Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti | foto: Město Zlín

Na rozvoj Zlína a okolí půjde z EU více peněz, dotace chce kino i stadion

  • 10
Zlínská aglomerace, do níž spadají krajské město, Otrokovice, Vizovice, Fryšták a další obce v bezprostředním okolí, bude moci v letech 2021 až 2027 čerpat více peněz z Evropské unie než v předcházejícím šestiletém období, kdy měla k dispozici více než 950 milionů korun. Přesné množství peněz, které bude k dispozici, ale ještě známé není.

Důvodem změny je skutečnost, že zlínská aglomerace patří do jiné kategorie, na niž se dotace vztahují. V končícím období to byl Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), nově to budou Integrované teritoriální investice (ITI)

„Jsem rád, že město Zlín je v rámci nově vytvořené zlínské aglomerace součástí ITI, čímž jsme se dostali na úroveň jiných krajských měst,“ řekl primátor Jiří Korec.

Podle něho ale zatím není jisté, kolik peněz navíc by mohlo do regionu v následujících letech přijít, protože ještě není určený klíč. „Nevíme, kolik z toho vyjde pro zlínskou aglomeraci,“ řekl Korec.

Město už oslovilo okolní obce s tím, aby mu projekty, na něž budou chtít získat dotace, poslalo.

„Z nově došlých a již dříve sesbíraných projektů vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI,“ podotkl projektový manažer oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu Petr Stiglitz.

Chystá se rozsáhlý seznam

Zlín má před sebou řadu zásadních investic, na něž bude chtít získat dotace. Ať už jde o přestavbu zimního stadionu, Velkého kina, náměstí Míru či tržiště Pod Kaštany, nebo některé dopravní akce, jako jsou například úpravy křižovatky ulic Mostní a Březnická.

„Snažíme se, aby dotace šly na velké strategické investice, aby nám nepomáhaly v projektech za miliony korun. Máme to v nějaké podobě zpracované, ale nechceme to zatím zveřejňovat. Seznam bude mít větší rozsah,“ naznačil Korec.

Města a obce v aglomeraci budou moci čerpat dotace podle vypsaných programů.

„Je tam možnost získat dotace na zateplení a úsporná opatření, takže můžeme revitalizovat městské budovy. Prověříme všechny programy, abychom získali co nejvíce peněz,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci městský majetek.

Zlín by chtěl z ITI získat peníze také na chystanou proměnu chátrající budovy bývalého okresního soudu v centru. Tomu zatím brání právní spory, které by se podle Brady mohlo podařit vyřešit do konce letošního roku. V budově by potom mohl být minipivovar, pobočka pošty, jedno patro by bylo věnováno činnosti spolků a dvě patra kancelářím magistrátu.

Jarní prázdniny

Týdenní jsou na základních a středních školách rozloženy v termínech od 1. února do 14. března. Přinášíme úplný přehled prázdninových termínů podle okresů.