Dvacet let změnilo rétoriku i brýle v novoročních projevech

  6:09aktualizováno  6:09
Na Nový rok zazní dvacátý projev prezidenta po pádu totality. Od řeči, kterou vedl před 21 lety Gustáv Husák, se bude v řadě ohledů lišit. Za roky od sametové revoluce se změnila nejen rétorika a kulisy, ale třeba i brýle na prezidentských nosech. Připomeňte si projevy od Husáka po Klause.

Poslední tři páni Pražského hradu - Gustáv Husák, Václav Havel a Václav Klaus | foto: Koláž iDNES.cziDNES.cz

Posledních třináct novoročních projevů před revolucí se dalo chronologicky seřadit snad jen podle počtu dioptrií na brýlích Gustáva Husáka.

Ani poslední Husákův projev z 1. ledna 1989 nenapovídal, že Československo prochází přestavbou, kterou se lživě zaklínal šéf KSČ Milouš Jakeš a o které mluvil prezident také ve svém projevu.

Novoroční proslovy symbolizovaly starožitné hodiny, jejichž ručička se musela přetáčet, kdykoliv se Husák přeřekl a požádal o přerušení natáčení.

O rok později proběhla novoroční revoluce. Kulisu nově tvořil skromný sekretář se slovníky, zůstaly jen sešikované masivní televizní mikrofony. Po dlouhé době nezaznělo v uvítání "vážené soudružky a soudruzi", nýbrž jen "milí spoluobčané". Nový prezident Václav Havel měl také výrazně slabší brýle.

"Čtyřicet let jste slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž – jak naše země vzkvétá, kolik dalších milion tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni..." řekl Václav Havel a úvodní pasáž zakončil dnes už proslulým konstatováním, že naše země nevzkvétá.

Na rétoriku Havlova předchůdce dal ale v roce 2005 vzpomenout zatím poslední český prezident Václav Klaus, když konstatoval:

"V loňském roce se v naší zemi vybudovalo mnoho věcí, postavily se nové silnice, nadjezdy a podjezdy, obytné domy a supermarkety, školy i hotely, což je jistě dobře, ale my neméně dobře víme, že to – samo o sobě – lidské štěstí nezvyšuje."

Klaus byl ale rovněž tím, kdo do projevů vnesl další změnu. Už jeho první, zhruba desetiminutové vystoupení v roce 2004 se vysílalo živě a prezident před kamerou stál.

Jakým tématem prezident otevře rok 2010, bude jasné už zanedlouho. Projev odvysílají na Nový rok od 13. hodiny ČT1, Nova, Prima a Český rozhlas, vzápětí ho nejdete také na stránkách iDNES.cz

Připomeňte si projevy za posledních 21 let

(Fotky lze zvětšit kliknutím.)

Novoroční projev prezidenta Gustava Husáka v lednu 1989.1989 - Gustáv Husák: o náročnosti přestavby
"Drazí spoluobčané, vážené soudružky a soudruzi. Na prahu nového roku 1989 vás všechny srdečně zdravím jménem nejvyšších politických a státních orgánů i jménem svým." To byla asi nejkonkrétnější a nejsrozumitelnější část posledního Husákova projevu.

Následovala lavina ideologických frází: "Kriticky a náročně jsme posoudili cestu, kterou jsme minulého roku prošli v politickém životě, v přestavbě hospodářství a společnosti... Uvědomujeme si složitost přestavby... Je to dlouhodobý proces, který vyžaduje vysoce odpovědný přístup řídících orgánů."

Na závěr Husák ještě jednou oslovil spoluobčany. "Z celého srdce zdravíme bratrský sovětský lid, národy dalších socialistických zemí, všechny přátele Československa ve světě. Ať vzkvétá naše vlast - Československá socialistická republika."

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1990.1990 - Václav Havel: Naše země nevzkvétá
Havlův první projev byl inventurou stavu Československa po čtyřiceti letech komunistické vlády. Nastínil vizi, co bude nutné udělat pro demokratické fungování státu. "Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem..."

1991 - Václav Havel: Je to horší, než jsme čekali
"Dědictví minulých desetiletí je horší, než jsme mohli tušit," oznámil Havel. Promluvil v den, který byl označen za počátek rozsáhlé reformy komunistického hospodářství. Rok 1991 bude podle Havla rokem velké zkoušky. "Nesmíme ztratit naději, neboť kdybychom ji ztratili, ztratily by tyto zkoušky v našich očích jakýkoli smysl. Bylo by to pak pouhé strádání."

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1992.1992 - Václav Havel: Udržíme stát?
"Zatím si vedeme dobře," tvrdil na adresu transformace Havel počátkem roku 1992. Zmínil se však také o odstředivých tendencích Slováků. "Hledáme nový, lepší a vskutku spravedlivý model své vlastní státní existence a soužití našich národů," řekl tehdy. Aniž mohl tušit, že je to poslední novoroční řeč československého prezidenta.

Novoroční projevy předsedy parlamentu Milana Uhdeho a předsedy vlády Václava Klause v lednu 1993.1993 - Země bez prezidenta, řečnil šéf parlamentu Uhde a premiér Klaus
Václav Havel před koncem roku 1992 abdikoval a Česká republika byla v první den své samostatnosti bez prezidenta. Na Pražském hradě se ale sešla "nová" Poslanecká sněmovna složená z dosavadních členů České národní rady.

Promluvil předseda Sněmovny Milan Uhde a premiér Václav Klaus. Uhde konstatoval, že rozpadu Československa nebylo v silách politiků zabránit. Klaus zmínil ve svém projevu tři momenty, které budou předurčovat budoucnost ČR - realizaci ekonomické reformy, obnovu soupeření a spolupráce politických stran a duchovní obnovu společnosti.

"Musíme společně usilovat o vytvoření takového státu, který dá občanům nejen svobodu a příležitost, ale i pocit jistoty a bezpečí pro jejich každodenní život," řekl český premiér.

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1994.1994 - Václav Havel: Většina změn provedena
Havel se v roce 1993 stal opět prezidentem, tentokrát prvním českým. Za největší úspěch označil, že republika dokázala udržet tempo hospodářské transformace a prokázalo se, že postup byl správný. Připomněl také význam občanské společnosti. "Většina základních změn v českém hospodářství je provedena, transformaci hospodářství je proto možné považovat už za nezvratnou," prohlásil prezident.

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1995.1995 - Václav Havel: Stále nemáme Senát
Prezident poukázal na nenaplnění české ústavy, zejména pokud jde o neexistenci Senátu. "Naše úcta k ústavě, kterou jsme si sami dali, je stále nevalná". Úkolem doby je podle prezidenta postupné vytváření ucelenější představy o ekonomické identitě a budoucnosti České republiky. "Skutečným motorem této vize musí být názor, jakým státem chceme být a jak chceme žít."

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1996.1996 - Václav Havel: Nevolte zlo
Nejdůležitějším cílem bylo podle prezidenta v nadcházejícím roce "upnout všechny síly k pěstování lepšího mravního klimatu". Nikdo si prý nesmí myslet, že "tržní ekonomika znamená právo libovolně se obohacovat na úkor jiných". Havel vyjádřil naději, že lidé v parlamentních volbách podpoří strany ochotné pokračovat v transformaci země.

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1997.1997 - Václav Havel: Tváří v tvář smrti
Prezident si přál, aby skončil čas vzájemného osočování a účelového obviňování, jež provázelo volby v uplynulém roce. Připomněl loňské úmrtí své manželky Olgy a svou operaci plic. Řekl, že se dvakrát ocitl tváří v tvář smrti. "Oba tyto zážitky jsem vnímal jako výzvy k novému a daleko hlubšímu zamyšlení o světě, o sobě samém, o záhadném řádu našeho bytí."

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1998.1998 - Václav Havel: Všichni k volbám!
Havel vyzval občany k "odpovědné" účasti v mimořádných parlamentních volbách, které vyvolal předčasný pád vlády Václava Klause. "Sám sobě i nám všem nejlépe pomůže ten, kdo bude pozorně sledovat politické dění, všímat si jednotlivých politiků i stran a posléze bude volit vskutku odpovědně, aby jeho hlas dostali ti, kteří to myslí nejpoctivěji."

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 1999.1999 - Václav Havel: Zdi kolem nás
Na prahu roku, ve kterém si země připomínala deset let od pádu komunistického režimu, hlava státu kritizovala čecháčkovství, malou sebedůvěru, ale i neúctu k lidským právům, rasismus a nerespektování kulturních odlišností, kvůli nimž ve společnosti vznikají nové zdi. Havel tak narážel na problém Matiční ulice v Ústí nad Labem. "Podivné zdi se začaly vynořovat i v politice jako barikády, mobilizace, semknuté šiky, disciplinovaná hnutí." - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 2000.2000 - Václav Havel: Nejen globalizace
Prezident na přelomu tisíciletí připomněl bezohledné ničení planety, rozmach organizovaného zločinu a terorismu a krátkozrakou světovou tržní ekonomiku zneužívající chudé státy. Řekl, že česká politika a každodenní život se sobě navzájem odcizují a že se v obou rozmáhá neúcta k právním a morálním pravidlům. "Zkusme dát konečně své zemi jasný, dlouhodobý a obecně srozumitelný program, takový program, který by odpovídal nárokům nadcházejícího věku," žádal Havel. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 2001.2001 - Václav Havel: Morálka nadevše
V době, kdy vrcholila krize v České televizi, se prezident postavil na stranu vzdorujících zaměstnanců ČT. Chválil občany, že nezapomínají na morálku. "Společnost je protkána hustým předivem jevů a vztahů jasně svědčících o jejím mravním cítění a schopnosti etického soudu". Zastal se anonymních občanských spolků, nadací a sdružení. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 2002.2002 - Václav Havel: Pozor, koho volíte!
"Česká republika vstupuje do důležitého roku několika voleb, ve kterých se bude rozhodovat o tom, zda bude v zemi otevřená občanská společnost, anebo se bude náš společenský systém zvolna uzavírat tak, až nakonec o tom nejpodstatnějším bude rozhodovat vždycky jen totéž poměrně úzké bratrstvo." Prezident stranám doporučil, aby občanům jasně řekly, kdo je jejich kandidát na funkci prezidenta. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Havla v lednu 2003.2003 - Václav Havel naposledy: Rozchod se Slováky byl správný
Poslední Havlův novoroční projev byl mimořádně smířlivý. A přinesl jedno překvapení. Havel, jinak dlouholetý zastánce společného státu Čechů a Slováků, poprvé připustil, že rozpad federace před deseti lety byl správným krokem. Mrzelo ho ale, že občané nerozhodovali v referendu. Česká republika je po deseti letech své existence důvěryhodnou a respektovanou demokracií, zhodnotil její první prezident. K volbě svého nástupce uvedl: "Věřím, že se jím stane člověk moudrý, otevřený a odpovědný, který bude tvořivým partnerem politické reprezentace." - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2004.2004 - Václav Klaus: revoluce v pojetí projevu
Nástup Václava Klause znamenal několik změn v ustáleném rituálu. Stál a vysílalo se živě, navíc projev nepřenášela jen veřejnoprávní média. Nový prezident mimo jiné varoval, že s blížícím se vstupem do EU skončí formální svrchovanost Česka. Republika by podle něj po patnácti letech svobody už také neměla své nezdary svalovat na minulost. "Patříme k té šťastnější části světa, měli bychom to vědět a vážit si toho," řekl Klaus. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2005.2005 - Václav Klaus: na Nový rok nepřál, jen nabádal
Klaus přidal další novinky. Byl ještě stručnější než napoprvé, navíc občanům do nového roku nic nepopřál. Pouze nabádal, co dělat.  "Nechť jsou předmětem našeho snažení obyčejné, lidské, konzervativní, trochu tradicionalistické, a proto neideologické cíle. Zdůrazněme úctu k rodině, dětem a stáří." Přenos projevu navíc poprvé zajišťovala televize Nova, a ne veřejnoprávní ČT.  - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2006.2006 - Václav Klaus: Jděte k volbám
Po čtyřech letech bylo opět před volbami do Sněmovny. Prezident vyzval občany, aby v červnu přišli volit poslance a nenechali se zmást mediálním vystupováním politiků. Měli by se zajímat o jejich důvěryhodnost a myšlenky. Klaus také kritizoval byrokracii a nadprodukci zákonů. "Za dva a tři čtvrtě roku svého prezidentství jsem dostal k podpisu téměř 350 zákonů, což si můžeme představit i tak, že každý třetí den vznikl nový zákon," řekl. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2007.2007 - Václav Klaus: o studené občanské válce
Klaus v čase vládní krize vyzval k hledání jednoty a vůle k reformám. Situaci v Česku přirovnal ke studené občanské válce. Neřekl ale přímo, jak chce řešit více než půl roku trvající povolební pat. "V první části loňského roku byla vláda paralyzována blížícími se volbami, v druhé polovině roku neexistencí mandátu od Poslanecké sněmovny. Skutečné vládnutí to nebylo ani v jednom případě," usoudil prezident. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2008.2008 - Václav Klaus: Chci přispět k pokračování dnešní doby
V posledním novoročním projevu před volbou hlavy státu si prezident nepřímo řekl o prodloužení mandátu. Současnost v něm nazval nejlepší dobou v historii země. Věřil, že máme předpoklady k tomu, aby dobrá léta pokračovala. "Chtěl bych vás ubezpečit, že za sebe pro to udělám všechno, co bude v mých silách," slíbil. - více o projevu zde

Novoroční projev prezidenta Václava Klause v lednu 2009.2009 - Václav Klaus: odpůrce EU zval k volbám do europarlamentu
Česko začalo předsedat Klausem nemilované Evropské unii, ale projev neměl zásadně konfrontační tón. Prezident vyzval Čechy k účasti ve volbách do europarlamentu. "Chceme přispět k tomu, aby byla Evropská unie prostorem skutečně demokratickým, prostorem, kde je politické rozhodování co nejblíže občanovi, kde je každý politik nucen se občanovi zodpovídat a kde může být politik účinně kontrolován. Proto máme zájem na takovém uspořádání Unie, které by tuto demokratickou kontrolu umožňovalo," uvedl Klaus. Velkou pasáž věnoval i ekonomické krizi a nutné solidaritě. - více o projevu zde


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Soud definitivně osvobodil policistu, který autem zastavil motorkáře

Policista Šimon Vaic je viněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti kvůli...

Policista Šimon Vaic, který čelil obžalobě kvůli tomu, že zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu autem v roce 2017,...

Útočník na pódiu pobodal starostu Gdaňsku, ten na následky zranění zemřel

Starosta Gdaňsku Pawel Adamowicz při vystoupení na charitativní akci (13. ledna...

Na starostu polského Gdaňsku zaútočil během nedělního večera muž s nožem. Stalo se tak při charitativní akci, kdy...

Drsná vražda čerpadlářky. Postřelili ji skrz dveře a nechali vykrvácet

Čerpací stanice u Nelahozevsi ve středních Čechách je po vraždě opět v provozu....

Čerpadlářka, kterou zabili v prosinci na benzince v Nelahozevsi dosud neznámí pachatelé, se podle zjištění MF DNES...

Policie dopadla údajné vrahy čerpadlářky v Nelahozevsi

Dům ve Vojkovicích na Mělnicku, kde policisté zadrželi podezřelého z vraždy...

Policie zadržela dva podezřelé z vraždy čerpadlářky z Nelahozevsi. Informaci iDNES.cz potvrdil policejní mluvčí Zdeněk...

Aktivisté zůstávají uvnitř Kliniky, exekutor proto vyklízení odložil

Aktivisté z Kliniky na pražském Žižkově neopustili budovu ani po uplynutí...

Správa železniční dopravní cesty s pomocí exekutora začala vyklízet Kliniku na pražském Žižkově, kterou protiprávně...

Další z rubriky

Zásah proti pašerákům tabáku bylo jen cvičení, hájí se vojenské komando

Zásahová jednotka celní správy

Elitní vojáci asistovali celníkům při náročné sledovací akci na Olomoucku, která se týkala vietnamských pašeráků...

Silnice na Boží Dar je opět otevřená, do města už jezdí autobusy

Silnice vedoucí do Božího Daru pokryl sníh, dopravu ztěžuje i silný vítr....

Silničáři po několika dnech otevřeli silnici I/25 na Boží Dar a dále na státní hranici s Německem. Do krušnohorského...

Husté sněžení a silný vítr stále komplikují dopravu, na horách hrozí laviny

Hasiči v Karlovarském kraji odstraňovali stromy popadané v důsledku sněhu a...

Kalamitní počasí i v úterý ráno komplikuje dopravu. Platí výstraha před silným větrem a novou sněhovou pokrývkou, v...

Najdete na iDNES.cz