Gipsy: Boha si nahrazujeme penězi a luxusem

aktualizováno 
Nevěru si podle něj vymyslel malicherný muž, aby si k sobě připoutal ženu. "Když je nevěrný muž, nevěra to není, ale když žena, je to hned kurva. Sex si však nevybírá podle prstýnku, ale podle chuti," komentuje jedno z přikázání desatera zpěvák Gipsy.

Gipsy.cz (Radoslav Banga) | foto: Supraphon

1. [Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.]
Myslíte si, že člověk může žít bez Boha? Je obecně víra v Boha (případně jiná víra v "něco") pro člověka důležitá? V co věříte vy, proč je to pro vás důležité?

Člověk asi bez Boha žít může, ale otázkou je, jestli může žít bez víry v něco, jako je Bůh. Pro člověka je podle mne důležité mít nějakou vyšší moc, která mu slibuje určitou kapku naděje. Já osobně věřím v to, že existují věci, které jsou vyšší než my. Není důležité, jak jim budu říkat, ale je důležité je ctít. Pro mne je důležité vědět, že můj život má nějaký smysl, a to bez víry v cokoliv asi nepůjde. Tato doba je zákeřná v tom, že si člověk nahrazuje onu "vyšší moc" jinými "Bohy", internetem, penězi, luxusními auty…

2. [Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.]
Věř jedné věci a té se drž. Buď věrný svému přesvědčení. Nezdá se vám, že je v dnešní době nestálost a přelétavost běžná? Je něco, čeho se držíte celý život? Co to je a proč?

Tady bych určitě řekl, že v Bibli je mnoho sporných pasáží, jejichž význam není zcela jasný. Proč by pravý Bůh nechtěl být zpodobněn? Buď něco tají, nebo vypadá jako my. Jak ovšem zpodobnit něco, čemu vůbec nerozumíme? A je někdo abstraktní nutně žárlivě milující? Takové vlastnosti jsou spíše věcí člověka.

Mnohdy mi Bůh z Bible příliš připomíná člověka. Každopádně, v dnešní době se modly mění jako ponožky. Přesvědčení nic neznamená, mění se s dobou. Já osobně se držím jediného přesvědčení: žij a mysli správným způsobem. To je nadlidský úkol, ale musíme se snažit.

Desatero

Nechali jsme se inspirovat deseti přikázáními a přeformulovali je do obecnější podoby, aby se nevztahovala jen na ty, kdo věří v Boha. Zajímá nás, co si o nich myslí známé osobnosti. První v řadě byl zpěvák Radek Banga alias Gipsy.

3. [Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.] 
Ochrana bezpečnosti bývá zneužívána ke státnímu špiclování do soukromí či dokonce válkám, rčení bez práce nejsou koláče se stává bojovým heslem proti těm, co ji nemohou sehnat, své schopnosti a vědomosti zneužívají mnozí k tomu, aby přechytračili ostatní… Proč se necháme tak snadno obalamutit, je-li nízká věc zabalena do velkých ideálů?

Ona je asi už taková doba. Už před mnoha lety jsem řekl "Nechopili jsme demokracii" a stojím si za tím dodnes. Totalitní světovláda je skutečný proces, není to žádný výmysl nějakých bláznů z hor, ale přesný plán světové elity. Jedním z cílů této světovlády je zbavit nás svobody. Jsme sledováni na každém kroku, neexistuje žádný krok, který bychom udělali bez kontroly. Každý mobil, každá peněženka, platební karta, dopravní prostředek, televize, internet, dokonce i postel, ve které spíme, to vše je pod kontrolou systému.

Jde to ruku v ruce s jiným cílem: zbavit nás názorů a schopnosti se duševně rozvíjet. K tomu slouží zábavní průmysl všeho druhu, aby nás zahltil všemožnými technologiemi, zaměstnal naši mysl jednoduchými koncepty, abychom byli co nejhloupější a co nejvíce podmanitelní. To je skutečnost takzvané moderní doby. Právě proto stačí lidem na celém světě tak málo: nač velké věci, náboženství, intuici nebo kreativitu? Poslechněte si, jak málo stačí mladým hudebním fanouškům. Dejte jim co nejstupidnější text, naprosto primitivní melodii a do videoklipu strčte pár polonahých holek a víte co? Uspějete.

4. [Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.]
Nepřerůstá nám práce přes hlavu, není vše hektické a neženeme se pořád za něčím? Nezapomínáme dělat i jiné, neméně důležité věci? Nemáme čas na své koníčky, na přátele, na děti. Kam to vše může vést? Je práce jedinou hnací silou světa? Jak relaxujete vy, co rád děláte ve chvílích volna? Umíte si říct, teď nepracuji, dejte mi všichni pokoj?

Tato doba je plná stresu. Životní tempo je tak šílené, že to vše nádherné kolem nás jednoduše přehlížíme. Oné rychlosti se týká mnoho vašich otázek. Problémem je, že si drtivá většina lidí neuvědomuje, že člověk zemře. Nemá smysl se honit za přeludy úspěchu a majetku. Z této země si neodneseme ani halíř, až budeme na cestě na věčnost. Odneseme si jen to, co zůstane v srdci.

Proto ať se děje, co se děje, snažím se co nejčastěji zastavit se, rozhlédnout se a uvědomit si, co na tomto světě doopravdy mám. Můj relax je obejmout manželku, popít vína na balkoně a jíst u toho skvělý grilovaný steak. Anebo si hrát se psem Forestem. Práce vám nesmí přerůstat přes hlavu. Musíte umět říct rázné NE.

5. [Cti svého Otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.]
Nezapomínej na své kořeny, respektuj starší, měj k nim úctu. Proč by to tak mělo být? Proč mít úctu k předkům?

Třeba o této pasáži si myslím, že je skoro nesmyslná. Jak mohu uznávat někoho, kdo se celý život choval zle, všem jen škodil a jeho život byl v podstatě zbytečný? Více se mi líbí "miluj bližního svého". Do Bible bych dodal "ať se ten stane tvým předkem, bratrem nebo sestrou". Já své rodiče uznávám, díky nim jsem se přece narodil. Mám je rád. Mé narození ale bylo nechtěné, byl to zásah osudu. Nestavím ovšem skutečného přítele, manželku nebo rodiče na vyšší nebo nižší příčku. Mám úctu ke všem, kteří mají úctu ke mně.

6. [Nezabiješ.]
Je v nějaké situaci zabití obhajitelné? Dokázal byste vrahovi odpustit? V jakém případě, v jaké situaci?

Tohle přikázání porušuje každý, kdo si koupí salám, kýtu nebo jen párek. Každý je součástí nějaké vraždy, a to každý den. Lidé si myslí, že situaci mění, když vraždu neviděli. Ale kdyby viděli zamordování onoho zvířete, věřím, že by polovina z nich už salám nikdy nechtěla. Sežrali by koně, kterého milovali? A co psa? Celý život s vámi bydlel, chránil vás a hrál si s vašimi dětmi. Sežerete ho?

Gipsy.cz (Radoslav Banga)

Takže já odpouštím všem jejich vraždy, protože takový už svět je. A salám je mimochodem dobrý, když se povede.

Ale odpustit někomu, že zabil mého kamaráda? Dá se to vůbec? Pokud to nebylo úmyslné, asi by se to dalo. Ale to je těžké.

7. [Nesesmilníš.]
Pokud k tomu dojde, co s tím? Jak to vyřešit? Jak to napravit? Je nevěra v nějaké situaci ospravedlnitelná?

Nevěra je pojem, který si vymyslel člověk – muž. Je to jen další přikázání, které ukazuje, jak je muž malicherný. Touha mít naprostou moc nad ženou, vlastnit ji a mít ji za svou otrokyni, to je záležitost stará už tisíce let. Přitom když je muž nevěrný, nevěra to není. Ale když je žena nevěrná, je to okamžitě kurva zasluhující trest.

V přírodě to ale vše chodí úplně jinak. Sex si nevybírá podle prstýnku, ale podle chuti. Lidé podle mě nepochopili skutečný význam tohoto přikázání, mělo by být přepsáno. Předělal bych ho takto: "Nesesmilníš riskantně." Význam? Jednoduchý. Skutečný problém nevěry je přenášení nemocí, ohrožení zdraví našeho partnera, nechtěné těhotenství s někým jiným apod. Bylo by silně nezodpovědné vyspat se s naprosto cizí osobou, chytit HIV a zabít sebe i svého partnera. Děti připravit o rodiče a rodiče o život. To je skutečný význam věrnosti.

8. [Nepokradeš]
Ukradl jste někdy něco? Pokud ano, jak jste to v sobě vyřešil? Je krádež těžký přečin? Proč je kolikrát potrestána vyšším trestem než vražda nebo pokus o zabití?

Krádež? Když jsem byl dítě, ukradl jsem pár blbostí, stejně jako všechny děti. Jenže je krádež sušenky a je krádež miliardy korun. Když někdo okrádá stát o miliardy, způsobí škodu několika milionům lidí. Jeho zločin zasáhne mnoho domácností. Neměla by se ale trestat hůř než vražda. Měla by být odpracována a vrácena.

9. [Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nikdy neučiníš křivého svědectví proti jinému, ať z vlastního prospěchu nebo pro zábavu.]
Jsou situace, kdy to nemusí, nebo dokonce nemůže platit? Kdy je lež na místě?

Lhát by se určitě nemělo, pokud to není nutné. Budu ale říkat pětiletému klukovi, že má rakovinu a že do týdne zemře? Raději mu budu říkat nějaké pěkné věci a učiním jeho poslední týden tím nejlepším, jak to jen jde. Probůh, přikázání nemůže platit za každé situace. Koně, který trpí neskutečnou bolestí, raději zastřelím a bude to snad zvěrstvo? Když ukradnu teroristům atomovku, která měla zabít miliony lidí, měl bych za to být potrestán?

10. [Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.]
V současné době je už celkem běžné toto nectít. Je ale obhajitelné morálně toužit po ženě přítele, kamaráda?

Jak říkám, sex si nevybírá. Pudy jsou pudy a muž dychtí nejen po ženě svého bližního, ale i po kamarádce, sestřenici i kolegyni z práce. Jedna věc je ale dychtit a druhá věc je jednat. Když bych nechal jednat pouze mé pudy, celé dny bych nedělal nic jiného, než oplodňoval. Proto musí do hry vstoupit inteligence a zodpovědnost.

Já říkám: "Ale ano, dychti si, nicméně si rozmysli, jestli ti to fakt stojí za ty problémy." Chci rozbít celé manželství jen kvůli tomu, že mé oči zrovna zadychtily po té blondýnce za oknem?

Stojí mi to za to? Chci skutečně zničit celoživotní přátelství s člověkem, kterého si neskutečně vážím, a to jen proto, že je jeho přítelkyně sexbomba? Všechna přikázání jsou podle mne o tomto: NÁSLEDKY. Uvědom si následky svého konání, nic víc po tobě tvůj Bůh nechce.

Nejčtenější

VIDEO: Daniel se živí jako nahý uklízeč. Nabídky se mu jen hrnou

Ne, Daniel studem opravdu netrpí.

Nejprve to prohodil jako žert. Pak se šestadvacetiletý zedník zamyslel a řekl si, že to zkusí. Potom vešel Daniel...

Lepší erekce i sex: milostný prožitek zintenzivní technika mindfulness

Jde o hlavu. Vyplatí se ji neztratit ani v ložnici, tvrdí zastánci praktiky...

Neustálé posuzování se, úzkost z toho, že podám špatný výkon, závazek skončit hrátky orgasmem, ale též stud za svoje...

VIDEO: První republika zahnala prostituci do kabaretů

Prostituci se nepovedlo vymýtit žádného společenskému zřízení. Maximálně zamést...

Své místo si udržela v každé době napříč historií, skrze všechny politické i společenské systémy. Prostituce je...

„Beztak ho máš malý“. Nový smajlík může vyjadřovat i malý penis

Emotikon „Pinching Hand“ se může stát hitem letošní edice symbolů.

Ono gesto je vypovídající, velmi srozumitelné. Naznačuje, že něčeho je opravdu málo. Nebo že něco je opravdu malé....

VIDEO: Sexy česká trenérka amerických hokejistů uvedla zápas hymnou

Sexy Češka je nejen zpěvačka a tanečnice, ale i trenérka amerického hokejového...

V americké profesionální Federální hokejové lize kondičně trénuje tým Carolina Thunderbirds, šest zápasů ho však řídila...

Další z rubriky

Jako Woodstock, jen horší. Seznamte se s festivaly, které se nepovedly

Nejprve se s absencí jakékoli pořadatelské aktivity v Powder Ridge hippies...

Powder Ridge, W´99 a Fyre. Tři hudební festivaly, které v odstupu jednoho roku, třiceti a téměř padesáti let odkazovaly...

Milionový byznys s ledem: podnikatel ho vozil přes půl světa do Indie

Transportovat po moři led do Indie byla trefa, která panu Tudorovi vyšla.

Tropická vedra v koloniální Indii vyvolávala v Britech víc než jen stesk po domově. Za trochu osvěžujícího chladu nebo...

„Beztak ho máš malý“. Nový smajlík může vyjadřovat i malý penis

Emotikon „Pinching Hand“ se může stát hitem letošní edice symbolů.

Ono gesto je vypovídající, velmi srozumitelné. Naznačuje, že něčeho je opravdu málo. Nebo že něco je opravdu malé....

Najdete na iDNES.cz