Sladké pečené jeptiščiny vzdechy a anarchista Errico Malatesta. Souvisí spolu... Přimět celou argentinskou populaci dennodenně se dožadovat jeptiščiných... Errico Malatesta patřil k zakladatelům anarchokomunismu a k těm jeho... Sladkému pečivu říkají v Argentině „facturas“. Skrze název „facturas“ připomínali pekaři společnosti: jsme to my, kdo vás živí. Dva roky po stávce pekařů Malatesta Argentinu opustil. Dělníky organizoval do... Errico Malatesta stojí nahoře uprostřed.