NAŘÍZENÍ VLÁDY: Časová dostupnost zdravotní péče

Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb