Otevt popis
Zavt popis

f SSD Jan Hamek (vlevo) a premir a f hnut ANO Andrej Babi na sjezdu MKOS v Praze (27.4.2018)


Autor: TK