Pátek 15. ledna 2021, svátek má Alice
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pátek 15. ledna 2021 Alice

Pravidla aukce pěti fotografií Magazínu DNES
(dále jen "Aukce")

I. Úvodní ustanovení

 1. Předmětem Aukce je pět fotografií známých osobností (Tereza Voříšková, David Svoboda, Pavlína Němcová, Ondřej Brzobohatý a Vica Kerekes) od fotografky Nguyen Phuong Thao, které vyšly v Magazínu DNES dne 3. ledna 2013.
 2. Organizátorem Aukce je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen "Organizátor").
 3. Aukce bude probíhat 16. ledna 2013 na internetových stránkách provozovaných organizátorem, které jsou zpřístupňovány veřejnosti pod doménou www.idnes.cz/aukce.
 4. Cílem Aukce je prodej pěti fotografií z Magazínu DNES. Výtěžek aukce půjde na konto nadačního fondu Dětský úsměv, který pomáhá dětem z Dětského centra při Thomayerově nemocnici v Praze 4. Číslo účtu pro dar: 572187093/0300, variabilní symbol 777.
 5. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je platně zaregistrována v muj.idnes.cz a která má plnou způsobilost k právním úkonům.
 6. Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svůj návrh.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit.

II. Průběh Aukce

 1. Aukce pěti fotografií budou zahájeny organizátorem dne 16. ledna 2013 v 9:00 zveřejněním základní ceny na internetové stránce na adrese uvedené v článku I. odst. 3.
 2. Po zveřejnění základní ceny dle předchozího odstavce mohou Účastníci Aukce posílat Organizátorovi své závazné návrhy ceny převyšující tuto základní cenu, a to prostřednictvím formuláře na internetových stránkách  www.idnes.cz/aukce. O pořadí nabídek se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě údajů uvedených v registračním formuláři muj.idnes.cz. Pokud se registrační údaje ukáží být nepravdivými či pro Aukci nepostačujícími, Organizátor takový návrh z Aukce vyřadí. Jinak návrh s označením Účastníka uveřejní na stránkách Aukce.
 3. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více návrhů, přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší.
 4. Návrhy může Účastník posílat v průběhu dnů, kdy Aukce probíhá, a to kdykoliv během trvání Aukce. Ukončení Aukce řeší článek II., odstavec 5.
 5. Konec jednotlivých aukcí je naplánován dne 16. ledna 2013 v tomto pořadí: fotografie "Ondřej Brzobohatý a Petr" v 15:00, fotografie "Vica Kerekes a Sára" v 15:20, fotografie "David Svoboda a Anežka" v 15:40, fotografie "Pavlína Němcová a Ondra" v 16:00 a fotografie "Tereza Voříšková a Hana". Jestliže některý z Účastníků přihodí v posledních třech minutách před uplynutím tohoto limitu, Aukce se automaticky prodlouží o další tři minuty. Když další z Účastníků tuto nabídku přebije, Aukce se znovu prodlouží o další tři minuty, a to až do doby, kdy poslední nejvyšší nabídku nikdo nepřebije po dobu tří minut. Teprve potom Aukce končí a vítězem se stává Účastník, který přihodil nejvyšší částku.
 6. Organizátor do 10 dnů po ukončení Aukce vyzve vítěze Aukce, tedy Účastníka, který podal návrh s nejvyšší cenou, k zaslání vydražené částky na účet nadace Dětský úsměv.
 7. V případě, že vítěz Aukce nezaplatí cenu za vydraženou fotografii ve sjednané lhůtě, může Organizátor vyzvat druhého, popř. dalšího v pořadí k zaplacení ceny, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší Organizátorovi.

III. Osobnostní práva Účastníků

Účastí v Aukci každý Účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny vítěze Aukce, popř. Účastníka, který v souladu s ustanovením článku II. odst. 6 získá jednu či více fotografií, ve sdělovacích prostředcích, zejména však v deníku MF DNES a na internetovém portálu iDNES.cz, a to i za účelem propagace Organizátora s tím, že Účastník zároveň souhlasí s tím, aby Organizátor (popř. pro něj třetí osoby) pořizoval a dále za výše uvedeným účelem šířil jeho projevy na zvukových a obrazových záznamech. 

IV. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách stránkách www.idnes.cz/aukce.

Imunolog v Rozstřelu: Navrhl jsem zavřít dobrovolníky do hotelů a promořit je