mateřídouška

Expert: Méně nálepek. Nazývat opozici bez důkazů dezinformátory je špatné