Úterý 11. května 2021, svátek má Svatava
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Úterý 11. května 2021 Svatava

Otec u porodu je kontrola. Porodnice zneužívají své moci, říká advokátka

  19:06aktualizováno  20:23
Přítomnost blízké osoby u porodu má zásadní význam. Její zákaz zvýšil porušování práv rodiček ze strany porodnic. Tvrdí to advokátka Adéla Hořejší, která v rozhovoru pro iDNES.cz uvedla, že se na ni v posledních dnech začaly obracet ženy, které si stěžují na násilný nástřih hráze při porodu nebo na systémovou separaci dětí.

Advokátka Adéla Hořejší. | foto: MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu večer uvedl, že přítomnost otců u porodu bude od čtvrtka opět povolena. „Shodli jsme se s odborníky, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37 °C a porod proběhne v samostatném pokoji. Jsem za všechny rodiče moc rád,“ napsal na Twitteru.

Rozhovor vznikal v době, kdy zákaz přítomnosti blízkých osob u porodu ještě platil. 

Ombudsman Stanislav Křeček nedávno pronesl, že přítomnost otce u porodu není základní lidské právo, ale je to jen možnost. Co na jeho výrok jako právnička říkáte? 
S veškerou úctou, které jsem vůči panu Křečkovi schopna, musím souhlasit s jeho postojem prezentovaným již během kandidatury, tedy že k lidským právům nemá co říci. Svými výroky se jen zařadil do dlouhé fronty mužů, kteří poučují ženy o tom, jak mají rodit a co mají u porodu prožívat.

Ombudsman vzal své zástupkyni agendu otců u porodu. Šetřit to nebudu, řekl

Je podle vás přítomnost blízké osoby u porodu základním lidským právem?
Je výrazem základního lidského práva na ochranu rodinného a soukromého života a práva na život a zdraví, neboť přítomnost blízké osoby má zásadní vliv na průběh a výsledek porodu. Je třeba poukázat na to, že jde o právo ženy na doprovod. Právo otce být u porodu má jinou povahu i intenzitu, ačkoli se obsahově prolínají. Zásah do práva ženy na volbu okolností porodu může vést i k projevům nelidského a ponižujícího zacházení. V porodnickém systému jsme nyní svědky toho, jak je lidskoprávní ochrana křehká, pokud není dostatečně v lidech zvnitřněná, a jak právo může rychle padnout a nastoupí destrukce, libovůle a násilí.

Takže ani vzhledem k současné situaci nepovažujete zákaz blízké osoby na porodním sále za přiměřený?
Z mého pohledu se jedná o nepřiměřený, neproporcionální a krutý zásah, který je v rozporu i se všemi současnými odbornými doporučeními v souvislosti s pandemickou situací. Jak WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn.red.), tak mezinárodní organizace porodních asistentek a porodníků zdůrazňují, že ženy mají mít u sebe osobu blízkou a že je to jednoznačným přínosem, benefity výrazně převažují minimální rizika. Současně také apelují na vlády, aby zajistily v této době ženám maximální bezpečí, respekt a dodržování jejich práv při porodu. Česká republika se vydala opačnou cestou a je třeba ještě poukázat na to, že restrikce není ani nijak odůvodněná, což je také postup v rozporu s ústavními pravidly.

Zákaz otců u porodu

 • Plošný zákaz blízkých osob u porodu začal platit 18. března jako jedno z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru. Některé porodnice s nařízením nesouhlasily, jiné přestaly otce k porodu pouštět ještě před plošným zákazem. 
 • Zákaz vyvolal bouřlivé diskuze nejen mezi nastávajícími rodiči. Proti nařízení vznikla i petice, která má přes 40 tisíc podpisů, k opatření se vyjadřovali i někteří porodníci.
 • Rezonoval také spor o to, jestli je přítomnost otce u porodu základní lidské právo, či nikoliv. Podle ombudsmana Stanislava Křečka je to jen možnost, podle dalších právníků je nařízení nepřiměřené a porušuje lidská práva.
 • Zákaz skončí ke středeční půlnoci, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Otec však bude muset mít roušku, teplotu nižší než 37 stupňů Celsia a porod proběhne v samostatném pokoji. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zákaz zdůvodnil tak, že vyšel vstříc žádostem některých porodnic.
Nehledal jiné, mírnější cesty, jak zajistit bezpečí všech, potřeby rodících žen a dětí pak pominul zcela. Nepoměřoval všechna práva, která jsou ve hře, ani se neřídil odbornými doporučeními. Nátlak navíc učinily porodnice, které přítomnosti doprovodu kladou překážky i v nepandemických dobách. Sama mám několik klientek, které se s porodnicí soudí, neboť jim byla přítomnost partnera u porodu znemožněna.

Někteří odborníci ale argumentují tím, že se snaží chránit nemocniční personál. Chápete i jejich důvody?
Všichni jsme nyní konfrontováni s vlastními obavami o zdraví a život a jeho kvalitu, nás i našich blízkých, často i s obavami ze smrti. Zdravotníci a všechny profese, které poskytují služby lidem a dotýkají se jejich osudů, mají tyto obavy znásobeny ještě jejich strachem. Nesou tak skutečně velkou zátěž, pro kterou mám úplné pochopení. Porodnické násilí ovšem není možné legitimizovat strachem zdravotníka, s tím empatii projevit nemohu.

Jsou ale i porodnice, které se rodičkám snaží i v této době vyjít co nejvíce vstříc. 
Ano, jsou i cenné příklady dobré praxe. Je řada jednotlivců uvnitř systému, kteří se snaží zaběhnuté pořádky aktivně měnit. Je jím například přednosta Fakultní nemocnice v Ostravě Ondřej Šimetka, který byl jedním z prvních, kdo u nás odmítl separaci dětí a podpořil nepřetržitý kontakt ženy se svým dítětem po porodu. A i v této nevšední situaci od počátku zohledňuje potřeby a bezpečí rodících žen, poukazuje na význam a smysluplnost blízké osoby u porodu a kvalifikovaně informuje o míře rizik různých možností. Současně nabízí řešení, jak zajistit bezpečí všech přítomných osob.

Porodnice porušují práva žen

Hovořila jste o násilí na ženách v porodnicích. Jak ho definujete?
Je to termín, který v sobě zahrnuje poměrně širokou škálu špatného zacházení se ženami během poskytování porodnických služeb. Jde o zacházení, které ženám způsobuje fyzickou i psychickou bolest, často s dlouhodobými či trvalými následky. Psychologové o porodních zraněních hovoří i jako o transgeneračních traumatech, tedy se přenášejí dál. Takové jednání má různou intenzitu. Může jít o manipulaci zdravotníků k jimi preferované volbě. Například ženě říkají: „Maminko, teď miminko odneseme, abyste si odpočinula.“ Nebo nerespektují volby ženy a neposkytnou informace, což ženu připraví o kontrolu. Může jít dokonce o podoby hrubého násilí, jako je mrzačení pohlavních orgánů – o nedobrovolnou sterilizaci či nástřih.

Opravdu k němu i v dnešní době dochází?
Poslední dny se prakticky nezabývám ničím jiným než stížnostmi žen na to, jak je s nimi v porodnicích zacházeno, jak masivně jsou porušována jejich práva. Dochází například k násilnému držení na zádech, přivazování nohou, nástřihům proti vůli žen nebo systémové separaci dětí. Některé porodnice si současnou situaci vyložily jako bianko šek pro svévoli a zneužívají své moci nad tím, že rodící žena je prakticky bezbranná a bez blízké osoby, které důvěřuje. Největším problémem je stále separace dětí, někde i mnohahodinová. Vzít ženě, která právě porodila, její dítě, je násilí v čisté podobě. Nemá jediný zdravotní benefit a představuje zásadní riziko pro psychické i fyzické zdraví obou. Navíc v aktuální epidemiologické situaci je dítě ještě vystaveno riziku nákazy od personálu.

Adéla Hořejší

 • Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 • Jako advokátka se specializuje na ochranu lidských práv, zdravotnické právo s důrazem na práva pacientů a rodinné právo.
 • Je členku Pracovní skupiny k porodnictví při Úřadu vlády ČR.
 • Zastupuje ženy, které se staly obětmi porodnického násilí. 
 • V trestním řízení zastupovala porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou.
 • Vedla spor se státem o domácí porody před Evropským soudem pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice. 

Na vás jako advokátku se obrací hlavně ty ženy, které byly u porodu s něčím nespokojené. Je tedy podle vás násilí na ženách v porodnicích běžným jevem?
Praktiky, které spadají pod definici porodnického násilí, jsou často rutinní normalizovanou součástí porodnické péče, zdravotníci se jich tedy mohou dopouštět i neúmyslně, prostě proto, že se to tak dělá. Zažité zvyklosti je obtížné měnit, ale není to nemožné. Česká republika je pro tuto praxi již mnoho let kritizovaná mezinárodními organizacemi. Zejména na ni soustavně poukazují zprávy OSN, které opakovaně vyzývají stát k nápravě a reformaci celého systému porodnické péče. Rovněž Evropský soud pro lidská práva vyzval stát k úpravě systému tak, aby odpovídal poznatkům vědy a ochraně lidských práv. Ministerstvo zdravotnictví bohužel ponechává tyto apely bez povšimnutí.

V diskuzích jsem četla úvahy některých žen, že než aby rodily v nemocnici bez partnera, zvolí i třeba na poslední chvíli domácí porod. Dokážete popsat, v jaké situaci jsou dnes ženy před porodem?
Těhotné ženy, kterých je u nás téměř sto tisíc, jsou v této chvíli ve skutečně obtížné situaci. Jde o zranitelnou skupinu, která potřebuje ochranu. Navzdory důrazným výzvám mezinárodních odborných i lidskoprávních organizací vůči státům, aby se zaměřily na rodící ženy a dodržování jejich práv v době krize, zůstávají jejich potřeby spíše bagatelizovány a marginalizovány. I náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula řekl, že nerozumí tomu, proč právě příslušné opatření vzbudilo takový rozruch. Nevím, kolik žen je v krizovém štábu vlády, ale zjevně tam výše uvedená optika chybí. Ženy se tak dnes mohou rozhodnout pro porod doma, kde je jejich autonomie zachovaná. Nicméně mnoho žen se doma necítí bezpečně a chtějí mít během porodu přítomného lékaře. Současně tu jsou ženy, které doma rodit nemohou pro zdravotní kontraindikaci. Jsou tedy odkázány na to rodit v porodnici, kde zůstanou samy a v nejistotě.

Porodníci zneužívají svého mocenského postavení

Jakou roli má otec u porodu kromě toho, že působí jako podpora rodičky?
Otec u porodu či osoba blízká má zásadní význam, její role je i sociální a kontrolní. Odpírání přítomnosti osoby blízké rodící ženě je jedním z typických projevů porodnického násilí, jak o něm mluví i zpráva OSN. Rodící žena je již z podstaty svého postavení ve velmi zranitelné pozici. A pokud přijde o ochranu a jistotu bezpečí, tak to nejen komplikuje porod, ale zdravotníci mohou zneužít svého mocenského postavení, k čemuž ihned po vyhlášení příslušného omezení také došlo. Systém, který ani ve standardní situaci není nastaven tak, aby respektoval práva a potřeby rodících žen a dětí, ve chvílích krize agresi spíše prohloubí.

Otec u porodu není lidské právo, říká ombudsman. Ale je, oponují právníci

Víte o tom, že by byl v nějaké další vyspělé zemi plošný zákaz blízkých osob u porodu?
Nevím o jiné evropské zemi, nejen v tomto držíme smutný unikát. Ono to také odporuje aktuálním vědeckým doporučením pro porodnictví v souvislosti s pandemií. Naopak se rodící ženy často v důsledku nepřítomnosti jejich partnera u porodu potkají s více zdravotníky než běžně, a to ohrožuje na zdraví je. Rolí státu je podle mého chránit zdraví žen a dětí při zachování respektu k jejich právům, nikoli naplňovat potřeby jedné zájmové skupiny, která má snadný přístup na ministerstvo zdravotnictví. V současné situaci také naplno vyhřezl systémový problém českého porodnictví, který je také předmětem mezinárodní kritiky.

Jaký?
Stát brání samostatným porodním asistentkám ve výkonu povolání. Státy s funkčním porodním systémem, jako třeba Dánsko, Německo nebo Švédsko, se mohly opřít o porodní asistentky jako primární poskytovatelky péče, která má navíc individuální a kontinuální charakter. Ženy tedy rodí v porodnici, doma nebo v porodním domě se svou porodní asistentkou a další lidé nejsou potenciální nákaze vystaveni, epidemiologická rizika jsou snížena na minimum. Porodní asistentka pak o ženu a dítě pečuje i během šestinedělí.

Zaorálek: Jsem přesvědčen, že Jan Hamáček měl na mysli dobro lidí v České republice

 • Nejčtenější

Nejproočkovanější země světa zavádí tvrdá opatření. Covid mají i očkovaní

Premium Na Seychelách vyskočil součet všech případů za více než rok pandemie v posledních třech dnech o třináctinu. Problém je...

Dítě spolykalo syrové fazole a po výplachu žaludku zemřelo, lékaře stíhají

Státní zastupitelství podalo obžalobu na lékaře pro usmrcení z nedbalosti. Podle vyšetřovatelů je odpovědný za smrt...

Lidé mohou od 10. 5. venku odložit roušku. Otevřou obchody i další služby

Rozvolňování protikoronavirových opatření pokračuje. Lidé budou moci od 10. května venku odložit roušku a kromě obchodů...

Slepce v doprovodu dcery zabil kamion, ženu viní z usmrcení z nedbalosti

Z usmrcení z nedbalosti obvinili policisté ženu, která loni v březnu v centru Plzně vstoupila spolu se svým nevidomým...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Anonym pohrozil útokem na školku. Policie má poplach, neví na kterou

Policie se zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školu. O kterou přesně jde, zatím úřady nevědí....

Pochvaly bych výrazně omezil, víc berou než dávají, vysvětluje psycholog

Premium Stále více čelíme nezdravému tlaku, abychom byli úspěšnější a výkonnější. Jak budovat zdravé sebevědomí? Jak správně...

Opakovaný výstup na osmitisícovku může urychlit demenci, říká neurochirurg Beneš

Premium Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých...

Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet

Premium Otestovali jsme devět služeb televize přes internet. Vybrali jsme ty, které můžete používat s libovolným poskytovatelem...

 • Další z rubriky

Nerozhoduje rychlost, ale 23 kritérií, brání se MMR kvůli dotování nemocnic

Projekty evropského programu REACT-EU na podporu zdravotnictví a snížení dopadů pandemie covid-19 budou úřady posuzovat...

Mizerně odůvodněné, řekl soud a opatření státu k pozitivně testovaným zrušil

Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví ohledně povinnosti pozitivně testovaných zaměstnanců a...

Za oslavu na střeše arcibiskupství dostal šéf prezidentovy ochranky pokutu

Za účast na oslavě na střeše Arcibiskupského paláce padla pokuta. Tu dostali šéf prezidentovy ochranky Martin Baláž a...

Zeman se setkal s Benešovou. Šlo o pravidelné setkání, sdělila ministryně

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Na Twitteru to bez...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Výchova šokem: policie vytáhla čumila z auta, aby si prohlédl mrtvolu

Na německé dálnici A3 v Hesensku v neděli zahynuli při dopravní nehodě dva mladí lidé, muž ve věku 35 let na místě,...

Své důchodové konto si nehlídal. Dostane tak od státu nižší penzi

Kontrolujete si pravidelně své důchodové konto, které vede Česká správa sociálního zabezpečení. Hlídejte si také, zda...

Havlové je po očkování špatně. Nerada jsem se podřídila celku, napsala

Dagmar Havlová (68) se fanouškům na sociálních sítích svěřila s tím, že jí momentálně není dobře. Po první dávce...

Největší realitka chystá hromadné aukce bytů. Ceny zvýšíme o statisíce, tvrdí

Společnost M&M Reality začíná ve čtvrtek streamovat aukce svých nemovitostí. Největší tuzemská realitní kancelář tím...

Udělal chybu, bude pykat, říká moderátorka Křížková o manželově trestu vězení

Modelka a moderátorka Lucie Křížková (36), rozená Váchová, se na Instagramu svěřila s překvapivou novinkou z osobního...