Úterý 24. listopadu 2020, svátek má Emílie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 24. listopadu 2020 Emílie

Hlídky: Blížíme se policejnímu státu

  9:13
Ministerstvo vnitra vydalo desatero doporučení, jak se mají Pražané chovat při summitu NATO. Podle občanských hlídek, které dohlížejí na dodržování lidských práv při demonstracích, však policie v některých případech porušuje vlastní zákony. "Desatero představuje podle našeho názoru nepřípustný náběh na policejní stát," uvedl pro iDNES mluvčí Občanských právních hlídek (OPH) Jiří Kopal.

Policie musí podle právních hlídek postupovat pouze v mezích určených Listinou základních práv a svobod a Ústavou a z nich vyplývajících zákonů.

"V tomto případě musí tedy dodržovat především platný policejní zákon," uvádí Kopal. "Poučky policie však tato základní ustanovení v některých bodech vůbec nerespektují," tvrdí mluvčí právních hlídek.

Policejní desatero je podle Kopala z právního hlediska nekompetentní. "Předání pokynů veřejnosti takovýmto způsobem považujeme za nehodné státních institucí jakými jsou ministerstvo vnitra a policie v demokratickém právním státě," dodává mluvčí.

Policie tak podle něj pokračuje v právně rozporných vyjádřeních, která porušují Ústavu, Listinu základních práv a svobod i policejní zákon a tím i základy demokracie a  právního státu. Právní rozbor policejního desatera, které provedly OPH, najdete v tabulce.

Delegáty ochrání tři zóny

Vnitro: Doufáme, že Pražané budou spolupracovat
Vnitro vydalo podle své mluvčí desatero proto, aby si občané uvědomili, že bezpečnostní opatření nejsou zbytečná.

"Je jasné, že pro někoho bude pohodlnější projít tou nebou onou ulicí. Pokud ji ale bude chránit policie, nemá cenu diskutovat, i když to třeba člověka omezí," upozornila v pondělí Marie Masaříková z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Policie podle Masaříkové doufá, že budou Pražané spolupracovat. Upozorňuje však i na určitá omezení.

"Je zřejmé, že v ulicích může dojít k potyčkám demonstrantů s policií. Proto uvádíme odstavec, aby se lidé vyhýbali větším shlukům či skupinám, i když poutají jejich pozornost," říká Masaříková.

Desatero doporučení k summitu vydá ministerstvo vnitra také na svých oficiálních internetových stránkách (www.mvcr.cz).

"Bude tam ikonka se symbolem NATO, pod níž budeme vystavovat všechny informace, které se týkají summitu."

Rozložení policejních sil se tají
Pražský magistrát minulý týden zveřejnil, že během summitu budou uzavřeny tři lokality: Vyšehrad, Pražský hrad a Obecní dům. Jak budou zóny chráněny, však jasné není.

"Je to věc pražské policie. Jaké budou počty policistů a techniky, zřejmě do summitu neprozradí," dodala Masaříková.

Rady a doporučení ministerstva vnitra
Rozbor právních hlídek


1. Respektujte pokyny policie!
Respektujte všechna nařízení a pokyny, a to i v případě, že Vás budou omezovat! Podrobte se oficiálním pokynům bez výmluv. I když budou vaše osobní důvody důležité, policisté Vám nemohou vyhovět.

Bod jedna při postupu podle jeho znění by představoval porušení jednoho ze základních článků Listiny: čl. 4 Listiny zákl. práv a svobod:
(1) Povinnosti mohou být ukládány  toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze  základních  práv a  svobod  mohou být za podmínek stanovených
Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení  základních  práv  a  svobod musí platit stejně pro
všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při  používání  ustanovení  o  mezích  základních  práv a svobod musí  být šetřeno jejich podstaty  a smyslu. Taková omezení nesmějí  být  zneužívána  k jiným účelům,  než pro které byla stanovena.

2. Doklady s sebou
Věnujte zvýšenou pozornost svým dokladům. Kontrolujte, zda máte s sebou občanský průkaz nebo jinou identifikační kartu. Z bezpečnostních důvodů můžete být vyzváni Policií ČR k prokázání totožnosti.

Perlustrovat občany nelze jednoduše na základě obecného
kritéria "bezpečnostních důvodů"!
§ 13 policejního zákona jasně stanoví důvody, v nichž pouze lze požadovat
legitimování občana:
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
(1) Prokázání totožnosti znamená  prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.
(2) Policista je oprávněn vyzvat osobu,
a) přistiženou  při jednání,  které má  znaky trestného  činu nebo přestupku,
b) od které je požadováno vysvětlení podle § 12 odst. 1,
c) která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
d) která   se   bezdůvodně   zdržuje   v  bezprostřední  blízkosti  chráněných
objektů,
e) která má  na místě veřejně přístupném  zbraň (17 odst. 2)  a je důvodné podezření,  že  zbraně  může  být  užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
f) která  se  zdržuje  v  blízkosti  místa,  kde došlo ke spáchání trestného
činu,  k dopravní nehodě, požáru  nebo jiné
...
(5) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci  2 a odstavci 3 písm.
a)  prokázat svoji  totožnost nebo  nemůže-li ji  prokázat ani  po předchozím 
poskytnutí   potřebné  součinnosti  k   prokázání  své totožnosti, je policista oprávněn takovou osobu předvést k provedení služebních úkonů za účelem  zjištění její totožnosti a řádného  objasnění  věci.  Poskytnutí potřebné součinnosti není nutné,  pokud by  se tím  při zjišťování totožnosti více osob ve stejném okamžiku zmařil účel  úkonu  nebo  zákroku. Po zjištění totožnosti policista  předvedenou osobu propustí,  nebrání-li tomu zákonné důvody.
(6) Nemůže-li policista totožnost osoby předvedené podle odstavce 5 zjistit  na základě  sdělených údajů  ani v evidencích obyvatel,  je oprávněn vyzvat tuto  osobu, aby  strpěla provedení nezbytných služebních úkonů, jako je snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, zevní měření těla a zjišťování zvláštních   tělesných znamení; měření   těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení provádí 
osoba stejného pohlaví nebo lékař.
(7) Nezjistí-li  policista  totožnost  osoby  do  24 hodin od předvedení, je
povinen osobu propustit.
(8) O  předvedení  a  provedených  služebních  úkonech sepíše policista úřední záznam.

3. Dbejte aktivně o svou bezpečnost!
Věnujte zvýšenou pozornost své osobní bezpečnosti! Vyhýbejte se všem situacím, které jsou nepřehledné a je jasně patrné, že budí pozornost policie a pořadatelů. Taková místa urychleně opusťte. Nezkoušejte trpělivost policistů, respektujte jejich pokyny.

"Nezkoušet trpělivost" je obecně opět naprosto psychologizující neprávní pokyn. Podle § 20 "Oprávnění zakázat vstup na určená místa" policejního zákona, lze postupovat pouze takto:
Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v tomto zákoně,  je policista oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu policisty uposlechnout. K vyznačení  nebo  ohraničení  určeného místa může  být  použito technických prostředků.

4. Buďte všímaví
Informujte policii o všem, co by mohli demonstranté použít při potyčkách, např. nově přivezené dlažební kostky, lešení, popelnice apod.

5. Přihlížet není bez rizika!
Větší shluky či skupinky lidí poutají obvykle naši pozornost. Předpokládáme, že se asi něco děje, to probouzí naší zvědavost. Je to normáIní, aIe nemusí to být pro přihlížející osoby zcela bezpečné. I když jste pasivní a chováte se korektně, jakmile vypukne násilí a ničení, musí policie zakročit. Stojíte-li blízko ohniska, ze kterého se násilí a ničení rozlévá, vystavujete se zbytečnému riziku, že budete proti své vůli vztaženi do akce proti násilnictví a vandalství. Pomozte policii tím, že urychleně opustíte místo a uchýlíte se do bezpečí. Vlastní bezpečnost je důležitější než zvědavost!
Ohniska vyhrocených konfliktů mohou vzniknout velmi rychle a nečekaně. Určitým varovným signálem mohou být hloučky nápadně či odlišně oblečených osob, také maskování (masky přes obličej) může signalizovat nebezpečí blížícího se incidentu. Vyhýbejte se těmto skupinkám. Pokud to jde, nesetrvávejte zbytečně v jejich blízkosti.
V případě, že se Vám přes maximální obezřetnost nepodařilo vyhnout místům napětí, respektujte základní pravidlo osobní bezpečnosti: okamžitě hledejte pro sebe cestu, jak se dostat z místa incidentu, neztrácejte čas přihlížením! Nejde o film, jde o reálné ohrožení vaší osoby!
Uvědomte si, že na policejní akce dochází až ve skutečně vážných situacích, v žádném případě nejsou divadlem pro přihlížející!

Policejní akce mnohdy bohužel nepřicházejí jen ve skutečně vážných situacích.
Vzpomeňme na trestní oznámení OPH proti podezřelému  provokatéru, který
rozbíjel výlohu Mc Donalds, které nebylo vyšetřeno. Občanské právní hlídky si dovolují upozornit veřejnost a novináře na skutečnost přítomnosti policistů v civilu například při zasedání MMF a SB. Podle údajů samotné policie jich bylo v desetitisícovém davu devět stovek! I tito policisté byli zachyceni při eskalování napětí a nezákonných zásazích, a to i samotnými novináři. Vzpomeňme případ policisty v civilu Zdeňka Ježka, který bezdůvodně bil dřevěnou tyčí po hlavě nenásilného českého aktivistu. Ačkoli událost zachytili fotografové a svědci včetně novináře časopisu Týden Karla Vrány,
tentýž policista nebyl potrestán a navíc se objevil hned několik měsíců po
zasedání MMF v davu na 1. Máje a to opět v civilu. Novináři z časopisu Týden vyhrožoval, že uvidí, až se mu dostane do rukou...

6. Plňte jen svoje vlastní povinnosti!
Neřešte problémy ostatních. Nepřebírejte na sebe úkoly jiných osob, například pořadatelů či policistů a nezajišťujte pořádek. Nemáte k tomu oprávnění. Plňte pouze své občanské povinnosti, pomozte člověku v evidentní tísni. Ocitnete-li se jako svědek v „náročné“ situaci, přivolejte kompetentní pomoc.

Podle § 43 policejního zákona máte právo se kdykoli obrátit na policistu s
žádostí o pomoc, on je Vám povinen poskytnout pomoc v situaci, která podle zákona patří do jeho kompetence. Policista Vás také může požádat o pomoc podle § 48 policejního zákona v případech bezprostředního ohrožení, života či majetku.

7. Pasivní tolerance je lepší než diskuse s radikálními osobami!
Nenechejte se vyprovokovat k nezamýšleným výměnám názorů. Nenechejte se strhnout jednostrannou argumentací a dogmatickými hesly k neplánované diskusi na ulici. Veřejná prostranství nejsou tím nejlepším místem pro věcné, rozumné diskutování - a navíc fanatické, radikální a extrémně smýšlející osoby stejně o ničem nepřesvědčíte. Nevěnujte jejich pokusům o navázání kontaktu žádnou pozornost, zaujměte roli tolerujícího a současně pasivního kolemjdoucího. Letáčky, které Vám bude někdo nabízet, si bez komentáře vezměte a pokračujte normálně dál svou cestou. Nepouštějte se do rozhovoru s rozdávajícím, nevyhledávejte diskuse na veřejných prostranstvích - je to pro Vaši bezpečnost to nejlepší!

Shromažďovací právo, stejně jako svoboda projevu slouží k vyjadřování názorů, k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Obě tato základní práva jsou upravena v čl. 17 a 19 Listiny základních práv a svobod. Mnohdy se jich využívá právě na veřejném prostranství. Lidé, kteří přijdou projevit svobodu názorů na veřejné shromáždění nelze předem považovat za fanatické, radikální či extrémní. Tento bod je typickou ukázkou přehnaného vyvolávání vášní ze strany policie a ministerstva vnitra a apriorního skandalizování osob, jež z větší části demonstrují programově bez úmyslu použít násilí.

8. Informujte své blízké o svých plánech
Informujte své blízké o tom, co máte přibližně v plánu a jak chcete trávit svůj volný čas. Buďte ohleduplní ke svým blízkým a nepřidělávejte jim zbytečné starosti o vaši bezpečnost.

9. Dobře zabezpečte svůj majetek proti zlodějům i vandalům!
Velké akce vždy lákají zloděje, podvodníky, lupiče i vandaly. Buďte proto obzvláště obezřetní a zajistěte maximálně i svůj majetek. Jestliže z města odjedete, promyslete si, co můžete udělat proti tipařům, kteří vyhledávají opuštěné byty pro vykradení. Neupozorňujte na svoji nepřítomnost zataženými žaluziemi či plnou dopisní schránkou. Domluvte se s důvěryhodným člověkem, který může dohlédnout na váš byt či auto a v případě potřeby vás může vyrozumět.
Z obchodů, restaurací a firem je vhodné odstranit vše, co může připoutat pozornost (poutače nad vchody, ve výkladních skříních, na chodnících). V případě, že by skutečně došlo k násilí, vandalismu a davové psychóze, je přítomnost v obchodě riskantní.

10. Omezte jízdu po Praze a do Prahy
Důležité termíny (lékaře, lékárnu, poštu, obecní úřad atd.) si pokud možno přesuňte na jiné datum tak, abyste nemuseli příliš jezdit po Praze. Doprava po Praze bude omezená, pravděpodobně budou větší intervaly v  městské hromadné dopravě. Místa kolem kongresového centra budou hůře dostupná a prostupná.

OPH znovu opakují argument § 20 policejního zákona, kdy prostupnost či dostupnost místa lze omezit jen jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění  úkolů uvedených v policejním zákoně. Policista je pak oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je  povinen příkazu policisty uposlechnout. Ovšem nesmí být porušen čl. 14 Listiny, podle nějž je občanům svoboda pohybu zaručena, ani
svoboda shromažďovací. Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné  pro  bezpečnost  státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.

Závěr právních hlídek


Zejména je potřeba zdůraznit, že policisté můžou postupovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Občan naproti tomu může činit cokoli, co není zákonem zakázáno (čl. 2 odst. 2, 3 Listiny, obdobně čl. 2 odst. 1, 3 a 4 Ústavy).

Tyto články Listiny a Ústavy představují základní pilíře právního státu a představují obecný princip primátu občana nad státem. Varování typu "nezkoušejte trpělivost policistů" jsou zcela mimo vnímání právního státu - policista se při svém jednání neřídí vlastní blahovůlí ohledně toho, jak se  bude k občanům chovat. Naopak jednání policisty coby veřejného činitele požívajícího řady pravomocí vůči občanům je přísně omezeno zákonnými mantinely.

Shrnuto - z výzev vyplývá, že policie si nepřeje veřejnou kontrolu svých zásahů v ulicích a kontakt občanů s demonstranty. Na oboje mají občané nezpochybnitelné právo - což musíme připomenout.

Autoři:

Na co zírá mašinfíra: Sluncem i mlhou. Labutí píseň Rakví pod Ještědem

  • Nejčtenější

Nouzový stav do 12. prosince, má skončit diskriminace malých obchodů

Poslanci prodloužili nouzový stav v České republice do 12. prosince. Pro dobu o osm dnů delší, tedy téměř do Vánoc,...

Vláda omezila počet lidí v obchodech, žádá nouzový stav do 20. prosince

Vláda rozhodla, že od středy omezí počet lidí v obchodech. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů...

V pondělí vstoupí Česko do 4. stupně, řekl Blatný. Začíná návrat všech žáků

Česko se má v pondělí přepnout do 4. úrovně PES, oznámil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný. Od středy 25....

Protivládní protest v centru Prahy: mnozí bez roušek, místo Langerové křik

Stovky lidí při pochodu Prahou protestovaly proti vládním protiepidemickým opatřením, podle některých odhadů jich bylo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

To jsme vážně nečekali. Piráti pomohli zvětšit daňovou sekeru o třetinu

Poslanci ve čtvrtek schválili zásadní snížení daní, které se dotkne milionů zaměstnanců. Daňový balíček však s sebou...

Proč je Eva Burešová tak hubená? Promluvit ji donutila Prachařová s anorexií

Premium Herečka Eva Burešová (27) se zastala Mariany Prachařové (26), která přiznala anorexii. Hvězda Slunečné je ale sama kost...

Měli lepší stroje Sověti, nebo Američané? O jednom neobyčejném souboji

Premium Když autu dojde palivo těsně před čerpací stanicí, můžete ho k ní dotlačit. Ale co dělat, když se totéž stane letadlu...

Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Několik slov chvály

O jednom kolegovi novináři a o nadávání na média. O české otázce a třech divadelních představeních. A také gratulace...

ZÁPISNÍK: Potáhneme na Sýrii! Čeští komunisté milují Severní Koreu

Moderátor usnul, mezi českými novináři se objevily výzvy k válčení a komunistický hejtman mluvil s velvyslancem KLDR o...

ZÁPISNÍK: Naše česká Kanada. Jak starosta řádil, lhal a měl podporu

Škromach oceňoval konspirační teorie. Srovnání: česká politika a starosta Toronta, který kouří crack, lže a pije. Boj...

ZÁPISNÍK: Cože? Už zase krachuje západní civilizace?

Ministr byl na šrot, Zdeněk Škromach fotil "výborné koláčky", Okamuru s Bártou spojila kniha a Tokio volá "Banzai"! To...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Jsem znechucená, říká Eva Burešová, kterou vyfotili s Forejtem z MasterChefa

Eva Burešová (27) a Přemek Forejt (33) byli společně vyfoceni, jak vycházejí z domu, kde herečka bydlí. Hvězda seriálu...

Svatební cesta byla fiasko, vztah zachránila Milešovka, tvrdí novomanželé

Poslední dvojicí, kterou dala dohromady věda pomocí testů připravenosti na vztah, atraktivity vzhledové i čichové a...

Dědička pivovaru Guinness je po smrti, zemřela na následky smolné nehody

V pouhých devatenácti letech zemřela dědička světoznámého irského pivovaru Guinness Honor Ulothová. Vnučka...

Fronty ještě přijdou, vláda zapomněla na rodiče s dětmi, tvrdí prodejci

Od rána obchodníci poprvé povinně počítají zákazníky, aby měl každý pro sebe 15 metrů čtverečních v přepočtu na plochu...

Ordinace v růžové zahradě za půl roku skončí, co seriál nahradí?

Po více než patnácti letech od okamžiku, kdy padla první klapka, začal tvůrčí tým seriálu Ordinace v růžové zahradě 2...