ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Města kvůli krizi pomáhají živnostníkům s nájmem, Hradiště chystá dotaci

  • 2
Když živnostníci museli v půlce března kvůli nouzovému stavu zavřít své provozovny, začal jim boj přežití. Těm, kteří sídlí v městských prostorách, se snaží vyjít vstříc radnice ve Zlínském kraji. A to různými způsoby.

Vedení Zlína rozhodlo, že drobnějším podnikatelům, kteří budou mít potíže s platbou nájmu, počká. Dubnovou a květnovou platbu budou moci uhradit později, do konce letošního roku. Bez hrozby výpovědi či penále.

„Vedení města zvažuje i další možná opatření,“ upozornil primátor Jiří Korec. „Předpokládám, že k žádostem budeme přistupovat individuálně nebo podle oblastí a podle toho se rozhodneme o případných dalších krocích.“

Aby nájemníkům město vyšlo vstříc, musejí o odložení jedné či obou plateb požádat prostřednictvím e-mailu najem@zlin.eu. Součástí žádosti musí být i odůvodnění.

Korec nevyloučil, že by město mohlo přistoupit i k úplnému prominutí nájmů. Podle něho bude záležet na krocích státu, který už přislíbil každému drobnému podnikateli poskytnout 25 tisíc korun.

„Budeme případné další možnosti zvažovat i s ohledem na to, že město bude mít kvůli koronaviru nižší daňové příjmy,“ zmínil Korec.

Město Zlín má uzavřených zhruba 170 smluv na pronájem nebytových prostor.

Kroměříž nájemné odloží, Vsetín odpustí

Kroměřížská radnice odloží splátky nájemného od dubna do ukončení nouzového stavu. Nebytové prostory města spravují a pronajímají městské společnosti Kroměřížské technické služby, Sportovní zařízení města Kroměříže a Dům kultury v Kroměříži.

„Rada uložila těmto organizacím, aby nájemce o odkladu splátek nájemného informovaly,“ řekl kroměřížský starosta Jaroslav Němec. „Jde o první krok, který by měl pomoci podnikatelům dotčeným opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru.“ Město zvažuje i další opatření.

Ve Vsetíně přistoupili k odpuštění nájmů živnostníkům, kteří působí v městských prostorách. Prozatím za duben.

„Od místních provozovatelů služeb a obchodů jsme obdrželi několik žádostí o snížení či prominutí nájemného v nemovitostech města,“ přiblížil vsetínský starosta Jiří Růžička.

„Rozhodli jsme se prominout měsíční platby všem, kterým byla jejich činnost dočasně zakázána nařízením vlády. Týká se těch, kteří platí městu nájemné do dvaceti tisíc korun měsíčně.“

Tento krok budou ještě muset schválit zastupitelé, kteří by se měli sejít na konci dubna. Zatím se kvůli nouzovému stavu scházet nemohou. Starosta věří, že za měsíc už to možné bude.

Hradiště chystá dotační program pro všechny

Jiný způsob pomoci zvažují v Uherském Hradišti, kde by živnostníkům neodpouštěli nájemné, ale vypsali dotační program, z něhož by mohli získat peníze všichni drobní podnikatelé bez ohledu na to, v jakých prostorách působí.

„Některá města odpouštějí nájem těm, kteří podnikají v městských prostorách, já ale neumím rozlišovat živnostníky podle toho, jestli podnikají v městských, nebo privátních prostorách. Myslím si, že si podporu zaslouží všichni,“ nastínil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Chceme pomoci všem vypsáním dotačního programu, kterým bychom kompenzovali škody skupině lidí, kteří jsou závislí na svých měsíčních příjmech a teď jim spadly na nulu,“ doplnil.

Vedení města zpracovává podrobnosti dotačního programu, předběžně by do něj chtělo vložit pět milionů korun.

„Může to být méně i více, ještě o tom není rozhodnuto,“ nastínil Blaha. „Pak by podnikatelé žádali a město by posuzovalo žádosti.“

I tento postup ještě musejí schválit zastupitelé. Řádné zasedání má být v dubnu. Starosta zvažuje, že by mohl po domluvě s ministerstvem vnitra svolat alespoň videokonferenci, když už se zastupitelé nemohou scházet fyzicky.

„Největší kompenzace by měl přinést stát, ale chceme také přispět,“ řekl Blaha. Podle něj budou moci podnikatelé platit nájem i se skluzem, aniž by jim za to hrozilo penále.