem bylo nastolit ve firmách témata, která mohou být užitečná nejen pro společnost a planetu, ale i pro podnikání samotné. Stála u zrodu dárcovských DMS. Nyní pracuje ve vedení Plzeňského Prazdroje a vychovává malou dceru. „Být úspěšnou ženou a matkou zároveň jde, záleží ale na podmínkách, které ženám firmy nastaví,“ prozradila.

Zakladatelka platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová. (18. srpna 2020) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sama máte dceru a zastáváte vysokou pozici ve vedení Plzeňského Prazdroje. Skutečně jde skloubit práce a rodina a ani jedno nešidit?
Určitě se to dá sladit, ale musíte k tomu mít podmínky v práci i doma. Musíte mít okolí, které to bere v potaz. Doma si musíte nastavit režim a mít partnera, který vás v tom podporuje, respektive je součástí celého toho řešení.

Předpokládám, že takové zázemí doma máte.
Ano. Oba jsme aktivní, máme nějakou kariéru a sladit se to dá. Musíte se rozhodnout a být připravena na to, že to nebude snadné. Přijde pocit že stále něco šidíme. Je to pocit viny, že pořád někde nejste dost, se kterým se musíme aktivně a soustavně vyrovnávat, ale který máme často, my ženy, pouze v hlavě.

Tento pocit neustálého šizení je podle vás umocněn stereotypem, že žena by měla být doma s rodinou a muž by měl pracovat?
Přesně tak a to je to nejtěžší, co vnímám a s čím jsem se musela vyrovnat. Ale záleží pouze na nás, jak si to v rodině nastavíme.

Setkáváte se s kritikou toho, že jste matka a zároveň se věnujete naplno své kariéře?
Nyní už je to lepší, dcera už je větší, ale samozřejmě jsem se s tím po porodu setkávala. Snažila jsem se vždy lidem vysvětlit, že ty role se dají kombinovat. Naplňuje mě práce i mateřství. Nevidím důvod, pokud se to dá prakticky zařídit, proč to neskloubit. Uznávám, že ne vždy to jde, ale v mém případě se to prakticky zařídit dalo. Neříkám, že to pro mě bylo jednoduché. V začátku je člověk hodně unavený, ale když máte motivaci a nadšení, tak to zvládnete.

Myslíte si, že pokud ženy otěhotní a jsou například ve vedení firmy, že se s nimi posléze přestane počítat?
Myslím si, že čím je žena výše, tím je pro ní ta situace možná malinko jednodušší. Evidentně totiž pracuje v prostředí, které uznává talent žen a z nějakého důvodu se do toho vedení dostala. Ale setkala jsem se i s tím, že ve firmách k tomuto kroku vstřícní nebyli. Přestali ženy, které otěhotněly, zapojovat do rozvojových programů, přestali jim přidělovat nové projekty. Dávali jim prostě signály, že se s nimi už nepočítá.

Pomáhá vedení firem se ženám dostatečně realizovat, když se stanou matkami?
Jedná se o tři momenty, které by měly fungovat. Když žena otěhotní, často s ní nikdo nemluví o tom, jak dlouhé bude období čerpání mateřské dovolené, a jakým způsobem by mohla třeba spolupracovat, rozvíjet se během tohoto období. Celá řada žen mi řekla, že kdyby dostaly jakýkoliv signál od zaměstnavatele, že by si třeba během mateřské mohly udělat nějaké kurzy, tak by toho určitě využily.

Dále je potřeba vytvořit síť školek, anebo přispívat zaměstnancům na to, aby se ať už žena nebo muž mohli například vrátit z rodičovské dovolené dříve, než je dnes standardní.

Poslední je moment, kdy se ženy chtějí vrátit. Často se po dlouhé mateřské vracejí do firmy, která už není, co bývala a že se vše změnilo. V zahraničí se nyní testuje mentor, který pomůže usnadnit ženě opětovný vstup do firmy a projde s ní znova kariérní pohovor, aby jí v návratu pomohl.

Firmy neznají recept, jak ženy natáhnout do vedení

Sama v Plzeňském Prazdroji zastáváte vysokou pozici, zároveň jste ale iniciovala vznik Indexu žen ve vedení firem, který ukázal, že ve vedení společností převládají muži, ženy se ve vedení firem vyskytují poměrně málo. 
Ženy se ve vedení firem vyskytují málo celosvětově a u nás je to ještě méně. To byl vlastně důvod, proč jsme před lety tento index založili. Chtěli jsme místním firmám ukázat, jak na tom v reálu jsou. Důvodem je několik faktorů. Jedním z nich je například obecně převládající názor na to, jaká má být role žen ve společnosti a zejména v rodině. Mnoho žen pak přerušuje svou kariéru a je ovlivněna rodičovstvím/mateřstvím. Naštěstí se o problému více mluví a situace se zlepšuje. Mnoho firem, i my v Plzeňském Prazdroji, aktivně ženy ve vedoucích funkcích podporujeme. Například mentoringovými programy nebo i již zmiňovanými nástroji na sladění rodiny a kariéry.

Pavlína Kalousová (18. srpna 2020)

Tedy ženy ve vedení firem chybí.
Celkově ano. Hlavně, ony se nám na ty pozice často ani nehlásí. Důvodem je i to, že firmy neumí najít recept, jak ženy do vysokých pozic přitáhnout. O něčem svědčí i to, že ve firmách je často vyrovnaný počet žen a mužů na nižších pozicích, ale čím jdeme do vyšších pozic, žen ubývá. V Prazdoji proto chceme situaci zlepšit a do roku 2025 se dostat na vyrovnaný podíl žen a mužů ve vedoucích pozicích.

Díky platformě Byznys pro společnost jste měla šanci nahlédnout do mnoha firem, vidíte v praxi rozdíl v rovných příležitostech mezi ženami a muži?
Ženy se setkávají především se stereotypy. Mateřství je stále bráno jako překážka v práci. Narazila jsem na to, že na ženy v určitém věku se pohlíží jako na rizikové s ohledem na to, že budou určitě chtít brzy rodinu a nastanou “akorát problémy”. Je to i důsledek toho, že péče o děti a starost o domácnost je u nás více na ženách. Podle průzkumů žena věnuje týdně o patnáct hodin více času domácím pracím než muž. Ten pak tento čas může věnovat svému osobnímu rozvoji, seberealizaci.

Absence žen ve vedení společnosti se určitě liší napříč odvětvími.
Jsou odvětví, která nejsou ryze mužská a taky je zastoupení žen v nejvyšším vedení menší, než by člověk předpokládal. To ale souvisí s firemní kulturou. Důležité je, zda firmy talentované ženy umí podpořit v růstu, zda jim umí nabídnout nástroje na sladění rodičovství. Samozřejmě, že některá odvětví jsou ve společnosti spojovány primárně s muži, ale například v pivovarnictví už tomu tak dávno není. Prazdroj má například šéfku inovací. Máme ženy i na technologických pozicích.

Jak Inspirativní ženy vidí samy sebe?

Jste řazena mezi nejvlivnější ženy Česka, cítíte se být vlivnou ženou? Troufám si říct, že jsem měla vliv na otevření některých témat, která jsou předmětem i tohoto rozhovoru. V tomto smyslu věřím, že jo. A věřím, že i spoustu firem jsem rychleji k těm tématům přivedla.

Kdybyste se měla popsat jedním slovem, jaké by to bylo? 
Nejspíše bych použila slovo nadšení. Často se nadchnu pro věci, o kterých mi i moje okolí říká, že to nepůjde. A možná vytrvalost. Když si totiž něco vezmu do hlavy, tak dřív nebo později se to uskuteční.

Zakládala jste platformu Byznys pro společnost, jejímž posláním je zajistit trvalou udržitelnost a diverzitu ve firmách. Můžete přiblížit podstatu tohoto projektu?
Jedná se o neziskovou platformu, kterou jsem založila před patnácti lety. Vždy jsem věřila, že pokud velké firmy změní způsob svého fungování dovnitř i navenek, to znamená, jak se vztahují ke svým zaměstnancům, co pro ně dělají, jaké mají hodnoty, ale i jakým způsobem podnikají, tak to potáhne transformaci celé společnosti. Velké firmy totiž mají sílu, kapacity i finance, tudíž mohou takovou změnu iniciovat. Cílem bylo nastolit témata, jež v západní Evropě běžně fungují, a v Čechách byla ještě v plenkách. Jednalo se o ekologii, diverzitu či podporu komunit.

Tvrdíte, že aby firmy dlouhodobě udržely svůj zisk a mohly dlouhodobě fungovat, musí to dělat v souladu s potřebami společnosti. O jaké se konkrétně jedná, proměňují se s časem?
Mění se nejenom potřeby, ale i očekávání. To, co očekávali jak zaměstnanci, tak zákazníci od firem před patnácti lety, a to, co očekávají dnes se radikálně proměnilo. S nastupující generací, proměnou životního stylu, ale i s měnícími se prioritami, chtějí lidé čím dál tím více vědět, co konzumují, odkud výrobky pochází či jak jsou vyráběné. Očekávají lepší servis a chtějí mnohem větší zážitek spojený s produktem. Na druhé straně zaměstnanci očekávají od zaměstnavatele, že jim umožní sladit práci a soukromý život.

Inspirativní ženy

Co si můžeme představit pod zásadami trvale udržitelného podnikání?
Firmy si začaly mnohem intenzivněji uvědomovat, že některé procesy, věci či zdroje jsou prostě omezené. Vlastně celá společnost si uvědomila, že pokud se k nim nebudeme chovat správně a nebudeme je udržovat, tak prostě jednoho dne nebudou. Konkrétně mám na mysli témata jako voda nebo jiné suroviny. Hodně se mluví o klimatu, ovzduší, oteplování. Více se začalo mluvit o typech obalů.

Osobně věřím v to, že pokud se tato témata ve firmách dobře uchopí, může to být prospěšné nejenom pro společnost a planetu, ale i zejména pro podnikání, finanční zdraví a konkurence schopnost firem.

Mají české firmy zájem o to zabývat se potřebami planety a společnosti?Hodně se to zlepšuje. Skoro bych řekla, že od evoluce dochází k pomalé revoluci. 

Jak tedy vypadá “vaše poslání“ v praxi?
V Plzeňském Prazdroji, kde nyní působím, hodně investujeme do nových technologií, díky čemuž jsme schopní minimalizovat dopady našeho podnikání na životní prostředí. Je to velké spektrum aktivit, které děláme. Zásadně se zabýváme spotřebou vody, kterou jsme v našich pivovarech za posledních deset let snížili o čtyřicet procent. Dále se v praxi zabýváme uhlíkovou stopou, kterou se za posledních deset let podařilo výrazně snížit nejen ve výrobě ale i v distribuci, kde částečně přecházíme na železnici nebo nakupujeme nákladní auta s šetrnějšími motory. A díváme se i na elektroauta. Snažíme se ale i o spoustu inovací, třeba o zvyšování poměru recyklátů v obalech. Chceme také zásadně snížit používání jednorázových plastů a dát přednost udržitelnějším typům obalů, jako jsou sudy nebo vratné skleněné lahve.

Jsou v globálním měřítku firmy zodpovědné?
To je hrozně složitá otázka, jelikož zodpovědnost je strašně komplexní téma. Řekla bych, že to, co se u části firem mění je, že začaly komplexně uvažovat o dopadech svého podnikání. Přemýšlí nejen o tom, jak něco dobře vyrobit a prodat, ale o celém životním cyklu produktu. U velkých firem se zlepšuje otevřenost vůči společenským tématům. To dřív prostě nebylo.

U charity záleží hlavně na důvěře

Stála jste také u zrodu projektu dárcovských DMS. Jak vznikl tento nápad? Asi jste se jednoho dne nerozhodla, že Čechy naučíte přispívat na charitu přes SMSky… 
Byla to doba, kdy převažovaly pouliční sbírky. V podstatě kamkoliv jste přišla, tam na vás někdo nastoupil a žádal o peníze. Bohužel se občas objevovaly sbírky, které nebyly legální a lidé když přispěli, tak byli následně hrozně naštvaní. Báli jsme se, že bude narušená taková ta důvěra veřejnosti v dárcovství. Také jsme hledali nějaký způsob, jak by lidé mohli přispět a nemuseli fyzicky vytahovat peníze. Psychologicky je totiž pro lidi mnohem přijatelnější poslat smsku a zaplatit jí z kreditu nebo z paušálu na konci měsíce.

Jaké byly první projekty?
Jako první byly dva projekty. Tenkrát se jednalo o přírodní katastrofu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Vzpomínám si, že tenkrát Češi přispěli obrovské peníze. Druhá sbírka pak byla na tsunami v roce 2004. To bylo ve fázi, kdy ta DMSka začala být velice populární.

DMS fungují 16 let. Vidíte rozdíl ve výši příspěvkům, kterými Češi přispívají nyní a dříve?
Já už ty částky moc nesleduji. Vidím ale, že charita se v současnosti stala absolutně běžnou součástí našeho života. Neznám nikoho ve svém okolí, kdo by například neběhal pro dobrou věc, nejezdil do práce na kole pro dobrou věc nebo by nepřispíval koupí nějakého zboží. Myslím, že se podařilo překonat tu nedůvěru: „Bůh ví, kde to skončí“. A myslím si, že tomu i ty DMSky přispěly.

Snažíte se, aby pomoc byla rozprostřena napříč společností? 
Já už se v tom systému neangažuji. Kdysi jsem ho pomohla založit, vydupat ze země. Již několik let ho provozuje organizace Fórum dárců.

V začátcích to byl naprosto unikátní projekt, který nikde jinde na světě nebyl, uchytilo se něco podobného i v zahraničí?
Z části se inspirovali na Slovensku a Bulharsku. 

Také posíláte DMSky?
Už ne. Pravidelně přispívám na charitu větším finančním obnosem, což by bylo přes DMSky složité.

Trh s informačními technologiemi se neustále vyvíjí a posouvá se mílovými kroky. Přijde i u DMSek nějaká inovace?
To určitě půjde dopředu. Ten systém se určitě inovuje. Nyní vím například o předplatných DMSek například na celý rok. Jedna věc ale byla vždy na DMSkách nejdůležitější, a to je důvěra. Je důležité, aby i u těch novějších technologií bylo jasné, že ten proces finančních toků je pod kontrolou. Protože jedna špatná zkušenost lidi odradí na dlouhé roky.

Inspirativní ženy

Seriál iDNES.cz

Inspirativní ženy, které se rozhodl představit projekt portálu iDNES.cz, jsou silné, pevné v názorech a jdou si za svým. Jsou vidět a slyšet ve veřejném prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti. Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata, která o úspěchu mohou rozhodovat - píle, platové podmínky, rodina, ale i diskriminace, sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost. Otevřené rozhovory jsou základem našeho projektu. Statistika je neúprosná, pořád je jen zlomek rodin, ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž. Tedy je rodina v dnešní době překážkou a jak skloubit děti a kariéru, kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám, ale pevně věříme, že vás Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou.

Nejsem typ na pískoviště, ale chci na Hrad, tvrdí šéfka marketingu Mattel

Lenka Koenigsmark, marketingová ředitelka značky Mattel (1. září 2021)

Seriál Někteří lidé si o Lence Koenigsmark myslí, že si v práci hraje s barbínami. Pracuje totiž jako...

Budoucností je sdílení a opravování věcí, říká propagátorka udržitelné módy

Kamila Boudová, zakladatelka Slou fashion days a propagátorka udržitelné módy....

Seriál Kamila Boudová se řadí mezi přední propagátorky udržitelné módy. Je zakladatelkou eventu Slou Days,...

Rektorka Machková: Kandidovat jsem nechtěla. Že jsem žena, je pro VŠE výhoda

Rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková

Ačkoliv v poslední době rektorek veřejných vysokých škol přibývá, když Hana Machková stanula v čele...

Generálka Šmerdová: Ženy do armády patří, sbor nás uznává pro to, co umíme

První česká generálka Lenka Šmerdová

Seriál Lenka Šmerdová se stala nejprve první plukovnicí, poté první generálkou v historii Armády České...

Tři dny se učila zavazovat tkaničky. Teď má úspěšný podnik a doma medaile

Lenka Cenigová je bývalá slovenská paralympionička, která po odchodu z...

Seriál Od narození má jednu ruku poloviční, na druhé poškozené prsty. Ani jedno ovšem Lenku Cenigovou...

Navržená vláda Petra Fialy

Předseda vlády: Petr Fiala, ministr vnitra: Vít Rakušan, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš, ministr zemědělství: Zdeněk Nekula, ministr financí: Zbyněk Stanjura, ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek, ministr školství: Petr Gazdík, ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka, ministryně obrany: Jana Černochová, ministr spravedlnosti: Pavel Blažek, ministr průmyslu a obchodu: Jozef Síkela, ministr dopravy: Martin Kupka, ministr zahraničí: Jan Lipavský, ministr životního prostředí: Anna Hubáčková, ministr kultury: Martin Baxa, ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek, ministr pro legislativu: Michal Šalomoun, ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová.

Jsme připraveni opět očkovat, ale nikdo nás nekontaktoval, říká šéf O2 universa

  • Nejčtenější

Znovu je tu nouzový stav. Babiš chce povinné očkování lidí nad 50 let

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek začal v Česku platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů na návrh ministra...

Nouzový stav vláda nevyhlásila. Blíží se povinné očkování některých profesí

Kvůli situaci v přetížených nemocnicích vláda zatím nouzový stav nevyhlásila. Chce znát postoj hejtmanů. „Nouzový stav...

Zeman je v ÚVN s covidem. Zavoral: Dostane protilátky, nákaza je z Lán

Prezident Miloš Zeman se vrátil se do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Sanita s hlavou státu dorazila před 19:30....

Očkovat se? Přes vaše mrtvoly. Na Letné tisíce lidí protestovaly proti opatřením

Asi tři tisíce lidí se sešly v neděli odpoledne v Praze na Letné, aby protestovaly proti vládním covidovým opatřením....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Příští vláda: Nutná bude třetí dávka po 6 měsících, jinak lidi čeká PCR

Budoucí vláda představila opatření, kterými chce bojovat s covidem. Očkování má mít platnost šest měsíců, poté by měli...

ANALÝZA: Případ Kenosha. Média si napsala vlastní verzi

Premium Půlka Ameriky si udělala z Kylea Rittenhouse, jenž zastřelil dva lidi, vzorovou karikaturu bílého rasisty s puškou, a...

Pět nejčastějších chyb, které Češi dělají v penzijním spoření

Premium Ve starém „penzijku“ si na důchod spoří více než tři miliony Čechů a v nových fondech už přes 1,3 milionu lidí. Stát...

Strach se do lidí pouští jako jed. Horší než covid je hysterie, říká herec Dušek

Premium Je hercem, režisérem, scenáristou, moderátorem. Renesančního ducha zřejmě Jaroslav Dušek zdědil po svém rodu s modrou...

  • Další z rubriky

Testy odhalily 9 292 nakažených covidem, je to nejvyšší nedělní nárůst

Sledujeme online V neděli v Česku přibylo 9 292 potvrzených případů koronaviru, to je dosud nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie....

České školství má zezelenat. V plánu je zařazení dosud okrajové výuky o klimatu

Premium Zeptejte se středoškoláků, jaký problém je nejvíce pálí, a mnozí vám odpovědí: klimatická změna. Ve škole se o­ ní toho...

Hamáček: Pozitivní testy začaly stagnovat, může to být první znak zlepšení

Pozitivní výsledky provedených testů na covid začaly stagnovat, což může být první známka zlepšení situace. Po jednání...

Lidé se mohou registrovat k třetímu očkování. Dávku si zajistí s předstihem

Od pondělí si mohou všichni lidé na webu udělat předregistraci na posilující dávku očkování proti covidu. V den nároku...

Neočkovaný herec Etzler je na kyslíku s oboustranným zápalem plic

Miroslav Etzler skončil s covidovou atakou a oboustranným zápalem plic v nemocnici. Své příznivce na sociálních sítích...

Světem se kvůli mutaci valí lavina výprodejů. Padají akcie, ropa i bitcoin

Kvůli nové mutaci koronaviru, která byla detekována v Jihoafrické republice, klesly v pátek asijské akcie nejvíce za...

Michal po mně skočil, popsala start intimního života zrzka z experimentu

Z šesti dvojic televizní Svatby na první pohled čeká rozhodnutí už jen tři páry. Jarda s Romanou spolu zůstali, vztah...

Souboj na talíři skončil. Kašpárek, Forejt a Punčochář ukázali rodiny

Velkým finále skončila v úterý večer kulinární show Souboj na talíři. Diváci se dozvěděli, kdo ze tří skvělých kuchařů...

Verdikt lékařů manžel neustál, říká Hana Robinson o roztroušené skleróze

Zpěvačka Hana Robinson bojuje už řadu let s roztroušenou sklerózou, která mimo jiné ovlivňuje i hybnost rukou. K té se...