Středa 19. května 2021, svátek má Ivo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 19. května 2021 Ivo

Karolina Světlá přetavila osobní tragédii v prózu a zkušenosti v pomoc

Seriál
Psala jako v transu až do úplného vyčerpání a s myšlenkami o emancipaci předběhla velké světové myslitele. Karolina Světlá se proslavila nejen jako autorka románů z Podještědí, ale také jako zakladatelka spolku, který vzdělával dívky ještě 101 let po její smrti.

Karolína Světlá | foto: Creative Commons

Karolina Světlá, vlastním jménem Johanna Rottová, se narodila 24. února 1830 v Praze. Její otec provozoval obchod s papírem v Poštovské ulici na Starém Městě pražském. Pocházeje z českého rodu, který v době pobělohorské zakusil pronásledování pro víru, avšak se nevzdal sympatiím k české Jednotě bratrské, v sestrách probudil vlastenecké cítění. Jejich matka tíhla k umění, ale intelektuálnímu ani vlasteneckému smýšlení dcer příliš nerozuměla.

I navzdory svému probuzeneckému smýšlení to však byl právě otec, který mladou Johannu od psaní odrazoval, když u ní její učitel objevil literární talent. Byla to totiž nejen dívka, ale chtěla k tomu ještě psát česky. 

Kdyby byla vaše dcera hochem...

Kantor dával za vzor „odstrašující“ George Sandovou, která se odchýlila od dráhy předurčené ženám, a rodičům napsal: „Stopuji na starší vaší dceři již delší dobu rozhodný talent spisovatelský. Kdyby byla dcera vaše hochem, tož bych já první k ní vám gratuloval i sám na vás naléhal, abyste žádných nešetřili prostředků, by nadání její k zdárnému dospělo rozvoji; ale u dívky mají se věci jinak, právě naopak, tu se musí podobné náklonnosti dusit, všemožně omezovat, jinak nedostojí později nikdy patřičně úkolu svému a nikdy v něm nedozná pravého štěstí, pravé spokojenosti.“

Johanna tak začala z donucení chodit do německé školy, kterou však záhy musela opustit. Doma se pak učila francouzsky, ruční práce či hrát na klavír. 

Na základě těchto zkušeností později důrazně varovala proti nebezpečným předsudkům ve věci ženského vzdělání a proti vnucování jazyka. A právě v psaní a osvětě žen našla své poslání a štěstí.

Svých literárních ambicí se totiž přes nepřízeň rodiny odmítla vzdát. Začala se vzdělávat sama. Pomáhal jí přitom například pražský policejní komisař, který jí nosil zabavenou literaturu. 

Jediný člověk, který Johanně rozuměl, byla její sestra Sofie (provdaná Podlipská), která se později také stala spisovatelkou. Pouto obou sester bylo silné a vydrželo celý život.

Sofie Podlipská

Mladší ze sester se narodila roku 1833. Věnovala se literární práci a činnosti v ženských spolcích, například v Minerve nebo v Ochraně opuštěných a zanedbaných dívek v Americkém klubu dam. Přátelila se s Boženou Němcovou a Jaroslavem Vrchlickým, který se stal manželem její dcery Ludmily. Psala o výchovných i vlasteneckých tématech, často čerpala z historie.

Spisovatelka Sofie Podlipská.

Spisovatelka Sofie Podlipská.

Později Johannu ovlivnil také její budoucí manžel a toho času jejich domácí učitel hudby Petr Mužák, kandidát profesury a chasník z českého selského rodu z Podještědí. Roku 1852 se ve dvaadvaceti letech stala jeho ženou. 

Z makového zrnka udělá zeměkouli

Inspirativní ženy

Bacíková: Říkali mi, že bych byla šťastná, kdybych byla více submisivní

Vondrová: Představa, že špičkový odborník z praxe půjde učit, je mylná

Ježková: Jsem pro práci s oběťmi ideální, nebudu s nimi plakat

Radostová: Některé nepřesvědčíte, že ženy řídí dobře

Nejedlová: Boj se sexuálním násilím nevyhrají ženy samy

Nerudová: Stereotypy nejde bořit silou, snažím se být ženám inspirací

Havlíčková: Děti jsou můj největší životní projekt

Ďopanová: Lidi si raději zvyknou, než by bolest řešili, říká Nela s rozštěpem páteře

Cenigová: Tři dny se učila zavazovat tkaničky. Teď má úspěšný podnik

Šejdová: Menstruace je i mužské téma

Kijonková: Vždy se můžeme odrazit ode dna, je to pouze na nás

Bradáčová: Práce není jediné životní štěstí. Dejme ženám příležitost

Poté, co mladým manželům zemřela ani ne roční dcerka, pojmenovaná po Boženě Němecové, odjela Johanna do manželova rodiště. Ve Světlé pod Ještědem, po které si zvolila svůj pseudonym, záhy našla literární inspiraci i zápal pro veřejně prospěšnou činnost. 

Podle vzpomínek blízké přítelkyně o ní její manžel řekl, že „má hlavu, jež všechno trefí, jíž dostačí dáti makové zrno, aby z toho udělala zeměkouli“. 

Ona jej zase obdivovala pro trpělivost, se kterou snášel její churavost. Do díla se totiž spisovatelka pouštěla s ohromnou vervou; často psala až do úplného vyčerpání a kvůli práci pod žlutou lampou ztrácela zrak. Odmala navíc trpěla bolestmi hlavy a vidinami a v dospělosti se bála bouřek a tekoucí vody v řekách.

V Podještědí napsala svá vrcholná díla. Po idealizující próze Boženy Němcové vnesla Světlá do obrazu českého venkovského světa problematiku moderního člověka a otázky lásky, odříkání i sebeobětování výjimečných ženských hrdinek.  

Nejslavnějšími se staly její takzvané ještědské prózy. V nich spisovatelka řeší vztahy mezi muži a ženami, které jsou mravně a morálně silné a schopné obětovat svou lásku vyšším ideálům.

Společně se svou sestrou Sofií se zařadila do generace Májovců, kteří se sdružili kolem almanachu (nepravidelně vycházejícího sborníku) Máj v roce 1848. K jejím vrstevníkům tak patřil například Jan Neruda či Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk či Rudolf Mayer. S Nerudou měla Světlá milostný poměr a udržovala s ním korespondenci.

Z dopisu Karoliny Světlé Janu Nerudovi

„Pronikla jsem tehdáž duší zděšenou tajemství života a smrti a konečně jsem nahlídla, že není Boha nad námi… že není duše v nás… Byla jsem více než dvacítiletá, když se mně tato pravda zjevila, byla jsem rozumná, vážná, vzdělaná, ale toto poznání, tato náhlá roztržka se vším, co mi bylo až posud tak svaté a drahé, zatřásla tak mocně mou celou bytostí, že jsem se domnívala, že neztratím-li rozum, ztratím samu sebe. Kam jsem obrátila zrak svůj, tam se šklíbilo na mne ze sto prázdných důlek to strašlivé nic, z něhož jsme pošli a do něhož se vrátíme, žádné budoucnosti, žádné věčnosti, žádné naděje tedy ni na zemi, ni na nebesích, všecko lež, všecko klam, všecko, všecko mam, i ta naše ctnost!“

Ke kravám není třeba němčiny a francouzštiny

Světlá byla mimo jiné členkou Amerického klubu dam, jehož vznik podporoval Vojta Náprstek. V roce 1871 stála u zrodu Ženského výrobního spolku. Ten během dvou let získal 2 189 členek a do jeho učeben docházelo po několika letech na 500 žákyň.

Americký klub dam před 155 lety zažehl emancipaci žen v českých zemích

Světlá chtěla pomoct chudším dívkám, které by jinak nedosáhly na vzdělání v měšťanských školách, a zajistit jim potřebnou kvalifikaci, aby se mohly spolehnout samy na sebe. 

Jak Světlá zdůrazňovala, emancipace a vzdělávání byly jediné možnosti, jak si zajistit obživu. S průmyslovou revolucí se totiž ženy, které se dříve svou výrobou podílely na chodbu domácnosti, začaly stávat závislé na příjmech svých mužů.

Ve své práci využívala společenských kontaktů v měšťanských salonů i organizátorský talent. Výuku rozdělila na pět oddělení: doplňovací vyučování, obchodní školu a průmyslovou školu se třemi obory - kreslicím, ryteckým a ženských prací. Vyučovaly se také jazyky, úprava vlasů nebo ošetřování nemocných.

Jak vzpomínala Eliška Krásnohorská, některé měšťanky její snahy nevítaly. „Každá holka narozená k pometlu a k neckám bude se chtít domýšlivě stavět vedle našich dcer a snad s nimi i zasednou k pianu! ... K čemu je učíte cizím jazykům? Ke kravám není třeba němčiny ani francouzštiny a lépe, aby se taková děvčata učila kydati hnůj než zahálet ve škole.“

Světlá je zakladatelkou českého románu. Navázala na tvorbu Boženy Němcové,...

Světlá je zakladatelkou českého románu. Navázala na tvorbu Boženy Němcové, připojila se k uměleckému programu májovců.

Samostatnost je první podmínkou lidské důstojnosti

Světlá pátrala také po důvodech ženské emancipace. Dva roky před statí Johna Stuarta Milla O poddanství žen vydala dvě podobně revoluční eseje - O výchově žen. Vymezovala se proti vnímání emancipace jako neúctě k rodině, jak ji vykládala drtivá většina mužů a omezeně smýšlejících žen. 

Často také podotýkala dodnes aktuální pravdu, že z ženské emancipace budou mít užitek také muži. „Ženich si bude konečně jist, že je milován kvůli sobě a nikoli jen kvůli postavení a výhodám, jež ženě poskytuje sňatek,“ podotýkala. 

Nedočká se zajisté jen žena výhod emancipace, nýbrž i muž bude z nich těžit stejnou měrou.

Karolina Světlá, O výchově ženy

Zdůrazňovala přitom, že ženy se stále budou starat o děti a rodinu. Jen by měly být samostatnější, což je „první podmínkou lidské důstojnosti“. Některé tehdejší myslitele včetně svého manžela tím přímo pobuřovala.

Ženský výrobní spolek fungoval ještě dlouho po její smrti. Rozpustil jej po 101 letech fungování až komunistický režim v roce 1972. 

Inspirativní ženy

Seriál iDNES.cz

Inspirativní ženy, které se rozhodl představit projekt portálu iDNES.cz, jsou silné, pevné v názorech a jdou si za svým. Jsou vidět a slyšet ve veřejném prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti. Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata, která o úspěchu mohou rozhodovat - píle, platové podmínky, rodina, ale i diskriminace, sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost. Otevřené rozhovory jsou základem našeho projektu. Statistika je neúprosná, pořád je jen zlomek rodin, ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž. Tedy je rodina v dnešní době překážkou a jak skloubit děti a kariéru, kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám, ale pevně věříme, že vás Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou.

Zdroje

  • LEHÁR, Jan (ed.). Česká literatura od počátků k dnešku. 2. doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  • SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. V Praze: nákladem J. Otty, 1901. Sebrané spisy Karoliny Světlé.

  • UHROVÁ, Eva. České ženy známé a neznámé. Praha: E. Uhrová, 2008

Kde by byl Beneš bez paní Hany. První dámu lidé milovali i po jeho smrti

Hana Benešová (snímek pořízený v Británii během exilu)

VIDEO Nenápadné dívce Anně Vlčkové se v roce 1906 změnil život, když poznala mladého studenta Eduarda...

Za úspěch vděčím své hospodyni, říkala průkopnice rentgenografie Kochanovská

Adéla Kochanovská (1907-1985), česká jaderná fyzička a průkopnice rentgenografie

Seriál První česká profesorka rentgenologie, inženýrství a jedna z prvních členek korespondentek Akademie...

Prala se s gestapáky, řvala na soudce. Odbojářku Bernáškovou sťali gilotinou

Inka Bernášková

Hitler vás vede do zkázy. Vaše Říše dříve či později bude sražena na kolena. Československá...

Jsem ambiciózní a rodina mě podporuje, říká personalistka Petra Lelovská

Soutěž Žena roku 2020 - Petra Lelovská

Místo mazlení se s panenkami je raději organizovala a vychovávala. V Irsku pracovala jako pokojská,...

Je hrozné stát proti člověku, který vás porodil, říká pěstounka a Žena roku

Soutěž Žena roku 2020

Dva své sourozence nenechala v dětském domově a vzala si je k sobě do pěstounské péče. Kromě toho...

Mimozemský život najdeme nejspíše jinde než na Marsu, myslí si odborník

  • Nejčtenější

VIDEO: Silný vítr mlátil s plošinou umývačů oken o mrakodrap. Oba zemřeli

Hrozivé video z čínského Wu-chanu zachytilo dva umývače oken, kteří opakovaně naráželi do fasády mrakodrapu, zatímco...

Zhroutil se mi svět, to je jak na objednávku Rusů, řekl Hamáček

Vicepremiér Jan Hamáček v pořadu Epicentrum Blesku potvrdil, že má stále zvýšenou ochranku, kterou dostal po zveřejnění...

Zeman je připraven Arenbergera odvolat. Babiš míní, že má ještě kam sáhnout

Prezident Zeman je připraven odvolat ministra zdravotnictví Arenbergera kvůli dosud řádně nevysvětleným majetkovým...

Po covidu přišla další rána. Indii děsí agresivní plíseň napadající mozek

Jako by nestačilo, že Indie zápasí s masivní koronavirovou nákazou, v posledních týdnech řeší také nárůst případů...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Loď řízená českým kapitánem poškodila nizozemský most, škody jsou velké

Cisternová loď, kterou řídil 59letý český kapitán, narazila do důležitého mostu v nizozemském Groningenu. Nikomu se nic...

Zapomenutý Čech třikrát přelstil gestapo. Francouzi mu dali válečný kříž

Premium Za války byl jedním z nejaktivnějších členů československého odboje ve Francii. Převáděl lidi přes hranici, z ilegality...

Nejsme Slované ani Germáni. Češi mají unikátní mix genetických profilů

Premium Čemu vlastně Slované věřili? Byli skutečně beránci? Či si libovali v krvavých rituálech a bojích jako Germáni? Čeho se...

Tisknu se k zemi. A rakety se blíží! Reportérka pod sprchou raket Hamasu

Premium Ležím na trávníku, příjemně teplý večer. Byla by to pohoda, ale je to peklo, místo hvězd totiž počítám na nebi zásahy...

  • Další z rubriky

U hlavního nádraží začne výměna kolejí, tramvaje nepojedou od Husinecké

Od středy večer přestanou jezdit tramvaje mezi pražskými zastávkami Hlavní nádraží a Husinecká. Podle informací...

STALO SE DNES: Arenberger rozpustil MeSES a Piráti se STAN zahájili kampaň

Koalice Pirátů a Starostů zahájila kampaň a představila svůj program. Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo...

Policie navrhla obžalovat exposlance Škárku za výrok o nedonošených dětech

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Jaroslava Škárku za facebookový příspěvek o předčasně narozených dětech....

Pediatr: Očkujme i děti, ve světě na covid umřely tisíce a umíraly i v Česku

Rozstřel Očkování dětí proti covidu-19 má smysl. Umožní bezproblémové otevření škol v září letošního roku a zabrání šíření...

S vodou je zábava! Jak podpořit koupací rituál správným výběrem kosmetiky?
S vodou je zábava! Jak podpořit koupací rituál správným výběrem kosmetiky?

Zatímco novorozené miminko bychom měli koupat jen krátce a maximálně 3x do týdne, u batolete si už můžeme z koupání udělat zábavný večerní rituál....

Zatím jsem spíš studentka než modelka, říká šestnáctiletá dcera Kubelkové

Ivu Kubelkovou (44) si všichni pamatují první vicemiss roku 1996 a několikanásobnou vítězku ankety o nejkrásnější...

Princ Harry: Žil jsem jako v zoo. Podívejte, co to udělalo s mou matkou

Na streamovací službě Apple TV+ bude mít brzy premiéru dokument týkající se psychického zdraví, vytvořený princem...

Gelemová se po sedmi letech rozešla se Slováčkem. Touží po rodině

Malířka Lucie Gelemová (38) a hudebník Felix Slováček (77) se rozešli. Žili spolu sedm let, přestože se muzikant...

Cestovky přestřelily při smlouvání pobytů, teď ruší zájezdy i lety

Premium Cestovatelský boom se zatím nekoná. Kanceláře špatně odhadly touhu Čechů vyrazit s ustupující pandemií na zahraniční...

Soused si chce cestu na zastávku krátit přes náš pozemek, chce branku v plotu

Premium Soused si chce ve svém plotu, který stojí na hranici s naším pozemkem, vybudovat branku. Chodil by přes náš pozemek a...