Mezi exekutory navzájem se odehrává bitva. Týká se jejich působnosti

  8:35aktualizováno  8:35
Dluhy dělají nepřátele. Ačkoli čeští exekutoři mají od loňského roku více práce, rostou mezi nimi sváry, které mohou vést k výrazné změně dosavadního systému. Je však otázkou, co by ve výsledku prospělo veřejnosti a zlepšilo vymáhání dluhů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Kolem exekucí je horko, a to nejen pro dlužníky, jichž v posledním roce rapidně přibylo a které zpravidla exekuce nejvíce trápí. Napětí panuje i mezi samotnými exekutory, kteří jsou rozděleni na dva tábory. V zásadě jde o to, že jedni tvrdí, že někteří z jejich kolegů prosperují díky neférové soutěži. Ti se naopak brání, že jde jen o závist a neschopnost dobře vymáhat dluhy, a tím i získat "zakázky". Proto někteří volají po rovnoměrnějším rozdělení práce, což by mělo zajistit zavedení teritoriálního principu, tedy omezení působnosti exekučních úřadů po celé republice. Pracovaly by pak obdobně, jako fungují soudy nebo spádové nemocnice. Soud by věřiteli určil exekutora na základě toho, kde má neplatič trvalé bydliště.

Odpůrci navrhovaného systému varují, že by měl hlavně dopad na věřitele. Tedy ty, jimž jiní dluží. Kdežto stoupenci změny varují, že právě věřitelé budou časem poškozeni, pokud se brzy něco nezmění a velké exekutorské úřady budou i nadále růst. Upozorňují, že zmizí-li malí exekutoři z trhu a zůstane jen několik velkých úřadů, doplatí na to právě věřitelé. K dlužníkům se totiž nebude přistupovat individuálně, a tím klesne efektivita vymáhání.

Proč ano? Proč ne?

Jen pro představu: založení úřadu vyjde podle údajů exekutorské komory zhruba na milion korun. Malí exekutoři se tedy mohou zuby nehty snažit vydržet mezi konkurencí těch velkých třeba i tím, že půjdou věřitelům na ruku. "Například věřitel bude exekutora nutit, aby prodal dlužníkův byt, v němž dlužník bydlí a který má věřitel zájem koupit, namísto toho, aby exekutor třeba prodal dlužníkovy pozemky. Tímto způsobem může být ohrožena nestrannost exekutora," popisuje viceprezident exekutorské komory Jiří Prošek vývoj, který může nastat, nebude-li přijata teritorialita.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Od loňského roku stoupl počet exekucí kvůli drobným dluhům. Úřady a firmy více vymáhají za nevrácené knihy z knihoven, za neuhrazené pokuty anebo nedoplatky na zdravotním pojištění, přičemž tyto pohledávky dnes tvoří až třetinu všech exekucí. Centralizace způsobí, že na jednání s exekutorem, kterému se nevyhnou, budou čím dál častěji cestovat přes celou republiku jak dlužníci, tak i věřitelé. I několikrát.

Účet za exekutora, advokáta i soud třeba kvůli stokorunovému dluhu ještě prodraží jízdné nebo například stěhování movitého majetku a podobně. Exekutor si vše pochopitelně započítává do nákladů, které hradí dlužník – případně věřitel.

Na druhé straně existují exekutoři, kteří varují před rozsáhlými dopady systému teritoriality na veřejnost. "Jestliže si banky nebudou moci vybrat schopného exekutora, může se stát, že se zdraží finanční produkty. Jestliže se zhorší vymahatelnost, promítne se to do cen úvěrů a hypoték," domnívá se René Mohyla z Exekutorského úřadu Přerov. "Mezi exekutory jsou totiž i takoví, kteří provedou jen nezbytné úkony – jako třeba obstavení účtu – aby nebyli nařčeni z nečinnosti. Aktivně však další majetek dlužníka nevyhledávají. Přitom řada chronických dlužníků našla způsoby, jak se vyhnout exekuci, a exekutor musí vyvinout velké úsilí, aby majetek dohledal. Vymahatelnost se dnes pohybuje od 30 do 40 procent," dodává.

Dana Večeřová neplatila břeclavské radnici nájem, soudní exekutor ji vystěhoval

Dana Večeřová neplatila břeclavské radnici nájem, soudní exekutor ji vystěhoval

Ani bosí, ani obutí

Je otázkou, proč se nyní, takřka po deseti letech, kdy se začaly objevovat první exekutorské úřady, mluví v komoře o změně systému. A navíc za situace, kdy z nejnovějšího průzkumu vyplynulo, že čtyři pětiny největších věřitelů jsou s prací českých exekutorů spokojeni.

Exekutoři jsou totiž tak trochu v pozici chytré horákyně: jejich práce je na jedné straně přísně regulována, zatímco na straně druhé jsou vystaveni rizikům, jako by byli skutečnými podnikateli. A právě v tomto bodě se názory obou táborů liší. Odpůrci teritoriality tvrdí, že exekutor musí mít liberální podmínky, neboť jinak by bylo možné jejich institut zrušit a ze všech udělat státní úředníky. Podle nich jde o čisté podnikání, jen s tím rozdílem, že pravidla a pravomoci jsou dané zákonem.

"Mezi exekutory musí být konkurence, věřitel musí mít možnost vybírat. Například někteří z nás jen zablokují účet a dluh nechávají splácet několik let po 500 korunách měsíčně, zatímco jiní zabaví auto a pohledávka je splacena ihned," vysvětluje René Mohyla z Exekutorského úřadu Přerov, který patří k těm největším v republice. V příznivcích teritoriality vidí kolegy, kteří závidí těm úspěšnějším: "Někteří totiž stále čekají, že jim vše bude samo padat do klína, ale tak to není a snad ani nikdy nebude."

Někdejší šéf exekutorů Juraj Podkonický

Někdejší šéf exekutorů Juraj Podkonický

Viceprezident komory Jiří Prošek oponuje: "Práce exekutora nemůže být brána jako čisté podnikání, je to výkon na základě pověření státu. Vstupujete do nejintimnějšího soukromí lidí, už proto se nemůže jednat o volný byznys." Je nebezpečné připustit, aby exekutor "poslouchal věřitele a byl jen jeho prodlouženou rukou s pravomocemi veřejného činitele".

Rovněž Jaromíra Sedláčková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Příbram, která by se spíš přiklonila k příznivcům teritoriality, odmítá, že by měli být exekutoři bráni jako každý jiný podnikatel. "Advokát má právo si klienta vybrat, respektive odmítnout. Exekutor exekuci přijmout musí, i když například ze své předchozí činnosti ví, že skončí jako nevymožitelná. Exekutor se nemůže rozhodnout, jakého dlužníka si vybere," vysvětluje.

Podle statistik Exekutorské komory ČR na jedné straně stojí pár úřadů, na které připadá několik set tisíc exekucí ročně, a na opačné straně jsou exekutoři, kteří jich provádějí jen stovky. Ke konfliktu přitom dochází ve chvíli, kdy počet exekucí spolu s dluhy, které vymáhá soud, je rekordní.

Příznivcům teritoriality nahrávají do karet podezření, že někteří z jejich kolegů vycházejí výrazně vstříc věřitelům. Díky tomu prý vyrostli a jejich další rozmach brzy začne likvidovat malé úřady. Někteří exekutoři se prý totiž při velkém objemu zakázek mohou vzdávat úhrady za nevymožitelné exekuce, kterou jinak hradí věřitel. Promarněné náklady se snadno uhradí z úspěšných exekucí, má-li exekutor od jednoho věřitele stovky "zakázek".

Exekuce

Exekuce

Exekuce

Exekuce

Nejde však jen o to. Jednou z příčin úvah o teritorialitě může být úřad exekutora Juraje Podkonického, který patří k těm velkým a jehož jméno budí mezi některými exekutory vášně. Již dříve semu podařilo získat vymáhání většiny pohledávek od pražského Dopravního podniku. Když byl ještě v čele exekutorské komory, padala obvinění, že přihrává zakázky některým spřáteleným exekutorům. Jeho jméno nyní figuruje v souvislosti s tendrem Všeobecné zdravotní pojišťovny, který se dostal pod lupu antimonopolního úřadu.

Podezření z neférové soutěže tak nahrávají teritorialitě. Například Jaromíra Sedláčková ji dosud odmítala, ale nyní je spíše pro. "U státních institucí či u firem s majetkovou účastí státu, a snad i u velkých společností s teritoriálním uspořádáním, by byl podle mého názoru teritoriální princip vhodnější. Stačí si prolistovat seznam kauz, kdy velké státní instituce zadávaly zakázky vždy sice "veřejně" a "transparentně", až příliš často však výsledek výběrového řízení vzbudil nemalé pochybnosti. Takže jakýsi princip smíšený? Mám obavu, že by se velmi těžko legislativně definoval," vysvětluje Sedláčková.

Exekuce

Exekuce

Odpůrci však mají pravdu v tom, že to je problém výběrových řízení a možná i korupce. Podle nich se situace musí tedy řešit zlepšením výběrových řízení, nikoliv teritorialitou. Například by podle nich stačilo přijmout pravidlo, aby v případě státních institucí platilo, že budou spolupracovat s více než deseti exekutorskými úřady.

I ostatní by podle nich vyřešily nějaké úpravy. Například by nebylo možné účtovat dlužníkům jízdné a náklady na stěhování movitého majetku – tím by se možná omezila působnost exekutorů po celé republice a pracovali by jen v blízkých okresech. Na druhou stranu by věřitel měl stále možnost si vybírat. Mají navíc obavy, že zavedení teritoriality by jejich práci obrátilo naruby. Příznivci teritoriality však namítají, že na práci exekutora se s přijetím nového systému nezmění téměř nic.

Potíže pro firmy?

Přestože teritorialita funguje v mnoha evropských zemích, zavádět ji v Česku po deseti letech existence exekutorských úřadů nemusí být nejlepší řešení. "Nebylo by to fér vůči těm exekutorům, kteří v dobré víře investovali velké finanční prostředky do rozvoje svých úřadů a teď by jejich investice měly být zmařeny," vysvětluje Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov. Teritorialita by také znepříjemnila život řadě firem, které si vybírají exekutory podle referencí či předchozích zkušeností.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Například Raiffeisenbank spolupracuje se sedmi úřady. Není tím nijak výjimečná, podle posledního průzkumu většina věřitelů vymáhajících pohledávky po celé zemi využívá služeb maximálně sedmi úřadů. V případě, že by byla zavedena teritorialita, museli by spolupracovat se všemi exekutory v okresech, kde mají klienty. Bylo by to administrativně i finančně náročné a exekuce by to prodražilo. Nemluvě o tom, že firmy by v případě zavedení teritoriality možná musely uzavírat spolupráci i s těmi, které nepovažují za nejlepší. Soudy nebudou zkoumat, jestli exekutor bude odvádět tu nejlepší práci, upozorňují odpůrci.

I Jiří Prošek připouští, že teritorialita není samospasitelná, je však podle něj logickou cestou z neutěšeného stavu.

Možná je však problém v tom, že exekutoři se stále častěji kvůli nařízením ze strany státu dostávají do stále méně výhodné situace. Není to tak dlouho, co se posílila práva dlužníků. Hlasy po teritorialitě a rovnoměrnějším rozdělování "zakázek" také rostou v době, kdy se mají snížit odměny exekutorům poté, co na ně bylo uvaleno ještě více odpovědnosti a kdy přebírají část činností, jež dosud vykonávaly soudy.¨ Podle ministryně Daniely Kovářové nyní skončilo připomínkové řízení a vyhláška je připravena k podpisu, a to navzdory ostrému nesouhlasu nejen exekutorské komory, ale i navzdory významným připomínkám z kruhů právnické odborné veřejnosti obecně.

Daniela Kovářová (15. března 2010)

Daniela Kovářová (15. března 2010)

A jak to prozatím dopadlo?

V Choceradech se konal 11. června. 2010 Sněm Exekutorské komory ČR k otázce územního principu, tzv teritoriality.

Prezídium Exekutorské komory ČR nedostalo na sněmu jednoznačný mandát k tomu, aby zahájilo přípravu legislativních kroků zohledňujících tzv. princip teritoriality. Podle tohoto principu by si už exekutora nevybíral věřitel, ale přiděloval by ho soud podle místní příslušnosti dlužníka.

"Pro" se na sněmu EK ČR vyslovilo 47 exekutorů, "proti" 14. Přestože se většina hlasujících vyslovila pro tento princip, k prosazení návrhu to nestačilo, neboť velká část exekutorů hlasovací lístek neodevzdala, a tak sněm nebyl pro toto hlasování o jeden hlas usnášeníschopný.

"Je zřejmé, že většina exekutorů k této otázce doposud nezaujala jednoznačný postoj ”, komentoval závěry hlasování viceprezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Stěžejního hlasování na sněmu se přitom zúčastnilo pouze 69 ze 125 všech soudních exekutorů.

" S ohledem na to, o jak zásadní rozhodnutí se jedná, je nezbytné, aby mandát Prezídia v této otázce byl silný. 40% souhlasných hlasů všech exekutorů takový mandát rozhodně není ”, konstatoval Jiří Prošek.

Zdroj: Exekutorská komora České republiky

Mazat nebo nemazat? V Rozstřelu o tom diskutovali poslanci

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vraha své dcery potkala v metru, sedl si přímo proti ní. Zhroutila se

Roberta Kučerová s fotografií své zavražděné dcery Reginy

Před dvaceti lety přišla Roberta Kučerová o jediné dítě. Její sedmadvacetiletou dceru Reginu nechal zavraždit Zdeněk...

Hašek titul JUDr. neměl získat. Jeho práce by propadla i jako seminárka

MF DNES získala rigorózní práci Michala Haška

Rigorózní práci, díky které Michal Hašek získal titul JUDr. ve slovenském Sládkovičově, exhejtman 7 let tají. MF DNES...

Liberecký podnikatel vystřelil po mladé rodině, teď mu hrozí osm let

Jiří Vařil na snímku z července 2009

Policie prověřuje incident z poloviny ledna v liberecké části Harcov. Devětatřicetiletý muž tam tehdy vyběhl z honosné...

Hmyz rychle vymírá, podle vědců do 100 let zmizí. Přírodu čeká kolaps

SOSÁNÍ. Hmyz saje nektar z květu pampelišky v lese nedaleko běloruského...

Katastroficky rychle neumírají pouze včely. Každý rok ze světa zmizí 2,5 procenta z celkového objemu veškerého hmyzu....

Imigranti chtějí ve školách místo angličtiny turečtinu, Němci se bouří

Výuka islámské věrouky v německém Offenburgu.

Učme na základních školách místo angličtiny turečtinu, polštinu či ruštinu. S tímto návrhem přišla Rada pro integraci v...

Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Cože? Už zase krachuje západní civilizace?

Nemůžete říci, že jste nebyli varováni, říká film Rolanda Emmericha 2012.

Ministr byl na šrot, Zdeněk Škromach fotil "výborné koláčky", Okamuru s Bártou spojila kniha a Tokio volá "Banzai"! To...

Příloha MF DNES Kavárna se vrací, vychází ve velkém formátu

Titulní strana přílohy MF DNES Kavárna v nové podobě. 7. září 2013.

Po prázdninové přestávce se vrací tradiční příloha Kavárna do sobotního vydání deníku MF DNES. Příloha zabývající se...

ZÁPISNÍK: Troubové a hněv. ČSSD, ani Zeman nechápou míru vzteku v zemi

Sjezd ČSSD v Brně - (zleva) brněnský primátor Roman Onderka, jihomoravský hejtman a kandidát na předsedu ČSSD Michal Hašek a Zdeněk Škromach (18. března 2011)

Soutěž o nejpitomější výmluvu v sociální demokracii. Podlehl Zeman přesvědčení o neomylnosti? Babiš jde nahoru. To jsou...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz