Neděle 9. května 2021, svátek má Ctibor
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 9. května 2021 Ctibor

Nestrkám hlavu do písku, říká Pospíšil o kauze Čunek

  9:12
Michaela Jílková zpovídá ministra spravedlnosti za ODS Jiřího Pospíšila. Jak hodnotí zásah nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké do vyšetřování vicepremiéra Čunka? Bylo to v pořádku, nebo je to i pro něj zvláštní? Chce z toho vyvodit důsledky?

Rozhovory Michaely Jílkové

Pane ministře, pouhý den předtím, než mělo být rozhodnuto o podání obžaloby na Jiřího Čunka, převedlo Nejvyšší státní zastupitelství jeho případ do jiného kraje, k jinému státnímu zástupci. Nedostala tím na frak důvěryhodnost celé justice?
Postup, který zvolilo Nejvyšší státní zastupitelství, je podle názoru ministerstva spravedlnosti v souladu se zákonem. A proto se nedomnívám, že dostala na frak víra ve spravedlnost.

Víte, ale někdy není něco nezákonné, protože se na to najdou díry v zákonech, že. V tomto případě je klíčová otázka, zda to bylo oprávněné.
Tuto otázku kladete správně, ale špatnému adresátovi. Ministr spravedlnosti by nikdy za žádných okolností neměl posuzovat, jestli úkon orgánu činného v trestním řízení nebo soudu byl oprávněný. Od toho jsou tady opravné mechanismy.

A kdo může opravovat a kontrolovat Nejvyšší státní zastupitelství?
Nejvyšší státní zastupitelství je na špičce oné pověstné pyramidy. V zásadě jeho kontrola je možná skrze zákonnost. A já říkám, že doktorka Vesecká nepřekročila zákonné mantinely. Pak je zde ještě kontrola politická nebo nepřímá, skrze vládu, která může doktorku Veseckou odvolat.

Ale to přece není kontrolní pojistka proti zneužívání politickou mocí.
Osobně jsem příznivcem toho, aby státní zastupitelství stálo mimo moc výkonnou. A aby byly specifikovány podmínky, za kterých může vláda odvolat nejvyššího státního zástupce. Protože dosud nejsou, je to libovůle vlády. A umím si představit, že k tomu odvolání by byl potřebný ještě souhlas jiného ústavního orgánu, třeba Senátu.

Když si to dovedete představit, tak asi vidíte určité rezervy v tom současném modelu. Není tedy podle vás ideální.
Jak říkáme my právníci, vaše otázka je trošku zavádějící. Náš současný model je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi standardní. A já si dovedu představit i takový model, který více ošetří postavení nejvyššího státního zástupce.

Ve směru té nezávislosti.
Ano.

Právo bohužel není absolutní, je relativní

Vraťme se k tomu, jak den před rozhodnutím o obžalobě Jiřího Čunka převedla doktorka Vesecká jeho případ jinam. Člověka napadne: buď tady dochází k politickému ovlivňování Nejvyššího státního zastupitelství, nebo selhalo Vrchní zastupitelství vOlomouci, Krajské zastupitelství v Ostravě a ještě i policie. Takže ani jedna z variant není pro veřejnost příliš hezká, že?
Nechci hodnotit konkrétní okolnosti té kauzy, protože neznám spis. Na druhou stranu – až se uklidní situace, budou mě zajímat koncepční pohledy nejvyššího státního zástupce na celý systém. Ostatně ještě před touto kauzou jsme ustavili skupinu expertů, která diskutuje o tom, jak zlepšit justici, tedy i postavení a strukturu státního zastupitelství.

Znovu opakuji. Buď tady byl nějaký politický tlak, nebo selhala dvě klíčová státní zastupitelství a ještě policie.
Rozuměl jsem vaší poznámce, ale ono to může být i úplně jinak. Tak, že určitý právní názor na danou věc reprezentuje okresní a krajské státní zastupitelství a odlišný právní názor Nejvyšší státní zastupitelství. Právo bohužel není absolutní, je relativní. A na věc, která veřejnosti může připadat jako jasná, mohou mít různí právníci různé právní názory.

Pane ministře, ale tady jde o to, že Nejvyšší státní zastupitelství naznačuje, že ta dvě zastupitelství pod ním selhala. To není o selhání jednotlivce. Na tom se podílelo několik státních zástupců, probíhal tam dozor a nikdo z nich nic špatného neshledal. A zrovna paní Vesecká s panem Potoczkem z Nejvyššího státního zastupitelství něco najdou. Vám to nepřijde zvláštní?
Právě proto, že nechci a nemohu do té kauzy zasahovat, mám informace pouze z médií. A z těch jsem pochopil, že tam šlo o rozdílné právní názory.

Jenomže i právě to je kritizováno. Krajská žalobkyně Andělová upozorňuje, že pokud Nejvyšší státní zastupitelství vstupuje do případu před jeho ukončením, tak jde o nepřípustné zasahování.
V tuto chvíli, kdy je ta kauza takto živá, do toho nechci vstupovat. Až bude dořešena, chci se zeptat doktorky Vesecké, jaké systémové změny pro státní zastupitelství z toho vyplývají.

Pane ministře, ale tato kauza opravdu výrazně nahlodává důvěru ve spravedlnost. Několik soudců řeklo: Je to brutální zásah do důvěryhodnosti justice. Neměl byste se tomu více věnovat už nyní? Nebo před tím raději strkáte hlavu do písku, protože je to citlivé téma?
Ne, hlavu do písku nestrkám. To mě mrzí, že to takto vnímáte. Pouze konstatuji, že ministr spravedlnosti má v právním státě omezené možnosti. Toto je samozřejmě věc, která urychlí činnost oné odborné skupiny, která se zabývá systémovými změnami ve státním zastupitelství.

Takže vám ta kauza také přijde zvláštní, když se chcete zaobírat změnami?
Já to vnímám tak, že tato kauza poukázala na státní zastupitelství jako na strukturu, která funguje jako součást moci výkonné a současně jako polosamostatná část moci výkonné. A je třeba se tím zabývat.

Krajská státní zástupkyně Andělová řekla: "Dohled nezjistil žádné podezření z nestandardního či neobjektivního postupu státního zástupce Radima Obsta, který případ dozoroval. Nebyla zjištěna ani žádná pochybení policejních orgánů." Tak buď je podjatost na Nejvyšším státním zastupitelství, nebo na vrchním a krajském. To je opravdu alarmující pro důvěryhodnost justice, nemyslíte?
Já vás, paní redaktorko, mohu upozornit na x případů, kdy určitý právní názor na určitou věc má okresní soud a krajský soud a Nejvyšší soud...

... ale vy mluvíte o soudech...
... tak to je pro nás struktura. Samozřejmě je to nepříjemné, nemělo by to být, občané by měli mít větší právní jistotu, ale bohužel se to v tomto směru stává.

Doporučujete tedy to, co udělal obhájce pana Čunka? Pokud bude mít někdo pocit, že mu státní zástupce nepřeje, tak požádá o přemístění do jiného kraje k jinému dozorujícímu státnímu zastupitelství?
Teď jste mně vložila něco do úst, já nic nedoporučuji.

Ne, já jsem se zeptala, jestli doporučujete.
Ministr spravedlnosti nemá nic doporučovat. Já jsem jasně řekl – ustavili jsme odbornou skupinu, která se zabývá koncepčními změnami ve státním zastupitelství.

Pokud má pravdu paní Vesecká a není politicky ovlivňována či se nestala obětí nějaké politické zakázky, pochybil tedy dozorující státní zástupce Obst, vrchní zástupce v Olomouci Ivo Ištván i krajská státní zástupkyně Andělová. Měli by být tedy odvoláni? Nebo to tak nějak vyšumí do ztracena? Vy je nemůžete odvolat, ale jaký je váš názor?
To, že nižší justiční orgán má jiný právní názor než vyšší justiční orgán, nemůže být důvodem k tomu, aby nižší justiční orgán byl za svůj právní názor stíhán. Platí zkrátka to, že pokud je jiný názor mezi nižším orgánem a vyšším orgánem, tak vyšší vítězí. Má se za to, že ten jeho názor je správnější. On ani nemusí být správnější, ale má se za to.

Poslyšte, a nemohou být ty výroky o odlišných právních názorech takovou zástěrkou pro korupční nebo politické tlaky?
To je velmi sugestivní otázka. Nevím, jestli naznačujete, že v té kauze mělo dojít k nějaké korupci, či nikoliv. Ale pochopte, já tady nebudu spekulovat o tom, zda státní zástupci jsou, nebo nejsou koruptivní. Pro mě jsou reprezentanti moci výkonné a nemám důvod jim nedůvěřovat. Jako ministr mohu udělat jediné – připravovat systémové změny. A to jsem začal dělat ještě předtím, než tato kauza vypukla, a začal jsem to dělat po osmi letech nicnedělání minulých vlád v této oblasti.

Zainteresovaní státní zástupci a policisté se shodují, že vyšetřování Jiřího Čunka bylo všemi stranami abnormálně, bedlivě, pečlivě sledováno. Vrchní policejní komisař Milan Šošovička řekl – měl jsem nad sebou jak dozor, tak dohled a nikdo mi nic nevytkl. A najednou podle Nejvyššího státního zastupitelství všichni pracovali špatně...
Já jsem vám řekl to, co může dělat ministr spravedlnosti. Pracovat na tom, aby zákony, které upravují činnost státního zastupitelství, byly co možná nejlepší.

Člověka také může napadnout, zda celý ten zásah Nejvyššího státního zastupitelství nebyl činěn v zájmu státu – kvůli přijetí reformy veřejných financí. Vezměte si, že kdyby byl pan Čunek obžalován, premiér Topolánek by ho musel odvolat a někteří lidovečtí poslanci by pak nepodpořili reformu.
Budu teď vystupovat v roli právníka – dejte mi na stůl důkazy a já je buď vyvrátím, nebo ne. Vytvořila jste konstrukci, kterou popírám. Ale protože ji nemáte založenou na důkazech, tak ji nemohu vyvrátit. Říkám na rovinu – je to spekulace.

A nepřijde vámzvláštní, že nově pověřený státní zástupce Salichov avizoval, že Čunkův případ skončí do konce prázdnin, tedy právě až poté, kdy má být ve Sněmovně schválena vládní reforma? Že to je taková časová náhoda...
Pan Salichov se musí podrobně se spisem seznámit. To zabere nějaký čas.

On říkal deset dnů.
Můj náměstek Král, který dříve působil jako excelentní trestní soudce, konstatoval, že on to tak vidí právě na ty dva měsíce. To je přirozená doba, která napadá i ostatní odborníky, kteří vědí, jak se dlouho studuje takový spis.

Ne, ne, ne. Státní zástupce Salichov řekl, že to bude studovat tak deset dnů, ale že konečné rozhodnutí – jestli padne obžaloba, nebo jestli to bude zastaveno – bude zrovna do toho konce prázdnin. A to už by měla být schválena reforma, že?
Nechtějte, aby ministr spravedlnosti zde konstatoval, jestli v konkrétní kauze postupuje orgán činný v trestním řízení pomalu, nebo dlouze. On si to musí nejen prostudovat, případně jestli bude doplňovat dokazování, nebo nebude. To já opravdu nevím, ani to nelze odhadnout.

Doktorka Vesecká vysvětlovala, že se v této kauze musela začít angažovat ze zákona, protože obhájce pana Čunka si zažádal o převedení případu pod zastupitelství v Praze. A co když to byla jen obhájcova dobrá právnická obezlička, jak do toho vmanipulovat doktorku Veseckou, které někdo mohl domlouvat, že je to v zájmu státu – tedy reformy veřejných financí? I o tom se mezi lidmi mluví.
Já vůbec nevím, proč obhájci pana Čunka volili Prahu, a ani mě to nezajímá.

Ale je to zvláštní.
No dobře. Ale to je dotaz na právní zástupce pana vicepremiéra Čunka, aby vám řekli, proč volili právě Prahu. Tím vznikla ona příslušnost Nejvyššího státního zastupitelství. My jsme náš právní rozbor dali na internet, každý se s ním může seznámit, může s ním souhlasit, nebo nemusí.

Za důvěryhodnost justice si zodpovídá justice sama

Pane ministře, a to je obvyklé, že je podezření z trestného činu ve Vsetíně a dozoruje to Jihlava a vyšetřovat to budou českobudějovičtí policisté? Mně to přijde nějaké složité. Náročné na benzin, na přejezdy, na kontakty.
To není dotaz na ministra spravedlnosti. Já nejsem trestní právník, takže neumím posoudit, nakolik je to obvyklá praxe. To je dotaz na pana doktora Potoczka z Nejvyššího státního zastupitelství, proč zrovna zvolil jihlavské státní zastupitelství.

Víte, když odpovídáte za důvěryhodnost justice – tak jestli je obvyklé, že já tady v Praze budu podezřelá z krádeže melounu, dozorovat to budou v Olomouci a vyšetřovat policisté z Aše?
Víte, paní redaktorko, za důvěryhodnost justice si odpovídá justice sama. Ona je v zásadě nezávislá, a tudíž ji občan nehodnotí za to, jak funguje. Ministr spravedlnosti je tady od toho, aby zajistil justici dostatečné materiální a právní instrumenty pro to, aby mohla kvalitně rozhodovat. A o to se snažím.

Shodli jsme se v tom, že tato kauza poukázala na rezervy v naší justici. Ale není to vzkaz lidem, že kdo má u nás peníze, politický vliv a schopné právníky, tak je k němu ta spravedlnost vstřícnější?
Já bych toto nechtěl tady rozebírat, protože ta kauza neskončila. Tady bylo učiněno jedno procesní opatření, počkejme, jak to dopadne, a pak se bavme, jestli takováto prohlášení platí, nebo neplatí.

  • Nejčtenější

Nejproočkovanější země světa zavádí tvrdá opatření. Covid mají i očkovaní

Premium Na Seychelách vyskočil součet všech případů za více než rok pandemie v posledních třech dnech o třináctinu. Problém je...

Dítě spolykalo syrové fazole a po výplachu žaludku zemřelo, lékaře stíhají

Státní zastupitelství podalo obžalobu na lékaře pro usmrcení z nedbalosti. Podle vyšetřovatelů je odpovědný za smrt...

Do boje o Hrad se hlásí další osobnosti. Eben ani Hašek kandidovat nebudou

Premium Již za necelé dva roky bude mít Česko nového prezidenta. Kandidaturu více či méně oznámili čtyři uchazeči, další svou...

Lidé mohou od 10. 5. venku odložit roušku. Otevřou obchody i další služby

Rozvolňování protikoronavirových opatření pokračuje. Lidé budou moci od 10. května venku odložit roušku a kromě obchodů...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Anonym pohrozil útokem na školku. Policie má poplach, neví na kterou

Policie se zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školu. O kterou přesně jde, zatím úřady nevědí....

Pochvaly bych výrazně omezil, víc berou než dávají, vysvětluje psycholog

Premium Stále více čelíme nezdravému tlaku, abychom byli úspěšnější a výkonnější. Jak budovat zdravé sebevědomí? Jak správně...

Opakovaný výstup na osmitisícovku může urychlit demenci, říká neurochirurg Beneš

Premium Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých...

Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet

Premium Otestovali jsme devět služeb televize přes internet. Vybrali jsme ty, které můžete používat s libovolným poskytovatelem...

  • Další z rubriky

Babiš na summitu Evropské rady požádal spojence o vyhoštění ruských diplomatů

V portugalském Portu se konal dvoudenní neformální summit Evropské rady. Během zasedání řešili lídři evropských zemí...

Pohyb po městě se liší dle pohlaví. Muži častěji jezdí autem, ženy MHD

Muži a ženy se po městě pohybují odlišnými způsoby. Zatímco největší část žen většinou využívá MHD při cestách na nákup...

Česko přivezlo strádajícím Indům kyslíkové láhve, nabízí pomoc zdravotníků

Český velvyslanec Milan Hovorka v Indii předal 500 kyslíkových lahví jako dar, který nedávno kvůli závažné epidemické...

Pohlaví v občance je zbytečné, není třeba k identifikaci, apelují Piráti

V občanském průkaze by měly být jen údaje nezbytné ke ztotožnění osoby, mezi které pohlaví nepatří. Takový návrh pro...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Výchova šokem: policie vytáhla čumila z auta, aby si prohlédl mrtvolu

Na německé dálnici A3 v Hesensku v neděli zahynuli při dopravní nehodě dva mladí lidé, muž ve věku 35 let na místě,...

Máte jeden z těchto mobilů? Brzy si s ním na mobilním internetu neškrtnete

Letošek je v Česku ve znamení vypínání sítí postavených na zastaralé 3G technologii. Jako poslední ji koncem listopadu...

Kristelová žaluje Novotného. Za zničenou kariéru chce půl milionu

Soud začal projednávat žalobu Kateřiny Kristelové na Pavla Novotného. Moderátorka tvrdí, že jí někdejší bulvární...

Nová Škoda Fabia odhalena, ceny startují na 330 tisících

Škoda odhalila v online světové premiéře čtvrtou generaci modelu Fabia. Automobilka také zveřejnila základní cenu...

KOMENTÁŘ: Konec legrace, teď začne pořádné zdražování

Postupné zpomalování růstu cen, které v Česku probíhalo od loňského července, je u konce. V březnu byla inflace na...