Čtvrtek 28. září 2023, Den české státnosti
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 28. září 2023 Den české státnosti

Bavilo mě hledat řešení náročných otázek, říká bývalá soudkyně Tribunálu EU

  13:43
Soudce musí být pokorným sluhou spravedlnosti a práva, nikoli arogantním přikazovatelem. Z evropské úrovně si tedy můžeme vzít respekt k obecným hodnotám spravedlnosti, říká v rozhovoru pro seriál iDNES.cz Inspirativní ženy Irena Pelikánová. Bývalá soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU mimo jiné mluvila o překážkách v justici na evropské úrovni či zájmu Čechů o evropský soud.

Soudkyně Irena Pelikánová | foto:  Dan Materna, MAFRA

Právu se věnujete celý život. Co vás k němu přivedlo?
K právu mě přivedla rodinná tradice – otec, jeho bratr i manžel jeho sestry – všichni byli právníci, ale i moje zájmy. Již od střední školy jsem tíhla k humanitním vědám. Paradoxně mě však otec odrazoval, říkal, že „v této zemi není žádné právo“ a přemlouval mne ke studiu medicíny. Jenže byl rok 1967 a já naivně věřila, že u nás právo bude. Netušila jsem, že budu muset hodně dlouho čekat.

Když se ohlédnete zpětně. Vydala byste se jiným profesním životem?
Asi ano, můj otec měl pravdu, medicína byla a je na politice méně závislá. Ztratila jsem 20 let, než konečně komunistický režim padl. Na druhé straně se mi podařilo nějakým zázrakem zůstat po studiích na právnické fakultě jako interní aspirantka, a za to jsem byla velice šťastná. Bohužel i poměrně brzy po změně systému začala znovu politika pronikat do výkonu právnické profese i tam, kde by tomu tak být nemělo.

Jako soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU jste pracovala zhruba patnáct let. Specializovala jste se na nějakou konkrétní oblast?
Soudce, který přijde k Soudnímu dvoru EU si zpravidla svoji specializaci přinese s sebou. Já jsem si přinesla specializaci na soukromé a obchodní právo a tu jsem neopustila. Jenom jsem prohloubila aspekt unijního práva a vydala se do některých nových oblastí.

Setkávala jsem se jenom s poctivým úsilím

Jak si běžní lidé mají představit Soudní dvůr EU? Co je tam jiného než u českého soudu?
Především je tam jiný mezinárodní a evropský rozměr. Pracujete každý den s lidmi z různých evropských států a se všemi sdílíte obrovské nadšení pro evropskou myšlenku.
Není o tom třeba mluvit, protože se to rozumí samo sebou, všichni si jsou vědomi, jak významná myšlenka to je a že stojí zato pro ni pracovat. Všichni, s nimiž jsem pracovala, byli zapáleni pro unijní právo a byli do něj zcela ponořeni. Takové prostředí je velice motivující. Vždy jsem se setkávala jenom s poctivým úsilím vyřešit věci co nejsprávněji.

Jak se dala takováto skloubit práce s osobním životem?
V mém případě snadno, protože jsem měla již dospělé děti a můj manžel byl v důchodu. Mohli jsme se snadno přemístit do Lucemburku a já se plně věnovala své práci.
V poslední době přicházejí ovšem soudci mladší, pro které je to poněkud náročnější. Musí umístit děti do škol. Většinou ovšem oceňují, že evropská škola, která je v Lucemburku, dává dětem dobré startovní postavení pro budoucí kariéru.

Co vás na práci nejvíce bavilo?
Mě nejvíce bavilo hledat správné řešení náročných právních otázek, které nám denně přicházely na stůl. Měla jsem štěstí, že jsem našla skvělé asistenty, s nimiž bylo takové hledání velmi podnětné. Každý den jsme začínali diskusemi o problémech, které musíme řešit, a nelituji času, který jsme věnovali těmto ranním debatám.
Pokud někdo poctivě vykonává právní profesi, je nestále stavěn před náročné otázky právní teorie, právní logiky, ale také principů, které musí být respektovány.

Co naopak jste na této úrovni považovala za problém či překážku?
Často jsem narážela na problém v senátních poradách, kde se nedařilo vždy dospět ke konsensu, někdy bylo naše stanovisko málo pochopeno. Ale to je asi nevyhnutelné v každé týmové práci. Otázka vzájemného porozumění není jenom problém jazykový, ale mnohem víc je to problém vůle, snahy o porozumění, pochopení argumentů druhého. Kde chybí snaha porozumět, stává se diskuse bezúčelnou.

Soudkyně Irena Pelikánová | foto: Jakub Dospiva

Tam potom rozhoduje jenom většina, ale nikoli argumentované přesvědčení. V řadě případů nedojde k vzájemnému pochopení i v důsledku nedostatku času, nedostatku pozornosti nutné k pochopení problému. To se dotýkám problému, zda je lépe rozhodnout rychle a třeba špatně, nebo později, ale dobře. To je věčné dilema soudní práce.

V mé rodinné tradici je frankofilie

Jak velký rozdíl je soudnictví v Česku a na evropské úrovni? Co musí umět takový soudce navíc?
Národní soudce musí zvládat národní právo, unijní by měl zvládat právo unijní, to je stejné. Unijní soudce musí ale často vykonat exkurzi i do národního práva a nemůže si dovolit ho zkreslit. Národní soudce na druhé straně musí pronikat i do unijního práva, které má před národním právem přednost.
Nezbytné u soudního dvora EU je samozřejmě být schopen komunikovat v pracovním jazyce, tedy ve francouzštině. Leckdy je nedorozumění produktem nedostatečné znalosti francouzského jazyka některých soudců. Nutné jsou i alespoň dílčí znalosti dalších jazyků, zejména angličtiny. Obsah spisu nutno zkoumat v jazyku řízení, není možné ve všech případech žádat o překlady, to by velmi zdržovalo. Tento problém národní soudce zpravidla nemá.

Inspirativní ženy - rozhovory

Ouhrabková: Domácí kvašení je vzpoura proti potravinářskému průmyslu

Dvořáková: Práce konzulky mě nabíjí, je to oddech od advokacie a rodiny

Hrdá: Na začátku jsem chodila brečet na záchod

Čírtková: Vztahové schopnosti v populaci klesají, „ne“ je vidět

Koenigsmark: Nejsem typ na pískoviště, ale chci na Hrad

Chatardová: Slýchám, že jsme malý stát a ničeho nedosáhneme. Není to pravda

Kutnarová: Mrzí mě veřejné narážky, že ženy naplňuje jen vaření a uklízení

Jiřičná: Nechápu, jak se někomu může líbit socialistická architektura

Šmerdová: Ženy do armády patří, sbor nás uznává pro to, co umíme

Bacíková: Říkali mi, že bych byla šťastná, kdybych byla více submisivní

Vondrová: Představa, že špičkový odborník z praxe půjde učit, je mylná

Osako: Japonská kultura má silné základy. Chyběly mi ale emoce a smích

Nerudová: Stereotypy nejde bořit silou, snažím se být ženám inspirací

Havlíčková: Děti jsou můj největší životní projekt

Cenigová: Tři dny jsem se učila zavazovat tkaničky

Šejdová: Menstruace je i mužské téma, říká výrobkyně menstruačních kalhotek Šejdová

Zažímalová: Poslouchala jsem, ať jdu místo práce k plotně

Kijonková: Vždy se můžeme odrazit ode dna, je to pouze na nás

Bradáčová: Práce není jediné životní štěstí. Dejme ženám příležitost

Jak jste se k práci soudkyně u Soudního dvora EU dostala?
Upozornil mě na zahájené řízení tehdejší děkan právnické fakulty profesor Kindl. Neváhala jsem, ačkoli jsme v té době vůbec neznala žádné podmínky spojené s touto prací.

Pracovním jazykem evropského soudu je francouzština. Nebylo to omezující?
Naopak. V mé rodinné tradici je frankofilie, takže jsem i maturovala z francouzštiny, i když jsem poté 20 let nemohla tento jazyk využít. Byla jsem velmi šťastná, že pracuji ve frankofonním prostředí.

Před několika lety jste v jednom z rozhovorů říkala, že Češi se na Evropský soudní dvůr moc neobrací. Změnilo se to?
Bohužel nikoli. Zrovna nedávno jsem viděla statistiku, podle níž za Českou republiku bylo podáno v roce 2021 jenom 6 předběžných otázek. Pro srovnání za Německo to bylo 106, za Polsko 34, za Maďarsko 17, za Bulharsko 58. Tato čísla vypovídají dostatečně o rozdílu v postojích, který je výsledkem soustavné politické protievropské manipulace.

S čím se na Evropský soudní dvůr nejčastěji obracejí Češi?
Předběžné otázky se týkají nejrůznějších oblastí, nelze to jednoznačně charakterizovat, ale brzy lze očekávat, že budou častější i takzvané přímé žaloby v souvislosti se strukturálními fondy.

V jakém stavu je podle vás justice v Česku? Co by si naopak mohla vzít z evropské úrovně?
Domnívám se, že české soudy obtížně hledají hranici mezi nutným a správným výkladem právní normy a kreativitou hraničící s libovůlí. Najít tuto hranici není snadné. Je třeba také přihlížet k celkovému kontextu případu, aby výsledné rozhodnutí bylo spravedlivé i v očích veřejnosti. Jenom tak posílíme obecnou důvěru v právo a justici.
Soudce musí být pokorným sluhou spravedlnosti a práva, nikoli arogantním přikazovatelem. Z evropské úrovně si tedy můžeme vzít respekt k obecným hodnotám spravedlnosti.

Věnuji se psaní a občas přednáškám

V posledních týdnech se spekuluje o zmrazení platů pro soudce. Je to podle vás dobře?
Nikoliv, soudci musí být placeni nezávisle na jakýchkoli politických změnách a výkyvech, jejich nezávislost je zaručena mimo jiné i materiální stránkou jejich postavení, aby nebyli v pokušení podlehnout korupci.

Jak těžké bylo odejít ze soudnictví? Není vám to někdy líto, že již nesoudíte?
Je mi to líto velmi často, ale respektuji, že v 70 letech je čas odejít a přemýšlet.

Čemu se nyní věnujete?
Věnuji se psaní a občas přednáškám. Věnuji se tomu, nač jsem 15 let, ale ani předtím, neměla čas.

Jaký případ vám za dobu kariéry nejvíce utkvěl v hlavě?
Nebyl jenom jeden, ale určitě kartel elektrických spínačů nebo ADR Center a rovněž případy zmrazení fondů fyzických a právnických osob z Íránu.

Ocenila byste více žen v justici?
Nemyslím, že by se mělo rozlišovat podle pohlaví, ale na druhé straně se obávám, že mužská dravost pořád výrazně ovlivňuje obsazování funkcí v justici i jinde. Ženy zpravidla nejsou schopny vyvíjet takový tlak. Příkladů je mnoho.

Na co jste se nejvíce těšila až budete mít volno?
Na to, že konečně budu moci dočítat knížky až do konce a že budu moci soustředěně psát.

V jednom z rozhovorů jste rovněž říkala, že žijete s manželem v Lucemburku. Jak se vám tam žilo? Nechyběla vám Česká republika?
V Lucembursku se nám žilo velmi dobře. Musíte si uvědomit, že jsem denně odcházela ráno do práce a vracela se pozdě večer, někdy i hodně pozdě. Takže na nějaké velké užívání si nebyl čas ani síly. Do Prahy jsme se vraceli několikrát do roka vždy jenom na pár dnů. Postrádala jsem samozřejmě děti i vnoučata, která jsem viděla jenom vzácně.

Po těch letech života v jednom z center Evropské unie. Necítíte se dnes už spíš jako Evropanka než jako Češka?
Cítím se skutečně především jako Evropanka a velmi těžko snáším jakékoli xenofobní a protievropské řeči, na něž u nás dost často narážím. Je mi velmi líto, že se národ dal tak snadno zmanipulovat proti svým vlastním vitálním zájmům.

Jak vy osobně vnímáte protievropské nálady v Česku?
Už jsem vlastně odpověděla – vnímám je nesmírně těžko, dá se říci, až fyzicky. Nechci se stýkat s lidmi, které něco tak zaslepeného hlásají. Nepřesvědčuji je, protože vím, že to není možné, své závěry nestaví na rozumové úvaze.

Studium je náročná životní etapa

Co říkáte na současnou situaci v Česku. Sledovala jste dění i ze zahraničí?
V současné době se poněkud obávám, že síly, které jsem volila, nesplní naše naděje. Koneckonců první akt, s nímž jsem se setkala, byl, že jsem byla odvolána z funkce předsedkyně rady justiční akademie. Přitom se jedná o orgán, který má ryze odborné poslání a na politických změnách nebyl dosud závislý.
Nemyslím, že to je příliš překvapivé, ale není to radostné. Opět se setkáváme se snahou oddálit vstup do eurozóny, přestože nás to staví na periferii EU, a to mne rozesmutní. Lucemburk je pro mne osvěžením, protože tam je Evropa přítomna.

Co byste vzkázala mladým začínajícím právníkům, kteří sní o soudcovské kariéře nebo o práci na Nejvyšším správním soudu? Co byste jim doporučila?
Domnívám se, že rozhodující je být zapálený pro věc, mít touhu prosazovat právo a pomáhat této zemi. Práce musí být radostí a naplněním. Cynický oportunismus a egoismus brání osobnímu štěstí, protože to musí pramenit z práce. Té přece věnujeme naprosto největší část svých životů. Začátek cesty je už na právnických fakultách.
Studium musí být centrálním zájmem, aby student získal profesní kompetenci. Mám dnes dojem, že všichni studenti na fakultách studují dálkově, protože každý má nějaké vedlejší zaměstnání v advokátních kancelářích. Výuky se jich zúčastňuje jenom zlomek.
Již v totalitní době jsme však vždy věděli, že z dálkových studentů zpravidla skuteční právníci nevyrostou. Studium je náročná životní etapa, bez jejíhož úspěšného absolvování stěží může někdo být dobrým soudcem. Jestliže tedy studenti nechodí na přednášky a navíc často ani nečtou učebnice a nahrazují je jakýmisi amatérskými excerpcemi na internetu, zbavují se sami možnosti dosáhnout později vysoké odborné úrovně.

Inspirativní ženy

Seriál iDNES.cz

Inspirativní ženy, které se rozhodl představit projekt portálu iDNES.cz, jsou silné, pevné v názorech a jdou si za svým. Jsou vidět a slyšet ve veřejném prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti. Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata, která o úspěchu mohou rozhodovat - píle, platové podmínky, rodina, ale i diskriminace, sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost. Otevřené rozhovory jsou základem našeho projektu. Statistika je neúprosná, pořád je jen zlomek rodin, ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž. Tedy je rodina v dnešní době překážkou a jak skloubit děti a kariéru, kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám, ale pevně věříme, že vás Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou.

Autor:

Sexuální pracovnice jsou tolerantní, ale paničky z nich nebudou, říká expertka

Hana Malinová

Seriál Vysokoškolská pedagožka Hana Malinová si během „boomu“ sexuálních služeb v 90. letech řekla, že...

Pařížskou dohodu psali muži. Pohled žen chybí, říká vyjednavačka v OSN

Romana Jungwirth Březovská

Seriál Klimatická krize postupuje a státy nedělají dost. Podle Romany J. Březovské, která se účastní...

Netrápím se věcmi, které nezměním, říká odbornice na roztroušenou sklerózu

Neuroložka a vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky...

Seriál Při studiu medicíny se rozhodovala, zda zasvětit svou profesní dráhu imunologii, nebo neurologii....

Rebelství proti stereotypům mě nakoplo k hvězdné kariéře, říká fyzička Falk

Kateřina Falk

Seriál Nemístná poznámka učitele na gymnáziu ji nakopla ke hvězdné kariéře. Přestože ji na úvodní hodině...

V pozici ombudsmanky se učím za pochodu, říká advokátka Špondrová

Právnička a ombudsmanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Špondrová.

Genderové problematice se socioložka a advokátka Pavla Špondrová věnuje už téměř dvě dekády....

Je to kulturní válka, řekl Benda ke sňatkům stejnopohlavních párů v Rozstřelu

  • Nejčtenější

Z oběšené partyzánky udělal Stalin mučednici. Ale možná ji udali Rusové

Seriál Přestože zemřela před více než osmdesáti lety, její jméno zná v Rusku dodnes každý. Řeč je o sovětské partyzánce Zoje...

Vranskou podřízli, nejspíš rotmistr Pěkný s milenkou, zjistilo nové šetření

Případ vraždy Otýlie Vranské, jejíž rozřezané tělo bylo nalezeno ve dvou kufrech ve vlacích, ze září 1933 je po letech...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Thriller s obilím eskaluje. Zbraně už vám nedáme, vzkazuje Polsko Ukrajině

Diplomatické přestřelky kvůli embargu na obilí značně vyhrotily vztahy mezi Polskem a Ukrajinou. A premiérovi Mateuszi...

Země se pohnula, vzala s sebou švédskou dálnici s auty i okolními budovami

Sesuv půdy způsobil v noci na dnešek v západním Švédsku nedaleko Göteborgu na důležitém silničním tahu do Norska...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Větroplavec skočil z letadla, křídlo mu useklo hlavu. Pilota soudí za zabití

Skok nad jihofrancouzským venkovem Nicholasi Galymu nevyšel. Chtěl si užít dlouhý let ve wingsuit kombinéze, ale hned...

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Při výchově sourozenců nejde být úplně spravedlivý, vysvětluje psycholožka

Premium Do pracovny za ní chodí rodiče, kteří tápají ve výchově ratolestí, řeší komplikované vztahy sourozenců či výchovu...

Jsme firma na zážitky. Ředitel Sparty Křivda o Priskem i novém stadionu

Premium Dodnes ho zabolí nohy, když si vzpomene, jak hrála Sparta naposledy v Edenu. V loňském derby dostala takovou...

Za smrt Kellnera na Aljašce zřejmě mohl pilot. Neměl dobrý výcvik, píše úřad

Pravděpodobnou příčinou nehody vrtulníku, při níž v roce 2021 na Aljašce zahynul český miliardář Petr Kellner a další...

KOMENTÁŘ: Prezident Pavel a historická křivda. Vrátí se Lichtenštejnům majetky?

Premium Prezident Petr Pavel při návštěvě USA lehce naťukl téma starého sporu mezi Českem a rodem Lichtenštejnů o jejich...

„Hejtři“ zůstali doma. Šifrovanou komunikaci bych nepoužil, řekl Rakušan za běhu

Běhání nabírá mezi politiky na oblibě. Po prezidentu Petru Pavlovi se pro něj rozhodl také ministr vnitra Vít Rakušan....

Vláda schválila nákup 24 amerických stíhaček F-35. Bude to stát 150 miliard

Vláda Petra Fialy schválila nákup 24 amerických nadzvukových letounů F-35. První letouny budou hotovy v roce 2029, kdy...

Kojenecké lahvičky, které šetří přírodu? Vyzkoušejte je s námi zdrama!
Kojenecké lahvičky, které šetří přírodu? Vyzkoušejte je s námi zdrama!

Jestli máte doma malé miminko a zároveň je pro vás důležitá starost o naši planetu, pak rozhodně otestujte nové kojenecké lahve NUK For Nature s...

Já vím své, říká modelka Taťána Kuchařová k třetí svatbě Brzobohatého

Taťána Kuchařová (35) zavzpomínala na své dětství i dospívání v Opočně a popsala své aktuální plány do budoucna....

Jiří Paroubek se potřetí oženil, expremiér si vzal bývalou poslankyni ČSSD

Po opožděné páteční oslavě svých 71. narozenin se bývalý premiér Jiří Paroubek o víkendu oženil, tentokrát už potřetí....

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Žiju se ženou, přiznala farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká

Farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká (37), která zaujala televizní diváky v soutěži...

Toxická laguna v Rumunsku pohlcuje vše živé. Katastrofa není daleko

V té krajině není nic lidského, a nebýt věže kostela, která ční z bahnité hmoty, ani by tu nic přítomnost člověka...