Naším úkolem je pachatele vypnout, říká policejní odstřelovač

aktualizováno 
Jediným dobře mířeným výstřelem dokážou rozhodnout patovou situaci. Ale zmáčknout spoušť je skutečně až to poslední. „Není neobvyklé, že policejní odstřelovač během své kariéry při zásahu nikdy nevystřelí,“ říká český policejní odstřelovač, který kvůli utajení musí zůstat v anonymitě.

Odstřelovačská profese je náročná psychicky i fyzicky. A vyžaduje kompletní osobnost. | foto: Vratislav Zpěvák

Jaké jsou typické úkoly policejních odstřelovačů? Lidé si je nejčastěji vybaví z případů zadržování rukojmích v bance či střežení prezidentů.
Práce policejních odstřelovačů se dá rozdělit do dvou skupin. Jeden druh činnosti je skrytý, odstřelovač plní úkoly tajně, je maskován. Může jít o pozorování a předávání informací o pachateli nebo objektu, které jsou důležité pro vlastní zákrok jednotky, o odhalování nástrah. Patří sem též skrytá pozice ke střelbě na pachatele, někdy v rámci zákroku v součinnosti se zásahovým týmem, kdy odstřelovač tým kryje, má za úkol vystřelit na pachatele, aby tak umožnil následný postup týmu.

Fotogalerie

Jaké aktivity patří do té druhé skupiny?
Sem spadá demonstrační nasazení odstřelovačů na ochranu vládních činitelů. Při tom jde o vytipování rizik, o rychlé prověření možné hrozby nebo podezření, popřípadě o odvrácení reálného útoku střelbou. Mezi další specifické úkoly patří likvidace tlakových nádob s nebezpečným obsahem, jako je acetylen, kdy hrozí kvůli zahřátí exploze. Odstřelovač výstřelem uvolní tlak a lahve vyhoří. Všechny činnosti odstřelovače ale není možné odtajnit.

Vrcholem je výstřel na pachatele s rukojmím

Je možné kvantifikovat, na kolik nasazení připadá jeden výstřel? Je například možné, že by profesionální policejní odstřelovač za léta pracovní kariéry ani jednou nevystřelil naostro, při zásahu?
Nelze to už proto, jak široké je spektrum úkolů odstřelovače. A rozhodně není, ani v evropských, ani v amerických policejních jednotkách neobvyklé, že se odstřelovač nikdy nedostane do situace či k úkolu, který je nezbytné vyřešit jeho výstřelem.

Jaký úkol je pro odstřelovače nejobtížnější? Co je v rámci jeho profese největším uměním?
Jednoznačně výstřel na pachatele s rukojmím. Je to okamžik, který samozřejmě nelze vzít zpět, ale často ho nelze ani zopakovat. Ve zlomku vteřiny musí odstřelovač vyhodnotit celou řadu aspektů, polohu zbraně pachatele vůči rukojmímu, povětrnostní vlivy, úhel střelby, prostor za pachatelem, překážky střelby, musí využít okamžik nehybnosti pachatele. Přitom všem musí být odstřelovač schopen bezpečně zasáhnout oblast o průměru 5 až 6 centimetrů , aby nedošlo po zasažení pachatele ke zranění rukojmí. To považuji za top umění odstřelovače.

Musí si být naprosto jistý výsledkem své akce.
Naprosto. Proto se k takovému zákroku nasazuje více odstřelovačů, kteří míří na cíl z více úhlů. Střelec si musí být naprosto jistý svým výstřelem. Při jakékoli pochybnosti se musí být schopen výstřelu vzdát, aby neriskoval život rukojmích, popřípadě jiných osob.

Špičkové vybavení

V současnosti jsou policejní odstřelovači vyzbrojeni zbraní SAKO TRG 22. Je to odolná zbraň určená ke střelbě na mířenou vzdálenost do 800 metrů odpovídající této ráži (7.62x51/308Win). Po výběrovém řízení v roce 2001 byla dodávána s optickým zaměřovačem Schmidt-Bender PM II Mildot. Odstřelovači útvaru rychlého nasazení disponují zbraněmi ráží 223Rem. (5.56NATO), 308Win., 338Lapua Magnum a 50 BMG. Těžiště zbraně leží na ráži 308Win. firmy Accuracy Internacional model AW s optickým zaměřovačem Night Force, patřící ve své třídě ke špičkovým zbraním.

„Faktor zbraně je stejně důležitý jako faktor střelce. U špičkových střelců se hranice přesných zásahů s vyšší kvalitou zbraně, hlavní, optiky a munice samozřejmě posouvají. Průměrný střelec naproti tomu nedokáže předností ani té nejlepší techniky plně využít.“

Jaké renomé mají odstřelovači u zbytku policejního týmu? Jak se na ně dívají chlapi v kuklách, kteří dole vyrážejí dveře a nasazují krk přímo v akci? Vnímají je jako strážné anděly, nebo spíše jako ty, co nic neriskují?
Snad ve všech jednotkách panuje mezi zásahovým týmem a odstřelovači rivalita. Z velké části je způsobena neznalostí problematiky odstřelovačské profese. Mýtus, o němž mluvíte, se snažím rozbít tím, že zdůrazňuji, že prvotní úkolem odstřelovače v součinnosti se zásahovým týmem je ochrana členů týmu při postupu. Když se bojovníci s úkoly odstřelovače seznámí nebo když se setkají ve společné bezpečnostní akci, rychle mění názor.

Jak se člověk stane policejním odstřelovačem?
Odstřelovači jsou zařazeni u útvaru rychlého nasazení, v zásahových jednotkách, na letištích a u útvaru ochrany prezidenta. U těchto jednotek by uchazeč o specializaci odstřelovač měl pracovat minimálně jeden rok. Musí se naučit taktické postupy své jednotky. Předpoklady pro přijetí do odstřelovačského kurzu jsou samozřejmě nadprůměrné střelecké výsledky, schopnost pozorovat a předávat informace, psychická a fyzická odolnost, rozhodnost a vyrovnanost.

Co vše se musí naučit, je-li do kurzu přijat?
Obsahem základního kurzu je taktika, maskování, balistika, základy střeleckých dovedností, střelecké polohy, teorie a výpočty pro řešení speciálních střeleckých cvičení, například střelba na pohyblivý cíl, odhad vzdálenosti pomocí osnovy optických zaměřovačů, střelba pod úhlem. Složí-li zkoušky, dostane osvědčení a může do zákroku. Během následujících tří let se jednou ročně účastní metodického kurzu, čtvrtý rok jej čeká praktické přezkoušení.

Jaká je životnost odstřelovače? Pochůzkářem může být policista zřejmě celý život, ale tato specifická profese klade na jednotlivce značné nároky.
Délka činné služby odstřelovače je velice individuální. Mladý člověk může mít vynikající fyzické předpoklady, ale není náhoda, že velké procento zkušených odstřelovačů se špičkovými výsledky v praxi i na mezinárodních soutěžích je ve věku 35 až 45 let. Tehdy osobnosti dominuje psychická vyrovnanost a obrovské zkušenosti, pokud se profesi věnují od mládí. Fyzická zdatnost je udržitelná na vysoké úrovni i v tomto věku.

Ostří nože jako cíl

Už od roku 1992 dobývají přední místa v prestižních soutěžích v Evropě i ve Spojených státech. V posledních letech obsazovali první místa ve Světovém poháru odstřelovačů v Maďarsku, v Mezinárodní soutěži odstřelovačů v Česku i dalších státech. „Váží si nás i zahraniční protiteroristické jednotky, s nimiž spolupracujeme,“ říká odstřelovač.

„Na soutěžích střílí obvykle 120 a více špičkových odstřelovačů těch nejznámějších protiteroristických policejních a speciálních vojenských jednotek. Jednou z nejpreciznějších disciplín je střelba na ostří nože ve vzdálenosti 70 metrů, kdy se střela o hranu ostří rozpůlí, což je vidět na terči umístěném za tímto nožem. Naši odstřelovači mají i vynikající výsledky na velmi dlouhé vzdálenosti, a to i při střelbě z nestandardních poloh, například vsedě.“

Jak se odstřelovač udržuje ve formě? Kolik času týdně tráví tréninkem?
Střelec na vyšší úrovni by měl mít podmínky pro střelbu alespoň třikrát týdně.

Pozorovat celé hodiny jeden sektor, například panelový dům se spoustou bytů a oken, musí být velmi náročné. Podstupují policejní odstřelovači nějaký speciální trénink, pokud jde o udržení pozornosti a vnímání drobných detailů?
Udržení pozornosti, respektive schopnost dlouhodobého pozorování, určení detailů pozorovaného objektu, selektování a předávání informací důležitých pro zákrok jsou jedny z nejdůležitějších předpokladů pro profesi odstřelovače. Na tyto schopnost je kladen stejný důraz jako na střelecké kvality. Setrvat nehybně několik hodin ve střelecké pozici a zároveň být připraven k okamžitému a zároveň přesnému výstřelu na určený cíl je velmi náročné jak psychicky, tak fyzicky. Proto je to důležitou součástí výcviku.

Kolik v Česku vlastně policejních odstřelovačů je?
Počet aktivně sloužících policejních odstřelovačů se u nás včetně Útvaru rychlého nasazení pohybuje okolo stovky.

Slouží mezi policejními odstřelovači také ženy?
Pouze v rámci letišť.

Na kolika akcích v rámci Česka ročně odstřelovači asistují?
Počet akcí za účasti policejních odstřelovačů je obtížné určit už z důvodu, že jednotlivé útvary plní své úkoly nezávisle a ne vždy jde o nasazení odstřelovačů s odstřelovací puškou. V rámci Útvaru rychlého nasazení může jít v souhrnu o desítku i více akcí.

Přenáší se ostražitost nutná pro práci odstřelovače i do jeho civilního života? Když se vrací ze služby, všímá si například, kdy by se dalo v případě nasazení nalézt optimální stanoviště?
Profesionální deformace je u každého individuální. Osobně si myslím, že způsob uvažování, který naznačujete, je na místě. Je to znamení, že člověk o své práci přemýšlí i mimo pracovní dobu.

Říká se, že odstřelovači jsou nejvíc nenáviděnými nepřítelem teroristů, je to tak?
Odstřelovači byli vždy v historii velice obávaným nepřítelem, tedy i velmi nenáviděným. Dokážou pachatele skrytě a na velkou vzdálenost zranit, usmrtit nebo vyřadit techniku a zároveň velmi efektivně chránit vlastní pozice. A to za podmínek, kdy není nasazení většího počtu bojovníků možné nebo vhodné.

Co čeští policejní odstřelovači soudí o zásahu odstřelovačů při demonstracích v Kyjevě?
Nasazení odstřelovačů je využitím vysoce efektivní síly, která by měla být použita pouze v rámci zákonem daných podmínek. Nasazení odstřelovačů proti civilnímu obyvatelstvu není zákonné a nelze se s ním ztotožnit ani mimo hranice našeho státu.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi prací policejních a vojenských odstřelovačů?
Práce policejních a vojenských odstřelovačů je na jednu stranu velice podobná. Obě skupiny pracují většinou ve dvojici střelec - pozorovatel, kdy se mohou v těchto činnostech střídat. Rozdíl bývá v místě jejich nejčastějšího nasazení a v úkolech, které plní. Tomu musí odpovídat taktika, vybavení, způsoby maskování a podobně. Obecně se dá říci, že pokud vojenští odstřelovači plní úkoly v otevřeném prostoru na velké vzdálenosti a neplní speciální úkoly na přesné vyřazení cíle, stačí a je dokonce účelnější nepřítele jen zranit, jelikož tím nepříteli odebírá další síly a prostředky – musí totiž raněným poskytovat pomoc.

Co je úkolem policejní odstřelovače?
Při práci policejního odstřelovače jde vždy o velice přesnou střelbu s cílem „vypnout“ pachatele, nebo ho velice přesně zranit a chránit co nejvíce jeho zdraví a život. Vždy půjde o zásah na malý cíl, například na ruku se zbraní. Tomu musí odpovídat i vzdálenost a podmínky, musí myslet na to, že střela může pokračovat a zabíjet dál, zvláště v obydlené oblasti. To ovšem neznamená, že by policejní odstřelovači nebyli schopní střelby na velké vzdálenosti a naopak vojenští odstřelovači nebyli schopní precizní střelby.

Autoři:

Nejčtenější

Mával jsem mačetou a uvěřil na vúdú, říká český dědic trůnu v Nigérii

Vymoci si v Nigérii postavení a reputaci nebylo snadné ani pro královského...

Tátou kluka z Bruntálu byl nigerijský král. Poprvé se viděli, když bylo Obonetu Ubamovi 15 let. Po otcově smrti se...

Chceme víc sexu, říkají muži i ženy. Milostný život je přitom na ústupu

Toužíme po něm, ale schází nám. Podle výzkumů nás moderní život připravuje o...

Užíváme si méně sexu. A schází nám. Přes padesát procent žen a více než šedesát procent mužů by ho rádo mělo častěji,...

Univerzita pro prostitutky i klauny. Bizarní školy lákají zástupy studentů

Kvalifikace se vyplatí pro práci prostitutek i klaunů, první vzdělává škola ve...

Bizarní, ale prosperující. Studovat můžete na klauny, vzdělávat se lze také v oboru prodejné lásky i v umění přípravy...

OBRAZEM: Tady všude jsem byla mrtvola. Britka fotí anti-selfie

Byl, byla jsem tady, říkají módní selfie. I tady jsem jakoby umírala, říkají...

Byl, byla jsem tady, říkají módní selfie. I tady jsem jakoby umírala, říkají anti-selfie britské umělkyně Stephanie...

VIDEO: Má smysl třídit i plechovky? Toto se s nimi děje

Reportér Matěj Smlsal si zkusil práci třídiče. Úkolem je vyhazovat vše, co není...

Ke klasickým kontejnerům na tříděný odpad se postupně přidávají i šedé. Do nich mají lidé házet kovové obaly, mimo jiné...

Další z rubriky

Chceme víc sexu, říkají muži i ženy. Milostný život je přitom na ústupu

Toužíme po něm, ale schází nám. Podle výzkumů nás moderní život připravuje o...

Užíváme si méně sexu. A schází nám. Přes padesát procent žen a více než šedesát procent mužů by ho rádo mělo častěji,...

Univerzita pro prostitutky i klauny. Bizarní školy lákají zástupy studentů

Kvalifikace se vyplatí pro práci prostitutek i klaunů, první vzdělává škola ve...

Bizarní, ale prosperující. Studovat můžete na klauny, vzdělávat se lze také v oboru prodejné lásky i v umění přípravy...

KVÍZ: Jak dobře znáte pokrmy extrémní gastronomie?

Pavouka a podobnou havěť byste nikdy nevzali do úst? Gastronomie však zná i...

Některé vynikají velmi nestandardními ingrediencemi, jiné jsou výzvou pro specifickou přípravu. Další překračují etické...

Najdete na iDNES.cz