Pátek 10. dubna 2020, svátek má Darja
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 10. dubna 2020 Darja

Pod rasistickou kápí je žena: aktivistky udělaly z KKK šlapající stroj

aktualizováno 
Když vyhrály boj o volební právo, vrhla se část amerických aktivistek na politiku. Prosazovaly tradiční hodnoty, víru, mravní čistotu. Náruč jim otevřel Ku Klux Klan a ony z něj svým aktivistickým tréninkem a mediálním umem udělaly masovou, efektivní organizaci. Násilnému rasismu daly „přijatelnou“ tvář.

Byly zkušenými organizátorkami, byly chytré, měly vizi. A protože byly konzervativní, a protože Ku Klux Klan jim otevřel dveře, byť ne nerozporně, aktivistky našly platformu. A ze sítě rasistických bojůvek udělaly dobře promazaný propagandistický stroj. | foto: commons.wikimedia.comCreative Commons

Zastrašování černochů, zapalování výhrůžných křížů, spanilé jízdy noční krajinou zpestřené rasově motivovaným násilím, vypalováním černošských kostelů a farem, lynčováním. Repertoár činnosti tajné organizace, která se skrývala za třípísmennou značkou KKK, vycházel z ideologie nadvlády „jediné, správné, Bohem vyvolené“ bílé rasy, ze segregace jiných, „méněcenných“ ras. To vše bylo okořeněné odporem proti nebělošskému přistěhovalectví, antisemitismem, antikatolicismem.

Fotogalerie

K tomu patřila i teatrálnost, jakkoli dnes působí šaškovsky. Bílé kápě a masky, tituly hodnostářů jako Velký čaroděj nebo Noční jestřáb, hra na konspiraci, tedy šifry a kódová označení, k tomu přísná a komplikovaná vnitřní hierarchie jednotlivých spolků. Liturgie klanových setkání trochu připomínala schůzky zednářů.

První boj ztratil smysl

KKK prodělal několik fází. Jeho vznik byl neodlučně spjat se silným jižanským konfederačním sentimentem, měl sloužit k disciplinaci černochů, kteří se po Severem vyhrané občanské válce chtěli dobrat svých garantovaných občanských práv. Postupně nacházel uplatnění jako nástroj teroru namířeného proti politice republikánů, kteří podporovali černošské obyvatelstvo.

Na počátku 20. století to skončilo patem. Činnost KKK byla tehdy silně narušena a její regionální buňky rozbity díky práci federálních agentů, jenže KKK v podstatě dosáhl svého. Černoši, kteří chtěli volit, museli skládat zkoušky způsobilosti nebo platit volební daň, takže byli od podílu na moci efektivně odstaveni. Status černochů coby druhořadých obyvatel zůstal dál neoficiálně zakotven v právním řádu, segregace jela na plné obrátky.

Proti diskriminaci podle rasy i pohlaví

Rovnoprovnost si zaslouží černoši i ženy, tvrdila Abby Kelley.

Rovnoprávnost si zaslouží černoši i ženy, tvrdila Abby Kelley.

Dělat spojnici mezi bojovnicemi za ženskou otázku a aktivistkami, pro něž byla politika obranou tradičních hodnot, do nichž se kromě bigotní, upjaté morálky vešel i rasismus, samozřejmě nemůžeme. V prostředí Ku Klux Klanu skončila jen část aktivistek.

Ostatně, hnutí za volební právo žen vycházelo z někdejšího hnutí za zrušení otroctví. Mnohé stoupenkyně ženských práv se k reformním aktivitám dostaly skrze abolicionistické prostředí.

Boj proti diskriminaci černochů i žen šel ruku v ruce pro organizátorky, jako byly Lucretia Mottová, Elizabeth Cady Stantonová, Lucy Stone, Julia Ward Hove, Abby Kelley. Carrie Chapman Cattová se kromě boje za rovnoprávnost snažila o zmírnění imigračních zákonů tak, aby Ameriku otevřely židovským uprchlíkům utíkajícím před Hitlerem.

Jenže pak přišla první světová válka a situace se rychle změnila.

Cesta na vrchol

Černoši, kteří se najednou americkému státu hodili a s nimiž začal rázem počítat národní průmysl i válečné úsilí, začali zvedat hlavy. Za svou oběť pro národ očekávali alespoň minimální uznání, zrovnoprávnění. A to se klansmenům nelíbilo. V poválečných dvacátých letech tak Ku Klux Klan zažíval novou etapu růstu.

Ponechal si insignie původního rasistického spolku, ale po nepříjemných zkušenostech s federálními agenty přidal ony konspirativní prvky. Ze své naivní podoby vyrostl do sofistikované a dobře fungující organizace. S promyšleným politickým programem zaměřeným na amerického bílého voliče, s propracovanou mediální taktikou a kvalitním marketingem. A také s dobrým financováním.

Co za takovou razantní změnou stálo? Jak se z regionálních rasistických bojůvek mohla stát celonárodní organizace s pobočkami ve všech 46 pevninských státech americké federace čítající šest milionů registrovaných členů a 15 milionů příspěvky platících sympatizantů, čekatelů na členství?

Došlo k tomu díky zapojení žen.

Sufražetky v tom umí chodit

Po dlouhá léta byly americké ženy takříkajíc na jedné lodi s černochy. Upozaděné, utlačované, bez možnosti vyjádřit svůj názor. Jenže když v červnu 1919 Kongresem konečně s úspěchem prošel návrh na udělení volebního práva ženám, dostalo tím feministické hnutí sufražetek paradoxně destruktivní zásah.

Jejich agenda se po celou dobu k onomu bodu upírala, jenže po jeho dosažení rázem zmizela původní soudržnost hnutí. Sufražetky ztratily své hlavní společné téma, staly se nejednotné v tom, za co budou dál bojovat. Nemalá část z nich vycítila nový cíl vlastní politické realizace: udělají ze Spojených států amerických „lepší místo pro život“.

A to často, a pro mnohé překvapivě, znamenalo velmi konzervativní pojetí života: Boj za umírněnost chování, přiměřenost oděvů, střízlivost ducha i abstinenci. Propagaci křesťanských hodnot a vzdělávání, zdraví žen a dětí, modely tradiční „vyvážené“ rodiny. A protože už disponovaly volebním právem, musel je i tradiční konzervativní mužský svět respektovat.

Klan se uvědomělých žen nezříká

Tradiční politická hnutí však o ženy s názorem neměla valný zájem, čehož se brzy chytli populisté, kteří byli vděční za jakýkoli hlas podporující jejich vlastní kandidáty. Hnutí za práva žen byla přitom dost silná ve státech Indiana, Iowa, Nebraska a Oregon, tedy v oblastech, v nichž měly výrazné zastoupení pobočky Ku Klux Klanu.

Helen Kellerová: žena, která zvítězila nejen nad slepotou a hluchotou

Jsem slepá a hluchá, ale sociální hluchota zaměstnavatelů a slepota státu je...

Její život a vůle se ukázaly být mocnější než osud. Od devatenácti měsíců byla slepá a hluchá, i tak se však naučila mluvit, vystudovala univerzitu, osvojila si latinu i řečtinu a stala se slavnou spisovatelkou. Za mnohé z toho vděčila Helen Kellerová své učitelce Anne Sullivanové.

Brzy došlo k názorovému propojení. Rodina vystavěná na křesťanských, konkrétněji protestantských hodnotách? Téma, na němž se sešli ženské spolky i klansmeni. Vzdělání a zdraví dětí? Pochopitelně, když nejde o děti barevných. Prohibice a abstinence? I tato témata jsou v souladu s náboženskými hodnotami a dají se manipulátorsky naroubovat na údajný mravní a duševní úpadek „zaostalých negrů“. Segregované školy, veřejná doprava? I to se povedlo dát v absurdním podání konzervativních ženských spolků do souvislosti s lepší a čistou Amerikou.

O tom všem vedly bigotní ženské aktivistky celospolečenskou debatu.

Všichni chceme lepší svět

Ženské angažmá, byť v organizaci nebylo přijato bez nesouladu, Ku Klux Klan posílilo. Adaptované sufražetky uměly všechno to, čeho by rasističtí zakuklenci nebyli při nejlepší vůli nikdy schopni. Ženy oceňovaly, že se mohou politicky realizovat, a brzy převzaly celou vnější agendu KKK na sebe.

Vytvořily „rasismus s nevinnou tváří“. Jak? Uměly odborně přednášet i pronášet zapálené projevy ke sroceným davům, dokázaly skvěle organizovat schůze, setkání a nejrůznější průvody a pochody. V právní legislativě a lobbování se orientovaly ještě z dob bojů za své volební právo lépe než jižanští senátoři. Uměly tisknout letáky, distribuovat tiskoviny. Co víc, dokázaly psát velmi chytlavé texty, z nichž na první pohled nečpěl průhledný rasismus a nenávist, ale spíše ideály lepšího světa, morálně silnější Ameriky. Vždyť jedna z čelných ženských postav Ku Klux Klanu Mary Elizabeth Tylerová byla skvostnou profesionálkou z oblasti public relations!

Poselství Ku Klux Klanu formulované jeho ženskými aktivistkami zasáhlo mnohem širší publikum. Na první pohled nenásilné zpracování vedlo k tomu, že slovům Ku Klux Klanu naslouchalo stále více lidí.

Rasismus s „laskavou“ tváří

Rosa Parksová: tichá žena, která dokázala otřást Amerikou

Byla nepřizpůsobivá, byla neposlušná. Odmítla v autobuse pustit sednout bělocha, i když podle předpisů rasové segregace měla, a změnila dějiny. Hrdá Rosa Parksová se stala ikonou amerického protirasistického hnutí.

Velká liga protestanských žen (GLPW), Hnutí bílých protestantských žen (WAP), Dámy neviditelného impéria (LOTIE), Jižanské sdružení veřejnosti (SPA), to jsou jen některé z ženských organizací ideologicky propojené s Ku Klux Klanem. Ženy cítily účast na veřejné politice jako svou novou občanskou povinnost a Ku Klux Klan jim maximálně vyšel vstříc. Změna to byla revoluční.

Zatímco největším literárním počinem klansmenů bylo malování vulgarit a výhrůžek vápnem na ohrady černošských ghett, ženy v redakci časopisu Searchlight nabízely hospodyňkám recepty na vynikající koláč. Na delikatesu, kterou dokážou rychle upéci, jen co se vrátí domů ze schůze Ženské aliance. A pro níž použijí suroviny pocházející výhradně od bílých farmářů, jichž se nedotkla „vždycky špinavá ruka černocha“.

Tucty klansmenů v Kentucky, Západní Virginii nebo Michiganu se nebyly schopné domluvit, kdy zase vyrazí na další „Jízdu duchů“. Ženy dokázaly bez problémů zorganizovat zahradní slavnost pro pět tisíc lidí. Samozřejmě, bílých lidí.

Stroj na členství a peníze

V roce 1923 vznikla v Arkansasu nová centrální organizace WKKK, tedy Women of the Ku Klux Klan sdružující a zaštiťující všechny předchozí ženské spolky. Dílem i proto, aby vytvořila jasnou protiváhu stále ještě mužskému Ku Klux Klanu. Americké ženské hnutí to uvítalo. Organizace WKKK získala v rekordním čase půl milionu aktivních členek a zhruba milion dalších přihlášek od čekatelek.

Zpravidla přitom nešlo o manželky registrovaných klansmenů, ale o, řekněme, nezávislé ženy hledající své uplatnění. A byly to právě tyto ženy, které své muže přiměly k tomu, aby nepodléhali politické letargii a zapojili se, jako správní chlapi, do činnosti partnerské KKK. I na vrcholu oné vlny tvořily ženy jen šestinu Ku Klux Klanu, ale zato šestinu zdaleka nejaktivnější kontrolující veškeré vnější public relations celé organizace. Jeho „něžnější a morálnější“ tvář.

Generál Lee byl obhájce otroctví, z něhož historie udělala mýtus

Generál Robert E. Lee. Muž, jehož osud a osobnost byly mnohem rozpornější, než...

To právě na obranu jeho sochy přijely do amerického Charlottesville tisíce stoupenců nadřazenosti bílé rasy. Konfederační generál Robert E. Lee byl totiž obhájcem podřízenosti černochů, sám je vlastnil a za otrokářství bojoval v občanské válce. Přesto z něj historické falzifikace vykouzlily ikonu boje za svobodu.

Také řídily finance. Jak se jim to povedlo? Získávaly totiž podíl z každé prodané tiskoviny, měly procenta ze zisku každé sbírky, z každého průvodu. To byly ostatně aktivity, které v rámci Ku Klux Klanu zařizovaly jen ony. Dostávaly jeden až čtyři dolary za každou podanou přihlášku o členství. Zajišťovaly kompletní servis akcí, ale také drobné nezbytnosti, například šití oněch bílých hábitů, které si, s patřičnou přirážkou, musí pořídit každý nový člen.

Bojovnice, kazatelky, celebrity

Které ženy za Ku Klux Klanem stály? Například Alma Bridwell Whiteová, která se sice nestala oficiální členkou, ale svůj zápal pro správnou věc neskrývala. Byla vůbec první ženou v USA, která se stala biskupkou církve. Napsala 35 knih, proti kterým je Hitlerův Mein Kampf čtení pro děti. Založila 52 kostelů, dvě rozhlasové stanice, sedm náboženských seminářů a desítku redakcí. Podnikatelský talent jí rozhodně nechyběl a program mužského Ku Klux Klanu nazývala „málo intenzivním“.

Byla tu Aimee Semple McPhersonová, která dokázala perfektně zužitkovat sílu nových médií a zmobilizovat pro obranu víry desítky tisíc lidí. Spojit si tuto celebritu pořádající charity a sbírky pro chudé s jejími temnými aktivitami ve prospěch Ku Klux Klanu je pro Ameriku těžké dodnes.

Zapomenout nesmíme ani na již zmíněnou Mary Elizabeth Tylerovou, která se z nesmiřitelné bojovnice za práva žen rychle přeorientovala na obránkyni konzervativních hodnot. Stala se hlavní redaktorkou produkce klanových tiskovin, byla to právě ona, kdo probudil rasistické sdružení k životu. Program? Tradiční rodina, abstinence a zdravé děti.

Na tradiční hodnoty sázela i Daisy Douglas Barrová. Uvnitř WKKK se propracovala na post Císařovny se zlatou maskou a svou oblast působnosti našla mezi válečnými veterány, v boji proti korupci a prostituci. Za tím samozřejmě následovala salva vypálená proti nositelům nepravostí moderního světa, například proti zhýralým černochům. Její cíl? Sdružení všech bílých protestanských žen starších 18 let pod hlavičkou WKKK. A dařilo se jí to. Za jednu sezonu dokázala získat přihlášky 125 tisíc žen z Indiany, čímž se jí povedlo to, co tamnímu mužskému Ku Klux Klanu za dvacet let.

Ženy, které věděly jak na občanský aktivismus, dokázaly vytvořit z Ku Klux Klanu v rekordním čase dočista jinou, prominentní organizaci.

Každý sám za sebe

Konec „zlaté éry“ WKKK a KKK přišel poměrně nečekaně, ve fázi největšího růstu. Spolky se doslova zřítily vlastní tíhou, protože stály na dost prohnilé konstrukci. Prakticky všichni Čarodějové, Velcí draci, Císařovny a Kněžky totiž časem upřednostnili své vlastní zájmy nad zájmy Klanu.

Například imperiální kligrapp, tedy pokladnice, Robbie Gillová utratila 70 tisíc dolarů vybraných členských příspěvků za vybavení své vily a nákup auta. Byla to velká senzace. Barrová byla nařčena z nemanželského svazku s ženatým předsedou regionální organizace KKK, Lillian Sedwicková měla prokazatelně problémy s alkoholem. A mediální guru Tylerová si, jak se nakonec ukázalo, dávala 80 procent zisku z prodeje novin a hábitů do vlastní kapsy.

Ona kritická odhalení vedla ke kolapsu, který zesílil vnitřní rozbroje a mocenské půtky. Stát v čele Ku Klux Klanu, mužského či ženského, znamenalo politickou moc a nemalý profit, a ke korýtku chtěli všichni. Ukázalo se také, že představa žen v nejvyšším vedení Ku Klux Klanu je pro řadu mužských členů i nadále nestravitelná.

Bigotní obránce tradičních hodnot rozložila vlastní nesnášenlivost a kompromitovala je korupce. Předtím však Ku Klux Klan dokázal být mohutnou organizací, která v řadách svých členů a pasivních přispěvatelů sdružovala skoro pětinu obyvatel Spojených států amerických. Bez práce jeho ženských aktivistek by se to Ku Klux Klanu nepovedlo.

Autoři:
  • Nejčtenější

Služba kontroluje práci z domova. Jejímu výrobci lidé spílají

Koronavirus ji firmám vnutil, jenže mnohé firmy mají pocit, že kvůli práci z domova ztrácejí nad pracovní silou dohled....

Tančím u tyče a miluju metal, říká veterinářka a MOgirl Zdena

„Moje seriózní povolání se zdánlivě neslučuje s mými zájmy, které nejsou úplně standardní,“ hlásí hned zkraje MOgirl...

Premium

Znásilnění bylo jen začátkem. Poslední letní tancovačka skončila tragicky

„Však já tě udám!“ Touto neuváženou větou se už nejednou proměnil trestný čin znásilnění ve vraždu. Těžko se v...

Domácí cvičení: seznamte se s esy posilování s vlastní vahou

Zlepšují sílu, koordinaci, stabilitu i mobilitu. Kliky na jedné ruce a dřepy na jedné noze jsou ztělesněním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak správně dýchat: Školu dechu začínáme testy a tipy pro běžný život

Reset a náprava dýchání je jednou z nejmocnějších strategií prevence i rehabilitace pro zlepšení zdraví a kvality...

Premium

Klienti versus cestovní kanceláře: jak nepřijít o peníze za zájezd

Cestovní kanceláře jsou zahlceny žádostmi klientů o zrušení zájezdů. Sociální sítě se plní příspěvky nespokojených...

Premium

Ufňukaná generace. Mladí v pandemické panice možná konečně dospějí

Vše zlé může být k něčemu dobré. Dokonce i koronavirus. Magazín Víkend DNES se domnívá, že mladí lidé v pandemické...

Premium

KOMENTÁŘ: Po dvou měsících přijde rozvrat. Nečekejme na pomoc, konejme!

Karanténní prázdniny může ekonomika státu vydržet měsíc. Po dvouměsíčním výpadku už hrozí naprostý rozvrat výroby,...

  • Další z rubriky
Premium

Jan Lucemburský se s manželkou nenáviděl a syna Karla se bál, říká historik

Letos to bude 710 let, kdy na český trůn dosedl Jan Lucemburský a s ním nová slavná královská dynastie. Profesor...

Premium

Znásilnění bylo jen začátkem. Poslední letní tancovačka skončila tragicky

„Však já tě udám!“ Touto neuváženou větou se už nejednou proměnil trestný čin znásilnění ve vraždu. Těžko se v...

Víra, viry a armáda. Adventisté si vojnu odsloužili jako pokusní králíci

Byl to obchod, při němž církev nabídla své ovečky na pokusy a americká armáda jim umožnila vyhnout se službě ve zbrani....

Koronavirus mění seznamky: videochat byl bizarní, teď je normou

Koronavirus mění pravidla i zvyky seznamování se. Intimita se musí obejít bez fyzického kontaktu. Dřív byly video...

Testujeme 75 mlék Hami. Přihlaste se o ně!
Testujeme 75 mlék Hami. Přihlaste se o ně!

Kojení je tou nejlepší variantou pro všechna miminka, ale může se stát, že z nějakého důvodu musíte přejít na umělou stravu. Výběr je velmi široký, a tak jsme pro vás nachystali testování se značkou Hami.

Rouška zastaví koronavirus, potvrdili vědci. Laboratoří je i celé Česko

Experimenty potvrdily, že klasická chirurgická rouška výrazně snižuje výskyt koronaviru ve vydechovaném vzduchu....

Bruce Willis je v karanténě s exmanželkou Demi Moore. Dceři oholil hlavu

Bruce Willis (65) a Demi Moore (57) se rozvedli před dvaceti lety. Vycházejí spolu ovšem tak dobře, že tráví karanténu...

Díky koronaviru v pornu vydělávám velké peníze, říká bývalá Disney hvězda

Po neúspěchu v Hollywoodu přesedlala Maitland Wardová (42) na kariéru v pornoprůmyslu, kde se jí velmi daří. Herečka se...

Obchody zůstanou na pomlázku zavřené. Řetězce nevyužily stavu nouze

O Velikonočním pondělí zůstanou supermarkety zavřené a budou se tak držet zákona, který platí v běžných dobách. V...

Páté zvláštní poselství za 68 let vlády. Alžběta II. promluvila o koronaviru

Britská královna Alžběta II. (93) v neděli promluvila k veřejnosti. V předtočené nahrávce zdůraznila nutnost sebekázně...