Máte doma malého génia? Možná bude potřebovat speciální vzdělání

  9:26aktualizováno  9:26
Máte doma pětileté dítě, které si samo čte pohádky? Možná je mimořádně nadané. A bude potřebovat speciální vzdělání. Čtěte, jak byste měli v takové situaci postupovat a kde pro své dítě hledat vhodnou školu.

Mimořádně nadané dítě není vždycky jedničkář, který se aktivně hlásí, spolupracuje, poslouchá a plní zadání učitele. | foto: Profimedia.cz

Jestli vás potomek, který sotva vyšel ze školky, neúprosně zahrnuje otázkami, z odpovědí vyvozuje logické závěry, které vedou k dalším dotazům, vyhledává si informace na internetu nebo v encyklopediích, je možná čas zajít do pedagogickopsychologické poradny.

Odborníci posoudí, jestli náhodou nespadá do kategorie "mimořádně nadaných dětí". Kontakt získáte ve školce či ve škole. Služby poskytované v krajských poradnách jsou zdarma, v soukromých poradnách za testování zaplatíte 500 až 1 500 korun.

Nejprve vás čekají testy
V poradně vám na základě výsledků testů navrhnou, jakým způsobem dál dítě vzdělávat. Doporučí vám školy, kde nadaným věnují speciální pozornost. Dítě může dál chodit do normální třídy, ale učit se podle individuálního plánu. Nebo může přejít do třídy nebo školy, která se na práci s nadanými zaměřuje.

. Kdy může být dítě mimořádně nadané

* umí před šestým rokem dobře číst a počítat

* má vynikající paměť

* má mimořádné zájmy, zcela odlišné od jiných dětí ve stejném věku

* má encyklopedické znalosti z různých vědních disciplín

* je schopno logického úsudku, dokáže aplikovat své znalosti

* o světě kolem sebe diskutuje, vytváří si názor

* jeho partnerem bývá dospělá osoba, nejčastěji rodič

* miluje kvízové úlohy, rébusy, hádanky

Občanská sdružení, která se zabývají problematikou nadaných žáků, poskytují rady rodičům i pedagogům, nabízejí aktivity k využití volného času:

* Společnost pro talent a nadání (STaN), www.talent-nadani.cz  

* Centrum nadání, o. s., www.centrumnadani.cz  

* Centrum rozvoje nadaných dětí, www.nadanedeti.cz  

* MENSA ČR, www.mensa.cz

"Vyšetření trvá i tři hodiny, děti vyplňují testy, kreslí obrázky, povídáme si s nimi. Zjišťujeme nejen IQ, ale i zájmy, sociální zralost, hovoříme s rodiči a snažíme se o komplexní pohled na dítě. Samozřejmě, čím je dítě mladší, tím je těžší mimořádné nadání rozpoznat," říká Dagmar Jonášová z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, která se na práci s nadanými dětmi specializuje.

Poradna dítě jednou ročně vyšetří, aby posoudila dosavadní rozvoj. "Mezník tvoří osmý rok věku, jsou známy i případy, kdy mimořádné nadání zaniká a dítě padá mezi lepší průměr," dodává Jonášová.

Druhá strana nadání: třeba nesoustředěnost
Mimořádně nadané dítě není vždycky jedničkář, který se aktivně hlásí, spolupracuje, poslouchá a plní zadání učitele. Naopak. Někteří nadaní bývají v poradně přímo objeveni, neboť sem přicházejí na vyšetření z úplně jiného důvodu - mají totiž nějaký problém.

"Dítě může být neohrabané, špatně píše či nezvládá komunikaci se spolužáky a učiteli. Může být neklidné až těžko zvladatelné. Vývoj nadaných dětí bývá nerovnoměrný," zdůrazňuje Dagmar Jonášová. Není výjimečné ani to, že dítě je nadané i handicapované zároveň.

Právě těmto dětem jsou určeny speciální školy pro nadané, kde se vzdělávají v malých skupinkách a pedagogové mají vysoké odborné i osobnostní kvality.

Je chytré, bude mít individuální plán
Možná vám ale bude lépe vyhovovat, když dítě zůstane v běžné škole. V takovém případě pro něj sestaví škola a poradna takzvaný individuální plán. Připraví ho na jeden školní rok a přesně v něm popíší, ve které oblasti (předmětu) se mimořádné nadání nejvíce projevuje a jak ho dále rozvíjet.

Na přípravě plánu se podílíte i vy rodiče. Nebojte se zeptat, když něčemu v plánu nebudete rozumět. Můžete i navrhovat různá doplnění a úpravy.

. Když se chystáte do poradny

Pokud má dítě výukové problémy, vezměte s sebou školní sešity a žákovskou knížku.

Máte-li doma záznamy o tom, kdy mu vyrostl první zub, kdy začalo sedět, chodit, mluvit, nezapomeňte ani na ně.

Jestli bylo dítě vyšetřeno jiným odborníkem a máte z tohoto vyšetření zprávu, vezměte ji s sebou (například vyšetření dětského lékaře, logopeda, neurologa…).

Když už bylo dítě vyšetřeno v jiné poradně, doporučujeme převést spis na novou poradnu. Bez písemného souhlasu rodičů nemůže být spis převeden z jednoho pracoviště na druhé.

Zdroj: PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Plán určí, s čím dítěti pomůže poradna, učitel, speciální pedagog nebo jiný odborník. Stanoví i to, jestli dítě potřebuje nějaké výjimečné pomůcky. A můžete se v něm se školou domluvit i na takzvaném urychlení. Dítě se učí vybraný předmět o třídu či dvě výše.

Nejvíc mě ve škole baví matematika s tátou…
Ondra chodí do první třídy. Nepatří mezi "papírově nadané" děti, ale protože je šikovný na matematiku, paní učitelka ho přibírá do skupinky mimořádně nadaných, které vysílá jednou týdně na zvláštní matematiku. Tu vyučuje na škole vysokoškolský pedagog - Ondrův tatínek.

Děti v běžné třídě se učí sčítat a odčítat. Nadaní mají hodinu, kde řeší matematické hádanky, rébusy, tajenky, které mohou mít několik řešení, nebo taky žádné. Procvičují kreativitu, schopnosti analýzy, syntézy, vytvářejí vlastní, originální postupy, diskutují.

Za hodinu se opět vrací do své třídy, po přestávce bude výtvarka. V ní Ondra zrovna nevyniká… Tady má integrace nadaných v "normální" třídě velký význam. Nadaní tu běžně zažívají, že nejsou nejlepší ve všem, učí se žít s neúspěchem.

Při vaření vymýšlím slovní úlohy
Vzdělávání nadaných žáků je náročné pro vyučující. "V neděli vařím, když mě něco napadne, jdu si to zapsat," říká Dagmar Marvanová, která učí na prvním stupni a má ve třídě 22 dětí, z toho 4 mimořádně nadané.

Inspiraci hledá úplně všude, v přírodě, při nákupech, sleduje reklamní akce, vyhledává na internetu… Sama vytváří metodické listy, protože pro nadané děti jich moc není.

"Hodně mi také pomáhají workshopy organizované občanskými sdruženími, kde si s pedagogy z různých škol vyměňujeme zkušenosti," vysvětluje učitelka.

. Školy, které se věnují mimořádně nadaným

Praha

* ZŠ nám. Curieových, nám. Curieových 2, Praha 1, www.zscurie.cz
* ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4, www.zskv.cz
* ZŠ Jitřní, Praha 4, www.zsjitrni.cz
* Fakultní ZŠ při Pedagogické fakultě UK, Trávníčkova 1744, Praha 5, www.zstravnickova.cz
* Cesta k úspěchu v Praze, s.r.o, Šantrochova 1800/2, Praha 6, www.cestakuspechu.cz
* Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s., Pod Žvahovem 463, Praha 5, www.budanka.cz

Středočeský kraj

* 8. ZŠ, Václavkova 1040, Mladá Boleslav, www.8zsmb.cz
* Open Gate - Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o, www.opengate.cz

Jihočeský kraj

* ZŠ Máj II., M. Chlajna 1347, České Budějovice 2, www.zsmaj2.cz
* ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek,Tylova 2391, Písek, www.zstylova.cz

Liberecký kraj
* ZŠ Vrchlického, Liberec, www.vrchlickeho.cz

Ústecký kraj
* ZŠ s rozšířenou výukou hud. výchovy, Maršovská 1575, Teplice, www.zsmarsovska.cz

Karlovarský kraj
* Soukromé gymnázium a ZŠ Mánesova, Mánesova 1672, Sokolov, www.manesova.cz

Kraj Vysočina
* ZŠ a MŠ, Košetice 165, www.zskosetice.cz

Jihomoravský kraj
* ZŠ a MŠ, Křídlovická 30b, Brno, www.zskridlovicka.cz
* Základní škola JUDr. Josefa Mareše a mateřská škola, Klášterní 2, Znojmo, www.talenty.eu

Zlínský kraj
* ZŠ U Sýpek 1462, Kroměříž, www.zssypky.cz
* ZŠ třída Svobody 868, Zlín-malenovice, www.zsmalenovice.cz
* ZŠ Zachar, Albertova 4062, Kroměříž, www.zszachar.cz

Olomoucký kraj
* Fakultní ZŠ, Hálkova 4, Olomouc, www.zshalkova.cz

Sportovní zaměření Praha
* Základní škola, Vladivostocká 1035/6, Praha 10, www.zsvlad.cz
třídy s rozšířenou výukou hokeje či fotbalu

* Základní škola, Botičská 8, Praha 2, http://zsboticska.praha. indos.cz/  
třídy s rozšířenou výukou fotbalu

* Základní škola, Nedvědovo nám. 140, Praha 4, www.zsnedvedovo.cz
třídy s rozšířenou výukou plavání

* Základní škola Petřiny-Jih, Šantrochova 1800/2, Praha 6 www.petrinyjih.cz
třídy s rozšířenou výukou TV - košíková, atletika

* Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o, Vinohradská 38, Praha 2, www.sses.cz
škola je určena žákům, kteří se věnují sportu vrcholově, výkonnostně nebo jen rekreačně

Jihomoravský kraj
* ZŠ s rozšířenou výukou TV, Úvoz 55, Brno, www.zsuvoz.cz

Poznámka: Pro děti s nadáním mohou být v rámci běžné školy zřízeny speciální třídy s rozšířenou výukou některého předmětu. U sportovních a uměleckých oborů rozhodují většinou o výběru žáků výsledky talentových zkoušek.

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vraha své dcery potkala v metru, sedl si přímo proti ní. Zhroutila se

Roberta Kučerová s fotografií své zavražděné dcery Reginy

Před dvaceti lety přišla Roberta Kučerová o jediné dítě. Její sedmadvacetiletou dceru Reginu nechal zavraždit Zdeněk...

Hašek titul JUDr. neměl získat. Jeho práce by propadla i jako seminárka

MF DNES získala rigorózní práci Michala Haška

Rigorózní práci, díky které Michal Hašek získal titul JUDr. ve slovenském Sládkovičově, exhejtman 7 let tají. MF DNES...

Liberecký podnikatel vystřelil po mladé rodině, teď mu hrozí osm let

Jiří Vařil na snímku z července 2009

Policie prověřuje incident z poloviny ledna v liberecké části Harcov. Devětatřicetiletý muž tam tehdy vyběhl z honosné...

Hmyz rychle vymírá, podle vědců do 100 let zmizí. Přírodu čeká kolaps

SOSÁNÍ. Hmyz saje nektar z květu pampelišky v lese nedaleko běloruského...

Katastroficky rychle neumírají pouze včely. Každý rok ze světa zmizí 2,5 procenta z celkového objemu veškerého hmyzu....

Školačka utekla k IS. Teď je opět těhotná a kvůli zdravotní péči chce zpět

Britské školačky Amira Abaseová, Kadiza Sultanaová a Shamima Begumová (zleva)...

Britka Shamima Begumová přijela v roce 2015 se svými dvěma přítelkyněmi do Sýrie, aby se připojila k Islámskému státu...

Další z rubriky

Doučování je výhodný byznys. Kolem přijímaček může rodiče přijít na tisíce

matematika

Sezona doučování vrcholí a lektoři nejrůznějších předmětů si mohou mezi klienty vybírat. Mezi předměty vede matematika...

Šéf diplomacie se pokusí v Americe vyjednat i přijetí Zemana u Trumpa

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše,...

Při své cestě do Spojených států bude ministr zahraničí Tomáš Petříček usilovat o pozvání prezidenta Miloše Zemana i...

Exministr byl odsouzen k ročnímu vězení. Měl se obohatit na voucherech

Ministr pro mísní rozvoj Rostislav Vondruška na XI. sněmu svazu měst a obcí ČR

Obvodní soud Prahy 2 nepravomocně odsoudil bývalého ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušku k ročnímu...

Najdete na iDNES.cz