Úterý 24. května 2022, svátek má Jana
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Úterý 24. května 2022 Jana

Stát uvolnil pravidla pro konopí, pěstitelů ale nepřibývá. Zdržuje je vyhláška

  18:08
Od nového roku platí novela zákona upravující pěstování konopí pro léčebné účely. Umožňuje vícero firmám pěstovat konopí a vyvážet jej. Dále navyšuje povolené množství THC u technického konopí a ruší monopol Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na výkup. Celý proces ale brzdí chybějící novelizace prováděcí vyhlášky. Bez ní se nic nemění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Do roku 2022 mohla dle platné legislativy pěstovat konopí pro léčebné účely pouze jediná firma, Elkoplast Slušovice, vybraná na základě výběrového řízení SÚKLu. Od Nového roku ale SÚKL nevypisuje řízení a udělit licence může více producentům.

Podmínky pro pěstování:

 • Stát po úpravě určí pouze kvalitativní podmínky směrem ke konopí a pěstírnám a subjekty na trhu, pokud budou splňovat podmínky, dostanou licenci. 
 • Ta bude udělována až na 5 let s možností prodloužení. 
 • Kromě licence bude potřeba ještě povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky a certifikát správné výrobní praxe výrobců léčivých látek. Ten uděluje SÚKL.

„Doposud to byla jedna firma, která opakovaně vyhrála tendr od SÚKLu. Problémem nebyla ona, ale fakt, že ten tendr byl vyhlašován pouze na jednu firmu,“ sdělil exposlanec za Piráty Tomáš Vymazal, který se na novele aktivně podílel formou pozměňovacích návrhů. 

Dle jeho názoru je zcestné, aby systém byl takto monopolní. Vymazal doufá, že do prostředí bude vpuštěno více firem nežli dvě, což by sice odpovídalo dikci zákona, ale bylo by to podle exposlance stále malé množství.

„Zapojení vícero subjektů je naprosto v pořádku. Ať je větší konkurence, ať je víc pěstitelů, větší nabídka. To je běžná věc,“ uvedl pro iDNES.cz Ladislav Krajča z firmy Elkoplast Slušovice, která v minulých letech byla právě tou jedinou, která vyhrála tendr na výrobu. 

„Vytváříme především konopí s vyšším procentem THC pro léčebné účely,“ popsal činnost firmy v konopném odvětví Krajča.

Chybí změna vyhlášky

Noví zájemci o podnikání v odvětví se zatím ale nehlásí. I přes novelu zákona a její platnost totiž není novelizovaná i prováděcí vyhláška. A bez ní není jasné, za jakých podmínek lze získat nově zavedenou licenci. 

Informaci potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Návrh vyhlášky o správné pěstitelské praxi jde do meziresortního připomínkového řízení,“ řekl. 

„Až bude finální znění vyhlášky zveřejněno, tak se na ni mohou zájemci podívat, zjistit požadavky, které jsou na ně kladeny a přihlásit se. V zákoně není zdaleka popsáno všechno. Teď by de facto stříleli naslepo,“ vysvětlil Vymazal. 

Podle právního experta Ondřeje Dostála není věcně správné, že novela prováděcího předpisu chybí, když již novela zákona nabyla účinnosti, nicméně neobvyklý stav to podle něj není.

Informace potvrzují i firmy, kterých se vyhláška týká. „Určitě na základě změn plánujeme jisté rozšíření, nyní nechci více přibližovat jaké. Zákon je schválený, ale prováděcí vyhláška chybí. Bez toho se nedá nic pěstovat, protože požadavky z té vyhlášky musí být perfektně dodrženy. Bohužel zatím není, musíme tedy vyčkat,“ vysvětlil Krajča.

Vyhláška podle Jakoba bude přijata v nejbližších dnech, obecně prováděcí předpisy nabývají účinnosti od prvního dne dalšího měsíce, tedy nejdříve s platností změn můžeme počítat od února. Například Vymazal vidí v návrhu novely prováděcí vyhlášky – který je dostupný na stránkách Hospodářské komory ČR jakožto organizace, která připomínkuje drtivou většinu veškeré přijaté legislativy – mnoho problematických bodů. Nicméně termín přijetí novely to podle něj neohrozí, neboť ministerstvo se jimi odmítlo zabývat.

Léčebné konopí:

 • Konopí pro léčebné použití je určeno pacientům jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění, jako jsou například rakovina, roztroušená skleróza či AIDS, ale taktéž psychiatrická onemocnění jako například Touretteův syndrom.
 • Podle statistik z roku 2020 jej nejčastěji předepisovali lékaři specializovaní na léčbu bolesti a neurologii, dále revmatologové, onkologové, ortopedi nebo ti, kteří pečovali o umírající pacienty. Naprostá většina pacientů měla konopí předepsané jako tvrdou lékovou tobolku, minimálně jako samotný rostlinný materiál nebo čaj.

Podle Vymazala i přes změnu legislativy některé úřady – konkrétně Inspektorát omamných a psychotropních látek fungující v rámci ministerstva – brání rozvolnění restrikcí.

„Vím o některých firmách, které kvalitativní požadavky splňují a povolení k zacházení s návykovými látkami, což ještě ani není licence k pěstování léčebného konopí, jim nebyla vydána a čekají na ni už tři až čtyři měsíce,“ sdělil Vymazal. 

Každý zájemce o zacházení s návykovými látkami a přípravky – tedy i pěstitel uvažující o získání licence pro léčebné konopí – musí zažádat o udělení tohoto povolení ministerstvo zdravotnictví.

To ale resort striktně popírá. „Inspektorát OPL v současné chvíli neeviduje žádnou žádost o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami v souvislosti s pěstováním konopí pro léčebné použití,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Jakob. 

V současné chvíli nemůže podle Jakoba SÚKL udělit licenci k pěstování konopí pro léčebné použití a tudíž ani Inspektorát OPL nemůže udělit příslušné povolení k zacházení s návykovými látkami, neboť ještě nenabyla účinnosti vyhláška o správné pěstitelské praxi.

Není co dělat, tak kouříme jointy. Covid v Nizozemsku zvedl prodej marihuany

Ministerstvo předpokládá, že změna systému pěstování se dotkne spíše vývozu konopí pro léčebné použití než nárůstu počtu pacientů v České republice, jelikož český trh je již nasycen.

Úhrady od pojišťoven:

Pacient užívající léčebné konopí má od 1. ledna 2020 nárok na úhradu 90 procent ceny maximálního množství 30 g/měsíc od zdravotní pojišťovny. „Od ledna do listopadu 2021 – prosinec ještě není zpracován – byla léčba prostřednictvím léčivých přípravků s obsahem konopí uhrazená 2 331 klientům, náklady na ní byly 10 612 011 korun,“ uvedla pro iDNES.cz Viktorie Plívová, mluvčí největší zdravotní pojišťovny – VZP.

„Náš trh je již v současné chvíli dostatečně saturován jak tuzemským konopím pro léčebné použití, tak i konopím z dovozových zdrojů. Významný nárůst počtu pacientů byl spojen s úhradou konopí pro léčebné použití,“ uvedl Jakob. „Neočekáváme tedy významný nárůst počtu českých pacientů spojený se změnou podmínek pro pěstování, ale spíše pokračující mírně rostoucí trend.“ Dalším aspektem by mohlo být snížení ceny léčebného konopí. Obdobně vidí situaci i SÚKL.

V roce 2021 bylo do konce listopadu předepsáno přes 99 kilogramů asi 4400 pacientům. Proti roku 2015, kdy byla léčba konopím poprvé umožněna, je to stonásobně víc. Počet pacientů stoupl téměř 146krát. Cena léčebného konopí vypěstovaného v tuzemsku se aktuálně pohybuje okolo necelých 150 korun za gram bez DPH.

Další novinky: Stát neponese riziko

Podle nového systému nebude taktéž probíhat výkup vypěstovaného konopí pro léčebné účely státem, jako tomu bylo dřív, kdy SÚKL od jediného pěstitele, zvoleného na základě výběrového řízení, vykupoval vše.

Jako dvaašedesát jointů. Obří marihuanové brownie dostane jediný zákazník

„Cílem bylo dostat se od systému, kdy stát vyhlašuje tendr, ve kterém garantuje, že vykoupí určité množství konopí, které se případně v lékárnách nemusí vykoupit, takže stát nese veškeré riziko,“ osvětlil exposlanec za Piráty Tomáš Vymazal.

To potvrdil i Ondřej Jakob: „Odpadnou finanční náklady státu spojené s případnou likvidací konopí pro léčebné použití.“

Usnadnění práce lékárníků

Posledním článkem v dodavatelském řetězci, který stejně jako dnes bude zajišťovat vydání pacientovi, bude lékárna. I zde však proběhnou změny. „Podle mě jednou z dvou největších je to, že výrobci konečně budou moci dodávat extrakty z léčebného konopí přímo do lékáren,“ uvedl Vymazal. 

Dosavadní praxe vyžadovala, aby sám lékárník připravoval extrakt, navíc z množství, které pacientovi předepsal lékař. Z 10 g konopí tak vznikal například méně než gram extraktu.

Základní výhodou extraktů je snadná úprava dávky a možnost použití vhodnější lékové formy. Extrakty jsou v současnosti využívané například ve Velké Británii. Podle Michaely Bažantové, mluvčí České lékárnické komory i lékárníci čekají na prováděcí vyhlášku, která by mimo jiné měla stanovit správný způsob zpracování extraktu coby vstupní suroviny při přípravě individuálních léčivých přípravků. 

PŘEHLEDNĚ: Delší otcovská nebo dostupnější konopí. Od ledna se mění zákony

Nově budou také lékaři pracovat jinak: léčebné konopí budou předepisovat pouze elektronicky, dosud bylo na speciální papírový recept.

Méně strachu a nové odrůdy

Léčebné konopí:

 • Usušené konopí pro léčebné použití je využíváno v medicínské praxi v celém komplexu obsahových látek. Nejvýznamnější jsou cannabinoidy, a to delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) a cannabidiol (CBD)
 • Procentuální poměr těchto účinných látek v konopí pro léčebné použití je v klinické praxi zásadní a využívá se k léčbě různých onemocnění. 
 • Konopí pro léčebné použití s vysokým procentuálním obsahem THC je používáno zejména k léčbě chronické neztišitelné bolesti a konopí s vyrovnaným procentuálním poměrem THC a CBD např. k léčbě neurologických obtíží.

Další změnou je zvýšení množství povolené složky THC, co se technického konopí týče, z 0,3 procenta na 1 procento, tedy zhruba trojnásobné navýšení. „Tak jsme vlastně umožnili, aby byly šlechtěny a pěstovány další odrůdy, které mají daleko větší obsah ostatních cannabinoidů – zejména již dnes mezi veřejností známého CBD,“ uvedl exposlanec Vymazal. Podle něj se zákonodárci v tomto konkrétním bodě inspirovali ve Švýcarsku.

Podle Vymazala byl doposud seznam odrůd, které splňovaly limit maximálně 0,3 procenta THC, tvořen tak, že se jednalo o druhy zemědělské, určené ke zpracovávání ve formě semena a vláken. „Nicméně se zde neřešilo, jak zpracovávat květ, zda v něm mají být taktéž nějaké látky a zda se má vůbec jednat o obchodní artikl. Tedy nikomu nevadilo, že tyto odrůdy zemědělci vyšlechtili bez ohledu na to, jak to ovlivní ostatní cannabinoidy,“ doplnil pirátský exposlanec. Další důležitou motivací byla rovina trestněprávní.

„Když svítilo dobře sluníčko, tak mohli zemědělci skončit před soudem – a taky se to několikrát stalo – za to, že měli o trochu povedenější úrodu,“ sdělil Vymazal. Smyslem tedy je i to, aby se poctiví zemědělci, kteří pěstují neomamné konopí, nedostávali zbytečně do vězení.

Autoři: ,

80 let od atentátu na Heydricha

27. 5. 1942 provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na území Čech a Moravy Reinharda Heydricha.

Praha bude v létě opět ztichlá, obává se šéf turistické centrály

 • Nejčtenější

VIDEO: Jsme pro smích! Ruský plukovník vykolejil hlásnou troubu Kremlu

Nezvykle ostře se v pondělí ke schopnostem ruské armády i státu v mezinárodní politice vyjádřil ve státní televizi...

A je to venku: Putinova dcera má dítě s baleťákem Zelenským

Premium Zatímco s jedním Zelenským se ruský prezident už tři měsíce neúspěšně potýká na ukrajinském bojišti, druhého má v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vypínají eskalátory i okrádají. Dětské party terorizují obchodní centrum

Poflakují se, dělají nepořádek, pouští si hlasitou hudbu a čas od času se pokusí někoho okrást, nebo dokonce napadnout....

Byl divně cítit, tepala mu žíla a potřeboval brýle, popisuje Putina analytička

Bývalá poradkyně amerického exprezidenta Donalda Trumpa a odbornice na mezinárodní vztahy Fiona Hillová zavzpomínala na...

Máme generály idioty! Rusové rozebírají vojenský debakl u Bilohorivky

Premium O bezmála pět set mužů přišla ruská armáda, když se neúspěšně pokusila překonat řeku Severní Doněc. Velitele zodpovědné...

Půst, občas večeře, čtyři kávy denně. Jak jíst podle výživového poradce Havlíčka

Premium Strava ovlivňuje nejen naši váhu či kondici, ale i náladu a zdravotní stav. Ostatně až dvě třetiny všech nemocí mají...

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká šéf sítě levných čerpacích stanic

Premium Nikoho nenechají na pochybách, že tohle je nízkonákladová firma, kde se nehýří. Okázalost tu nemá místo. Spolumajitel...

Všechno vymyslela Škrlová. Je to hlava manipulace, říká režisér Síbrt

Premium Před patnácti lety Česko šokovala kuřimská kauza. Týrání malých chlapců nejbližšími příbuznými i podivná role „Aničky“....

 • Další z rubriky

Zeman si v průzkumu mírně polepšil, vládě nedůvěřují dvě třetiny lidí

Pětina Čechů je spokojená se současnou politickou situací. Prezidentovi důvěřuje 38 procent lidí, vládě pak o tři...

Škody po kyberútoku jsou obrovské, náprava potrvá měsíce, přiznal šéf ŘSD Mátl

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se bude z kybernetického útoku minulého týdne vzpamatovávat měsíce, škody jsou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Je tu opět pokus o manželství pro všechny. Návrh podepíše i šéfka Sněmovny

Do Sněmovny má ještě do letních prázdnin dorazit návrh na manželství osob stejného pohlaví, který rozděluje vládní...

Žádný Bond, plazil jsem se v bahně, komentuje Pavel svou vojenskou minulost

Generál Petr Pavel se ohradil proti narážkám, podle kterých měl za komunismu pomáhat minulému režimu jako rozvědčík....

Část dětí dostane 5 000 Kč automaticky, zbytek bude žádat elektronicky

Rodiče, kteří na své potomky pobírají příspěvek na dítě, dostanou státní pětitisícovou pomoc automaticky. Ostatní budou...

Muž s penisem na předloktí. Pěstoval si ho šest let pro transplantaci

Je to vlastně příběh protkaný smutkem, groteskní fyzickou modifikací, ale se šťastným koncem. A též s mnoha otázkami....

Hrušínského dcera se svlékla pro Playboy. Manžela to překvapilo, říká

Pro nové číslo Playboye se svlékla a nafotila sexy snímky Kristýna Hrušínská (37). Dcera Jana Hrušínského a Miluše...

Ukrajinci dostali západní superhoufnice M777. Do akce šla i Bohdana

Ať už si dělostřelectvo v dávných dobách vysloužilo titul královny či krále bojiště, ukazuje se i v jednadvacátém...

V Charkově se skrývá tajemný supertank, příliš drahý pro sériovou výrobu

Válka na Ukrajině vstupuje do nové fáze. Rusové se po Kyjevu stahují i z okolí Charkova a chystají se zřejmě soustředit...