Relikviářová busta (herma) sv. Václava, Kolegiátní kapitula u sv. Víta na Pražském hradě Proboštský kříž se řetězem, Kolegiátní kapitula St. Boleslav Monstrance karmelitánů s P. Marií mezi karmelitánským patrony, sv. Václavem a sv. Ludmilou Monstrance karmelitánů s P. Marií mezi karmelitánským patrony, sv. Václavem a sv. Ludmilou Mitra s Vera effigies sv. Václava, Kolegiátní kapitula St. Boleslav Meč sv. Václava Přilbice sv. Václava, poklad Svatovítský Zavraždění sv. Václava, kostel sv. Ducha na Starém Městě pražském Obraz Zavraždění sv. Václava ze Svatopetrské basiliky v Římě, St. Boleslav, basilika sv. Václava Vazba misálu se sv. Václavem a s Palladiem na desce, Kolegiátní kapitula St. Boleslav