Jan Mach

Jan Mach působí na Vysoké škole ekonomické, je odborník na odhalování plagiátů