Pátek 3. prosince 2021, svátek má Svatoslav
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pátek 3. prosince 2021 Svatoslav

Pieta, divadlo i akční výbory. Jaký byl 28. říjen za T. G. M., Husáka či Havla

  12:22
Masaryk dával ve svých vystoupeních 28. října důraz na národní jednotu, Beneš si říjnové oslavy připomínal i během svého exilu v Británii. Odklonění od prvorepublikových tradic přišlo až s komunismem. Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt se ohlíží za tím, jak státní svátek pojímali jednotliví prezidenti.

Vladislavský sál Pražského hradu je připraven na slavnostní předávání státních vyznamenání. (28. října 2019) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Státní svátek 28. října je byl v době svého ustanovení za první republiky koncipován jako nejdůležitější den v roce pro připomínku zrodu státu. Dodnes ho provází řada slavnostních aktů, při kterých jsou připomínány tradice a symboly bohaté národní minulosti a zmiňována jména velkých osobností, které spojujeme se zásadními dějinnými událostmi.

Je to den oslav i piety, vzdání holdu minulosti i zamyšlení nad budoucností. Občané České republiky jako celek jsou v některých chvílích pořadu oslav symbolicky zastoupeni svými nejvyššími zvolenými představiteli (například při kladení věnců na znamení uctění památky všech, kteří položili své životy za svobodu a zachování naší země).

Čestné první místo při těchto aktech vrcholné státní reprezentace vždy náleželo (a stále náleží) prvnímu občanovi – tedy prezidentu republiky. Nabízí se tak otázka, jaký vztah měli naši prezidenti k 28. říjnu a jak vypadali jejich povinnosti ve slavnostní den v průběhu posledních sta let?

Tomáš Garrigue Masaryk

Jeden z hlavních aktérů událostí, které vedly k vyhlášení samostatnosti Československa v roce 1918. Po celou dobu výkonu prezidentského mandátu byl vnímán jako ztělesnění tohoto historického kroku. Dějinná personifikace se později proměnila v ustálenou legendu.

Tomáš Garrigue Masaryk na jedné z vyjížděk v Lánech

Tomáš Garrigue Masaryk na jedné z vyjížděk v Lánech

Oslavy státního svátku se hned zpočátku koncentrovaly právě na osobu prezidenta Masaryka. Školní mládež tak na slavnostních shromážděních recitovala básně, které mu byly dedikovány, zatímco učitelé v rámci přednášek vyzdvihovali jeho důležitý přínos pro věc republiky a občanstvo se mu symbolicky zavazovalo slibem vlastenecké loajality.

28. říjen 1919, Pražský hrad

A jak vypadal prezidentův 28. říjen?

 • 10:30 přijetí členů diplomatického sboru 
 • 11:00 setkání s představiteli vedeni Poslanecké sněmovny a Senátu
Masaryk při této příležitosti pronesl k zákonodárcům projev, v němž mimo jiné zaznělo:

"Pánové, nebudu vás zdržovat dlouhými úvahami. Tento den byl důvodem dost, aby člověk zpytoval své svědomí, aby zkoumal, co jsme vykonali a co jsme si přáli. Každý rozumný politik a státník dělá to dnes sám. Ujišťuji vás, že mám pocit povinnosti hodně silný - povinnosti k práci pro mír - mír doma i za hranicemi, mír národní a sociální. Znám naše úkoly jako znáte je vy. Rád budu pracovat a jsem jist, že součinností s vámi dojdeme vítězství také doma." (Svobodné slovo, archiv, říjen 1919)

 • 11:30 audience členů vlády 
 • 13:00 slavnostní recepce pro pozvané hosty
 • večer: účast na slavnostním představení opery B. Smetany “Dalibor“ v Národním divadle

Masaryk dával ve svých vystoupeních 28. října důraz na národní jednotu, připomínku oběti těch, kteří za svobodu svých spoluobčanů položili život a povzbuzení k pracovitosti a disciplinovanosti při dalším budování státu.

Prezidentský post se v Masarykově podání stal středobodem státních oslav civilních i vojenských. Působil otcovsky vlídně a spolehlivě i profesorsky přísně a apelativně.

28. říjen 1927, Pražský hrad

 • 10:00 přijetí předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Senátu a předsedy vlády 
 • 10:30 přijetí představitelů armády
 • 11:00 slavnostní pochod 4 500 vojáků přes Hradčanské náměstí a Pražský hrad
 • 11:30 setkání se zahraničními vojenskými přidělenci a důstojnickým sborem československé armády
 • 12:00 přijetí členů diplomatického sboru 
 • 13:00 audience předsedy Národní rady
 • odpoledne odjezd z Prahy do Lán

Celá země mohla prostřednictvím tisku sledovat prezidentův program ve sváteční den do nejmenšího detailu. Jednalo se vlastně o vzorové nastavení prezidentských povinností, z nichž některé přetrvaly až do současnosti (například přijímání cizích diplomatů, vojenské přehlídky a slavnostní recepce na Pražském hradě), zatímco od jiných se postupem doby upustilo (například slavnostní představení v Národním divadle).

Z hlediska státní tradice je důležité, že právě Masaryk inicioval vznik Řádu Bílého lva a stál tak u zrodu státních vyznamenání Československé republiky. Ze všech našich prezidentů jich udělil bezkonkurenčně nejvíce.

28. říjen 1934, zámek Lány

"Vzhledem na rekonvalescenci presidenta republiky byly oficiální oslavy státního svátku letos v Lánech a jejich rozsah poněkud omezen." (Svobodné slovo, archiv, říjen 1934)

 • 09:30 přijetí předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Senátu a předsedy vlády

"Předseda vlády Malypetr odevzdal panu presidentovi ve vkusných kožených deskách objemný svazek pozdravných adres štafet Ústředí lig čsl. motoristů, jejich skupin a jejich členstva, kteréž projevuje sympatie československé armádě a ohlašuje organisování sbírky jednoho milionu Kč, který do roka a do dne má býti sebrán a věnován na motorisaci naší armády." (Svobodné slovo, archiv, říjen 1934)

 • 13:00 audience předsedy Národní rady
 • odpoledne: procházka a vyjížďka do okolí zámku v Lánech

Edvard Beneš

Nástupce T. G. Masaryka pokračoval v započatých prezidentských tradicích svátečního dne. Po roce 1937 je ještě rozšířil o pietní akt položení věnce k hrobu prezidenta Osvoboditele. Byl stoupencem velkých veřejných oslav 28. října, při kterých byla prezentována republika coby silný a rozvíjející se stát.

Před sedmdesáti lety zemřel prezident Edvard Beneš

Tělem i duší diplomat staré školy tak neváhal použít aranžmá svátečního dne k utužení mezinárodního spojenectví. V říjnu 1936 v Praze přivítal na státní návštěvě rumunského krále Carola II. a korunního prince Michaela, aby jim během třídenního programu na velkolepých akcích ukázal předválečné Československo v tom nejlepším světle.

Význam říjnových oslav připomínal ale i později - ať už během svého exilového působení ve Velké Británii za 2. světové války, nebo i po návratu do vlasti po jejím skončení. 28. října 1945 byl navíc symbolicky potvrzen v úřadu prezidenta.

Emil Hácha

I když si udržoval určitý odstup od kultu prvního československého prezidenta, měl vůči němu velkou míru respektu. Sám se ujal prezidentského úřadu pouhý měsíc po 20. výročí říjnových událostí roku 1918 (tedy 30. 11. 1938).

Oslavy státního svátku v pozici hlavy státu v podstatě nezažil. Brzy po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byl totiž 28. říjen jako státní svátek i jako památný den zrušen.

Masarykovské tradice sice nemohl zachovávat veřejně, ale jejich symbolika pro něho váhu bezesporu měla. Na zámku v Lánech tak například přikázal zachovat úmrtní pokoj zakladatele československého státu v původním stavu a zámecká správa za jeho „prezidentování“ tolerovala a přehlížela fakt, že ve výroční den vzniku republiky se na Masarykově hrobě objevovala záplava květin (od roku 1941 byl přístup k hrobu z rozhodnutí německých okupantů zakázán).

Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný

Prezidenti komunistické éry se plně podřídili požadované linii odklonění se od prvorepublikových tradic oslav 28. října. Význam svátku byl záměrně umenšován. Klement Gottwald ve svých projevech pravidelně zdůrazňoval význam a přínos jiných historických událostí, a i jinak se vůči původnímu státnímu svátku vymezoval.

28. říjen byl v 50. letech oslavován jako den znárodnění a v roce 1951 přišel o postavení státního svátku a byl nahrazen 9. květnem. Prezidenti republiky se proto již neúčastnili ani pietních aktů, ani nevystupovali v roli hostitelů slavnostních recepcí.

28. říjen 1949, Pražský hrad

 • přijetí předsedy a delegace Národního shromáždění
 • přijetí předsedy vlády a jeho náměstků
 • přijetí delegace Komunistické strany
 • přijetí delegace armády
 • přijetí doyena diplomatického sboru a diplomatických zástupců spojeneckých států
 • přijetí zástupců Akčních výborů Národní fronty
 • přijetí delegace hlavního města Prahy
 • přijetí 21 vyhodnocených zástupců pracujících

Ludvík Svoboda

Stál v čele země v roce 1968, kdy se na mnoha místech spontánně připomínalo 50. výročí vzniku Československa.

K oslavám 28. října měl díky vlastní historické zkušenosti osobní vztah. Z jeho chování byla patrná úcta k tradici i symbolice první republiky (například k legionářskému odkazu).

Gustav Husák

Vládnoucí strana a její představitelé – včetně prezidenta – připomínali 28. říjen, který v roce 1975 přestal být dnem pracovního klidu a stal se pouze významným dnem, aby byl o 13 let později opětovně prohlášen za státní svátek, pouze v oficiální linii událostí vztahujících se k tomuto datu: vznik republiky v roce 1918, akty znárodnění v roce 1948 a přijetí zákona o federaci v roce 1968. V roce 1988 byla však opětovně uctěna památka prvního prezidenta položením v věnců na jeho hrob v Lánech. Prezident nicméně veřejně při této příležitosti nevystupoval.

Václav Havel

V počátku jeho prezidentského mandátu dostaly oslavy státního svátku 28. října novou podobu. Ustálilo se schéma aktivit prezidenta republiky tento den i předávání státních vyznamenání. Prezident sám věnoval pečlivou pozornost organizaci i detailu prezentace (například uspořádání Vladislavského sálu pro slavnostní ceremoniál). Obnovily se mnohé historické tradice a symboly.

Prezident Václav Havel vyhlásil rozsáhlou amnestii při svém prvním novoročním...

Prezident Václav Havel

Václav Klaus

Jeho dvě prezidentská období provázely respekt a úcta k oslavám 28. října. Pokračoval v udržování i rozvíjení tradice při slavnostních a pietních aktech. Nechal rozšířit vojenský ceremoniál v Národním památníku na Vítkově a ustálil podobu pietního aktu položení věnce k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Velký důraz kladl na projev v úvodu slavnostního večera předávání státních vyznamenání, který adresoval národu.

Miloš Zeman

Schéma „prezidentského dne“ 28. října převzal většinově po svých předchůdcích. Drobné změny provedl jen v organizaci setkání s diplomaty nebo v pojetí výběru vyznamenaných osobností.

Vladislavský sál Pražského hradu je připraven na slavnostní předávání státních...

Slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále (28. října 2019)

Autor: pro iDNES.cz

Navržená vláda Petra Fialy

Předseda vlády: Petr Fiala, ministr vnitra: Vít Rakušan, ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš, ministr zemědělství: Zdeněk Nekula, ministr financí: Zbyněk Stanjura, ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek, ministr školství: Petr Gazdík, ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka, ministryně obrany: Jana Černochová, ministr spravedlnosti: Pavel Blažek, ministr průmyslu a obchodu: Jozef Síkela, ministr dopravy: Martin Kupka, ministr zahraničí: Jan Lipavský, ministryně životního prostředí: Anna Hubáčková, ministr kultury: Martin Baxa, ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek, ministr pro legislativu: Michal Šalomoun, ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová.

Protilátky bych uznával, ale s omezenou platností, říká imunolog Stříž

 • Nejčtenější

Znovu je tu nouzový stav. Babiš chce povinné očkování lidí nad 50 let

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek začal v Česku platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů na návrh ministra...

Zeman je v ÚVN s covidem. Zavoral: Dostane protilátky, nákaza je z Lán

Prezident Miloš Zeman se vrátil se do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Sanita s hlavou státu dorazila před 19:30....

Ze Zemana si utahují dál. I z Schillerové v latexu. Flégr na ptáka odpověděl

Jmenování předsedy ODS Petra Fialy novým premiérem, při kterém byl nakažený prezident Miloš Zeman izolován ve skleněné...

Očkovat se? Přes vaše mrtvoly. Na Letné tisíce lidí protestovaly proti opatřením

Asi tři tisíce lidí se sešly v neděli odpoledne v Praze na Letné, aby protestovaly proti vládním covidovým opatřením....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

První země hlásí 100 % očkovaných. Dávku mají všichni od 3 let věku

Spojené arabské emiráty oznámily, že v zemi dostalo první dávku vakcíny proti covidu-19 už sto procent z těch, kdo...

Blogera připravil lajdáctvím o nohu, další zranil. Za nehodu dostal podmínku

Premium S podmínkou na pět let odešel od soudu čtyřiačtyřicetiletý Moldavan. V červenci 2019 způsobil na obchvatu Chrudimi...

Přes víkend zemřou všichni z JIP. Sestra vypráví o práci v době covidu

Premium Markéta Svobodová, hlavní sestra z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, stojí spolu s dalšími šesti kolegyněmi z...

Android Auto a CarPlay v každém autě. Poradíme vám, jak na to

Premium Chcete používat oblíbenou navigační aplikaci na displeji v autě místo telefonu? Přečtěte si, jak to udělat a neutratit...

 • Další z rubriky

Za Babišem přišel ozbrojený muž. Policie ho zpacifikovala, řekl premiér

Premiér v demisi Andrej Babiš ve čtvrtek večer ve videu na Facebooku řekl, že se ho měl ve středu pokusit napadnout...

Zemanovo samoděržaví. Kandidáti na ministry jsou servilní, zní kritika

Prezident Miloš Zeman hovoří v Lánech s jedním kandidátem na ministra za druhým a ti si poté před novináři pochvalují,...

Hubáčková u Zemana odmítla kanál Dunaj - Odra - Labe, podpořila jádro

Kandidátka lidovců na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková se při návštěvě prezidenta Miloše Zemana postavila...

Do tři čtvrtě roku třetí dávku, jinak bez certifikátu. Čtvrtá není vyloučená

Sledujeme online Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je...

Zákeřná rakovina endometria. Jaké jsou varovné příznaky?

O rakovině děložního čípku se hovoří často, už proto, že je jí možné předejít očkováním. Ženské orgány však může...

Žena u porodu dítěte kamarádky zjistila, že ho má s jejím manželem

Osmadvacetiletá Hailey Custerová z Arizony zažila nepříjemný šok, když pomáhala přivést na svět dítě nejlepší...

Divadlo stahuje představení. Autor trvá na černošském herci, Sokol nestačí

Obsazením černošského herce si nově podmiňuje britský autor Martin McDonagh inscenování své hry Ujetá ruka (Behanding...

Ve StarDance předčasně skončil Mirai Navrátil

Ještě před sobotním večerem StarDance je jasné, že se s taneční soutěží musí rozloučit zpěvák Mirai Navrátil. Vyšel mu...

Silná sluneční bouře může uvrhnout do tmy celé kontinenty, varuje vědkyně

Koronavirová pandemie nám ukázala, že nejsme na podobnou krizi připraveni. Podle amerických vědců bychom na tom byli...