Sobota 28. ledna 2023, svátek má Otýlie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 28. ledna 2023 Otýlie

Tajní detektivové z Departmento 50 ničili chilské nacisty. A ohromili FBI

Špioni Třetí říše měli v Jižní Americe pro rejdy a podvratnou činnost volné pole působnosti. Opravdu tvrdě narazili jen v Chile, kde se proti nim postavily dva tucty detektivů z utajeného oddělení Departmento 50. Jejich zásluhou bylo mimo jiné i to, že se nacistům nepodařilo zničit Panamský průplav.
Nacisté měli velké ambice v celé Latinské Americe. V Chile však narazili.

Nacisté měli velké ambice v celé Latinské Americe. V Chile však narazili. | foto: Archivo Nacional de Chile

Historie hrdinů z Departmento 50, přísně tajného oddělení, jehož existenci přiznala vláda Chile teprve před pěti lety, se začala psát před prezidentskými volbami v roce 1938.

Byť nabízely tři kandidáty, pro 98 procent registrovaných voličů dávali smysl jen dva. Těsně se rozhodovalo mezi středopravicovým liberálem Gustavem Rossem a levicovým radikálem Pedrem Cerdou, který se nakonec stal vítězem a na tři další léta faktickým vůdcem země.

A třetí kandidát? Carlos Ibáñez del Campo, který se nakrátko vrátil z exilu, už jednou prezidentem byl. A na jeho vládu, silně provázanou s armádou, jež ho pučem vynesla do čela, lidé nevzpomínali zrovna dobře. V očích voličů jej však definitivně znemožnil až pokus o vojenský převrat, o který se těsně před volbami, prý bez jeho vědomí, postarali jeho podporovatelé. Ozbrojenci z hnutí Nacional Socialista de Chile, kterým už tehdy nikdo neřekl jinak než Nacistos. Nacisté.

Časně zrána 5. září 1938 se pokusili násilím převzít kontrolu nad nejvyšší budovou v Santiagu, pojišťovnou Seguro Obredo, univerzitou, rádiovou stanicí, elektrárnou, vodárnou a úřadem městské správy. Nevyšlo to.

Pětiprocentní německý problém

Puči zabránily hlídky carabineros a přivolaný pěchotní regiment z Tacna se postaral o zbytek. Celý incident vešel ve známost jako masakr ze Seguro Obrero, protože vojáci nakonec většinu nacionalistických pučistů, včetně těch, co se při vyjednávání vzdali, na místě hned postříleli. Chile tím ukázalo, že o nacisty a jimi podporovaného kandidáta zájem nemají. Carlos del Campo ve volbách dostal 0,03 procenta hlasů, celkem jich bylo směšných 112. Bylo to vlastně o dvě třetiny méně, než kolik pučistů se pokusilo dobýt hlavní město.

Neúspěšný a krveprolitím zakončený pokus o převrat pochopitelně vynesl na světlo spoustu otázek. Kdo chilské nacisty celou dobu financoval? Kdo zajišťoval jejich organizaci, tahal za nitky povstání? Kdo jim poskytl zbraně a výcvik v zacházení s nimi? Hlavními podezřelými byli Němci.

Přesněji tedy imigranti a starousedlíci s německým původem, kteří se v pětimilionovém Chile od roku 1846 v několika velkých přistěhovaleckých vlnách usazovali. Původně kolonizátoři venkovské půdy a později majitelé výnosných farem, trhovci, z nichž se stali respektovaní obchodníci, kovkopové, co se postupně etablovali na majitele dolů. Tvořili sice jen pět procent populace, ale patřili k nejmovitějším občanům celé země.

Tito Germanochilenos, z Hamburku, Porýní, Bavorska a českých Sudet, na svou domovinu nikdy úplně nezapomněli. A vadilo jim, že se v končinách na pobřeží Tichého oceánu nehraje podle jejich pravidel. Kontrolovali přitom mnohé, přístavy, obchod, průmysl, těžbu surovin. Chyběla jim však politická moc. Takže když ve 30. letech minulého století začali školení propagandisté z hitlerovského Německa masírovat jejich pronárodní uvědomění, pokusili se ji vydobýt všemi prostředky.

Jednou z priorit vlády Pedra Cerdy se tak stala snaha vykořenit toto fašizující podhoubí, vymýtit pátou kolonu německých nacionalistů. Nutno ovšem dodat, že tato vládní priorita byla přísně tajná. Už proto, že si Chile původně chtělo udržet jisté vazby a přístup na německé trhy v Evropě. A rozhodně nemohlo přehlížet, že každý dvacátý obyvatel mluví německy, přičemž celý jih země prakticky „patřil“ německé minoritě.

Lidé pro diskrétní práci

Nesvatá aliance. Americké nacisty vypráskala dohoda soudce, rabína a mafie

To jsou oni, účastníci neobvyklé schůzky v baru. Gangster Meyer Lansky,...

Židovský rabín, soudce a mafián vešli do baru. Není to však začátek anekdoty. Tři lidé z různých světů se v přítmí podniku dohodli, jak zatočí s hnutím, které chtělo vybudovat nacistické Spojené státy. Gangsteři si na nacisty došlápli s baseballkami, Židy vlastněný tisk se zdržel protestů a justice se nacistům podívala na finanční účty.

Řešením pikantní situace, jež by nevyústila v diplomatickou roztržku, tedy nemohla být formálně pověřena armáda ani policie. Z přímé direktivy administrativy nového prezidenta tak u santiagských kriminalistů z Policía de Investigaciones (PDI) vznikl nový odbor.

Přezdívalo se mu Departmento 50, jiný název zprvu neměl. Protože oficiálně neexistoval.

Konspirativní pojmenování oddělení vycházelo z předvolby telefonní ústředny, přepojující hovory k detektivům se zvláštním posláním. A byť jich svěřený úkol mezi lety 1938 až 1945 plnilo jen dvaadvacet, patřili k těm nejvýkonnějším protinacistickým útvarům v celé Jižní Americe.

Agenti německých tajných služeb, nejrůznější podvratné živly, vůdci indoktrinačních skupin a špioni rychle vypozorovali, že jim v Chile vyrostl silný soupeř. Ale nedokázali ho identifikovat. Departmento 50 fungovalo v režimu přísného utajení a jeho činnost zůstala nepřiznaná vlastně až do června 2017, kdy o něm archivy chilské vlády vydaly konečně první svědectví.

Jednou z prvních úspěšných misí detektivů bylo „odstavení“ německé vysílačky v Quilpué, která rutinně šifrovanými depešemi informovala berlínskou centrálu Abwehru, německé vojenské rozvědky, o pohybech anglických a francouzských lodí v Pacifiku.

Následovalo násilné uzavření několika výcvikových táborů na venkově, u Puerto Montt a Llanquihue, v nichž se mladí nacionalisté pod vedením německých instruktorů cvičili ve vedení záškodnického boje.

Zatýkalo se i v Puerto Vartas, kde byl v jedné z farem německých usedlíků objeven sklad „zbraní velkého kalibru“ a 50 tisíc kusů munice. Následně vypukl požár v několika pobočkách Nacional Socialista de Chile, které vytvářely krytí pro mise proněmeckých špionů a oslavovaly nacistickou ideologii.

Kriminalisté z PDI si též došli pro fotografa německého původu Bernarda Timmermana. Departmento 50 jim totiž předložilo více než přesvědčivé důkazy o tom, že je hlavou jedné ze dvou sabotážních skupin v Chile. A brzy poté se podařilo rozprášit základnu druhé z nich. U San Cristobal se zajistila druhá německá špionážní vysílačka, značná hotovost, šifrovací knihy. Do vězení putovalo 20 lidí. Přijeli si i pro barona Von Schoena, který řídil finanční toky chilských nacistů.

Lovci nacistů pracují čile

Některé akce Departmento 50 měly poněkud dobrodružný charakter tajné státní organizace nespoutané dozorem a pravidly, například přestřelka v dolech na jihu Chile, které chtěli nacionalisté odpálit trhavinami. Jinak si však šéf Deprtmento 50, teprve třiatřicetiletý Hernán Barros Bianchi, dával velmi záležet na tom, aby byla práce jeho týmu po všech stránkách profesionální.

Contreras byl Pinochetův anděl teroru. Oběti nechal znásilňovat

Manuel Contreras žil posláním čistit zemi od stoupenců socialismu. A ty viděl...

Jeho tajná služba plenila zemi, aby ji tak ochránila před socialismem. Sexuální mučení, lázně z rozžhaveného oleje, vydloubávání očí, oponenty diktátora Pinocheta trestala těmi nejkreativnějšími sadistickými praktikami. Manuel Contreras se za bezcitné běsnění nikdy neomluvil.

S až neuvěřitelnou efektivitou jeho lidé během tří let identifikovali všechny, kteří předávali Německu informace o vnitřní bezpečnosti státu, angažovali se v nacionalistických hnutích a vytvářeli prostor pro nacistickou propagandu. Shromáždili svědectví, listinné důkazy, seznamy majetku, fotografie a záznamy z předběžných výslechů zajištěných. Dali dohromady takové množství důkazních materiálů, že chilské soudy pak mohly být vůči dopadeným zrádcům naprosto nekompromisní. Nebyly to kovbojové, ale detektivové.

Německý konzul ve Valparaiso Paul Barandon nebo námořní atašé německého velvyslanectví v Chile Ludwig von Böhlen se nehnuli z místa, aniž by detektivové nevěděli o každém jejich pohybu. A sledováni byli i všichni zaměstnanci lodní společnosti Hamburg American Line, která sloužila jako hlavní kurýrní linka pro německou špionáž. Zabránili tuctu atentátů a bezpočtu sabotáží.

Jestli se v Argentině Němcům a jejich agentům za druhé světové války dařilo, v Chile byli v těžké defenzivě. Hvězdná chvíle Departmento 50 však teprve měla přijít.

Panamská spojka

V březnu roku 1942 zachytila americká FBI náznaky, že na jihu Ameriky připravují agenti Třetí říše opravdu velkou akci. Z rozluštěných šifer nebylo patrné mnoho, snad jen, že připravovaná Operace Kyklop měla potenciál zvrátit vývoj války v Tichomoří a vést ji měl německý agent s krycím jménem Apfel, který působil z Chile.

V důvěrném memorandu tedy v červnu téhož roku požádal americký prezident Franklin Delano Roosevelt a ředitel FBI Edgar Hoover chilského prezidenta o součinnost. Z dobového kontextu je patrné, že Američané tehdy neoplývali přehnanou důvěrou ve schopnosti policie nějaké „banánové republiky“.

O to větším překvapením pro ně bylo, když jim 29. října 1942 Chilané naservírovali celou skupinu německých sabotérů, včetně Alberta von Appena coby nepolapitelného agenta Apfela. I se všemi plány, záznamy radiokomunikace, fotkami, podepsaným doznáním. A metráky průmyslových trhavin německé výroby, jimiž chtěli spiklenci zablokovat Panamský průplav.

Edgar Hoover neskrýval své ohromení, chtěl pogratulovat řediteli oné kontrašpionážní organizace, která dosáhla v krátkém čase tak excelentního výsledku. Chilská administrativa nemohla pochopitelně přiznat, že ona tajná organizace nese vlastně velmi banální a nedůstojné označení Klapka 50, a tak bylo Departmento 50 Hernána Bianchiho narychlo přejmenováno na poněkud majestátněji znějící Sección Confidencial Internacional. Mezinárodní utajenou sekci.

Bianchi zůstal v jejím čele až do konce války, kdy byla jeho sekce, opět ve vší tajnosti, zrušena a veškeré záznamy o jejích aktivitách uloženy do archivu.

Sny nacistického Německa o anexi Panamy byly velmi vážné. Dobytí tohoto území by totiž přetnulo most mezi Jižní a Severní Amerikou, mohlo zaškrtit jednu ze dvou cest mezi Atlantikem a Pacifikem. Prvním krokem k tomuto ambicióznímu cíli mělo být zničení průplavu, což by zásadním způsobem zkomplikovalo a narušilo zásobování spojeneckých sil v Tichomoří. Pokud by hrstka detektivů z Departmento 50 včas nezabránila sabotáži, mohla se druhá světová válka vyvíjet odlišným způsobem.

  • Nejčtenější

Najednou je problém procházka i pití kávy. Reportér si zkusil život s kily navíc

Premium Zkratka STOB znamená stop obezitě. Označuje se jí společnost odborníků na změnu životního stylu. Lékaři, psychologové,...

Poklady pod Prahou. Město dělili na část pro živé a pro mrtvé, líčí archeolog

Premium Archeolog a ředitel ústavu Archaia Vojtěch Kašpar už přes třicet let jezdí po místech, kde mají vyrůst nové stavby, aby...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Existují případy, kdy se sám dorovnal prst, popisuje biolog lidskou regeneraci

Premium Čolkovi doroste utržená noha nebo vypíchnutá čočka v oku, rybám dorůstají ploutve. Profesor Jaroslav Petr popisuje, že...

Kořeny antisemitismu. Covid neskončil, ale už za něj mohou Židé, říká expert

Premium Na 27. ledna připadá Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát při té...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Několik lidí se dostalo na dotyk ke klenotům. Hrad je označil za odborníky

Premium Zatímco jiní mrzli v několikahodinových frontách venku před katedrálou svatého Víta, aby z několika metrů spatřili na...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Fotbal se mění, Slavia také. Trpišovský exkluzivně o trendech i návratu Stancia

Premium Když se ve chvilce volna vyrazil projít po pískovcových útesech a díval se, jak do skal narážejí mořské vlny, hlavou mu...

Pět minut proti stresu. Naučte se cyklické dýchání

Je pomocníkem do uspěchané doby plné tlaku na výkon, spěchu a napětí. Zlepšuje náladu, uklidňuje, stabilizuje. Je...

Žil v biblickém Jerichu. Technologie teď dala muži tvář

Byla jednou ze slavné skupiny sedmi lebek z Jericha, které byly obaleny sádrou a v očních důlcích měly vsazené mušle....

Pražský popravčí. Jan Piperger byl z katovské rodiny, provedl 50 exekucí

Nejprve se živil jako čalouník. Rodové profesi kata však neunikl. Doma ve skříni měl Jan Piperger pytel s oprátkou,...

Uprchlí otroci jako dobyvatelé Panamy. Odhalení upravuje dějiny

Španělé byli výkonnými uchvatiteli Jižní Ameriky, jejich koloniální nadvláda byla záhy stabilní a úplná. Vzpoury a...

Vyhrajte na SEBAstiana kosmetický balíček od SEBAmedu pro vaše miminko
Vyhrajte na SEBAstiana kosmetický balíček od SEBAmedu pro vaše miminko

20. ledna, den, kdy má svátek Sebastián. Krásné a nepříliš časté chlapecké jméno, nad kterým možná maminky dlouze přemýšlely. Nebo padlo na první...

Evropu čeká nemovitostní zvrat, varují experti. Hrozí potíže s financemi

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Raizel Grace Calago z Filipín se ještě před dvěma lety účastnila soutěže krásy. Dnes ale vypadá jako padesátiletá žena...

Největší zlo jsou cukry, tuky tělo potřebuje, říká výživový specialista

Premium Výživová doporučení se mění. Dokonce i tuky, které bývaly na černé listině, už jsou brány na milost a staly se součástí...

„Nadzvukový strategický bombardér“ Mjasiščev M-50 byl falešným strašákem

V roce 1959 vzlétl prototyp vizuálně zajímavého stroje Mjasiščev M-50. Sověti chtěli nadzvukový letoun pro dopravu...