V hlavní roli tanky. Guderian a Tuchačevskij vynalezli moderní válčení

aktualizováno 
Koordinovaný motorizovaný postup, řízený vyššími veliteli přímo z frontové linie. Právě tento koncept umožnil nacistické armádě Blitzkrieg bleskovou válku. Vynalezl ho Heinz Guderian, potenciálu motorizované války si všiml i sovětský maršál Michail Nikolajevič Tuchačevskij.

Heinz Guderian (vlevo) a Michail Nikolajevič Tuchačevskij byli vojenskými mozky, které rozpoznaly význam motorizovaného boje. | foto: Profimedia.cz

Jako ročník 1888 a syn důstojníka oblékl mladý Heinz uniformu poprvé hned v roce 1901, zatím jen kadetskou. Po studiích na vojenských akademiích v Berlíně a Metách, které byly před velkou válkou součásti Německé říše, vyfasoval roku 1908 prýmky poručíka. Bojoval v první světové válce, po pádu císařství patřil mezi čtyři tisícovky důstojníků, kteří byli převzati do Reichswehru, radikálně zmenšené armády mladého státu.

Fotogalerie

V polovině roku 1919 poslali Guderiana do Pobaltí, aby dostal pod kontrolu milice Freikorps, které se na divokých východních hranicích střetávaly s Rudou armádou a Poláky. Ne naposledy ve své vojenské kariéře však Guderian postavil svoje přesvědčení nad rozkazy a k jednotce jménem Železná divize (Eiserne Division) se jako vyhraněný antibolševik rovnou přidal a stal se důstojníkem jejího štábu. Milice Freikorps byly směsicí válečných veteránů nepřijatých do Reichswehru, dobrodruhů, idealistů a nezaměstnaných, které spojovalo národovectví, monarchismus a záliba ve vojáctví. Ostatně stejně jako většinu důstojnictva armády mladé republiky.

Rychle a zběsile

Poté Guderian nastoupil do Vojskového úřadu (Truppenamt), obdoby generálního štábu, jehož zřízení Reichswehru zapovídala smlouva z Versailles. V roce 1927 byl Guderian povýšen na majora a převelen do inspekce motorizovaných vojsk, o čtyři roky později se stal jejím šéfem. Začal pečlivě studovat publikace britských kolegů, kteří experimentovali s taktikami a manévry útočné vozby.

V cestě však Guderianovi stála Versailleská smlouva. Podle ní si totiž Němci směli hrát jen s atrapami tanků. Na základě Rapallské smlouvy se sovětským Ruskem však od konce dvacátých let jezdili Němci cvičit posádky a zkoušet tajně vyvíjené Panzerkampfwageny na tankodrom poblíž Kazaně. Tak tomu bylo až do roku 1935, kdy nový vůdce definitivně hodil úmluvu z Versailles do koše a výstavba tankových vojsk pokračovala zcela oficiálně.

Guderian se stal generálmajorem a velitelem jedné z prvních tří tankových divizí a jeho postřehy pilířem německé armády. Jeho spisy byly povinnou četbou nové generace německých důstojníků a jeho myšlenky dogmatem, které mělo určit podobu budoucího konfliktu. Nejznámějším Guderianovým dílem je kniha Achtung - Panzer!, analýza meziválečného vývoje a uplatnění obrněné techniky, doplněná konceptem nasazení, které bylo založené na dynamickém postupu smíšených druhů vojsk.

Guderian nenavrhoval pouze užívat tanky v soustředěných formacích, podporovaných motorizovanou pěchotou a vzdušnými silami. Stejně inovativní byl jeho postulát, že klíčem k moderní válce je komunikace a pružné velení. V roce 1933 prosadil, aby byly všechny německé tanky vybavovány vysílačkou, komunikace se stala zásadním předpokladem jejich rychlého a sehraného postupu do nitra nepřátelského území. Velitelé i větších uskupení přitom neměli sedět někde nad brandy politými mapami v závětří fronty, jako tomu bylo za první války. Měli koordinovat operace bezprostředně za čelem útoku, z obrněnce upraveného na mobilní štáb.

Mezitím v Sovětském svazu

Němci přitom měli určité zkušenosti, které nabyli koncem první světové války. Linie nepřátelských zákopů se tehdy naučili překonávat soustředěnými útoky, zvlášť k tomuto účelu sestavených menších formací pěchoty, takzvaných Sturmtruppen. Taktika vycházela, jenže se po protrhnutí fronty nedařilo průlom rozšířit ani déle udržet, protože tehdejší stupeň vývoje techniky nedovoloval rychle přesouvat velké množství mužů a materiálu. Technologický vývoj ovšem začal během dvacátých let otevírat stále větší možnosti. To si uvědomili i v Sovětském svazu, využití vývoje se začal věnovat maršál Michail Nikolajevič Tuchačevskij.

Jeden z nejvýraznějších velitelů Rudé armády byl paradoxně modré krve, narodil se v městečku v dnešní Smolenské oblasti do zchudlé šlechtické rodiny, odkazující svůj původ k vlámskému hraběti, který se prý po křížové výpravě zatoulal do Ruska. Tuchačevskij narukoval v červenci 1914 se sebevědomými slovy, že se chce stát „generálem do třiceti, nebo tou dobou již nebýt mezi živými“. V únoru druhého roku války padl do německého zajetí a po čtyřech pokusech o útěk byl internován v ingolstadtské pevnosti. Celu sdílel s mladým francouzským kapitánem, jistým Charlesem de Gaullem. Hrávali spolu na housle a předháněli se v antisemitských řečech, než Tuchačevskij popáté a úspěšně utekl a přes Švýcarsko se v září 1917 vrátil do Ruska.

Po bolševickém převratu se stal důstojníkem Rudé armády, v jejíž hierarchii rychle stoupal. Dostal na starost obranu Moskvy a velel 5. armádě, která dobyla Sibiř z rukou Kolčakovy bílé armády. Jeho kavalerie se podílela i na vyhnání Denikinových sil z Krymu, kde si Tuchačevského jednotky vyzkoušely techniky koncentrovaného útoku a také masové popravy rolníků a nasazování bojového plynu proti civilistům. Sice na koních, ale neobyčejně dynamicky postupovala v roce 1920 i Tuchačevským vedená invazní armáda do Polska. Zásobování neschopné držet Tuchačevského tempo a především brilantní taktika polského velitele Józefa Piłsudského však před branami Varšavy sen o rozšíření vlády proletariátu do střední Evropy prozatím ukončily.

V té době se Tuchačevskij poprvé dostal do konfliktů s ambiciózním funkcionářem, který si nechával říkat svým pseudonymem Stalin, zatímco Tuchačevského s oblibou nazýval Napoleončíkem. Stalin se koncem dvacátých let dostal na špici strany a již v roce 1930 se pokusil generála zbavit obviněním ze špionáže. Sedm let před začátkem Velkého teroru však byl špičkami bezpečnostního aparátu od záměru odrazen a navíc rozeznal význam mechanizace vojska. Tuchačevskij se tak mohl stát architektem reformy Rudé armády, založené na jím vypracované doktríně, oficiálně přijaté v roce 1936. V zásadě rozpoznal stejná východiska a došel ke stejným závěrům jako Guderian. Jenže Rudé armádě najednou začal docházet kvalifikovaný personál.

A začalo to právě maršálem Sovětského svazu Tuchačevským, který byl 22. května 1937 zatčen, podroben krutému mučení a donucen přiznat, že je německým agentem. V červnu byl spolu s osmi generály předveden před zvláštní vojenský tribunál a ještě téhož dne odsouzen i popraven. Zastřelena byla také jeho žena Nina a oba bratři. Tři Tuchačevského sestry skončily stejně jako jeho dcera v gulagu. Byl to prolog čistky, které padla za oběť drtivá většina generality a přibližně každý dvacátý důstojník. Stále paranoidnější Stalin viděl v Rudé armádě poslední potenciální ohrožení svojí moci. Obvinění Tuchačevského se sice opíralo o dokumenty padělané Sicherheitsdienstem, které do Moskvy předal mimo jiné Edvard Beneš, byly však postaveny na informacích, jež Heydrichovi podsunuli sovětští agenti.

Železnou pěstí do břicha

Tuchačevskij se tedy aplikace svých myšlenek v bojích Rudé armády proti Japoncům u řeky Chalchyn v létě 1939 ani při přepadení Polska Hitlerem a Stalinem v září téhož roku nedožil. Jenže zatímco Poláci disponovali jen hrstkou lehkých tanků, o rok později stálo proti dvěma a půl tisícům německých obrněnců téměř dvakrát tolik spojeneckých. Bojová hodnota Hitlerových tanků navíc nedosahovala strojů protivníka, přesto wehrmacht projel západem Evropy jako nůž máslem. Bleskový postup překvapil i mnoho německých velitelů, vysvětlovali ho vůdcovou genialitou, ve skutečnosti se však jen povedlo aplikovat Guderianovy principy v ideálních podmínkách a s dostatečnými prostředky.

Zatímco Spojenci nasazovali tanky roztroušeně po frontě k podpoře pěchoty, ty německé byly soustředěny do samostatně operujících bojových skupin obsahujících všechny potřebné podpůrné jednotky, pochopitelně také motorizované. Daleko před hlavní údernou silou pronikaly nepřátelským územím lehce obrněné a vysoce mobilní průzkumné oddíly, které naváděly na protivníkovy opevněné pozice bombardéry Luftwaffe. Těsně v závěsu tankových kolon postupovala obrněná pěchota, která v případě obtíží slezla z transportérů a šla na zteč kryta tanky. Díky nevídaně rychlému postupu Němci často útočili s momentem překvapení v zádech a obsazovali důležité pozice a infrastrukturu dříve, než se Francouzi stihli připravit.

Za pouhé tři dny prolétl XIX. sbor generálporučíka Guderiana napříč Belgií a pronikl na francouzské území. Guderian přezdívaný Rychlý Heinz jel na špici útoku, který proťal spojenecké armády vedví, a nezastavil jej ani rozkaz zastavit. Při jedné takové příležitosti pokračoval Guderian v postupu s výmluvou, že pouze dělá průzkum bojem. O rok později porušil subordinaci zcela otevřeně, když jeho jednotky stály promrzlé před Moskvou a během sovětského protiútoku dostaly příkaz neuhýbat ani o píď. Guderian odletěl do Vlčího doupěte, Hitlera se mu však oblomit nepodařilo. Vůdci navzdory provedl několik ústupových manévrů, za což byl v prosinci 1941 zbaven velení a postaven mimo aktivní službu.

Muž poblíž Hitlera

Po porážce Paulusovy 6. armády u Stalingradu si však Hitler uvědomil, že se bez Guderiana neobejde, a udělal z něj inspektora obrněných složek (Inspekteur der Panzertruppe) zodpovědného za obnovu oslabeného tankového vojska, vývoj a výrobu nových modelů. Guderian měl v popisu práce i konzultace s Hitlerem a přímo jemu byl podřízen, pročež mu velení wehrmachtu s gustem házelo klacky pod nohy. Práci však Guderianovi neulehčoval ani sám génius s knírkem a patkou. Z propagandistických důvodů či snad pro rozklad osobnosti způsobený narkotiky posílal Hitler německé tanky do jedné předem ztracené ofenzívy za druhou.

V rozporu s taktikou Blitzkriegu musely tanky v kurském oblouku (Unternehmen Zitadelle) útočit ve zcela otevřeném terénu a v Ardennách či u Balatonu (Unternehmen Frühlingserwachen) byla významná část německých obrněnců ztracena jen proto, že došla nafta. Guderian také chtěl soustředit zdroje na výrobu co nejméně náročných modelů, Hitler se ovšem upínal ke stále novým a sofistikovanějším strojům jako Tiger II, Jagdtiger nebo nedokončený supertank Panzerkampfwagen VIII Maus. Vůdce navíc dával stavět další a další tankové divize druhořadé kvality složené ze sotva plnoletých zelenáčů, namísto aby byli noví rekruti rozptýleni jako posily do bojem zocelených jednotek.

Guderian byl jedním z mála generálů, který se nebál Hitlerovi odporovat a dokonce se mu postavit. Diktátor mu však důvěřoval a po nezdařeném atentátu ve Vlčím doupěti v červenci 1944 a následné čistce v řadách generality z Guderiana udělal šéfa generálního štábu armády. V této funkci byl mimochodem členem grémia nejvyšších důstojníků, které propouštělo do puče zapletené kolegy se ztrátou cti do civilu, a tím do rukou zpolitizovaného Lidového soudu (Volksgerichtshof).

Poté, co se 10. května 1945 vzdal Guderian do rukou Američanů, byl ještě tři roky vězněn jako válečný zajatec a vyšetřován, žaloba z válečných zločinů vůči němu ovšem nebyla vznesena. V letech před svou smrtí v květnu 1954 radil Blankově úřadu (Amt Blank), předchůdci spolkového ministerstva obrany, při výstavbě Bundeswehru. Jeho syn Heinz Günther to v armádě demokratického Německa mimochodem také dotáhl na generálmajora a inspektora obrněných složek, než v roce 1974 odešel do výslužby.

Autoři:
  • Nejčtenější
Premium

Největší průšvih byl, když mluvil potichu a pomalu, vzpomíná Gottův tajemník

Přes třicet let byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Rozhovor proběhl pár hodin po zpěvákově skonu. Na Janu...

Sex podle profesí: farmáři ho mají nejvíc, nejméně pak novináři

Na povolání záleží, i pokud jde o frekvenci sexu. Tvrdí to aktuální výzkum výrobce erotických pomůcek Lelo. Zjistil, že...

Šílené plány: operace druhé světové války, které se naštěstí neodehrály

Kdo je přítel, o tom neměly za druhé světové války spojenecké síly dlouho jasno. Francouzi a Britové připravovali útok...

Skleněné rakve. Jak se stala Amerika obětí touhy po vznešeném odpočinku

Byl to podvod na druhou. Samotný výrobek neexistoval, nikdo ho nevyráběl. A falešné byly i akcie, které tahaly peníze z...

OBRAZEM: Krásná dobrodružka je expertkou na přežití v divoké přírodě

Ovládá primitivní technologie přežití v divočině, slaňuje, potápí se, rozumí nožům, rybaří, loví. Je ekologickou...

Premium

Výrazný nos, vzdělání sestry. Proto si Gott vybral Ivanu, říká novinářka

Profesní vztah je pojil pětadvacet let, ona ho však osobně poznala už jako holčička. Navzdory všem turbulencím, které...

Krampol o Belmondovi: Když on točil Zvíře, já hrál traktoristu

Přes třicet let promlouvá na české diváky božský Bébel, jak Jean-Paul Belmondovi v rodné Francii přezdívají, hlasem...

Premium

Chci chlapa, co má větší koule než ego, říká svobodná matka Nikol Štíbrová

Před pár dny oslavila třiatřicítku a cítí se šťastná a spokojená. Nebylo to ale zadarmo – moderátorka a hvězda...

  • Další z rubriky

Podmořská zkušebna: vědci zjistili, kde se plejtváci učí nové písně

Jsou mystickými zpěváky oceánských hlubin. Písně si navíc keporkakové vyměňují a podle jejich „cover verzí“ se dají...

Premium

Spor o hypersexualitu: podle studie za ni mohou geny

Nezvladatelná potřeba sexu může ničit vztahy i kariéru, vědci se však roky přou, zda jí přisoudit kategorii nemoci....

Premium

Nesmysly ve filmech: piraně vás nesežerou a bomby výstřelem neodpálíte

Nikdo nečeká realismus a osvětu, nejsou to dokumenty. Nad nesmysly hollywoodských akčních filmů zůstává přesto rozum...

OBRAZEM: Krásná dobrodružka je expertkou na přežití v divoké přírodě

Ovládá primitivní technologie přežití v divočině, slaňuje, potápí se, rozumí nožům, rybaří, loví. Je ekologickou...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz