Naším úkolem je pachatele vypnout, říká policejní odstřelovač

aktualizováno 
Jediným dobře mířeným výstřelem dokážou rozhodnout patovou situaci. Ale zmáčknout spoušť je skutečně až to poslední. „Není neobvyklé, že policejní odstřelovač během své kariéry při zásahu nikdy nevystřelí,“ říká český policejní odstřelovač, který kvůli utajení musí zůstat v anonymitě.

Odstřelovačská profese je náročná psychicky i fyzicky. A vyžaduje kompletní osobnost. | foto: Vratislav Zpěvák

Jaké jsou typické úkoly policejních odstřelovačů? Lidé si je nejčastěji vybaví z případů zadržování rukojmích v bance či střežení prezidentů.
Práce policejních odstřelovačů se dá rozdělit do dvou skupin. Jeden druh činnosti je skrytý, odstřelovač plní úkoly tajně, je maskován. Může jít o pozorování a předávání informací o pachateli nebo objektu, které jsou důležité pro vlastní zákrok jednotky, o odhalování nástrah. Patří sem též skrytá pozice ke střelbě na pachatele, někdy v rámci zákroku v součinnosti se zásahovým týmem, kdy odstřelovač tým kryje, má za úkol vystřelit na pachatele, aby tak umožnil následný postup týmu.

Fotogalerie

Jaké aktivity patří do té druhé skupiny?
Sem spadá demonstrační nasazení odstřelovačů na ochranu vládních činitelů. Při tom jde o vytipování rizik, o rychlé prověření možné hrozby nebo podezření, popřípadě o odvrácení reálného útoku střelbou. Mezi další specifické úkoly patří likvidace tlakových nádob s nebezpečným obsahem, jako je acetylen, kdy hrozí kvůli zahřátí exploze. Odstřelovač výstřelem uvolní tlak a lahve vyhoří. Všechny činnosti odstřelovače ale není možné odtajnit.

Vrcholem je výstřel na pachatele s rukojmím

Je možné kvantifikovat, na kolik nasazení připadá jeden výstřel? Je například možné, že by profesionální policejní odstřelovač za léta pracovní kariéry ani jednou nevystřelil naostro, při zásahu?
Nelze to už proto, jak široké je spektrum úkolů odstřelovače. A rozhodně není, ani v evropských, ani v amerických policejních jednotkách neobvyklé, že se odstřelovač nikdy nedostane do situace či k úkolu, který je nezbytné vyřešit jeho výstřelem.

Jaký úkol je pro odstřelovače nejobtížnější? Co je v rámci jeho profese největším uměním?
Jednoznačně výstřel na pachatele s rukojmím. Je to okamžik, který samozřejmě nelze vzít zpět, ale často ho nelze ani zopakovat. Ve zlomku vteřiny musí odstřelovač vyhodnotit celou řadu aspektů, polohu zbraně pachatele vůči rukojmímu, povětrnostní vlivy, úhel střelby, prostor za pachatelem, překážky střelby, musí využít okamžik nehybnosti pachatele. Přitom všem musí být odstřelovač schopen bezpečně zasáhnout oblast o průměru 5 až 6 centimetrů , aby nedošlo po zasažení pachatele ke zranění rukojmí. To považuji za top umění odstřelovače.

Musí si být naprosto jistý výsledkem své akce.
Naprosto. Proto se k takovému zákroku nasazuje více odstřelovačů, kteří míří na cíl z více úhlů. Střelec si musí být naprosto jistý svým výstřelem. Při jakékoli pochybnosti se musí být schopen výstřelu vzdát, aby neriskoval život rukojmích, popřípadě jiných osob.

Špičkové vybavení

V současnosti jsou policejní odstřelovači vyzbrojeni zbraní SAKO TRG 22. Je to odolná zbraň určená ke střelbě na mířenou vzdálenost do 800 metrů odpovídající této ráži (7.62x51/308Win). Po výběrovém řízení v roce 2001 byla dodávána s optickým zaměřovačem Schmidt-Bender PM II Mildot. Odstřelovači útvaru rychlého nasazení disponují zbraněmi ráží 223Rem. (5.56NATO), 308Win., 338Lapua Magnum a 50 BMG. Těžiště zbraně leží na ráži 308Win. firmy Accuracy Internacional model AW s optickým zaměřovačem Night Force, patřící ve své třídě ke špičkovým zbraním.

„Faktor zbraně je stejně důležitý jako faktor střelce. U špičkových střelců se hranice přesných zásahů s vyšší kvalitou zbraně, hlavní, optiky a munice samozřejmě posouvají. Průměrný střelec naproti tomu nedokáže předností ani té nejlepší techniky plně využít.“

Jaké renomé mají odstřelovači u zbytku policejního týmu? Jak se na ně dívají chlapi v kuklách, kteří dole vyrážejí dveře a nasazují krk přímo v akci? Vnímají je jako strážné anděly, nebo spíše jako ty, co nic neriskují?
Snad ve všech jednotkách panuje mezi zásahovým týmem a odstřelovači rivalita. Z velké části je způsobena neznalostí problematiky odstřelovačské profese. Mýtus, o němž mluvíte, se snažím rozbít tím, že zdůrazňuji, že prvotní úkolem odstřelovače v součinnosti se zásahovým týmem je ochrana členů týmu při postupu. Když se bojovníci s úkoly odstřelovače seznámí nebo když se setkají ve společné bezpečnostní akci, rychle mění názor.

Jak se člověk stane policejním odstřelovačem?
Odstřelovači jsou zařazeni u útvaru rychlého nasazení, v zásahových jednotkách, na letištích a u útvaru ochrany prezidenta. U těchto jednotek by uchazeč o specializaci odstřelovač měl pracovat minimálně jeden rok. Musí se naučit taktické postupy své jednotky. Předpoklady pro přijetí do odstřelovačského kurzu jsou samozřejmě nadprůměrné střelecké výsledky, schopnost pozorovat a předávat informace, psychická a fyzická odolnost, rozhodnost a vyrovnanost.

Co vše se musí naučit, je-li do kurzu přijat?
Obsahem základního kurzu je taktika, maskování, balistika, základy střeleckých dovedností, střelecké polohy, teorie a výpočty pro řešení speciálních střeleckých cvičení, například střelba na pohyblivý cíl, odhad vzdálenosti pomocí osnovy optických zaměřovačů, střelba pod úhlem. Složí-li zkoušky, dostane osvědčení a může do zákroku. Během následujících tří let se jednou ročně účastní metodického kurzu, čtvrtý rok jej čeká praktické přezkoušení.

Jaká je životnost odstřelovače? Pochůzkářem může být policista zřejmě celý život, ale tato specifická profese klade na jednotlivce značné nároky.
Délka činné služby odstřelovače je velice individuální. Mladý člověk může mít vynikající fyzické předpoklady, ale není náhoda, že velké procento zkušených odstřelovačů se špičkovými výsledky v praxi i na mezinárodních soutěžích je ve věku 35 až 45 let. Tehdy osobnosti dominuje psychická vyrovnanost a obrovské zkušenosti, pokud se profesi věnují od mládí. Fyzická zdatnost je udržitelná na vysoké úrovni i v tomto věku.

Ostří nože jako cíl

Už od roku 1992 dobývají přední místa v prestižních soutěžích v Evropě i ve Spojených státech. V posledních letech obsazovali první místa ve Světovém poháru odstřelovačů v Maďarsku, v Mezinárodní soutěži odstřelovačů v Česku i dalších státech. „Váží si nás i zahraniční protiteroristické jednotky, s nimiž spolupracujeme,“ říká odstřelovač.

„Na soutěžích střílí obvykle 120 a více špičkových odstřelovačů těch nejznámějších protiteroristických policejních a speciálních vojenských jednotek. Jednou z nejpreciznějších disciplín je střelba na ostří nože ve vzdálenosti 70 metrů, kdy se střela o hranu ostří rozpůlí, což je vidět na terči umístěném za tímto nožem. Naši odstřelovači mají i vynikající výsledky na velmi dlouhé vzdálenosti, a to i při střelbě z nestandardních poloh, například vsedě.“

Jak se odstřelovač udržuje ve formě? Kolik času týdně tráví tréninkem?
Střelec na vyšší úrovni by měl mít podmínky pro střelbu alespoň třikrát týdně.

Pozorovat celé hodiny jeden sektor, například panelový dům se spoustou bytů a oken, musí být velmi náročné. Podstupují policejní odstřelovači nějaký speciální trénink, pokud jde o udržení pozornosti a vnímání drobných detailů?
Udržení pozornosti, respektive schopnost dlouhodobého pozorování, určení detailů pozorovaného objektu, selektování a předávání informací důležitých pro zákrok jsou jedny z nejdůležitějších předpokladů pro profesi odstřelovače. Na tyto schopnost je kladen stejný důraz jako na střelecké kvality. Setrvat nehybně několik hodin ve střelecké pozici a zároveň být připraven k okamžitému a zároveň přesnému výstřelu na určený cíl je velmi náročné jak psychicky, tak fyzicky. Proto je to důležitou součástí výcviku.

Kolik v Česku vlastně policejních odstřelovačů je?
Počet aktivně sloužících policejních odstřelovačů se u nás včetně Útvaru rychlého nasazení pohybuje okolo stovky.

Slouží mezi policejními odstřelovači také ženy?
Pouze v rámci letišť.

Na kolika akcích v rámci Česka ročně odstřelovači asistují?
Počet akcí za účasti policejních odstřelovačů je obtížné určit už z důvodu, že jednotlivé útvary plní své úkoly nezávisle a ne vždy jde o nasazení odstřelovačů s odstřelovací puškou. V rámci Útvaru rychlého nasazení může jít v souhrnu o desítku i více akcí.

Přenáší se ostražitost nutná pro práci odstřelovače i do jeho civilního života? Když se vrací ze služby, všímá si například, kdy by se dalo v případě nasazení nalézt optimální stanoviště?
Profesionální deformace je u každého individuální. Osobně si myslím, že způsob uvažování, který naznačujete, je na místě. Je to znamení, že člověk o své práci přemýšlí i mimo pracovní dobu.

Říká se, že odstřelovači jsou nejvíc nenáviděnými nepřítelem teroristů, je to tak?
Odstřelovači byli vždy v historii velice obávaným nepřítelem, tedy i velmi nenáviděným. Dokážou pachatele skrytě a na velkou vzdálenost zranit, usmrtit nebo vyřadit techniku a zároveň velmi efektivně chránit vlastní pozice. A to za podmínek, kdy není nasazení většího počtu bojovníků možné nebo vhodné.

Co čeští policejní odstřelovači soudí o zásahu odstřelovačů při demonstracích v Kyjevě?
Nasazení odstřelovačů je využitím vysoce efektivní síly, která by měla být použita pouze v rámci zákonem daných podmínek. Nasazení odstřelovačů proti civilnímu obyvatelstvu není zákonné a nelze se s ním ztotožnit ani mimo hranice našeho státu.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi prací policejních a vojenských odstřelovačů?
Práce policejních a vojenských odstřelovačů je na jednu stranu velice podobná. Obě skupiny pracují většinou ve dvojici střelec - pozorovatel, kdy se mohou v těchto činnostech střídat. Rozdíl bývá v místě jejich nejčastějšího nasazení a v úkolech, které plní. Tomu musí odpovídat taktika, vybavení, způsoby maskování a podobně. Obecně se dá říci, že pokud vojenští odstřelovači plní úkoly v otevřeném prostoru na velké vzdálenosti a neplní speciální úkoly na přesné vyřazení cíle, stačí a je dokonce účelnější nepřítele jen zranit, jelikož tím nepříteli odebírá další síly a prostředky – musí totiž raněným poskytovat pomoc.

Co je úkolem policejní odstřelovače?
Při práci policejního odstřelovače jde vždy o velice přesnou střelbu s cílem „vypnout“ pachatele, nebo ho velice přesně zranit a chránit co nejvíce jeho zdraví a život. Vždy půjde o zásah na malý cíl, například na ruku se zbraní. Tomu musí odpovídat i vzdálenost a podmínky, musí myslet na to, že střela může pokračovat a zabíjet dál, zvláště v obydlené oblasti. To ovšem neznamená, že by policejní odstřelovači nebyli schopní střelby na velké vzdálenosti a naopak vojenští odstřelovači nebyli schopní precizní střelby.

Autoři:

Nejčtenější

Zbožňuji jídlo, mohla bych jíst celý den, říká MOgirl Libuška

Na svém životě bych nic neměnila, říká MOgirl Libuška.

Svědomitá, sarkastická, romantická, impulzivní a silná osobnost. Právě tak se vidí MOgirl Libuška. A též se doznává k...

Žena nahoře a 13 minut. Vědci zkoumali cestu k ženskému orgasmu

Orgasmus je vděčným tématem věděckých zkoumání.

Dámám rozdali stopky a instrukce, kdy je zapnout a kdy zastavit. Cílem bylo zjistit, za jak dlouho se u nich po...

Dlouhodobý lidský fyzický výkon má hranice. Vědci je nalezli

Anton Krupicka patří mezi nejlepší světové ultra-běžce. Prolomil by limit,...

Limity jsou jen v hlavě, říká se v extrémních sportech, které testují hranice lidského výkonu. Není to celá pravda. O...

Váleční hrobaři jako hrdinové bitvy o Normandii, o nichž se nemluvilo

Identifikace obětí byla jedním z úkolů příslušníků Graves Registration Service....

Těla padlých k válce patří. Pro armády však představují problém, vojenský, morální, technický, logistický. Při...

Absurdita v khaki: rébus „nezfilmovatelné“ Hlavy XXII luští George Clooney

Na nabídku zfilmovat Hlavu XXII George Clooney nekývl hned. Kromě aktuálnosti...

Pro jejího hrdinu Yossariana byla válka vraždící, monstrózní rébus. Jenže tím je i sama kniha Hlava XXII. Je...

Další z rubriky

OBRAZEM: Vous jako umění. Mistrovství světa prověřilo styl i kreativitu

Soutěžící byli rozdělení celkem do devatenácti kategorií jako Dalího knír nebo...

Soutěžící byli rozdělení celkem do devatenácti kategorií jako Dalího knír nebo freestylová kozí bradka. A všichni brali...

Jeden partner na sex, druhý jako opora. Polyamorické vztahy mají výhodu

Rangel Carlosová se v roce 2017 v Brazílii účastnila soutěže o Miss Bumbum. A...

Dokážou diverzifikovat uspokojování potřeb, řečeno velmi pragmaticky. Předností polyamorických vztahů je prostě větší...

Sexuální orientace je proměnlivá, formuje se do třiceti let, tvrdí studie

Než se sexualita zformuje, dá si načas, tvrdí studie.

Rozhodnuto může být až kolem třicátého roku věku. Jakkoli si myslíme, že se jako teenageři rozhlédneme žádostivě kolem...

Najdete na iDNES.cz