Pátek 30. září 2022, svátek má Jeroným, Ráchel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 30. září 2022 Jeroným, Ráchel

DOKUMENT: Projev Miloše Zemana k státnímu svátku 28. října

  22:22
Miloš Zeman v projevu na Pražském hradě citoval Johna F. Kennedyho, Edvarda Beneše i Tomáše Baťu. Zdůraznil tradice a kořeny české společnosti a pokáral Evropskou unii za „přebyrokratizovanost“. Celý prezidentský projev si můžete přečíst níže.

Vážený pane prezidente Klausi, vážená paní Klausová, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Ústavního soudu, excelence, dámy a pánové, setkáváme se jako každý rok, abychom při příležitosti státního svátku ocenili práci těch, kdo pomohli České republice a jejím občanům.

Při takové příležitosti si vždy připomínám slova Johna Kennedyho: „Neptej se, co tvoje země může udělat pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zemi.“ A všichni dnes vyznamenaní své zemi různým způsobem a v různých profesích pomohli.

Přesto ale existuje jakýsi společný jmenovatel skupiny vyznamenaných, který je spojuje. Minulý rok byla takovým společným jmenovatelem statečnost a odvaha. Jistě si vzpomenete, jak jsme medailí za hrdinství ocenili čin šestnáctiletého chlapce Petra Vejvody, který svůj život obětoval, aby zachránil svoji spolužačku. Podobně dnes budeme oceňovat muže, který se dokázal postavit v Uherském Brodě teroristickému útoku.

Ale když jsem přemýšlel nad společným jmenovatelem dnes vyznamenaných, našel jsem jiné téma. Tím tématem je tradice naší společnosti. Chcete-li poetičtější příklad, pak kořeny, protože společnost můžeme do jisté míry připodobnit ke stromu, kde hloubka jeho kořenů dává tomuto stromu životodárnou sílu a naopak strom, který má kořeny slabé nebo vyvrácené, může těžko odolávat vnějším tlakům.

Připomínám slova Edvarda Beneše, který po mnichovské zradě použil obdobnou analogii, když řekl: „Koruna našeho stromu je poněkud osekána, ale když sestoupíme ke kořenům, strom opět po čase vyraší novými ratolestmi“. Dovolte mi, abych se pokusil o jakési etapy české státnosti nebo v minulosti československé státnosti právě na příkladě dnes vyznamenaných.

Sláva na Hradě

Zeman ocenil piloty RAF, Duku i Hůlku

Začnu legionáři. Jsem velmi rád, že mohu odevzdat státní vyznamenání předsedovi Obce legionářské, třebaže je to samozřejmě už příslušník nové generace legionářů. Generace, která bojovala v zahraničních misích proti vnějšímu nepříteli, proti mezinárodnímu islámskému terorismu. A dovolte mi, abych v této souvislosti připomněl, že to byly právě československé legie, které bojovaly ve Francii, v Itálii a zejména v Rusku, kde dokonce na konci první světové války ovládaly transsibiřskou magistrálu.

Připomínám to proto, protože Masaryk v hovorech s Karlem Čapkem připomíná, že právě tyto naše legie v Rusku byly silným argumentem pro uznání nezávislosti Československa. Nezapomeňte prosím, že původních 14 bodů Woodrowa Wilsona předpokládalo pouze autonomii našich zemí v rámci rakouskouherské říše. A tento posun do značné míry způsobily, spíše než krásná slova, právě naše legie. Takže z toho vyplývá závěr, že nezávislost a svoboda se vytvářejí i udržují také ozbrojenou silou.

Druhý, či spíše druhá z vyznamenaných, zase navazuje na jiný kořen a jinou tradici naší státnosti, a to na sokolské hnutí. Jsem rád, že mohu předat vyznamenání představitelce sokolského hnutí, která se významnou měrou podílela na obnově sokolského hnutí u nás. Sokolové již před první světovou válkou tvořili páteř českých společenských organizací, které pomáhaly k národnímu sebeuvědomění a jejich význam se objevil i v roce 1919, kdy se zbraní v ruce bránili vznikající Československo před maďarskou invazí na Slovensku. Během první republiky pak Sokolové nesmírnou měrou přispěli k národní hrdosti. Například formou všesokolských sletů.

Maršál i elitní stíhač RAF. Řád bílého lva dostali čtyři váleční hrdinové

Nyní mně dovolte, abych přešel ke třetí tradici a tou je tradice boje proti nacismu. Dnes vyznamenávám nejvyšším vojenským řádem, Řádem bílého lva první třídy, veterána druhé světové války, který je žijícím účastníkem paradesantního výsadku Platinum v protektorátě a já obdivuji, že v 94 letech je stále pln zdraví a životní svěžesti. Pane generále, blahopřeji Vám. Nu a samozřejmě, že stejně tak jsou vyznamenáni i další, bohužel už in memoriam, kteří bojovali například v britském letectvu Royal Air Force a jeden z nich se dokonce stal maršálem britského letectva.

Pominu teď období, kde jsem formou vyznamenání panu faráři Toufarovi, ale také poslednímu politickému vězni Pavlu Wonkovi, věnoval pozornost v minulosti. Temné období komunistické totality. A zmíním pouze jednoho vyznamenaného, který byl v roce 1968 filozofickým představitelem obrodného reformního procesu pražského jara. Filozofa Karla Kosíka. Mnozí z vás jsme četli jeho skvělou knihu Dialektika konkrétního a Karel Kosík je reprezentantem těch, kdo dokázal spojit osud intelektuála s osudem politika.

Přejdu nyní k roku 1989. Někdy se říká, že revoluce požírá své děti. Je to ještě horší. Revoluce na některé své děti prostě zapomíná. A právě proto je mi ctí předat in memoriam vyznamenání Valtrovi Komárkovi.

PŘEHLEDNĚ: Kdo dostal medaili od Zemana

Jedné z tváří listopadové revoluce a především nesmírně laskavému, tolerantnímu a moudrému člověku. Byl jsem u něho v nemocnici, když umíral a uvědomil jsem si, jak výrazná osobnost v něm odchází. Nebyl jsem sám, oproti různým fámám, pracovníkem předrevolučního Prognostického ústavu, ale Valtr Komárek v této organizaci dokázal vytvořit tolerantní prostředí, jak pro zastánce levicových, tak pravicových názorů. Příkladmo pro Miloslava Ransdorfa, i pro zde přítomného Václava Klause. Tolerance a smysl pro humor, jakož i laskavost nejsou politikům příliš vlastní a o to více bychom si jich měli vážit.

A nyní mně dovolte, abych zmínil tradici, která je vlastně nejhlubší a nejdelší. Jak Masaryk říkával sub specie aeternitatis, z hlediska věčnosti. A je to tradice křesťanství a křesťanských hodnot. Tradice, která spojuje evropské národy, je vlastní i českému národu. Moji předchůdci vyznamenávali české kardinály.

Jsem rád, že v této tradici mohu pokračovat a že dnes mohu odevzdat nejvyšší státní vyznamenání arcibiskupovi pražskému a primasi českému. Dovolte mně v této souvislosti jen jednu poznámku, protože jak jste si zajisté všimli, ve svému projevu se často vracím k Masarykovi jako k inspiraci našich dějin. I velký politik se někdy může mýlit. Vzpomeňte na polemiku Tomáše Garrigua Masaryka s Josefem Pekařem. Masaryk doufal, že se podaří vytvořit jakýsi oblouk mezi českobratrstvím a novou evangelickou církví, založenou na ideji osobního boha a Pekař ve své polemice s ním byl daleko blíže skutečnosti.

Když jsem se nedávno setkal s papežem Františkem, řekl mi krásnou větu: Církev je služba. A já bych si nesmírně přál, aby ve společnosti, kde je stále mnoho nemocných, mnoho trpících a mnoho umírajících, aby v této společnosti byla i církev takovou významnou službou úzce spolupracující se státem.

Sešlost v podhradí

Bradyho ocenili rektoři, tleskalo mu zaplněné Staroměstské náměstí

Blížím se k závěru, protože předposlední tradicí je naopak malý a slabý kořínek, který vlastně vzniknul v roce 2004 našim vstupem do Evropské unie, ale který v této společnosti se pomalu zapouští. A zde bych chtěl za spolupráci při tomto vstupu velmi poděkovat bývalému evropskému komisaři Günteru Verheugenovi, který odvedl obrovskou práci pro Českou republiku, nehledě na jeho pomoc při řešení rakousko-českého konfliktu ohledně nukleární energetiky. Lieber Günter, lieber Freund, herzlich willkommen in Prag, und mein herzlichster Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Freundschaft.

Pokud jde o Evropskou unii, narážíme na kontrapozici snu a skutečnosti. Evropský sen, tak jak byl předveden například Jeanem Monnetem nebo Jacquesem Delorsem, je hoden pozornosti. Je to sen Evropy zahrnující nezávislé suverénní národní státy, které hledají své společné zájmy například v oblasti zahraniční nebo obranné politiky.

Není to sen přebyrokratizované Evropské unie. Není to sen Evropské unie, která svým demokratickým deficitem je stále více a více vzdalována občanům. A já pevně věřím, že někdo v nové generaci evropských i našich politiků myšlenku tohoto velkého snu zdvihne a oprostí ji od chyb, které se v budování Evropské unie v minulosti odehrály.

Nu a nyní už se blížím k závěru a tímto závěrem je tradice, o které se téměř nemluví. Je to tradice baťovského podnikání. Politici se mě často ptají, proč uděluji tak často vyznamenání úspěšným podnikatelům. A já to dělám právě proto, že základem našeho hospodářského růstu je práce těchto podnikatelů. Nikoliv práce tunelářů.

Jeden z vyznamenaných vybudoval svoji rodinnou firmu z nuly a nyní má 5 500 zaměstnanců. Jaký je to kontrast proti firmě, která zkrachovala s 12 000 zaměstnanci, protože její tehdejší vlastník byl buď totálně neschopný, nebo naopak všehoschopný. Myslím si, že bych mohl pokračovat, zmínil bych například to, že Baťa nikdy nenazýval své zaměstnance zaměstnanci, ale vždy spolupracovníky.

A to je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl udělit státní vyznamenání i úspěšnému odborovému předákovi ve Škodě Auto Mladá Boleslav, který dokázal spolu s dalšími prosadit, že průměrná mzda v tomto podniku je 40 000 korun měsíčně. Abych zchladil vaše případné nadšení, chtěl bych upozornit, že je to minimální mzda v sousedním Německu. Takže máme ještě co dohánět.

Samozřejmě, že bych mohl probrat i další vyznamenané a omlouvám se, že pro nedostatek času k tomu dojde až při předávání vyznamenání. Ale přesto bych rád závěrem řekl, že mezi nimi je rozličná struktura profesí. Někdo zpívá, někdo rodí děti, někdo hraje, někdo podniká, jak už jsem řekl. Máme tam tři vynikající diplomaty a málokdy se stává, že diplomati bývají oceňováni, že pane ministře zahraničí.

Stejně tak tam máme, snad poprvé dva úspěšné komunální politiky. Starosty Plzně a Vsetína z první republiky a tak bych mohl pokračovat dál a dál, ale to už by byl příliš dlouhý výčet. Na závěr, protože jsem zmínil Tomáše Baťu, mi dovolte, abych vám odcitoval jedno jeho heslo, které se příliš často necituje, neboť je velmi kruté a někteří by řekli až urážlivé. To heslo zní: Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš. A já bych chtěl poděkovat všem dnes vyznamenaným, že svým životem prokázali, že to umějí.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Autor:

Komunální a senátní volby 2022

Komunální volby se konaly 23. a 24. září. Ve stejném termínu bylo i první kolo voleb do třetiny Senátu. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 30. září a 1. října.

  • Nejčtenější

Holubice míru, host z AfD i Ortel. Proti vládě demonstrovaly desetitisíce lidí

Desítky tisíc lidí protestovaly na Václavském náměstí v Praze proti vládě Petra Fialy. Požadovaly její demisi a 10....

Je sečteno. ANO má velká města, zabojuje o Senát. Prahu a Brno drží strany SPOLU

Sledujeme online V komunálních volbách dominují nezávislí kandidáti. Sedmnáct z 27 statutárních měst ovládlo ANO, strany koalice SPOLU...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Až to Putin zmáčkne. Západ se chystá na ruský jaderný útok na Ukrajině

Premium Rusko má přibližně dva tisíce taktických jaderných zbraní a v posledních dnech prudce vzrostly obavy, že by je...

Visingr: Putin může padnout každým dnem, čelí obřímu tlaku nacionalistů

Rozstřel Rusové sice válku proti Ukrajině podporují, ale sami válčit nechtějí. Svědčí o tom problémy, s nimiž se potýká ruská...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Unikátní mapa iDNES.cz. Podívejte se, jak dopadly volby ve vaší obci i okolí

Čeští občané si po čtyřech letech opět zvolili nové zastupitele ve svých obcích. Průběžné i finální výsledky voleb lze...

Sověti ozářili Richarda Nixona radioaktivitou. Jeho agenti to zastavili trikem

Premium Při návštěvě v Sovětském svazu Richard Nixon sice přátelsky hovořil se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v takzvané...

Test kočičích kapsiček. I z krmiva za deset korun může zvíře dostat vše

Premium Kočky nám sice někdy připadají mlsné, ale ony jen v miskách hledají to, co jejich tělu prospívá nejvíc: maso plné...

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

Zvýší se příspěvek na mobilitu, záchranáři budou moci jít do důchodu dřív

Poslanci podpořili zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené. Příspěvek na mobilitu pro handicapované...

KOMENTÁŘ: Kdo dá Síkelovi ránu z milosti? Průšvihy Starostů slízává ODS

Premium Poslední eskapáda ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely v duchu pohádkového „odvolávám, co jsem odvolal“ podtrhla...

Starostové v Liberci otočili. Do koalice půjdou s druhým hnutím ANO

V Liberci se na koalici dohodlo vítězné uskupení Starostové pro Liberecký kraj (SLK), TOP 09 a KDU-ČSL s druhým hnutím...

Stanjura vyzval k úsporám. Jeho kolega Jurečka navrhl utratit o 7 miliard víc

Změnu státního rozpočtu na letošní rok, která by zvýšila schodek o 50 miliard na 330 miliard korun, projednávali ve...

RECENZE: Pro Pokáče byla O2 arena příliš velkým soustem

Z hlediska návštěvnosti skončil koncert písničkáře Pokáče v O2 areně maximálním úspěchem - pár hodin před začátkem...

Přístroje zjistily výbuchy u Nord Streamu. Úmyslný čin, tvrdí Švédsko

Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy, a to v místech, kde z plynovodu Nord...

Příběh Marty: Syn si přivedl domů přítelkyni, je to líná špindíra

Se synem jsme měli vždycky hezký vztah. Naším společným plánem bylo, že jednou s námi zůstane žít v našem domě v...

Slovensko vře kvůli cenám elektřiny. Největší výrobce hrozí bankrotem

Největšímu výrobci elektřiny na Slovensku, společnosti Slovenské elektrárne, se příčí dodávání elektřiny slovenským...

Mrazivá noc bez spánku a výstup na skálu. Soukalová promluvila o ztracení

Moderátorka Gabriela Soukalová (32) vyrazila na dovolenou v italském Livignu se svým přítelem Milošem a dcerkou...