JAK SE HROUTIL KOMUNISMUS
CHRONOLOGIE 9.11.89 - 10.12.89

Čtvrtek 9. listopadu
-
Hodinu před půlnocí padá berlínská zeď.
- V Praze začíná porada tajemníků ústředních výborů bratrských stran členských států RVHP pro ekonomické otázky.

Pátek 10. listopadu
- Velvyslanec Angolské lidové republiky v Praze uspořádal recepci ke státnímu svátku své země.
- V Nových Kopistech se srazil rychlík Balt-Orient s osobním vlakem. Pět lidí zahynulo.

Sobota 11. listopadu
- "Ano, kritizujeme, klademe zvědavé a mnohdy nepříjemné otázky, předkládáme své návrhy. To není kritika pro kritiku, ale důkaz toho, že i v našich žilách koluje revoluční krev," řekl předseda Socialistického svazu mládeže Vasil Mohorita na celostátní konferenci SSM v sále Lucerny.
- Už třetí podzimní směnu Národní fronty uspořádal Městský národní výbor v Mostě. Brigádníci se zaměřili hlavně na úklid spadaného listí.
- Československá demokratická iniciativa se prohlásila za nezávislou politickou stranu a požádala ministerstvo vnitra o registraci.

Neděle 12. listopadu
- Papež prohlásil Anežku Přemyslovnu za svatou.
- Pracující hliníkárny ve Žiaru nad Hronom vyrobili za sobotu a neděli 370 tun elektrolytického hliníku.

Pondělí 13. listopadu
- V severočeské pánvi trvá inverze a koncentrace kysličníku siřičitého na některých místech devětkrát překračují hygienickou normu.
- V Teplicích kvůli smogu znovu demonstruje asi tisíc lidí. Tajemník okresního výboru KSČ Antonín Váňa slibuje, že za týden bude na zimním stadionu veřejná diskuse o životním prostředí.
Spontánní demonstrace se v těch dnech sešly i v Litvínově, Mostě a Děčíně.
"Víme, že mnohé je třeba měnit, opravit, postupovat vpřed rychleji. Na tomto procesu však chtějí některé síly parazitovat," prohlásil Miroslav Štěpán na aktivu komunistů-studentů pražských vysokých škol.

Úterý 14. listopadu
- Městský soud v Bratislavě uznal Miroslava Kusého vinným z trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině a odsoudil ho k podmíněnému trestu osmi měsíců vězení.
- Ladislav Adamec přečetl ve Federálním shromáždění zprávu o plnění programového prohlášení vlády. "Léta narůstající, ale neřešené potíže hluboce poznamenaly nejen stav ekonomiky, ale i vztah lidí k socialistickému státu, pracovní morálku a myšlení," konstatoval.

Středa 15. listopadu
- Shromáždění studentů Divadelní akademie múzických umění ruší fakultní organizaci SSM.
- Pokračuje schůze Federálního shromáždění. Poslanci mimo jiné schválili zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, jejž odůvodnil ministr Marián Čalfa.
- Akademičtí sochaři Bradna a Novotný opravili sochu rytíře Bruncvíka pod Karlovým mostem a znovu ji opatřili mečem.
- Přes tři tisíce lidí se sešlo v Praze na demonstraci proti dálniční spojce přes oboru Stromovka.
- V Prešově začala vědecká konference o filozofické kategorii protikladů v socialistické společnosti.
- Fotbalisté Československa remizovali v Portugalsku 0:0 a postoupili na mistrovství světa.

Čtvrtek 16. listopadu
- V Tatrách leží přes třicet centimetrů sněhu.
- Předsednictvo ÚV KSČ se podle oficiálního komuniké zabývalo přípravou XVIII. sjezdu strany.
- Začal dvoudenní aktiv vybraných funkcionářek československého nezemědělského družstevnictví.

Pátek 17. listopadu
- Noviny oznámily, že tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík odcestoval na přátelskou pracovní návštěvu do Moskvy.
- Vladimír Remek předal pracovnímu kolektivu závodu LADA Jindřichův Hradec prapor sovětských kosmonautů.
- Úřady v Teplicích obnovily dopravní omezení kvůli smogu.
- V Praze na Albertově, odkud byl před padesáti lety vypraven pohřební průvod s rakví Jana Opletala, se na manifestaci sešlo asi 15 tisíc lidí (podle jiných odhadů 25 tisíc), především studentů.
Nápisy na transparentech, skandovaná hesla i projevy většiny řečníků žádaly zásadní společenské změny.
Oficiální část manifestace skončila kolem 18. hodiny na Vyšehradě. Několik tisíc lidí se pak vydalo do centra města směrem k Václavskému náměstí a sousední Opletalově ulici. Průvod postupně narostl asi na padesát tisíc osob.
Zhruba mezi půl osmou a čtvrt na devět byl zbytek shromáždění obklíčen jednotkami Sboru národní bezpečnosti na Národní třídě. Po půl deváté začaly policejní kordony tlačit sevřenou masu směrem k "uličkám", ve kterých byli prchající lidé surově biti. Demonstraci policie rozptýlila ve 21:10. Ještě potom policisté a takzvané červené barety napadali jednotlivce v okolních ulicích a v metru.
Cenzurou posvěcená zpráva Československé tiskové kanceláře to popsala slovy: "Vzhledem k tomu, že pokusy o protispolečenské vystoupení pokračovaly i po skončení vzpomínkové akce, byly pořádkové jednotky nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku." Nezávislá vyšetřovací komise zdravotníků později uvedla, že při policejním zákroku bylo zraněno 568 lidí.
- Po skončení demonstrace se studenti uměleckých škol rozešli do pražských divadel; popisují, co se stalo, a žádají herce o podporu. Uvažuje se o stávce v divadlech a na vysokých školách.

Sobota 18. listopadu
- Divadelníci a studenti se scházejí v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Žádají vyšetření včerejšího policejního zákroku a vyzývají k dvouhodinové protestní generální stávce na pondělí 27. listopadu. Divadla místo představení otvírají své sály k veřejné diskusi.
- Rozhodnutí herců a studentů stávkovat oznamuje o půl páté odpoledne u sochy svatého Václava Martin Mejstřík.
- Studentky Věra Krincvajová a Klára Pospíšilová navštěvují premiéra Ladislava Adamce v jeho bytě a popisují mu včerejší dění na Národní třídě.
- V centru Prahy spontánně demonstruje několik tisíc lidí.
- Šíří se zpráva, že na páteční demonstraci zahynul student Martin Šmíd. Druhý den se ukázala jako nepravdivá, televize ukázala hned dva živé studenty toho jména.

Neděle 19. listopadu
- Po dvanácté hodině se v bytě Václava Havla na Rašínově nábřeží setkávají členové nezávislých iniciativ a radí se o dalším postupu.
- Václav Havel s pomocí svého tajemníka Vladimíra Hanzela připravuje od tří hodin v Činoherním klubu základní provolání Občanského fóra.
- V deset hodin večer se v sále Činoherního klubu ustavuje Občanské fórum. ("Václav Havel měl nápad, že by se to mělo jmenovat podobně jako německé ’Nové fórum’. S tím sloven ’Občanské’ přišel Saša Vondra," popsal vznik názvu Vladimír Hanzel.) - OF žádá odstoupení nejzkompromitovanějších politiků, propuštění politických vězňů a podporuje generální stávku.
- Předseda české vlády František Pitra, pověřený předsednictvem ÚV KSČ, vyzývá v 21 hodin v televizi ke klidu a podpoře stranického a státního vedení.
- V Bratislavě vzniklo hnutí Veřejnost proti násilí.

Pondělí 20. listopadu
- Rudé právo píše o "provokacích antisocialistických živlů". Mladá fronta žádá "důkladné vyšetření brutálního zásahu" a "politický dialog o všech problémech naší vlasti", totéž chce i její vydavatel, Socialistický svaz mládeže.
- Studenti pražských vysokých škol se rozhodli pro týdenní stávku.
- Vlády ČSSR, ČSR a SSR společně podpořily policejní akci na Národní třídě. Dialog podle nich nelze vést "v atmosféře emocí, vášní a protisocialistických vystoupení". Ladislav Adamec odešel z jednání předtím, než bylo prohlášení přijato.
- Václavské náměstí se odpoledne postupně zcela zaplnilo, kolem šestnácté hodiny tam bylo přes sto tisíc lidí. Na manifestaci promluvil Vasil Mohorita a podpořil požadavky stávkujících studentů.
- V Brně demonstrovalo asi čtyřicet tisíc lidí. Demonstrace se sešly i v Bratislavě, Ostravě, Olomouci a dalších městech.

Úterý 21. listopadu
- Stávkují už takřka všechny české vysoké školy.
- Ve 13 hodin se koná schůzka premiéra Adamce se zástupci veřejnosti. (Například herec Jiří Bartoška, Martin Ulčák za SSM a Michael Kocáb a Michal Horáček z iniciativy Most. Za OF je tu Jan Ruml, protože Adamec si vymínil, že nepřijde Václav Havel.) - "Střed Prahy, pražské vysoké školy a pražská divadla se staly místem, které se snaží zneužít k zadušení nastupujících politických reforem opoziční, protisocialistické kruhy," praví se v prohlášení městského výboru KSČ v Praze.
- Na plném Václavském náměstí se koná první manifestace Občanského fóra, z balkonu Melantrichu k dvěma stům tisícům lidí poprvé mluví Václav Havel.
- Milouš Jakeš v televizi řekl, že KSČ neustoupí od socialistické cesty rozvoje.

Středa 22. listopadu
- Lidové milice byly nejprve povolány do Prahy, v noci na středu je však vrchní velitel Milouš Jakeš odvolal. Přesto ráno přijely do Prahy asi čtyři tisíce milicionářů.
- Trvá nepřetržitá hlídka studentů u sochy svatého Václava.
- Miroslav Štěpán se na národním výboru sešel s Františkem kardinálem Tomáškem.
- Demonstrace OF na Václavském náměstí. V Bratislavě na náměstí Slovenského národního povstání hovořili ke statisícovému davu zástupci VPN Milan Kňažko a Ján Budaj.
- Televize oznámila, že ruší chystaný přenos zábavné revue "Pět přání" z Plzně.

Čtvrtek 23. listopadu
- Na další, dosud nejpočetnější demonstraci na Václavském náměstí dorazilo i několik tisíc dělníků z ČKD v čele s kovářem Petrem Millerem. Předtím v ČKD vypískali Miroslava Štěpána.

Pátek 24. listopadu
- Od rána zasedá v budově Vysoké školy politické ústřední výbor KSČ. V 19 hodin oznamuje Milouš Jakeš, že on i celé vedení ÚV KSČ dávají své funkce k dispozici. V centru Prahy i štábu Občanského fóra se začalo slavit. Ale brzy nato se ukázalo, že většina původních jmen v čele strany zůstala.
- Před půlnocí Občanské fórum změny v KSČ přivítalo "jako první a ne zcela jasný krok vedení KSČ".
- V půl páté ráno OF na zprávu o novém složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ reagovalo "s hlubokým zneklidněním".

Sobota 25. listopadu
- Prezident Gustáv Husák zastavil trestní stíhání Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Jiřího Rumla, Petra Uhla a Rudolfa Zemana.
- Ladislav Adamec rezignoval na členství v ÚV KSČ na protest proti pomalému postupu přestavby.
- V chrámu svatého Víta sloužil kardinál Tomášek mši na počest svatořečení Anežky České.
- Federální vláda poprvé vyšla vstříc požadavkům opozice. Mimo jiné se vyslovila o doplnění dosud čistě komunistického kabinetu o zástupce jiných stran a nestraníky.
- Tři příslušníci pohotovostního pluku SNB, kteří zasahovali na Národní třídě, požádali na Letné o odpuštění.
- Moderátor mítinku Václav Malý vzbudil rozruch sloganem "Podívej se, Gusto, jak je tady husto!". Studenti žádali jeho výměnu a Malý druhý den rezignoval.
- ÚV KSČ nahradil další staré tváře v předsednictvu, mimo jiné i Miroslava Štěpána.

Pondělí 27. listopadu
- Od dvanácti do čtrnácti hodin proběhla na celém území generální stávka. Mottem bylo heslo "Konec vlády jedné strany". Podle průzkumu ÚVVM se do stávky zapojily tři čtvrtiny občanů.
- Občanské fórum navrhlo ukončit stávkové hnutí, protože požadavky OF se začínají plnit, a doporučilo přejít na stávkovou pohotovost.
- Na mítinku v Bratislavě vystoupili z Vídně se navracející emigranti Pavel Landovský a Pavel Kohout.
- Michail Gorbačov blahopřál Karlu Urbánkovi ke zvolení generálním tajemníkem KSČ.

Úterý 28. listopadu
- Druhé kolo jednání vlády a Občanského fóra. OF žádá mimo jiné demisi kabinetu, zrušení článku ústavy o vedoucí roli KSČ a odstoupení prezidenta. Ladislav Adamec slíbil, že do 3. prosince připraví zásadní rekonstrukci vlády.
- Předsedou Československé strany lidové se stal Josef Bartončík.
- Komunisté na celostátním aktivu KSČ v Paláci kultury odmítli rozpuštění Lidových milicí.

Středa 29. listopadu
- Federální shromáždění, v němž sedělo i téměř celé předsednictvo ÚV KSČ a kde vládlo oslovení "soudruhu", jednomyslně zrušilo vedoucí úlohu KSČ.
- Parlament zřídil Komisi pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu, ve které byli i zástupci studentů.
- Pražský sekretariát Mezinárodního svazu studentstva udělil zlatou medaili 17. listopadu československému lidu a studentskému hnutí. Stejné vyznamenání dostal před dvěma týdny za přínos k pokrokovým změnám v Československu Milouš Jakeš.

Čtvrtek 30. listopadu
- Ministerstvo školství zrušilo výuku marxismu-leninismu na českých vysokých školách.
- Vláda rozhodla o odstranění takzvaných ženijně-technických zařízeních na hranicích s Rakouskem.
- Na stanici Hvězda Československého rozhlasu začalo pravidelné vysílání Občanského fóra, půl hodiny ráno a hodinu večer.
- Ministerstvo zahraničí vyjádřilo údiv a znepokojení nad tím, že se východní a západní Německo vyslovily pro sjednocení.

Pátek 1. prosince
- V Paláci kultury začal XI. sjezd JZD. Delegace OF - Regina Rázlová, Petr Čepek a Miroslav Tyl - byla vypískána, večer se za to zástupce sjezdu v televizi omluvil.
- Mise OF jednala s Františkem Pitrou o rekonstrukci české vlády. Pitra druhou stranu zaskočil tím, že její návrhy hned přijal a žádal rovnou jména nových členů vlády.
- Po 21 letech obnovilo činnost Sdružení přátel dětských vesniček.

Sobota 2. prosince
- Václav Havel poskytl rozhovor Rudému právu.
- "Ani cukr, ani bič", to byl titulek celostránkového článku ekonomů z Prognostického ústavu v Mladé frontě. "Účet za reformu by se neměl předložit širokým vrstvám dělného lidu, a teprve ne rodinám s dětmi a penzistům; účet za reformu musí platit podniky a stát," psali Valtr Komárek, Vladimír Dlouhý, Václav Klaus a Josef Kreuter.

Neděle 3. prosince
- Ladislav Adamec představil rekonstruovanou vládu, která vzápětí získala přezdívku "vláda 15:5", protože v ní bylo 15 členů KSČ, tři nestraníci, jeden lidovec a jeden socialista.
Jedenáct z dvaceti členů kabinetu zasedalo i ve vládě minulé.
- Vládu podpořila KSČ, lidovci, socialisté i SSM.
- Občanské fórum a Veřejnost proti násilí vládu odmítly.
"KSČ musí vyvodit všechny důsledky z toho, že ztratila důvěru veřejnosti a že již nemá v této zemi žádnou vedoucí úlohu. Složení vlády s nadpoloviční většinou komunistů vůbec neodpovídá," prohlásilo OF.
- "Jestliže současná moc nepochopí volání této chvíle, vyzveme k další manifestační generální stávce v pondělí 11. prosince," varovaly OF a VPN.
- Ladislav Adamec odletěl do Moskvy na schůzku členských států Varšavské smlouvy. Intervence ze srpna 1968 tam byla označena za protiprávní a neopodstatněnou.

Pondělí 4. prosince
- V Praze, Bratislavě a dalších městech se konaly manifestace na protest proti složení federální vlády.
- Štáb Občanského fóra se odstěhoval z podzemí divadla Laterna magika do budovy Špalíčku na druhém konci Jungmannova náměstí, kterou OF přidělily úřady.
- Herci a studenti pokračují ve stávce.
- Poprvé od 17. listopadu v televizi veřejně promluvil prezident Husák.
- Neviditelná poklička inverze stále přikrývá Prahu a další česká města.

Úterý 5. prosince
- Nová česká vláda byla složena z osmi komunistů, dvou socialistů, dvou lidovců a pěti nestraníků.
- Vyslanci Občanského fóra na další schůzce navrhli Ladislavu Adamcovi své adepty do federální vlády; Adamec byl proti a pohrozil, že podá demisi. Vzápětí ministerský předseda hovořil s Václavem Havlem mezi čtyřma očima a jeho poradci zbytku delegace OF navrhli podpořit Adamcovu kandidaturu na prezidenta.
- Vedení OF se v noci předběžně dohodlo, že kandidátem na prezidenta bude Václav Havel. Havel to na poradě komentoval slovy: "Já samozřejmě prezidentem být nechci. Ale pakliže se situace vyhrotí tak, že v zájmu vlasti bude, abych jím na krátkou chvíli byl, jsem schopen jím být. Protože jsem zájmy vlasti vždy nadřazoval nad zájmy své osobní, jinak bych býval nebýval ve vězení a tak dále..."

Středa 6. prosince
- Další schůzka OF s Ladislavem Adamcem trvala jen 13 minut. Adamec řekl, že si prostuduje nové návrhy na složení federální vlády. OF a VPN do vlády nominovaly Vladimíra Dlouhého, Jána Čarnogurského, Miroslava Kusého, Václava Klause, Petra Millera a Gyulu Popeleye. Adamcovi také sdělily, že nepodpoří jeho případnou kandidaturu na prezidenta.
- Ladislav Adamec večer v televizi varoval před hospodářským rozvratem a anarchií a žádal o čas a důvěru. "Pokud tyto základní podmínky vláda nemá, nemohu nést odpovědnost za další vývoj situace," uvedl.

Čtvrtek 7. prosince - Premiér Adamec dopoledne předal prezidentovi svou demisi a doporučil mu pověřit sestavením nové vlády svého prvního místopředsedu Mariána Čalfu.
- OF o Čalfovi mluvilo s despektem, ale vyslovilo ochotu s ním v zájmu uklidnění situace spolupracovat, pokud on přijme jeho návrhy na složení kabinetu a pokud prvním místopředsedou vlády bude Ján Čarnogurský.
- Předsednictvo ÚV KSČ vyloučilo ze strany Milouše Jakeše a Miroslava Štěpána "za hrubé politické chyby při řešení celospolečenského napětí, zejména událostí 17. listopadu 1989".

Pátek 8. prosince
- Občanské fórum se definitivně rozhodlo kandidovat Václava Havla na prezidenta.
Pro bylo 37 členů rozšířeného krizového štábu, šest se zdrželo hlasování.
- Na jednání hlavních politických organizací "u kulatého stolu" se dohodlo, že vládu sestaví Čalfa, vláda bude fungovat jako prozatímní do předčasných voleb a její složení má odrážet rozložení politických sil v zemi. Bez větších připomínek ostatní přijali návrhy Občanského fóra.
- OF chce posílit svou účast ve vládě a přesvědčuje Valtra Komárka, aby přijal funkci místopředsedy vlády pro ekonomiku. Komárek se ovšem zdráhá spolupracovat s Čalfou.
Nakonec ustupuje, když VPN podmínila svou účast ve vládě tím, že v ní bude i Komárek.
Gustáv Husák udělil amnestii politickým vězňům. V jejím odůvodnění stálo, že "v souvislosti s demokratizačním procesem v Československu se snížila společenská nebezpečnost mnoha trestných činů a přečinů".

Sobota 9. prosince
- Marián Čalfa vedl podle doporučení "kulatého stolu" jednání o nové vládě.
- V půl desáté večer Čalfa zástupcům "rozhodujících politických sil" sděluje složení nové vlády. Bude v ní 10 komunistů, 2 socialisté, 2 lidovci a 7 bezpartijních.
- Alexandr Vondra oznámil jména ministrů akční skupině Občanského fóra a dodal, že KSČ nevyvíjela při sestavování vlády žádnou zvláštní aktivitu: "Já si dokážu docela dobře představit, že kdybychom přišli s vlastními doporučeními na řadu dalších ministerstev, tak by to bylo akceptováno, asi." - Nedůvěra OF v Mariána Čalfu začíná zvolna ustupovat. "Překvapil mě zdatností a rychlostí úsudku," řekl Radim Palouš.
- Mladá fronta odpověděla "ano" na čtenářský dotaz "vymění mi v bance stokorunu, ať je pod Gottwaldem připsáno cokoli?".

Neděle 10. prosince
- Ve 13 hodin jmenoval prezident Husák "vládu národního porozumění" a vzápětí abdikoval.
- Na demonstraci na Václavském náměstí oznámil Jiří Bartoška kandidaturu Václava Havla na prezidentský úřad.

Hlavní prameny: Archivy ČTK a MF DNES, Jiří Suk: Občanské fórum, 1. a 2. díl, vydal Ústav pro soudobé dějiny AV a nakladatelství Doplněk, 1997.

Najdete na iDNES.cz