Nemocnice v Uherském Hradišti

Nemocnice v Uherském Hradišti | foto: Uherskohradišťská nemocnice

Kraj mění vize svých nemocnic, v Uherském Hradišti jsou nejblíž ideálu

  • 19
Za tři čtyři roky bude uherskohradišťská nemocnice nejmodernější v kraji. K novému chirurgickému a internímu pavilonu přibude zrekonstruovaná bývalá interna, plicní oddělení i kuchyně. Završí se tak rozsáhlá proměna, která odstartovala před sedmi lety a dohromady bude stát zhruba 1,5 miliardy korun.

„Bude první v kraji, která bude mít hotovou kompletní centralizaci oddělení a bude splňovat nové požadavky lékařské péče. To chceme i v dalších nemocnicích v kraji,“ poukázal hejtman Jiří Čunek, který má na starosti zdravotnictví.

Nově zpracovaný je například ideový návrh proměny v Kroměříži. Zatím jde ale pouze o představu, a jestli se podaří ji prosadit a schválit, není v této chvíli vůbec jisté.

Nemocnice svůj generel, tedy rozvojový plán, k dispozici má, stejně jako ostatní zařízení. Vedení kraje se ale rozhodlo dosavadní dokumenty prozkoumat.

V Kroměříži odborníci zjistili totéž co ve Zlíně. Že materiály zpracované před několika lety už nevyhovují současným nárokům na nemocniční provoz.

„Předchozí generel navrhoval několik přístaveb k současným budovám a částečnou rekonstrukci ve třech čtyřech etapách. My jsme zvolili řešení s jednou větší přístavbou k současnému chirurgickému komplexu, díky které vznikne kompaktní prostor se všemi medicínskými potřebami na jednom místě. Samozřejmě se zachováním dosavadního počtu lůžek,“ vysvětlil autor ideového návrhu Martin Šamaj, jednatel firmy smart healthcare solutions.

Kraj ho oslovil proto, že se před časem zabýval aktualizací generelu Baťovy nemocnice a návrhem nové stavby ve Zlíně-Malenovicích. Po stránce logistiky, provozu i ekonomiky by měla nová podoba kroměřížské nemocnice vyhovovat více i zdravotníkům a pacientům. Šamaj už totiž návrh představil lékařům v Kroměříži.

Kraj chce studii na proměnu nemocnice

Krajský úřad začne v nejbližších dnech hledat autora studie na proměnu Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zastupitelé totiž před několika měsíci schválili, že k materiálu o stavbě nové nemocnice v Malenovicích chtějí podobně rozpracovaný materiál i k další variantě řešení, tedy k proměně současné nemocnice. Předpokládaná cena studie je sedm milionů korun.

„Měla by obsahovat zejména stavební řešení areálu, harmonogram výstavby s podmínkou průběžného poskytování zdravotní péče a také návrh medicínského modelu,“ upřesnil náměstek pro ekonomiku kraje Jiří Sukop.

Součástí materiálu bude také výpočet nákladů a návrh majetkoprávního řešení.Oproti většině veřejných zakázek bude v tomto případě rozhodovat nejen nabídková cena, ale nově také kvalifikace a zkušenosti zájemce. „Bude to padesát na padesát. Chceme někoho zkušeného a profesionálního,“ vysvětlil Sukop.

Zástupci kraje předpokládají, že vybraný zpracovatel bude studii tvořit od dubna příštího roku. Hotová by měla být v říjnu. Tedy zhruba v době, kdy budou obyvatelé Zlínského kraje rozhodovat ve volbách o novém složení krajského zastupitelstva.

Krajským zastupitelům, kteří o zpracování materiálu nevěděli, se postup úřadu nelíbil.

„Pokládal bych za správné nejdříve udělat celkovou koncepci zdravotnictví v kraji, která bude uceleným dokumentem s analýzou i konkrétními návrhy. Teprve pak bychom se zabývali jednotlivými nemocnicemi,“ namítl krajský zastupitel za Svobodné a Soukromníky Michal Dvouletý.

Zdravotnická koncepce je vždy několikasetstránkový strategický dokument, který musí mít každý kraj. Zpracovává se na desetileté období a zabývá se zdravotnictvím na všech úrovních a ve všech zařízeních v kraji.

Současná koncepce platí do roku 2020 a na začátku příštího roku budou zastupitelé schvalovat novou do roku 2030. Její součástí by měly být i návrhy na budoucí proměnu krajských nemocnic.

Kroměřížský areál je podle hejtmana v současné době rozdělený na vzdálené objekty, což je nepohodlné jak pro personál, tak pro pacienty. V případě umístění oddělení do jednoho místa by převozy venkovními prostory odpadly a i náklady na provoz by měly být nižší. Část území by nemocnice v tom případě mohla opustit.

Stejný model zvolila i hradišťská nemocnice, která díky novým budovám opouští nevyužívanou oblast areálu a péči o pacienty centralizuje do jednoho místa.

Původní proměna v Kroměříži počítala podle Šamaje s celkovými investičními náklady zhruba ve výši 600 milionů korun, nový návrh finanční odhad ještě nemá. „Nebude to ale méně než miliarda,“ naznačil Čunek. V současné době už se firma smart healthcare solutions zabývá rozvojovým plánem vsetínské nemocnice. Tam loni otevřeli nový interní pavilon za téměř čtvrt miliardy korun.

Podle dosavadních vizí má vzniknout nová hemodialýza, v plánu je také bourání staré interny a stavba chirurgického pavilonu nebo pořízení magnetické rezonance, která patří mezi špičkové zobrazovací přístroje. Jestli se Šamaj od této vize odkloní, bude jasné za několik měsíců.

Hejtman odhaduje, že s proměnou v Kroměříži by bylo možné začít za dva roky, ve Vsetíně za tři.