Sobota 24. září 2022, svátek má Jaromír
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 24. září 2022 Jaromír

Karolina Světlá přetavila osobní tragédii v prózu a zkušenosti v pomoc

Seriál
Psala jako v transu až do úplného vyčerpání a s myšlenkami o emancipaci předběhla velké světové myslitele. Karolina Světlá se proslavila nejen jako autorka románů z Podještědí, ale také jako zakladatelka spolku, který vzdělával dívky ještě 101 let po její smrti.

Karolína Světlá | foto: Creative Commons

Karolina Světlá, vlastním jménem Johanna Rottová, se narodila 24. února 1830 v Praze. Její otec provozoval obchod s papírem v Poštovské ulici na Starém Městě pražském. Pocházeje z českého rodu, který v době pobělohorské zakusil pronásledování pro víru, avšak se nevzdal sympatiím k české Jednotě bratrské, v sestrách probudil vlastenecké cítění. Jejich matka tíhla k umění, ale intelektuálnímu ani vlasteneckému smýšlení dcer příliš nerozuměla.

I navzdory svému probuzeneckému smýšlení to však byl právě otec, který mladou Johannu od psaní odrazoval, když u ní její učitel objevil literární talent. Byla to totiž nejen dívka, ale chtěla k tomu ještě psát česky. 

Kdyby byla vaše dcera hochem...

Kantor dával za vzor „odstrašující“ George Sandovou, která se odchýlila od dráhy předurčené ženám, a rodičům napsal: „Stopuji na starší vaší dceři již delší dobu rozhodný talent spisovatelský. Kdyby byla dcera vaše hochem, tož bych já první k ní vám gratuloval i sám na vás naléhal, abyste žádných nešetřili prostředků, by nadání její k zdárnému dospělo rozvoji; ale u dívky mají se věci jinak, právě naopak, tu se musí podobné náklonnosti dusit, všemožně omezovat, jinak nedostojí později nikdy patřičně úkolu svému a nikdy v něm nedozná pravého štěstí, pravé spokojenosti.“

Johanna tak začala z donucení chodit do německé školy, kterou však záhy musela opustit. Doma se pak učila francouzsky, ruční práce či hrát na klavír. 

Na základě těchto zkušeností později důrazně varovala proti nebezpečným předsudkům ve věci ženského vzdělání a proti vnucování jazyka. A právě v psaní a osvětě žen našla své poslání a štěstí.

Svých literárních ambicí se totiž přes nepřízeň rodiny odmítla vzdát. Začala se vzdělávat sama. Pomáhal jí přitom například pražský policejní komisař, který jí nosil zabavenou literaturu. 

Jediný člověk, který Johanně rozuměl, byla její sestra Sofie (provdaná Podlipská), která se později také stala spisovatelkou. Pouto obou sester bylo silné a vydrželo celý život.

Sofie Podlipská

Mladší ze sester se narodila roku 1833. Věnovala se literární práci a činnosti v ženských spolcích, například v Minerve nebo v Ochraně opuštěných a zanedbaných dívek v Americkém klubu dam. Přátelila se s Boženou Němcovou a Jaroslavem Vrchlickým, který se stal manželem její dcery Ludmily. Psala o výchovných i vlasteneckých tématech, často čerpala z historie.

Spisovatelka Sofie Podlipská.

Později Johannu ovlivnil také její budoucí manžel a toho času jejich domácí učitel hudby Petr Mužák, kandidát profesury a chasník z českého selského rodu z Podještědí. Roku 1852 se ve dvaadvaceti letech stala jeho ženou. 

Z makového zrnka udělá zeměkouli

Inspirativní ženy

Bacíková: Říkali mi, že bych byla šťastná, kdybych byla více submisivní

Vondrová: Představa, že špičkový odborník z praxe půjde učit, je mylná

Ježková: Jsem pro práci s oběťmi ideální, nebudu s nimi plakat

Radostová: Některé nepřesvědčíte, že ženy řídí dobře

Nejedlová: Boj se sexuálním násilím nevyhrají ženy samy

Nerudová: Stereotypy nejde bořit silou, snažím se být ženám inspirací

Havlíčková: Děti jsou můj největší životní projekt

Ďopanová: Lidi si raději zvyknou, než by bolest řešili, říká Nela s rozštěpem páteře

Cenigová: Tři dny se učila zavazovat tkaničky. Teď má úspěšný podnik

Šejdová: Menstruace je i mužské téma

Kijonková: Vždy se můžeme odrazit ode dna, je to pouze na nás

Bradáčová: Práce není jediné životní štěstí. Dejme ženám příležitost

Poté, co mladým manželům zemřela ani ne roční dcerka, pojmenovaná po Boženě Němecové, odjela Johanna do manželova rodiště. Ve Světlé pod Ještědem, po které si zvolila svůj pseudonym, záhy našla literární inspiraci i zápal pro veřejně prospěšnou činnost. 

Podle vzpomínek blízké přítelkyně o ní její manžel řekl, že „má hlavu, jež všechno trefí, jíž dostačí dáti makové zrno, aby z toho udělala zeměkouli“. 

Ona jej zase obdivovala pro trpělivost, se kterou snášel její churavost. Do díla se totiž spisovatelka pouštěla s ohromnou vervou; často psala až do úplného vyčerpání a kvůli práci pod žlutou lampou ztrácela zrak. Odmala navíc trpěla bolestmi hlavy a vidinami a v dospělosti se bála bouřek a tekoucí vody v řekách.

V Podještědí napsala svá vrcholná díla. Po idealizující próze Boženy Němcové vnesla Světlá do obrazu českého venkovského světa problematiku moderního člověka a otázky lásky, odříkání i sebeobětování výjimečných ženských hrdinek.  

Nejslavnějšími se staly její takzvané ještědské prózy. V nich spisovatelka řeší vztahy mezi muži a ženami, které jsou mravně a morálně silné a schopné obětovat svou lásku vyšším ideálům.

Společně se svou sestrou Sofií se zařadila do generace Májovců, kteří se sdružili kolem almanachu (nepravidelně vycházejícího sborníku) Máj v roce 1848. K jejím vrstevníkům tak patřil například Jan Neruda či Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk či Rudolf Mayer. S Nerudou měla Světlá milostný poměr a udržovala s ním korespondenci.

Z dopisu Karoliny Světlé Janu Nerudovi

„Pronikla jsem tehdáž duší zděšenou tajemství života a smrti a konečně jsem nahlídla, že není Boha nad námi… že není duše v nás… Byla jsem více než dvacítiletá, když se mně tato pravda zjevila, byla jsem rozumná, vážná, vzdělaná, ale toto poznání, tato náhlá roztržka se vším, co mi bylo až posud tak svaté a drahé, zatřásla tak mocně mou celou bytostí, že jsem se domnívala, že neztratím-li rozum, ztratím samu sebe. Kam jsem obrátila zrak svůj, tam se šklíbilo na mne ze sto prázdných důlek to strašlivé nic, z něhož jsme pošli a do něhož se vrátíme, žádné budoucnosti, žádné věčnosti, žádné naděje tedy ni na zemi, ni na nebesích, všecko lež, všecko klam, všecko, všecko mam, i ta naše ctnost!“

Ke kravám není třeba němčiny a francouzštiny

Světlá byla mimo jiné členkou Amerického klubu dam, jehož vznik podporoval Vojta Náprstek. V roce 1871 stála u zrodu Ženského výrobního spolku. Ten během dvou let získal 2 189 členek a do jeho učeben docházelo po několika letech na 500 žákyň.

Americký klub dam před 155 lety zažehl emancipaci žen v českých zemích

Světlá chtěla pomoct chudším dívkám, které by jinak nedosáhly na vzdělání v měšťanských školách, a zajistit jim potřebnou kvalifikaci, aby se mohly spolehnout samy na sebe. 

Jak Světlá zdůrazňovala, emancipace a vzdělávání byly jediné možnosti, jak si zajistit obživu. S průmyslovou revolucí se totiž ženy, které se dříve svou výrobou podílely na chodbu domácnosti, začaly stávat závislé na příjmech svých mužů.

Ve své práci využívala společenských kontaktů v měšťanských salonů i organizátorský talent. Výuku rozdělila na pět oddělení: doplňovací vyučování, obchodní školu a průmyslovou školu se třemi obory - kreslicím, ryteckým a ženských prací. Vyučovaly se také jazyky, úprava vlasů nebo ošetřování nemocných.

Jak vzpomínala Eliška Krásnohorská, některé měšťanky její snahy nevítaly. „Každá holka narozená k pometlu a k neckám bude se chtít domýšlivě stavět vedle našich dcer a snad s nimi i zasednou k pianu! ... K čemu je učíte cizím jazykům? Ke kravám není třeba němčiny ani francouzštiny a lépe, aby se taková děvčata učila kydati hnůj než zahálet ve škole.“

Světlá je zakladatelkou českého románu. Navázala na tvorbu Boženy Němcové, připojila se k uměleckému programu májovců.

Samostatnost je první podmínkou lidské důstojnosti

Světlá pátrala také po důvodech ženské emancipace. Dva roky před statí Johna Stuarta Milla O poddanství žen vydala dvě podobně revoluční eseje - O výchově žen. Vymezovala se proti vnímání emancipace jako neúctě k rodině, jak ji vykládala drtivá většina mužů a omezeně smýšlejících žen. 

Často také podotýkala dodnes aktuální pravdu, že z ženské emancipace budou mít užitek také muži. „Ženich si bude konečně jist, že je milován kvůli sobě a nikoli jen kvůli postavení a výhodám, jež ženě poskytuje sňatek,“ podotýkala. 

Nedočká se zajisté jen žena výhod emancipace, nýbrž i muž bude z nich těžit stejnou měrou.

Karolina Světlá, O výchově ženy

Zdůrazňovala přitom, že ženy se stále budou starat o děti a rodinu. Jen by měly být samostatnější, což je „první podmínkou lidské důstojnosti“. Některé tehdejší myslitele včetně svého manžela tím přímo pobuřovala.

Ženský výrobní spolek fungoval ještě dlouho po její smrti. Rozpustil jej po 101 letech fungování až komunistický režim v roce 1972. 

Inspirativní ženy

Seriál iDNES.cz

Inspirativní ženy, které se rozhodl představit projekt portálu iDNES.cz, jsou silné, pevné v názorech a jdou si za svým. Jsou vidět a slyšet ve veřejném prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti. Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata, která o úspěchu mohou rozhodovat - píle, platové podmínky, rodina, ale i diskriminace, sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost. Otevřené rozhovory jsou základem našeho projektu. Statistika je neúprosná, pořád je jen zlomek rodin, ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž. Tedy je rodina v dnešní době překážkou a jak skloubit děti a kariéru, kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám, ale pevně věříme, že vás Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou.

Zdroje

  • LEHÁR, Jan (ed.). Česká literatura od počátků k dnešku. 2. doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008

SVĚTLÁ, Karolina. Upomínky. V Praze: nákladem J. Otty, 1901. Sebrané spisy Karoliny Světlé.

  • UHROVÁ, Eva. České ženy známé a neznámé. Praha: E. Uhrová, 2008

Dnes už se vědci nehodnotí jen podle počtu publikací, říká fyzička Valkárová

Alice Valkárová, jaderná fyzička a bývalá předsedkyně Grantové agentury ČR

Stála v čele Grantové agentury ČR, své zkušenosti získala v Rusku i v Německu, nyní hodnotí vědecké...

Pecková: Máme tu zatuchlý rybníček a nechceme si k nám pustit nikoho z ciziny

Dagmar Pecková

Seriál Je mezinárodně uznávanou mezzosopranistkou, zakladatelkou festivalu a mimo jiné je také držitelkou...

Snoubila imaginaci s technologií. Niklová ovlivnila dětství mnoha generací

Návrhářka Libuše Niklová a její kocour.

Seriál S legendárním uhlově černým kocourem s harmonikovým tělem a zelenýma očima nebo se sytě žlutou...

Svou hudbou učarovala světu. Dirigentka Kaprálová zemřela náhle v 25 letech

Tak vypadala Vitka, když dirigovala brněnský rozhlasový orchestr.

Seriál Dožila se pouhých pětadvaceti let, přesto se temperamentní a ambiciózní Vítězslava Kaprálová...

První parašutistka v ČSR: poprvé málem otevřela padák ještě na křídle letadla

Marie Krupičková po úspěšném seskoku padákem PAK VII na borském letišti v...

Byl to ryze mužský svět, přesto i ženy se toužily vznést do oblak. Nová republika přesto na...

Komunální volby se konají 23. a 24. září. Voliči budou vybírat nové členy zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Tyto volby se spojí s volbami do třetiny Senátu, jejichž případné druhé kolo bude o týden později.

Zdeněk HřibVladimír ŠpidlaHana MarvanováJanis Sidovský, Tomáš TöpferTomáš CzerninMiloš Vystrčil, Jiří CiencialaZdeněk NytraVáclav ChaloupekDaniela KovářováHana Aulická Jírovcová

Drogy prodávají i lidi, do kterých byste to neřekli, říká Adam Mišík

  • Nejčtenější

Ještě více izolovaný Putin. Indie a Čína nemile překvapily vládce Kremlu

Když jel ruský prezident Vladimir Putin na summit Šanghajské organizace pro spolupráci, zřejmě doufal, že získá nové...

Nepůjdeme, skandovali lidé v Moskvě. Rusové vyšli do ulic kvůli mobilizaci

Lidé po celém Rusku ve středu protestovali v ulicích proti částečné mobilizaci, kterou ráno ohlásil prezident Vladimir...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Je úspěšná, nebo ne? Podívejte se na mapě, jak je na tom vaše obec

Určitě máte svou obec rádi, ale víte, jak obstojí ve srovnání v ostatními? Kde je bezpečnost a kde jsou drahé byty?...

Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, na frontu pošle až 300 tisíc lidí

Ruský prezident Vladimir Putin v projevu k národu vyhlásil částečnou mobilizaci. Začne platit okamžitě a bude se týkat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Rusko posílá protestující na frontu. Davy na letištích jsou fake, říká Kreml

Zadržení při protestech a následně rovnou předvolání, z kterého plyne povinnost dostavit se na vojenskou správu. Rusko...

Test kočičích kapsiček. I z krmiva za deset korun může zvíře dostat vše

Premium Kočky nám sice někdy připadají mlsné, ale ony jen v miskách hledají to, co jejich tělu prospívá nejvíc: maso plné...

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

Zesnulá královna bude i za stovky let vypadat jako živá, říká balzamovač

Premium Trvající pieta ve Velké Británii za zesnulou královnu Alžbětu II. a vystavení rakve vyvolává mimo jiné řadu otázek...

KOMENTÁŘ: Byly volby referendem? Babiš slaví, ale asi předčasně

Premium Hnutí ANO, na vládní úrovni opoziční, ovládlo komunální i senátní volby. Ale nemá nic vyhráno: o Senát je čeká obtížné...

Hradní kancléř Mynář opět uspěl v Osvětimanech, starostou být nechce

Hradní kancléř Vratislav Mynář (SPOZ) se po čtyřech letech opět dostal do zastupitelstva v Osvětimanech na...

U voleb v Hamru policie zabavila počítač, mohl snímat prostor za plentou

V jedné z volebních místností na Českolipsku zabavili policisté notebook. Mohl totiž snímat prostor za plentou. Případ...

Unikátní mapa iDNES.cz. Podívejte se, jak dopadly volby ve vaší obci i okolí

Čeští občané si po čtyřech letech opět zvolili nové zastupitele ve svých obcích. Průběžné i finální výsledky voleb lze...

Jsem těhotná, potvrdila Agáta Hanychová. Čeká dítě Jaromíra Soukupa

Agáta Hanychová (37) je po čtyřměsíčním vztahu s podnikatelem Jaromírem Soukupem (53) podle informací bulváru těhotná....

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

Kvůli sousedům nemohu v bytě topit. Oni nemají problém, tak nic neřeší

Bydlím v bytovém domě, který spravuje společenství vlastníků. Letos jsem se přestěhovala z bytu číslo 9 do bytu číslo...

Český vynálezce samodofukovací pneumatiky vysoudil 1,6 miliardy

Firma Goodyear & Rubber musí českému vynálezci Františku Hrabalovi zaplatit 65 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun)....

Herní svět je v šoku. Hacker vypustil na internet záběry z nového GTA

Klidnou neděli pro hráče přerušil masivní únik záběrů z chystaného Grand Theft Auto VI. Ačkoliv se oficiálně o hře nic...