iDNES.cz

10+1 otázka pro deset prezidentských kandidátů

Jana Bobošíková Ne. A aktivně proti jejich současné podobě protestuji.
Jiří Dienstbier Ne v současně projednávané podobě. Nelze za křivdy označovat majetkové přesuny provedené podle zákona za Masaryka a Beneše a církve za ně odškodňovat. Spravedlivé narovnání bych podpořil.
Vladimír Dlouhý Ano.
Jan Fischer Pokládám za důležité, aby se konečně a jednou provždy vyřešila otázka odluky církví od státu. Navrácení majetku je mimo jiné prostředkem, jak umožnit církvím existenci nezávislou na státní podpoře. Je také podstatné, že musí dojít mezi státem a církvemi k dohodě. Proto se současným kompromisem v podstatě souhlasím. Samozřejmě otázkou zůstává, zda by nebylo možné počkat na ekonomicky příznivější dobu.
Vladimír Franz Ano, ale mám problém s jejich rozsahem a kladu si otázku, zda je nutný takový spěch.
Ladislav Jakl V současné podobě ne.
Zuzana Roithová Ano. Jsem znechucena dezinformacemi, které zpochybňují právní podstatu. Věřící to v jejich víře neposílí, ale vydělají na tom obce a stát. V sousedních zemích, kde se o majetek církve pečlivě starají, zajišťují z výnosů rozsáhlé zdravotní, sociální i kulturní činnosti a obohacují tak celou společnost. Byli bychom celkově bohatší země, kdyby ukradený majetek byl vrácen včas.
Karel Schwarzenberg Ano, v případě církevních restitucí jde o otázku, jestli v České republice vládne právo, či libovůle. My přece nerozhodujeme, jestli má někdo na něco nárok, ale zda něco vrátíme, nebo si ukradené ponecháme. Jde o to, jestli se konečně dopracujeme k tomu, že překonáme politické zájmy a populistické úspěchy.
Přemysl Sobotka Ano. Jde o závěrečnou nápravu krádeží napáchaných komunistickým režimem a jde zároveň o odluku církve od státu, což považuji za nezbytné.
Miloš Zeman Osobně se domnívám, že církevní restituce v tomto rozsahu by neměly být, ale v souladu s programem SPOZ doporučuji, aby se v této otázce konalo referendum, protože o částce přesahující 130 miliard by měli rozhodovat všichni občané, daňoví poplatníci.


Jana Bobošíková Ne. A aktivně proti němu vystupuji.
Jiří Dienstbier Ne. Zdražuje sociálně citlivé komodity jako jídlo a léky. Jak ukázala zkušenost s předchozím zvýšením, lidé nakupují méně a vláda ani při vyšší dani nevybere více. Holý nesmysl.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Čím více daní, tím více krize. Se zvýšením DPH nesouhlasím, protože vidím jiná, účinnější a rozumnější řešení. Například daleko lepší, než zmrazit na rok či dva důchody, je připravit skutečnou systémovou reformu, která dlouhodobě zaručí ufinancovatelnost penzí. Nebo že lepší, než zvyšovat DPH, brát slevy pracujícím důchodcům a útočit na rodiny živnostníků s dětmi, je zlepšit podmínky pro podnikání. A konečně, než škrtit ekonomiku a šetřit na lidech by se měl udělat pořádek ve státní správě, aby se v ní neplýtvalo a korupční miliardy nemizely na konta v daňových rájích.
Vladimír Franz Ne.
Ladislav Jakl Nesouhlasím s žádným zvyšováním daní, tedy ani s tímto.
Zuzana Roithová Ne, podvazuje to dál ekonomiku. Je to jedno ze špatných řešení mylné rozpočtové politiky bez prorůstových opatření a chybného odhadu vývoje hospodářství.
Karel Schwarzenberg Ano, současná hospodářská krize se bezpochyby protáhne na několik let. A jelikož je politika pouze uměním možného, jsme nuceni sáhnout i ke krokům, které sami nevítáme.
Přemysl Sobotka Zvyšování DPH je vždy problematické. Uvědomuji si ale, že se nacházíme uprostřed evropské krize, že jsme součástí širšího celku v dluhové pasti, a že zvýšení DPH může být cesta ven.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ne. Senioři musejí vydělávat pro mladé na podporu v nezaměstnanosti.
Jiří Dienstbier Ne s tak vysokým, jak prosadila vláda, ale s takovým, které zachová poměr mezi dobou, po kterou lidé pracují, a dobou, kdy pobírají důchod.
Vladimír Dlouhý Ano.
Jan Fischer Vzhledem ke stárnutí populace se tomu bohužel nevyhneme.
Vladimír Franz Ano, demografický vývoj to bohužel vyžaduje.
Ladislav Jakl Nesouhlasím s institutem "hranice pro odchod do důchodu". Každý by měl jít do důchodu, kdy chce. Ale má mít od státu nárok jen na minimální důchod. Zbytek si včas musí zařídit sám.
Zuzana Roithová Tempo, kterým se každý rok zvyšuje odchod do důchodu o 4 měsíce, je v současné době přiměřené, ale v delším horizontu by se mělo korigovat podle aktuální střední délky života.
Karel Schwarzenberg Ano, vzhledem k současnému demografickému vývoji nám nic jiného nezbývá. Evropa dlouhou dobu vydávala příliš peněz na vlastní blahobyt, místo aby investovala do své budoucnosti. A na to teď doplácíme.
Přemysl Sobotka Je to rozumné rozhodnutí. Zvyšuje se věk aktivity lidí, prodlužuje se délka života, naopak mladí lidé později vstupují do ekonomického procesu. Zvyšování hranice pro odchod do důchodu má i své ekonomické důvody.
Miloš Zeman V současné situaci ne.


Jana Bobošíková Ne. Podporuji adopci manželi a zodpovědnými jedinci bez ohledu na jejich sexuální orientaci.
Jiří Dienstbier Ano, pokud by taková adopce byla v každém jednotlivém připadě tím nejlepším řešením pro dítě, získalo by dobré rodinné zázemí místo setrvání v ústavu. Totéž by mělo platit i pro adopce heterosexuálními páry.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Otázka adopcí je komplikovanější, protože současný systém institucionální péče považuji za nemocný. V okamžiku, kdy je u nás v institucionální péči největší počet dětí v celé Evropě, je dle mého názoru potřeba diskutovat o reformě institucionální péče obecně, s cílem umožnění co největšímu počtu dětí, aby byly umísťovány do rodinného prostředí. Ať už to je náhradní péče, nebo adoptivní rodina. Až poté můžeme otevřít debatu o možnosti adopcí páry stejného pohlaví, kterou a priori nevylučuji.
Vladimír Franz Ano, při splnění stejných pravidel a podmínek, jako u heterosexuálních párů.
Ladislav Jakl Nikdo nemá nárok na adopci dítěte. To říkám jako člověk, který dítě adoptoval. Při rozhodování, komu svěřit dítě do trvalé péče, musí rozhodovat pouze zájem dítěte a ne "právo" kohokoli na živou hračku.
Zuzana Roithová Ne. Nezpochybňuji, že homosexuální pár může v některých případech mít k adoptovanému dítěti lepší vztah, než biologičtí rodiče. Pro osobnostní vývoj dítěte ale považuji za důležité, aby pokud možno vyrůstalo v přirozené rovnováze mužského a ženského vzoru, což u homosexuálních párů možné není.
Karel Schwarzenberg Prvotním zájmem musí být dítě, nikoli uspokojení, byť sebelepších, rodičovských instinktů. A děti potřebují otce i matku, dva otcové nebo dvě matky druhého rodiče nenahradí. Zažil jsem však, že i homosexuální páry vychovávaly děti velice dobře. Stále si nicméně myslím, že to může fungovat spíše jako nouzové řešení.
Přemysl Sobotka Ne.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ne.
Jiří Dienstbier Ano, pokud by podmínky zcela vylučovaly zneužití. Nemocný a trpící člověk by měl mít právo na rozhodnutí a neměli bychom ho za to příkře soudit.
Vladimír Dlouhý Ano.
Jan Fischer Absolutně ne. Mám s tím zásadní problém s přihlédnutím k historii. Zejména s tím, že za určitých okolností může být eutanazie zneužita.
Vladimír Franz Ne.
Ladislav Jakl Ne.
Zuzana Roithová Ne.
Karel Schwarzenberg Nadále by měl platit zákaz usmrcení. Nepovažuji ale za eutanazii, když se vysadí přístroje, které uměle prodlužují život.
Přemysl Sobotka Myslím, že na to česká společnost není dosud připravena, kompetentní diskusi k tomuto tématu ale považuji za potřebnou.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ano.
Jiří Dienstbier Ne. Riziko justičního omylu tu vždy bude a náprava je nemožná. Doživotní trest může být tvrdší než trest smrti a nápravu případného justičního omylu umožňuje.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Jsem proti trestu smrti.
Vladimír Franz Ne.
Ladislav Jakl Ne.
Zuzana Roithová Ne. Jsem ale u nejtěžších zločinů pro doživotní tresty bez možnosti propuštění.
Karel Schwarzenberg Ne.
Přemysl Sobotka Ne.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ne. Udělám všechno pro to, aby se ČR vyvázala z povinnosti přijmout euro.
Jiří Dienstbier Měla by se snažit o přijetí, jakmile eurozóna překoná současnou krizi a česká ekonomika bude v odpovídající kondici. Přijetí eura v takovém okamžiku bude výhodné pro stabilitu podnikatelského prostředí, podporu investic a vytváření pracovních míst. Už teď na náš úkor Slovensko získalo investice jen díky členství v eurozóně.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Euro je významný fenomén a Česká republika se nesmí vzdát svého vlivu na jeho další osud. Vstup do eurozóny však není na pořadu dne. Nejen proto, že neplníme podmínky, ale i kvůli pochybnostem, které eurozóna vzbuzuje. Je zjevné, že euro můžeme přijmout teprve tehdy, až naše ekonomika a politika budou připraveny a také až to bude pro nás výhodné. To jsou jasné a realistické podmínky, o jejichž dodržení se budu vždy starat.
Vladimír Franz Ne.
Ladislav Jakl Ne. Ani o pomalé.
Zuzana Roithová Dříve než za pět let to z podstaty vůbec není možné, což ale neznamená, že se nemáme snažit postupovat rozumným tempem v plnění konvergenčních kritérií. Je to nutné pro stabilitu našeho hospodářství.
Karel Schwarzenberg Toho času ne. Euro jednoho dne přijmeme, protože jsme to slíbili při vstupu do Evropské unie, ale teď to není aktuální problém.
Přemysl Sobotka Ne. Tato otázka, ve chvíli, kdy svět a eurozóna diskutuje o tom, zda euro přežije, není na místě. A pokud euro přežije a my budeme o přijetí eura znovu jednat, je nutné referendum.
Miloš Zeman Dnes ne, zítra ano.


Jana Bobošíková Ne.
Jiří Dienstbier Ne. Jejich činy hodnotím jako vraždy. Podříznutí omámeného a svázaného člověka je odporný čin. Byl by to zločin, i kdybych akceptoval, že Mašínové vedli regulérní válku. Ani válečné zajatce nelze beztrestně zamordovat.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Ne. Vyznamenání mají společnost spojovat, nikoliv rozdělovat.
Vladimír Franz Ne.
Ladislav Jakl Ne.
Zuzana Roithová Ne. Vyznamenaní mají být lidé nejen s mimořádnou odvahou, ale mají také sloužit jako vzor hodný následování - a tento aspekt u bratří Mašínů chybí. Bratři Mašínové jsou sice hrdinové v boji s komunismem, ale s krví nevinných lidí na rukou.
Karel Schwarzenberg Vyznamenal bych posledního žijícího z bratří Mašínů. U ostatních jsme to bohužel, stejně jako u Milana Paumera, promeškali.
Přemysl Sobotka Považuji je za hrdiny protikomunistického odboje a před jejich odvahou a odporem vůči komunistickému režimu se skláním. Ale jejich hodnocení rozděluje naší společnost, proto bych jim státní vyznamenání neudělil. Vyznamenaní nemají společnost dělit, ale spojovat.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ano. Pro lékařské účely.
Jiří Dienstbier Ano pro léčebné účely (stalo se). Jsem proti její kriminalizaci.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Ne, ale nejsem pro kriminalizaci měkkých drog za každou cenu. Podporuji programy protidrogové prevence, a to zejména mezi mladými lidmi. V České republice působí v této oblasti řada nevládních organizací, jejichž činnost je nezastupitelná. Jinou věcí je přístup pacientů ke konopí z léčebných důvodů. Zákon, který by to umožnil, podporuji.
Vladimír Franz Ano, k léčebným účelům.
Ladislav Jakl Ne.
Zuzana Roithová Jsem pro legalizaci jejího pěstování u nás jen pro léčebné účely.
Karel Schwarzenberg Jednoznačně jsem pro legalizaci marihuany pro léčebné účely. Nevidím navíc v jointu větší nebezpečí, než je v panáku.
Přemysl Sobotka Pro lékařské účely ano.
Miloš Zeman Ne.


Jana Bobošíková Ano. Evropa jej chybně akceptuje nikoliv jako osobní víru jednotlivce, ale jako způsob života.
Jiří Dienstbier Nebezpečí představuje fundamentalismus a fanatismus, které známe nejen u islámu ale i u křesťanství nebo judaismu. Víra sama o sobě nebezpečí nepředstavuje.
Vladimír Dlouhý Ne.
Jan Fischer Samotný islám ne. Nebezpečí představuje extremismus, fanatismus, nesnášenlivost a netolerance zneužívající náboženství.
Vladimír Franz Nikoli, pokud není řeč o jeho radikálních formách a právu šaría.
Ladislav Jakl Ne. Nebezpečím je ztráta vlastních civilizačních hodnot. Tu vidíme v přímém přenosu kolem sebe.
Zuzana Roithová Islám je především rizikem pro své zneužívání k živení násilných konfliktů ve světě a to jak vůči Západu, tak zejména mezi muslimy navzájem
Karel Schwarzenberg Jsou nejrůznější formy islámu. V Evropě už jde nicméně dík imigraci o náboženství s mnoha miliony vyznavačů. Zajisté bychom byli vůči islámu odolnější, kdybychom jako Evropané nepřicházeli o hodnoty nám vlastní.
Přemysl Sobotka Islám jako takový ne. Jeho extrémní, netolerantní a militantní odnože ano.
Miloš Zeman Ano.


Jana Bobošíková Hovězí vývar s játrovými knedlíčky.
Jiří Dienstbier Kachna/husa s knedlíkem a se zelím. Těch nej je mnohem více.
Vladimír Dlouhý Sekaná od manželky!
Jan Fischer Mám rád kachnu, řízky a svíčkovou. Zato velmi nerad krupičnou kaši.
Vladimír Franz Kulajda.
Ladislav Jakl To není na odlehčenou, to je vážná věc. Mým nejoblíbenějším jídlem je to, které mi někdo uvaří s láskou.
Zuzana Roithová Podle chuti a podle sezony – čerstvá ryba z Lužnice s bylinkami z mé zahrádky, brambory z Vysočiny a bílé víno z Moravy je přesně to, co bych si dala právě teď!
Karel Schwarzenberg Jsem žrout a labužník, nemůžu proto mluvit o jednom jídle. Shledal jsem, že je vždy nejlepší v každé zemi jíst ta nejprostší jídla, tamější oblíbené pokrmy v obyčejných hospůdkách. Například teplý, křupavý bramborák je jedna z mých největších lahůdek. Ale i termiti servírovaní domorodým doprovodem v Africe chutnali báječně.
Přemysl Sobotka Ptačí zob (specialita manželky) a koprovka.
Miloš Zeman Brambory na loupačku s máslem, solí, pažitkou zapíjené mlékem.